Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45807
   


Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 47403  
Катерина запитує:
Особистості у сучасній психології
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Александровська В. М. Проблема формування ідеального образу особистості у сучасній психології / В. М. Александровська // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Серія : Психологія і педагогіка. — 2012. — Вип. 19. — С. 3-6. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2012_19_3.
Максименко С. Д. Психологія особистості: змістовні ознаки / С. Д. Максименко // Наука і освіта. — 2014. — № 5. — С. 45-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2014_5_10.
Мельник Ю. С. Поняття особистісного саморозвитку в концептуальному полі сучасної психології / Ю. С. Мельник // Проблеми сучасної психології. — 2016. — Вип. 33. — С. 365-375. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2016_33_31.
Смеричевський Е. Ф. Проблема особистості в історії сучасної психології / Е. Ф. Смеричевський // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Серія : Психологія і педагогіка. — 2012. — Вип. 19. — С. 202-206. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2012_19_45.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 22.09.2023 12.18.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Кременчук :: Запитання: 47395  
Олена запитує:
Добрий день. Будь ласка, допоможіть знайти літературу до теми "Формування комунікативної компетентності молодших школярів на уроках читання засобами технології "Щоденні 5". Щиро дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Олено! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://naurok.com.ua/prezentaciya-formuvannya-movlennevo-kompetentnosti-molodshih-shkolyariv-na-urokah-ukra-nsko-movi-vidpovidno-do-koncepci-nush-278168.html
https://naurok.com.ua/tehnologiya-schodenni-5-yak-zasib-formuvannya-movno-osobistosti-molodshogo-shkolyara-na-urokah-ukra-nsko-movi-191656.html
file:///C:/Users/User/Desktop/294.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/36040/1/Новий Документ Microsoft Word.pdf
https://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/123456789/2721/1/Магістерська робота Бурденкової А..pdf
https://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/123456789/6912/1/Магістерська Дорофеєва 21.11.22.pdf
https://genezum.org/library/formuvannya-chytackoi-kompetentnosti-uchniv-molodshogo-shkilnogo-viku

– Вашуленко О. Читацька компетентність молодшого школяра : 50?теоретичний аспект / О.Вашуленко // Початкова школа. – 2011. – № 1. – С. 48.
– Брежата О. Цікаві методи навчання на уроках читання у початковій школі / О. Брежата // Рідне слово в етнокультурному вимірі. – 2016. – С. 87-93.
– Білоконна Н.І. Інтерактивні методи як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів 3 класу на уроках літературного читання / Н. І. Білоконна, К.С. Ємець. – Кривий Ріг : ДВНЗ КДПУ, 2017. – 96 с.
– Шнуренко В. С. Сучасні практики НУШ : "Щоденні 5" - це крок до успіху / В. С. Шнуренко, С. М. Зуєва, Н. Ю. Окомашенко, А. А. Кулішова // Початкове навчання та виховання. – 2019. – № 31/32/33. – С. 3-38.
– Оніщенко І. В. Практика впровадження методики "Щоденні 5" / І. В. Оніщенко // Початкове навчання та виховання. – 2020. – № 1/2/3. – С. 15-24.
– Глянь К. А. "Щоденні 5" – шлях до толерантності : урок позакласного читання / К. А. Глянь // Початкове навчання та виховання. – 2020. – № 31/33. – С. 47-49.
– Суховірський О. Електронні середовища для читання : використання електронних ресурсів для формування читацької компетентності / О. Суховірський // Учитель початкової школи. – 2019. – № 10. – С. 8-12.
– Пристінська М. Методична система Daily 5 (щоденні 5) : коипетентнісні підходи до навчання читання й письма в початковій школі / М. Пристінська // Початкова освіта. Шкільний світ : Перша українська газета для першого вчителя. – 2016. – № 23. – С. 23-34.
– Павленко Л. Слухання і театралізація за педагогічною технологією навчання читання та письма "Щоденні 5" / Л. Павленко, І. Джулинська // Початкова школа. – 2020. – № 3. – С. 45-47.
– Янкович О. Використання методики ”Щоденні 5” для формування ключових компетентностей на уроках літератури / О. Янкович, І. Ханчук // Дивослово. – 2017. – № 12. – С. 2-6.
