Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45632
   


Автор запитання: Тетяна із міста: Київ :: Запитання: 47077  
Тетяна запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про розвиток особистості у дитинстві. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Тетяно! Радимо для опрацювання таку літературу:
Волощук О. Ю. Соціокультурне значення дозвілля у формуванні та розвитку особистості дитини дошкільного віку [Електронний ресурс] / О. Ю. Волощук // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер. : Соціологія. — 2013. — Т. 211, Вип. 199. — С. 97-99. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdusoc_2013_211_199_21.
Іншакова І. Вплив сім’ї на всебічний розвиток особистості дитини [Електронний ресурс] / І. Іншакова // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2013. — № 44. — С. 210-214. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2013_44_35.
Рогальська-Яблонська І. Компетентнісний підхід як основа формування соціально-комунікативної компетентності особистості у дошкільному дитинстві / І. Рогальська-Яблонська // Людинознав. студії. Сер. : Педагогіка. — 2016. — Вип. 2. — С. 204-211.
Розвиток особистості дитини дошкільного віку в різних видах діяльності / [А. М. Богуш та ін.] ; за заг. ред. А. М. Богуш ; Держ. закл. «Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського», Ін-т дошк. та спец. освіти, Каф. теорії і методики дошк. освіти. — Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2013. — 235 с.
Розвиток особистості у різних умовах соціалізації / [Калмикова Л. О. та ін.] ; за наук. ред. проф. Л. О. Калмикової, проф. Г. О. Хомич. — Київ : Слово, 2016. — 468 с.
Руденко І. Вплив стилю сімейного спілкування на розвиток особистості дитини [Електронний ресурс] / І. Руденко // Вісник Інституту розвитку дитини. Сер. : Філософія, педагогіка, психологія. — 2014. — Вип. 31. — С. 152-156. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2014_31_31.
Савчин М. В. Вікова психологія : навч. посіб. / М. В. Савчин, Л. Василенко. — 3-тє вид., перероб., допов. — Київ : Академія, 2017. — 366 с.
Столяренко О. Б. Поняття міжособистісних взаємин у контексті проблем розвитку особистості дитини [Електронний ресурс] / О. Б. Столяренко // Проблеми сучасної психології. — 2014. — Вип. 23. — С. 607-619. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2014_23_55.
Стрельник О. 10 важливих тез про традиційну українську родину і дитинство : за книгою І. Сердюка «Маленький дорослий. Дитина й дитинство в Гетьманщині ХVІІІ ст.» / О. Стрельник // Історія та правознавство. — 2019. — № 6. — С. 29-31.
Шеремет А. М. Зарубіжні теорії розвитку особистості дитини раннього віку / А. М. Шеремет // Зб. наук. пр. Хмельницьк. ін-ту соціал. технологій Ун-ту «Україна». — 2012. — № 6. — С. 183-187.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.03.2023 08.23.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марта із міста: Ужгород :: Запитання: 47057  
Марта запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про сучасні підходи до розвитку мовлення дошкільників. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо скористатись такою літературою:
Артеменко М. Зустріч із бузиновим Патикославом : літературна студія / М. Артеменко ; іл. Н. Кащак // Джміль. — 2022. — № 9-10. — С. 14-15.
Артеменко М. Про трьох відважних лицарів : літературна студія / М. Артеменко ; мал. Н. Чорна // Джміль. — 2021. — № 7-8. — С. 8-9.
Вашуленко М. С. Мовленнєвий розвиток дошкільників – запорука успіху навчання молодших школярів [Електронний ресурс] / М. С. Вашуленко // Педагогічний дискурс. — 2011. — Вип. 10. — С. 95-99. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2011_10_24.
Гуленко Т. В. Сучасні підходи до розвитку мовлення дошкільника [Електронний ресурс] / Т. В. Гуленко // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/sucasni-pidhodi-do-rozvitku-movlenna-doskilnika-326335.html. — Дата звернення : 14.03.2023.
Криницька С. І. Сучасні погляди на проблему розвитку мовлення дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / С. І. Криницька // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/sucasni-pogladi-na-problemu-rozvitku-movlenna-ditej-doskilnogo-viku-413445.html. — Дата звернення : 14.03.2023.
Людкевич Н. Обирай здоров’я! : пригоди на обкладинці / Н. Людкевич ; худож. О. Качура // Джміль. — 2022. — № 5-6. — С. 4-7.
