Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45514
   


Автор запитання: Аліна із міста: Умань :: Запитання: 47010  
Аліна запитує:
Добрий день. Потребую вашої допомоги: шукаю літературу про когнітивну поведінку підлітків. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Опрацюйте таку літературу за вашим запитом:
Александровська В. М. Імагінальні детермінанти негативної когнітивно-поведінкової сфери важких підлітків [Електронний ресурс] / В. М. Александровська // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Психологія і педагогіка. — 2013. — Вип. 25. — С. 10-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2013_25_4.
Бровченко А. К. Співвідношення особистісних та когнітивних чинників у визначенні специфіки опанувальної поведінки підлітків із порушеннями інтелекту [Електронний ресурс] / А. К. Бровченко, М. В. Хижняк, А. В. Нежута // Габітус. — 2021. — Вип. 26. — С. 39-43. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2021_26_8.
Васильєва А. В. Особливості міжособистісних відносин підлітків з однолітками як умова їх особистісного розвитку [Електронний ресурс] / А. В. Васильєва // Актуальні проблеми психології в закладах освіти. — 2018. — Вип. 8. — С. 192-198. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/akprpzo_2018_8_35.
Васильєва Р. Ю. Технологія підготовки майбутніх учителів до формування безпечної поведінки підлітків у позаурочній діяльності [Електронний ресурс] / Р. Ю. Васильєва // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. — 2010. — Вип. 13. — С. 92-97. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_016_2010_13_25.
Горіздра О. Л. Особливості когнітивної поведінкової терапії [Електронний ресурс] / О. Л. Горіздра // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/osoblivosti-kognitivnoi-povedinkovoi-terapii-320869.html. — Дата звернення : 06.03.2023.
Грубляк В. В. Когнітивно-поведінкова терапія як шлях до адаптації при психосоціальній дисфункції у дітей та підлітків з обмеженими функціональними можливостями [Електронний ресурс] / В. В. Грубляк // Український медичний часопис. — 2021. — № 4. — С. 57-59. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UMCh_2021_4_13.
Ігумнова О. Б. Когнітивно-поведінкова терапія як метод корекції самоушкоджень підлітків [Електронний ресурс] / О. Б. Ігумнова, А. Р. Михайлов // Psychology travelogs. — 2021. — Iss. 1. — С. 99-114. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pstr_2021_1_11.
Ігумнова О. Б. Особливості психологічної корекції аутоагресії в юнацькому віці [Електронний ресурс] / О. Б. Ігумнова, А. Р. Михайлов // Габітус. — 2021. — Вип. 31. — С. 88-94. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2021_31_18.
Кайдалова Н. Різноманітність спілкування : рухи й жести для формування мовлення / Н. Кайдалова // Дефектолог (Шкільний світ). — 2022. — № 5-6. — С. 34-39.
Профілактика нещирості в дітей : [добірка матеріалів] // Психолог (Шкільний світ). — 2020. — № 9-10. — С. 8-47.
Психологія гри : [добірка матеріалів]// Психолог дошкілля (Шкільний світ). - 2020. - № 1. - С. 4-48. - Бібліогр.: с. 11, 18, 28, 31, 39.
Ратушна А. Р. Когнітивний розвиток у підлітковому віці [Електронний ресурс] / А. Р. Ратушна // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/kognitivnij-rozvitok-u-pidlitkovomu-vici-186230.html. — Дата звернення : 06.03.2023.
Темерівська Т. Г. Актуальні проблеми виникнення девіантної поведінки підлітків [Електронний ресурс] / Т. Г. Темерівська // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. — 2015. — Вип. 8. — С. 350-353. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkpnui_fv_2015_8_54.
