Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45632
   


Автор запитання: Юлія із міста: Радомишль :: Запитання: 47085  
Юлія запитує:
Сімейне виховання як чинник девіації у підлітковому віці.
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу:
Бесєдін А. А. Дисфункціональна сім’я як чинник девіантної поведінки неповнолітніх : Автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.03 / А. А. Бесєдін ; Нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2002. — 19 с.
Дубовик К. Є. Вплив факторів сімейного неблагополуччя на формування девіантної поведінки у неповнолітньої особистості [Електронний ресурс] / К. Є. Дубовик. // Державне будівництво. — 2007. — № 1(1). — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2007_1(1)__20.
Землянська О. В. Проблемна сім’я та її вплив на формування девіантної поведінки особистості [Електронний ресурс] / О. В. Землянська, А. В. Сорока, І. М. Шалімова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 1998. — № 3-4. — С. 358-363. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_1998_3-4_54.
Ілійчук Л. Сімейне неблагополуччя як передумова девіантної поведінки неповнолітніх [Електронний ресурс] / Л. Ілійчук // Обрії. — 2013. — № 1. — С. 16-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/obrii_2013_1_7.
Корецький С. М. Кримінологічна характеристика девіантної поведінки неповнолітніх : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / С. М. Корецький ; Нац. акад. внутр. справ України. — Київ, 2003. — 20 с.
Литовченко І. В. Дисфункціональність інститутів соціалізації молоді у сучасному українському суспільстві : автореф. дис. ... канд. філосов. наук : 09.00.03 / І. В. Литовченко ; Нац. авіац. ун-т. — Київ, 2011. — 20 с.
Мураненко К. Ю. Роль сім’ї у формуванні девіантної поведінки дитини [Електронний ресурс] / К. Ю. Мураненко // Психологічний часопис. — 2019. — № 3. — С. 42-54. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/psch_2019_3_5.
Оржеховська В. М. Сучасні проблеми дитячої бездоглядності в Україні та шляхи їх вирішення / В. М. Оржеховська // Постметодика. — 2009. — № 2. — С. 5-6.
Парфанович І. Патронажна робота з сім’ями дівчат девіантної поведінки [Електронний ресурс] / І. Парфанович // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2011. — Вип. 21. — С. 145-150. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2011_21_50.
Товканець О. Взаємодія школи і сім’ї у профілактиці девіантної поведінки учнів [Електронний ресурс] / О. Товканець, Л. Лендєл // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2013. — Вип. 29. — С. 226-230. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2013_29_67.
Холковська І. Л. Взаємодія класного керівника з сім’єю у процесі профілактики девіантної поведінки підлітків [Електронний ресурс] / І. Л. Холковська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. — 2016. — № 45. — С. 49-54. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_pp_2016_45_12.
Яремчук В. В. Вплив різних моделей сім’ї на девіантну поведінку в підлітковому віці [Електронний ресурс] / В. В. Яремчук // Теоретичні і прикладні проблеми психології. — 2015. — № 1. — С. 400-407. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2015_1_54.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.03.2023 21.14.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Радомишль :: Запитання: 47084  
Юлія запитує:
Соціальні функції девіантної поведінки.
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу:
Бойко А. В Превентивне виховання школярів : майстерня досвіду класного керівника / А. В. Бойко // Позакласний час. — 2021. — № 5. — С. 15-24.
Гарасимів Т. З. Філософсько-правові проблеми девіантної поведінки людини: моменти історіографії дослідження [Електронний ресурс] / Т. З. Гарасимів // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2011. — № 3. — С. 7-12. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2011_3_4.
Емпатія у школі // Школа (Шкільний світ). — 2019. — № 11. — С. 6-48.
Жванія Т. В. Девіантна поведінка особистості: соціальні та психологічні критерії визначення [Електронний ресурс] / Т. В. Жванія // Сучасне суспільство. — 2013. — Вип. 2. — С. 170-178. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/cuc_2013_2_16.
Кікалішвілі М. В. Девіантна поведінка: поняття та ознаки [Електронний ресурс] / М. В. Кікалішвілі // Вісник Академії адвокатури України. — 2011. — Число 3. — С. 109-122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaau_2011_3_19.