– Бабаян Е. А. Формування мовної особистості молодших школярів засобами технології ”Щоденні 5” / Е.А.Бабаян // Актуальні проблеми фахової підготовки сучасного педагога : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (9-10 листоп. 2020 р.). – Херсон, 2020. – С. 38-43.
– Жураковська Н. І. Технологія «Щоденні 5» як засіб формування мовної особистості молодшого школяра на уроках української мови / Н.І. Жураковська // Таврійський вісник освіти. – 2020. – № 4. – С. 32-37.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 19.09.2023 11.07.28 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Кременчук :: Запитання: 47393  
Анастасія запитує:
Добрий день! Допоможіть будь ласка, знайти літературу до курсової на тему "Гейміфікація як засіб навчання мови та мовлення молодших школярів". Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Анастасіє! Радимо Вам використати наступні джерела: – Карабін О. Й. Гейміфікація в освітньому процесі як засіб розвитку молодших школярів / О. Й. Карабін // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2019. – № 67, Т. 1. – С. 44-47.
– Андрющенко Н. Органічне поєднання гри та навчання на уроках української мови в 1 класі спеціальної школи / Н. Андрющенко // Початкове навчання і виховання. – 2007. – № 34. – С. 28-30.
– Бігич О.Б. Вправи з навчання техніки читання та письма українською мовою у початкових класах / О.Б.Бігич. – Київ : Ленвіт, 2006. – 64 с.
– Каніщенко А. Розвиток зв'язного мовлення першокласників / А.Каніщенко. – Київ : Знання, 2001. – 50 с.
– Кудикіна Н. Інтелектуальні ігри у навчанні молодших школярів (на матеріалі української мови) / Н. Кудикіна, Р. Михайленко. – Київ : КМІУВ, 1999. – 48 с.
– Видахвевич Т. І. Гейміфікація як засіб формування мовленнєвої компетентності молодших школярів : кваліфікаційна робота (проєкт) на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» / Т. І. Видахвевич ; наук. керівник, к.філол.н., доц. О. В Мироненко ; Міністерство освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т, Педагогічний ф-т, Кафедра теорії та методики дошкільної та початкової освіти. – Херсон : ХДУ, 2021. – 39 с.
– Бадер В.І. Розвиток усного і писемного мовлення молодших школярів / В.І.Бадер. – Київ, 2000.
– Каніщенко А.П. Уроки розвитку зв’язного мовлення в початкових класах / А.П.Каніщенко. – Київ, 2000.
– Мітлевич І. В. Дидактичні ігри як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів / І.В.Мітлевич. – Великий Бурлук : РМК, 2015. – 84 с.
– Пономарьова К.І. Особливості розвитку мовлення учнів у початковій школі : уроки розвитку мовлення в 1-4 класах / К.І.Пономарьова. – Київ : Ґенеза, 2012. – 141 с.
– Боричевський І. О. Формування наскрізного вміння висловлювати власну думку засобами гейміфікації на уроках української мови в 2 класі : кваліфікаційна робота, ступінь вищої освіти магістр / І.О. Боричевський ; науковий керівник – канд. пед. наук, доц. О.А. Павлик. – Кривий Ріг : КДПУ, 2021. – 88 с.
– Синюк Н. Використання механізмів гейміфікації на уроках української мови та літературного читання / Н.Синюк, В.Підгурська // Специфіка фахової підготовки майбутніх учителів на засадах компетентнісного підходу : досвід, реалії, перспективи : зб. матеріалів Всеукр. з міжнародною участю наук.-практ. конференції (29 листоп. 2022 р.) / за заг. ред. І. Голубовської. – Житомир, 2023. С. 91-94.

http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/14149/Vydahvevych_pedf_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=Гейміфікація в навчанні – це процес,3) ролі в грі.
https://smekni.com/a/173963-6/vikoristannya-gor-na-urokakh-ukransko-movi-v-pochatkovikh-klasakh-6/
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/14039/1/Karabin_Gameification_educational.pdf
http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2022/44/part_1/31.pdf
https://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5698/1/Магістерська Боричевський 8.12.pdf
https://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/123456789/5698/1/Магістерська Боричевський 8.12.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/36042/1/син.pdf

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 18.09.2023 16.47.10 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 47392  
Катя запитує:
Добрий день. Потрібно літературу про принципи етнопедагогіки. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Катю! Радимо для опрацювання таку літературу:
Асанова З. Р. Педагогічні умови оптимізації морального виховання молодших школярів засобами етнопедагогіки кримськотатарського народу [Електронний ресурс] / З. Р. Асанова // Педагогічний дискурс. — 2012. — Вип. 11. — С. 10-13. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2012_11_4.