Шипелік, Т. Можливості дельфінотерапії у роботі з підлітками з порушенням інтелектуального розвитку легкого ступеня : інновації та технології / Т. Шипелік // Особлива дитина : навчання і виховання. — 2019. — № 3. — С. 53-63.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 5.03.2023 15.59.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Даша із міста: Кременчук :: Запитання: 47007  
Даша запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, з літературою до курсової. Тема "Психологічні аспекти мовленнєвої готовності старших дошкільників до школи". Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Дашо! Радимо Вам використати наступні джерела: – http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/7581/Iakovenko.pdf;jsessionid=312C19E0C170A93AEBD69D7C8E75CEAF?sequence=1
http://dnz281.edu.kh.ua/storinka_psihologa/rekomendacii_praktichnogo_psihologa/gotovnistj_ditini_do_shkoli/
https://vseosvita.ua/library/embed/0022ir-f98d.docx.html
https://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00556574_0.html
https://osvitaua.com/2017/03/57061/
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/31042/1/Виноградова 68.pdf
http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/4387/Trynta-M.V.-KorL1–M19z-free.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://naurok.com.ua/psihologichna-gotovnist-do-shkoli-ditini-shestirichnogo-viku-234349.html
http://32.sadok.zt.ua/vyvchennya-ta-analiz-problemy-psyhologichnoyi-gotovnosti-ditej-do-navchannya-v-suchasnij-shkoli/
https://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/29450/1/Філімонова_Психолого-педагогічна підготовка, 2020.pdf
https://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/55-dvadtsyat-p-yata-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/638-formuvannya-rivnya-psikhologichnoji-gotovnosti-ditini-do-navchannya-v-umovakh-realizatsiji-kontseptsiji-novoji-ukrajinskoji-shkoli

– Богуш А.М. Мовленнєва готовність старших дошкільників до навчання у школ / А.М.Богуш, Н.Є.Шиліна. – Одеса : ПНЦ АПН України, 2003. – 335с.
– Богуш А. М. Витоки мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку: програма та методичні рекомендації / упоряд. А. М. Богуш. – Одеса : Маяк, 1999. – С. 10-22.
– Калмикова Л.О. Психологія формування мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку : [монографія] / Л. О. Калмикова. – Київ : Фенікс, 2008. – 497 с.
– Шеремет М.К., Пахомова Н.Г. Формування мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку з дизартрією до навчання у школі : навч.-метод. посібник / М.К.Шеремет, Н.Г.Пахомова. – Київ : [б. в.] 2009. – 137 с.
– Шиліна Н.Є. Формування мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі: дисертація канд. пед. наук: 13.00.02 / Н.Є.Шиліна ; Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т (м. Одеса) ім. К.Д.Ушинського. – Одеса, 2003. 321 с. : табл.
– Шиліна Н.Є. Формування мовленнєво-комунікативної готовності дітей 5 років до навчання у школі / Н.Є.Шиліна // Наука і освіта. – 2002. – № 6. – С. 143-147.
– Шиліна Н.Є. Виявлення рівнів сформованості мовленнєвої готовності дітей до навчання у школі / Н.Є.Шиліна // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського : зб. наук. пр. – Вип. 1-2. – Одеса, 2003. – С. 125-130.
– Яковенко А. О. Загальнодидактичні аспекти дослідження мовленнєвої готовності до навчання у школі старших дошкільників / А. О. Яковенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – 2013. – Вип. 24. – С. 273-277.
– Бушкатова Н.О. Психологічна готовність шестирічної дитини до школи / Н.О.Башкатова ; [упоряд.: К. Муліка]. – Полтава : ПОІППО, 2008. – 84 с.
– Кравцова Є.Є. Психологічні проблеми готовності дітей до навчання в школі // Є.Є. Кравцова. – Токмак : ФЕНІКС, 1993. – 256 с.
– Марченко Н.А. Формування навичок міркування у дітей 5-6-річного віку // Н.А. Марченко. – Херсон : РІПО, – 2001. – № 2. – С. 18-20.
– Вашуленко М. Формування мовної особистості молодшого школяра в умовах переходу до 4-річного початкового навчання / М.Вашуленко // Початкова школа. – 2000. – № 4. – С. 11-14.