Корж К. М. Категоріально-понятійний апарат соціології девіантної поведінки: теоретико-методологічний аналіз [Електронний ресурс] / К. М. Корж // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. — 2011. — Вип. 7. — С. 96-105. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnf_2011_7_12.
Мінц М. О. Соціологія девіантної поведінки: проституція [Електронний ресурс] / М. О. Мінц // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Соціологія. — 2008. — Т. 103, Вип. 90. — С. 61-65. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdusoc_2008_103_90_13.
Онищенко Н. П. Корекція девіантної поведінки молодших школярів у процесі діяльності дитячих громадських організацій : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Н. П. Онищенко ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2003. — 20 с.:
Парфанович І. І. Особливості діяльності та фахового рівня суб’єктів профілактики девіантної поведінки [Електронний ресурс] / І. І. Парфанович. // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки. — 2012. — № 6. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2012_6_10.
Певко С. Г. Квінтесенція правосвідомості як чинника девіантної поведінки [Електронний ресурс] / С. Г. Певко // Право і Безпека. — 2021. — № 4. — С. 128-138. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2021_4_15.
Рябовол Т. А. Дослідження спрямованості співчуття та співпереживання у молодших школярів із девіантною поведінкою [Електронний ресурс] / Т. А. Рябовол // Збірник наукових праць Інституту психології iмені Г. С. Костюка Національної АПН України. Проблеми загальної та педагогічної психології. — 2012. — Т. 24, ч. 5. — С. 170-178. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pzpp_2012_24_5_21.
Сікало М. С. Профілактика девіантної поведінки школярів засобами образотворчого мистецтва в умовах реабілітаційного центру [Електронний ресурс] / М. С. Сікало // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2013. — № 10(4). — С. 190-195. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_10(4)__28.
Третиннікова, Л. А. Ми хочемо, щоб нас любили. Тренінг для педагогічних працівників щодо роботи з дітьми з девіантною поведінкою : проводимо тренінг / Л. А. Третиннікова// Шкільному психологу. Усе для роботи. — 2015. — № 11. — С. 20-29.
Турковець І. П. Гурток «Діалог» для дітей «групи ризику» : майстри професійного самовдосконалення : [добірка занять за програмою гуртка] / І. П. Турковець// Позакласний час. — 2019. — № 8. — С. 29-40.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.03.2023 21.12.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Радомишль :: Запитання: 47083  
Юлія запитує:
Психологічні синдроми як предмет розвивально -корекційної роботи.
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу:
Атаманчук Н. М. Психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку із синдромом гіперактивності [Електронний ресурс] / Н. М. Атаманчук // Психологічний часопис. — 2018. — № 1. — С. 9-25. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/psch_2018_1_3.
Березка С. В. Особливості психологічного супроводу дошкільників з синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю [Електронний ресурс] / С. В. Березка, С. Ю. Решетняк // Молодий вчений. — 2018. — № 10.1. — С. 5-8. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_10.
Бужинецька К. До проблеми вивчення гіперактивного розладу із дефіцитом уваги в дітей молодшого шкільного віку : діагностика і корекція / К. Бужинецька // Особлива дитина : навчання і виховання. — 2022. — № 2. — С. 49-58.
Єльчанінова Т. М. Психологічний супровід розвитку уваги першокласників: основні положення впровадження корекційно-розвивальної програми у навчальний процес [Електронний ресурс] / Т. М. Єльчанінова // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. — 2012. — Вип. 43(2). — С. 90-100. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2012_43(2)__13.
Ільницька І. М. Гіперактивність : особливість характеру чи захворювання? : психологічна безпека / І. М. Ільницька // Безпека життєдіяльності. — 2021. — № 10. — С. 9-10.
Ільницька І. М. Ігри для гіперактивних дітей : методика навчання / І. М. Ільницька// Безпека життєдіяльності. — 2021. — № 10. — С. 26-27.
Карабаєва І. Як організувати роботу з гіперактивною дитиною : взаємодіємо зі спеціалістами /І. Карабаєва // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2022. — № 1. — С. 41-50.
Касьян М. В. Психолого-педагогічний підхід до вивчення дітей з синдромом дефіциту уваги з гіперактивністю [Електронний ресурс] / М. В. Касьян // Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2012. — Вип. 19(2). — С. 299-306. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2012_19(2)__40.