Людкевич Н. Пригоди в мандрівці до древніх трипільців : пригоди на обкладинці / Н. Людкевич ; картину на обкл. намал. В. Дунаєва // Джміль. — 2021. — № 10. — С. 2-5.
Людкевич Н .Весняні клопоти : пригоди на обкладинці / Н. Людкевич ; картину на обкл. намал. Н. Серветник // Джміль. — 2022. — № 3-4. - С. 2-5.
Осіпова І. Що й коли? : клуб кмітливих / І. Осіпова ; мал. В. Дунаєвої // Джміль. — 2021. — № 10. — С. 18-19.
Паласевич І. Розвиток зв’язного мовлення старших дошкільників засобом сюжетних картин [Електронний ресурс] / І. Паласевич // Молодь і ринок. — 2019. — № 3. — С. 60-65. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2019_3_13.
Пестрякова Л. Відкриваємо таємниці горіха : заняття для дітей старшої групи (за програмою «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт») : природа / Л. Пестрякова, К. Чеверноженко // Дошкільне виховання. — 2021. — № 11. — С. 28-30.
Портян М. О. Вплив наочних засобів навчання на розвиток зв’язного мовлення старших дошкільників [Електронний ресурс] / М. О. Портян, Н. П. Головченко // Наукові записки кафедри педагогіки. — 2019. — Вип. 45. — С. 41-46. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2019_45_7.
Расторгуєва В. М. Пісочна терапія – методика позитивного впливу на психічний та мовленнєвий розвиток дошкільників [Електронний ресурс] / В. М. Расторгуєва // Актуальні проблеми психології в закладах освіти. — 2015. — Вип. 5. — С. 281-284. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/akprpzo_2015_5_53.
Табака О. Зарубіжна педагогіка про розвиток мовлення дошкільників [Електронний ресурс] / О. Табака // Acta paedagogika volynieses. — 2021. — Вип. 3. — С. 29-34. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apv_2021_3_7.
Ходаченко О. А. Повний чудес весняний ліс : інтегроване заняття з мовленнєвого розвитку : старший дошкільний вік / О. А. Ходаченко // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2022. — № 3-6. — Вкладка. — № 5-6. - С. 26-27.
Яворська С. Розвиток мовленнєвотворчої діяльності дошкільників [Електронний ресурс] / С. Яворська // Освітні обрії. — 2019. — № 2. — С. 41-44. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/obrii_2019_2_11.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 14.03.2023 09.21.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Кропивницький :: Запитання: 47049  
Ольга запитує:
Добрий день. Потрібні джерела інформації про подолання дислексії у дітей. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам таку літературу:
Волкова Л. С. Плани корекційної роботи щодо формування навичок читання : із досвіду роботи / Л. С. Волкова // Дитина з особливими потребами. — 2020. — № 6. — С. 7-10.
Дериведмідь В. М. На городі : урок української жестової мови в 2-му класі : корисне кожному / В. М. Дериведмідь // Дитина з особливими потребами. — 2020. — № 12. — С. 16-18.
Загородній М. Сказати несказане : профілактика та альтернативна комунікація за порушення мовлення : тема номера / М. Загородній // Дефектолог (Шкільний світ). — 2020. — № 9-10. — С. 8-13.
Кайдалова Н. Різноманітність спілкування : рухи й жести для формування мовлення / Н. Кайдалова // Дефектолог (Шкільний світ). — 2022. — № 5-6. — С. 34-39.
Маслова Т. В. Полодання дисграфії та дислексії в мінімальний термін на шкільному логопедичному пункті [Електронний ресурс] / Т. В. Маслова, Н. А. Найдьонова // Таврійський вісник освіти. — 2014. — № 2. — С. 155-163. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2014_2_25.
Просіна О. В. Актуальні аспекти професійної діяльності педагога: дислексія як реалія сучасної школи [Електронний ресурс] / О. В. Просіна, А. С. Будагян // Інноваційна педагогіка. — 2022. — Вип. 44(2). — С. 92-97. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2022_44(2)__21.
Раєвська І. М. Формування умінь розв’язувати сюжетні задачі в учнів початкових класів із дислексією [Електронний ресурс] / І. М. Раєвська, Н. В. Кабельнікова // Педагогічні науки: теорія та практика. — 2021. — № 2. — С. 85-90. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_ped_2021_2_15.
Свірська Ж. М. Емпіричне дослідження мнестичних процесів у школярів із дислексією розвитку [Електронний ресурс] / Ж. М. Свірська // Теоретичні і прикладні проблеми психології та соціальної роботи. — 2021. — № 3(1). — С. 134-150. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2021_3(1)__15.