– Калмикова Л. Розвиток описового мовлення: психолінгвістичний аналіз / Л.Каомикова // Дошкільне виховання. – 2003. – № 4. – С. 19-21.
– Калмикова Л. Теоретичні основи і шляхи вдосконалення мовленнєвої підготовки дітей до школи / Л.Калмикова // Початкова школа. – 2000. – № 12. – С. 8-12.
– Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку : навч. посіб. / Упоряд. Л. О.Калмикова, Н. В. Харченко, С.Д. Дем’яненко та ін. – Київ: ПП Медвєдєв, 2007. – 300 с.
– Філімонова Т.В. Психолого-педагогічна підготовка дітей до школи : навчально-методичний посібник / Т. В. Філімонова. – Миколаїв : СПД Румянцева, 2020. – 218 с.
– Пахомова, Н. Г. Мовленнєва підготовка дітей до школи / Н.Г. Пахомова // Підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах нової структури і змісту початкової освіти : матеріали всеукр. науково-практичної конференції, 23-25 квіт. 2001 р. / М-во освіти і науки України, АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2001. – С. 180-182.
– Горбач З. Ю. Психологічна готовність дітей до школи, стратегія підготовки / З. Ю. Горбач // Освіта та наука у вимірах XXI століття : матеріали студентської звітно-наукової конференції, 10-12 квіт. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 1. – С. 169-170.
– Мартиненко І. Особливості дослідження мотиваційно-вольової готовності до шкільного навчання дітей із загальним недорозвиненням мовлення / І. Мартиненко // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі : науково-методичний зб. / Ін-т спец. педагогіки АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 379-382.
– Черних Л. А. Особливості готовності до школи старших дошкільників з порушенням слуху та мовленнєвими порушеннями в контексті їх соціальної адаптації / Л. А. Черних // Вісник Одеського національного університету : зб. наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2017. – Серія : Психологія, Т. 22. Вип. 4 (46). – С. 81-87.
– Романенко О. В. Напрями діагностики комунікативної готовності старших дошкільників до шкільного навчання / О. В. Романенко, М. Т. Митурак // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та спеціальна психологія / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 26. – С. 392-396.
– Паласевич І. Л. Мовленнєва готовність старших дошкільників до навчання в школі як лінгводидактична проблема / І. Л. Паласевич // Вісник Запорізького національного університету : [зб. наук. статей]. – 2020. – Педагогічні науки. – № 2 (35). – С. 220-226.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 3.03.2023 11.29.31 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Львів :: Запитання: 46999  
Софія запитує:
Добрий день. Мені необхідні джерела на тему: Казкотерапія - сучасний метод роботи з дітьми з особливими потребами. Дякую вам за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день, Софіє! Перегляньте таку літературу:
Бурбіцька М. С. День народження у Білосніжки : індивідуальне заняття з вирокистанням медіатехнологій у корекційно-відновлювальній роботі / М. С. Бурбіцька // Логопед. — 2020. — № 8. — С. 30-32.
Василевська О. І. Сучасні тенденції казкотерапії в роботі практичного психолога [Електронний ресурс] / О. І. Василевська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки. — 2014. — Вип. 44. — С. 246-252. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_012_2014_44_40.
Виноградова С. В. Подорож у казку «Курочка ряба» : конспект корекційного заняття для дітей 4-го року життя з порушеннями зору / С. В. Виноградова // Дитина з особливими потребами. — 2020. — № 7. — С. 11-12.
Вовк О. А.Соціалізація дітей з особливими освітніми потребами методами арт-терапії : із досвіду роботи / О. А. Вовк // Дитина з особливими потребами. — 2020. — № 3. — С. 22-29.
Допомога батькам дітей з ООП : [добірка матеріалів] // Дефектолог (Шкільний світ). — 2020. — № 11-12. — С. 6-72.