Козявкін В. І. Інноваційні напрямки медико-психологічної реабілітації дітей з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності [Електронний ресурс] / В. І. Козявкін, Л. Ф. Шестопалова, О. О. Бородавко, М. С. Гордієвич // Український вісник психоневрології. — 2017. — Т. 25, вип. 1. — С. 19-22. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uvp_2017_25_1_4.
Левченко В. В. Соціально-психологічні засоби зниження проявів гіпердинамічного синдрому у дітей шкільного віку [Електронний ресурс] / В. В. Левченко // Теоретичні і прикладні проблеми психології. — 2013. — № 1. — С. 172-179. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2013_1_26.
Смеречинська Л. Діти з ГРДУ в закладі освіти : особливості взаємодії та психолого-педагогічної допомоги : інфотека / Л. Смеречинська // Психолог дошкілля (Шкільний світ). — 2022. — № 5-6. — С. 48-56.
Федоренко М. В. Основні види психологічної корекції синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю у дітей [Електронний ресурс] / М. В. Федоренко, В. В. Шарук // Логопедія. — 2015. — № 7. — С. 95-99. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/logoped_2015_7_21.
Шевчук Ю. До проблеми психологічного аналізу синдрому дефіциту уваги і гіперактивності [Електронний ресурс] / Ю. Шевчук // Нова педагогічна думка. — 2014. — № 1. — С. 41-45. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_1_13.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.03.2023 21.10.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Радомишль :: Запитання: 47082  
Юлія запитує:
Специфіка застосування арт- терапевтичних методів у роботі з дітьми :колаж,робота з глиною
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо для опрацювання таку літературу:
Борсяк Л. Як приборкати власного дракона : коригування та розвиток емоційної сфери дитини / Л. Борсяк // Психолог дошкілля (Шкільний світ). — 2022. — № 3-4. — С. 32-42.
Голінська Т. М. Зміст, форми і методи арт-терапевтичного впливу на особистість дитини [Електронний ресурс] / Т. М. Голінська // Освіта та розвиток обдарованої особистості. — 2016. — № 5. — С. 13-16. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2016_5_5.
Жадько Ю. Г. Використання арт- терапевтичних технологій у роботі практичного психолога [Електронний ресурс] / Ю. Г. Жадько // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-art-terapevticnih-tehnologij-u-roboti-prakticnogo-psihologa-117875.html. — Дата звернення : 20.03.2023.
Ільницька І. Дитячі страхи — не залишайтесь байдужими! : порадник батькам / І. Ільницька // Безпека життєдіяльності. — 2022. — № 5. — С. 31-32, 3-я с. обкл.
Караченцева О. В. Відродження традицій виготовлення глиняної народної іграшки / О. В. Караченцева // Мистецтво та освіта. — 2016. — № 2. — С. 27-30.
Ковпей І. Композиція «Море» : виготовлення картини в техніці колажу з природних матеріалів / І. Ковпей // Позашкілля (Шкільний світ). — 2020. — № 6. — С. 56-61.
Козлова А. Рецепти арт-терапії : специфіка терапевтичного впливу / А. Козлова // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2019. — № 12. — С. 34-41.
Короход Я. Особливості психологічної корекції арт-терапевтичними методами [Електронний ресурс] / Я. Короход // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Психологія. — 2021. — Т. 32(71), № 5. — С. 94-98. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sntnvusp_2021_32(71)_5_18.
Людкевич Н. Антистрес-малювання : художня студія / Н. Людкевич // Джміль — 2020. — № 7-8. — С. 20-21.
Образотворча діяльність дітей : [добірка матеріалів] // Дитячий садок. Мистецтво (Шкільний світ). — 2020. — № 2. — С. 5-111.
Овчаренко О. Розвиток креативності у дошкільників арт-терапевтичними засобами [Електронний ресурс] / О. Овчаренко // Вісник Інституту розвитку дитини. Сер. : Філософія, педагогіка, психологія. — 2014. — Вип. 36. — С. 135-140. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2014_36_24.