Бакланова Н. М. Формування духовної культури особистості виховними засобами української етнопедагогіки [Електронний ресурс] / Н. М. Бакланова // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2019. — Вип. 182. — С. 53-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2019_182_12.
Вовк М. В. Народознавчі тенденції Івана Франка в розвитку музичної етнопедагогіки / М. В. Вовк // Педагогічний дискурс. — 2012. — Вип. 13. — С. 55-58.
Вовк М. Науково-теоретичні аспекти української музичної етнопедагогіки [Електронний ресурс] / М. Вовк // Гірська школа Українських Карпат. — 2017. — № 17. — С. 144-147. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2017_17_36.
Горбова Н. А. Культурно-антропологічні засади етнопедагогіки у гармонізації освітнього простору: теоретико-методологічний аспект / Н. А. Горбова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2013. — № 8. — С. 66-75.
Грицик Л. Етнопедагогіка виховання учнівської молоді на народних традиціях обрядах та творчості [Електронний ресурс] / Л. Грицик // Молодь і ринок. — 2012. — № 1. — С. 151-153. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2012_1_34.
Грицик Л. Українська етнопедагогіка – підґрунтя національного виховання дошкільнят [Електронний ресурс] / Л. Грицик // Молодь і ринок. — 2013. — № 1. — С. 135-140. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2013_1_30.
Кузенко П. Місце етнопедагогічної культури сучасного вчителя в умовах цивілізаційної глобалізації / П. Кузенко, О. Кузенко // Освітній простір України. — 2014. — Вип. 2. — С. 17-20.
Лисенко О. Етнопедагогічна підготовка майбутнього педагога: стан і проблеми / О. Лисенко // Освітній простір України. — 2014. — Вип. 1. — С. 57-65.
Мірошніченко В. І. Ментальність як визначальна категорія етнопедагогіки та основа формування національно-патріотичного світогляду особистості [Електронний ресурс] / В. І. Мірошніченко. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогіка. — 2019. — Вип. 3. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2019_3_11.
Невгодовський А. К. Короткий нарис історії козацької педагогіки як гілки української етнопедагогіки / А. К. Невгодовський. — Київ : НДІУ, 2003. — 52 c.
Паламарчук Л. Б. Етнопедагогічні ідеї творчості В. О. Сухомлинського в процесі підготовки майбутнього вчителя / Л. Б. Паламарчук // Педагогічний дискурс. — 2011. — Вип. 10. — С. 383-387.
Поліщук Р. В. Фізичне здоров’я в системі етнопедагогіки [Електронний ресурс] / Р. В. Поліщук // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. — 2018. — Вип. 27-28. — С. 290-299. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lfk_2018_27-28_19.
Рогальська Н. Основні напрями морального виховання дітей в етнопедагогіці українського народу/ Н. Рогальська // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2013. — № 45. — С. 171-177.
Русин Г. Формування ціннісних орієнтацій особистості засобами етнопедагогіки [Електронний ресурс] / Г. Русин // Освітні обрії. — 2019. — № 2. — С. 11-15. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/obrii_2019_2_5.
Сорочук Л. Етнопедагогіка як феномен національно-культурного самовираження українців [Електронний ресурс] / Л. Сорочук // Українознавчий альманах. — 2010. — Вип. 2. — С. 234-237. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2010_2_77.
Сучасна школа України: етнопедагогічна проекція теорії й практики : монографія / [В. І. Кононенко та ін.] ; за ред. проф. Н. Лисенко. — Київ : Слово, 2013. — 333 с.
Ярошинська О. О. Розвиток поглядів на інститут батьківства в історії української етнопедагогіки : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / О. О. Ярошинська ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2005. — 18 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 15.09.2023 09.32.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: Київ :: Запитання: 47383  
Валерія запитує:
Добрий ранок! Потрібна література на тему "Психологія стресу".