Єнгаличева І. Казкотерапія як один із методів корекційно-розвиваючої роботи з педагогічно занедбаними учнями [Електронний ресурс] / І. Єнгаличева // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2012. — Вип. 25. — С. 70-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2012_25_22.
Кобзева І. Подолання психічної травми у дітей засобами казкотерапії [Електронний ресурс] / І. Кобзева // Вісник Дніпровської академії неперервної освіти. Серія : Філософія. Педагогіка. — 2022. — № 1. — С. 66-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dnipakmo_2022_1_14.
Куцин Е. К. Казкотерапія в естетичному становленні дитини з вадами мовленнєвого розвитку [Електронний ресурс] / Е. К. Куцин // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Педагогіка та психологія. — 2019. — Вип. 2(2). — С. 57-60. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdupp_2019_2(2)__18.
Литвиненко О. Д. Використання казкотерапії у програмі групової психокорекційної роботи [Електронний ресурс] / О. Д. Литвиненко // Вісник Одеського національного університету. Серія : Психологія. — 2016. — Т. 21, Вип. 3. — С. 160-167. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_psi_2016_21_3_19.
Логопедичний практикум : [добірка матеріалів] // Палітра педагога. — 2021. — № 3. — С. 3-31.
Покришко Д. Є. Корекція дитячих страхів / Д. Є. Покришко// Початкове навчання та виховання. — 2020. — № 28-30. — С. 76-79.
Пономаренко О. Лікування казкою : актуально : методичні основи казкотерапії в роботі з учнями / О. Пономаренко // Дефектолог (Шкільний світ). — 2022. — № 1-2. — С. 46-55.
Пушкар Т. П. Арт-терапія в навчанні дітей з особливими освітніми проблемами : інклюзивне навчання / Т. П. Пушкар // Початкове навчання та виховання. — 2020. — № 1-3.
Рудь Г. Ґудзики запрошують до гри : світ гри : ігри для дітей з особливими освітніми потребами / Г. Рудь, Н. Склянчук // Дошкільне виховання. — 2022. — № 10 — С. 16-17.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 28.02.2023 10.04.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валентина із міста: Черкаси :: Запитання: 46995  
Валентина запитує:
Допоможіть будь ласка підібрати літературу на кваліфікаційну роботу за темою: "Тістопластика як засіб розвитку творчої уяви дітей старшого дошкільного віку"
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам для опрацюваня таку літературу за вашим запитом:
Антипова К. Тістопластика та казкотерапія : молодший шкільний вік / К. Антипова // Психолог (Шкільний світ). — 2012. — № 13-14. — С. 5-8.
Вироби з солоного тіста : [добірка матеріалів для вчителя з формування, розвитку та реалізація власних ідей дитини в ліпленні з солоного тіста] / автор-уклад. І. Кащенко // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2012. — № 21. — С. 1-31.
Вироби із солоного тіста// В гостях у казки. — 2017. — № 11. — С. 32-33.
Гурткова робота в ДНЗ : [добірка матеріалів] // Розкажіть онуку. — 2014. — № 7. — С. 51-64.
Диво-тісто : зроби сам // Куля. — 2017. — № 11. — С. 14-15.
Комаринська Ю. В. «Тістопластика як засіб розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку» [Електронний ресурс] / Ю. В. Комаринська // // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/webinar/tistoplastika-ak-zasib-rozvitku-tvorcih-zdibnostej-ditej-doskilnogo-viku-467.html. — Дата звернення : 27.02.2023.
Комаринська Ю. Тістопластика як засіб розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / Ю. В. Комаринська // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/news/tistoplastyka-iak-zasib-rozvytku-tvorchykh-zdibnostei-ditei-doshkilnoho-viku-49680.html. — Дата звернення : 27.02.2023.
Костенко В. В. Фантазії із солоного тіста / В. В. Костенко// Розкажіть онуку. - 2014. - № 1. - С. 126.