Окремова К. Мистецтво колажу : вернісаж / К. Окремова // Джміль. — 2020. — № 5-6. — С. 10-11.
Сахацька Л. В. У пошуку скарбів : інтегроване заняття з використанням методів арт-терапії / Л. В. Сахацька // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2022. — № 1-2. — С. 18-19.
Семенченко І. І. Методичні рекомендації «Арт-терапії у роботі практичного психолога та соціального педагога» [Електронний ресурс] / І. І. Семенченко // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/metodicni-rekomendacii-art-terapii-u-roboti-prakticnogo-psihologa-ta-socialnogo-pedagoga-98606.html. — Дата звернення : 20.03.2023.
Скорик І. В. Використання арт-терапевтичних методів на заняттях з гуртківцями [Електронний ресурс] / І. В. Скорик // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-art-terapevticnih-metodiv-na-zanattah-z-gurtkivcami-243989.html. — Дата звернення : 20.03.2023.
Топчій С. Чарівні мандали: творчість, що заспокоює / С. Топчій // Дошкільне виховання. — 2021. — № 2 — С. 38-40.
Трохи про глину : культура побуту, традиції // Чумацький шлях. — 2015. — № 2. — С. 29-30.
Тюріна І. Арт-терапія та арт-техніки в роботі шкільного психолога : (з досвіду роботи) / І. Тюріна // Початкова школа. — 2020. — № 5-6. — С. 37-39.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.03.2023 21.09.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Радомишль :: Запитання: 47081  
Юлія запитує:
Формування довіри у психологічній роботі з дітьми :вікові особливості
Наша відповідь:
Добрий день! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 46977. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Анпілова Д. В. Психологічне значення довіри для самоактуалізації особистості в період ранньої дорослості [Електронний ресурс] / Д. В. Анпілова // Проблеми сучасної психології. — 2016. — Вип. 33. — С. 34-46. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2016_33_5.
Василець Н. М. Довіра як підґрунтя толерантності у психолого-педагогічній взаємодії [Електронний ресурс] / Н. М. Василець // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія психологічна. — 2012. — Вип. 1. — С. 114-121. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvldu_2012_1_13.
Зязюн І. А. Аксіологічні критерії вікової психології [Електронний ресурс] / І. А. Зязюн // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. — 2013. — Вип. 7. — С. 6-24. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/OD_2013_7_3.
Кравченко В. Категоріальний апарат у конструюванні дефініції «довіра»: психологічний дискурс [Електронний ресурс] / В. Кравченко // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. — 2014. — Вип. 19(1). — С. 94-101. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpfsp_2014_19(1)__15.
Лисенко Д. П. Довіра в предметному полі психологічних досліджень [Електронний ресурс] / Д. П. Лисенко // Проблеми сучасної психології. — 2018. — Вип. 40. — С. 196-208. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2018_40_18.
Лохвицька Л. В. Вікові особливості морального виховання дітей: психологічне консультування вихователів дошкільних навчальних закладів [Електронний ресурс] / Л. В. Лохвицька // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. — 2012. — Вип. 10. — С. 103-112. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnf_2012_10_16.
Лукашева Г. Незнайомі почуття : про складні питання просто / Г. Лукашева ; розмову вела А. Козлова // Психолог (Шкільний світ). — 2020. — № 1. — С. 18-23.
Мачикова М. Ретроспективний аналіз дослідження феномену довіра психологічної наукою [Електронний ресурс] / М. Мачикова // Психолінгвістика. — 2016. — Вип. 20(1). — С. 162-173. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2016_20(1)__16.
Петренко В. Є. Вікові аспекти психологічної корекції тривожності [Електронний ресурс] / В. Є. Петренко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки. — 2013. — Вип. 42. — С. 174-180. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_012_2013_42_28.
Турчин Т. М. Віковий аспект розвитку особистісної рефлексії учня засобами літератури / Т. М. Турчин // Педагогіка і психологія проф. освіти. — 2008. — № 2. — С. 122-130.
Штуца О. В. Довіра як аспект соціально-психологічного благополуччя особистості [Електронний ресурс] / О. В. Штуца // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: : Психологічні науки. — 2013. — Вип. 1. — С. 71-73. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2013_1_22.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.03.2023 21.07.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.333171 seconds