Наша відповідь:
Бохонкова Ю. О. Специфіка подолання посттравматичних стресових розладів особистості в період криз: аналіз соціально-психологічних чинників [Електронний ресурс] / Ю. О. Бохонкова, В. Ю. Завацький, Ю. В. Сербін, Н. Є. Завацька, Л. Б. Царенок // Теоретичні і прикладні проблеми психології та соціальної роботи. — 2022. — № 1(1). — С. 181-190. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2022_1(1)__18
Варивода К. Нейробіологічні та психологічні аспекти посттравматичного стресового розладу: аналітичний огляд [Електронний ресурс] / К. Варивода // Scientia et societus. — 2022. — Вип. 2. — С. 101-107. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sciesoc_2022_2_14
Головченко Т. О. Психологічні прояви тривожності особистості в стресогенних ситуаціях [Електронний ресурс] / Т. О. Головченко // Габітус. — 2022. — Вип. 43. — С. 115-119. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2022_43_21
Кононова М. М. Сутність стресу як психологічної категорії [Електронний ресурс] / М. М. Кононова, Т. В. Кучма // Молодий вчений. — 2021. — № 1(1). — С. 28-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2021_1(1)__8
Кравцов Д. Р. Поняття стресу та психологічної стійкості в межах різних теоретичних підходів [Електронний ресурс] / Д. Р. Кравцов // Габітус. — 2020. — Вип. 18(1). — С. 112-116. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2020_18(1)__22
Кравцова О. К. Стресостійкість особистості як психологічний феномен: основні теоретичні підходи [Електронний ресурс] / О. К. Кравцова // Вісник післядипломної освіти. Серія : Соціальні та поведінкові науки. — 2019. — Вип. 7. — С. 98-117. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vispdoso_2019_7_10
Курінна І. В. Професійний стрес психологів початківців [Електронний ресурс] / І. В. Курінна // Humanitarian studios: pedagogics, psychology, philosophy . — 2022. — Vol. 13, no. 2. — С. 84-90. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hst_2022_13_2_13
Лозінська Н. С. Психотравма як наслідок травматичного стресу в різних напрямках сучасної психології [Електронний ресурс] / Н. С. Лозінська // Вісник Національного університету оборони України. — 2018. — Вип. 2. — С. 65-73. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2018_2_11
Марціновська І. П. Співвідношення понять стресу, травматичного стресу та посттравматичного стресового розладу у медичній та психолого-педагогічній теорії [Електронний ресурс] / І. П. Марціновська // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". — 2017. — № 14. — С. 223-227. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2017_14_53
Миропольцева Н. І. Психологічні особливості резистентності особистості до стресу [Електронний ресурс] / Н. І. Миропольцева, О. В. Довгань // Габітус. — 2022. — Вип. 44. — С. 205-208. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2022_44_36
Осьодло В. І. Вплив індивідуально-психологічних властивостей особистості на подолання стресових ситуацій [Електронний ресурс] / В. І. Осьодло // Психологічний журнал. — 2019. — Вип. 3. — С. 71-83. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psj_2019_3_9
Скрипаченко Т. В. Психологічні особливості інформаційного стресу [Електронний ресурс] / Т. В. Скрипаченко // Проблеми сучасної психології. — 2018. — № 1. — С. 153-158. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspz_2018_1_26
Скрипник К. І. Психологічна корекція постравматичних стресових розладів особистості у кризові та посткризові періоди життя [Електронний ресурс] / К. І. Скрипник, І. Є. Жигаренко, В. Ю. Завацький, Л. Б. Царенок // Теоретичні і прикладні проблеми психології та соціальної роботи. — 2022. — № 3. — С. 45-56. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2022_3_7
Тептюк Ю. Психологічні умови розвитку стресостійкості особистості у дорослому віці [Електронний ресурс] / Ю. Тептюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. — 2018. — Вип. 1. — С. 44-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_vsn_2018_1_12
Фурман В. В. Психологічні особливості управління стресом в умовах суспільних трансформацій [Електронний ресурс] / В. В. Фурман, О. М. Рева // Габітус. — 2021. — Вип. 27. — С. 151-155. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2021_27_28
Шевченко Н. С. Стрес. Роль стресу у виникненні психологічних бар’єрів [Електронний ресурс] / Н. С. Шевченко, Т. Ю. Гроссберг // Молодий вчений. — 2018. — № 9(1). — С. 9-12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_9(1)__5
Шпак М. М. Стресостійкість особистості в дискурсі сучасних психологічних досліджень [Електронний ресурс] / М. М. Шпак // Габітус. — 2022. — Вип. 39. — С. 199-203. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2022_39_38

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 7.09.2023 09.16.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.356869 seconds