Попондопуло Н. Ліпимо з тіста : план гурткової роботи зі старшими дошкільнятами : планування / Н. Попондопуло // Палітра педагога. — 2012. — № 6. — С. 14-17.
Романцов С. Школа ремесел. Художнє витинання з паперу. Тістопластика / С. Романцов, Н. Качковська. — Київ : Шкільний світ, 2009. — 111 с. : мал. — (Бібліотека «Шкільного світу». Загальнопедагогічний напрям).
«Тістопластика як засіб збагачення словника у дітей старшого дошкільного віку» [Електронний ресурс] // Сайт для вихователів дитячих садочків : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vihovateli.com.ua/cons/3099-testoplastika-kak-sredstvo-obogashcheniya-slovarya-u-detej-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html. — Дата звернення : 27.02.2023.
Худолій Т. М. Текст: «Робота гуртка «Тістопластика» [Електронний ресурс] / Т. М. Худолій // На урок : освітній проєкт : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://naurok.com.ua/tekst-robota-gurtka-tistoplastika-60064.html. — Дата звернення : 27.02.2023.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 25.02.2023 13.23.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Дніпро :: Запитання: 46994  
Наталія запитує:
Добрий вечір, допоможіть знайти інформації по питанню "Організація та методи дослідження мотиваційної діяльності дітей НУШ"
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Бойко Г. М. Комплексна гра як засіб організації дитячих колективів молодших школярів у просторі Нової української школи / Г. М. Бойко// Початкове навчання та виховання. — 2020. — № 10-12. — С. 3-43.
Бульвінська О. Cучасні методи навчання і викладання на основі дослідження: зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / О. Бульвінська // Освітологічний дискурс. — 2019. — № 1-2. — С. 83-103. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2019_1-2_9.
Відмиш Л. І. Педагогічне проєктування соціального розвитку особистості : науково-практичний семінар для заступників директорів з освітньої роботи / Л. І. Відмиш, І. Г. Гіталова// Виховна робота в школі. — 2020. — № 7. — С. 2-20.
Ляшко О. І. Методи і прийоми [Електронний ресурс] / О. І. ляшко // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/metodi-i-prijomi-14353.html. — Дата звернення : 27.02.2023.
Никитенко О. Навчатися, граючись : розвиток соціальної компетентності молодших школярів на уроках в сучасній школі : [психолого-педагогічний практикум] / О. Никитенко // Початкова школа. — 2020. — № 7. — С. 9-11.
Остріцька О. С. Значення експериментальних методів дослідження в організації навчальної діяльності НУШ [Електронний ресурс] / О. С. Остріцька // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/znacenna-eksperimentalnih-metodiv-doslidzenna-v-organizacii-navcalnoi-dialnosti-nus-519070.html. — Дата звернення : 27.02.2023.
Петрик О. Створюємо освітній простір групи подовженого дня / О. Петрик, О. Гриценко // Початкова школа. — 2020. — № 9. — С. 37-44.
Психологічна служба у системі освіти в рамках реалізації концепції нової української школи : анотований рекомендаційний бібліографічний список : наша професія / Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського ; упоряд. Н. А. Горбенко // Шкільна бібліотека плюс. — 2021. — № 3-4. — С. 13-23.
Романкевич С. Навчання об’єднує : проєктна діяльність як педагогічна технологія / С. Романкевич // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2020. — № 11-12. — С. 80-85.
Терещенко К. О. Успішна мотивація учнів у НУШ (зразок для створення уроку у конструкторі уроків) [Електронний ресурс] / К. О. Терещенко // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/lesson/uspishna-motyvatsiia-uchniv-u-nush-zrazok-dlia-stvorennia-uroku-u-konstruktori-urokiv-288299.html. — Дата звернення : 27.02.2023.
Щербакова Н. В. Інноваційна освіта як фактор становлення методичної культури вчителя початкових класів / Н. В. Щербакова// Початкове навчання та виховання. — 2020. — № 1-3. — С. 5-14.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 24.02.2023 17.21.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.308832 seconds