Соколова Г. Б. Нейропсихологічні засади та методичні прийоми корекції дислексії в молодшому шкільному віці [Електронний ресурс] / Г. Б. Соколова // Габітус. — 2022. — Вип. 33. — С. 154-158. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2022_33_29.
Якимчук Г. Порушення писемного мовлення : розпізнати й попередити / Г. Якимчук // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2019. — № 1. — С. 36-42.
Якимчук Г. Порушення писемного мовлення : розпізнати й попередити : майстерня психолога / Г. Якимчук // Психолог (Шкільний світ). — 2018. — № 21-22. — С. 14-21.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 12.03.2023 20.36.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: Луцьк :: Запитання: 47042  
Христина запитує:
Добрий день. Необхідна література на тему: Виховання естетичних почуттів у молодших школярів засобами мистецтва та літератури. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
ARTS для дошкільників і учнів початкової школи : напрям «Таємниці дивосвіту» (ARTS - мистецтво) // Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садка. — 2018. — № 3. — С. 32.
Бак О. Від теорії до практики : технології, їх історія та покрокове застосування / О. Бак // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2019. — № 11. — С. 8-41.
Гатеж Н. В. Підготовка майбутнього вчителя образотворчого мистецтва до виховання у школярів морально-естетичних почуттів засобами візуального мистецтва [Електронний ресурс] / Н. В. Гатеж // Вісник Закарпатського художнього інституту. — 2014. — Вип. 5. — С. 187-190. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/newtracaar_2014_5_51.
Грищенко Т. О. Розвиток естетичних почуттів у дітей молодшого шкільного віку як основа формування їх естетичної культури [Електронний ресурс] / Т. О. Грищенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2015. — № 6. — С. 53-59. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_6_10.
Гурткова робота в навчально-виховних закладах : [добірка матеріалів] // Розкажіть онуку. — 2014. — № 6. — С. 13-30.
Екскурсійне бюро запрошує : [добірка матеріалів] // Розкажіть онуку. — 2018. — № 12. — С. 5-18.
Капітула Г. М. Формування творчої особистості засобами образотворчого мистецтва : грані майстерності / Г. М. Капітула// Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). — 2018. — № 9. — С. 30-34.
Кириченко С. В. Формування творчої особистості засобами музично-театральних вистав / С. В. Кириченко // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). — 2017. — № 3. — С. 42-47.
Кругленко І. Виховання естетичних почуттів молодших школярів засобами творчої інтерпретації літературних образів [Електронний ресурс] / І. Кругленко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. — 2009. — № 4. — С. 123-128. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2009_4_26.
Кругленко І. О. Сучасний стан сформованості естетичних почуттів молодших школярів засобами художньої літератури [Електронний ресурс] / І. О. Кругленко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. — 2013. — № 39. — С. 93-97. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_pp_2013_39_22.
Мінченко Г. Картина Вінсента ван Гога «Зоряна ніч» : створення малюнка в техніці пластилінографія : керівнику гуртка / Г. Мінченко // Позашкілля (Шкільний світ). — 2019. — № 4. — С. 39-45.
Сергієнко С. М. Література про музику для школярів і педагогів / С. М. Сергієнко // Мистецтво та освіта. — 2015. — № 4. — С. 23-26.
Суботницький І. М. Естетичне виховання молодших школярів через формування естетичних почуттів засобами мистецтва [Електронний ресурс] / І. М. Суботницький // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. — 2014. — Вип. 2. — С. 58-61. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2014_2_13.
Ткач І. Сучасний урок літератури: виховувати розуміння краси... : [культурологічний підхід до вивчення літератури] / І. Ткач // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. — 2016. — № 10. — С. 22-24.
У царині прекрасного : виховуємо ціннісне ставлення до мистецтва : [добірка заходів] // Позакласний час. — 2014. — № 11. — С. 59-70.
Чорнобай О. П. Ігри у класі : тематичні дні у першому класі : на допомогу вчителю НУШ / О. П. Чорнобай // Розкажіть онуку. — 2019. — № 10. - С. 5-7.
Яновська Н. Коли навчання в радість : медико-педагогічному проекту «Гармонія інтелекту та здоров’я «ПіснеЗнайка» 10 років / Н. Яновська // Початкова школа. — 2013. — № 1. — С. 60-61.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 10.03.2023 11.58.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Київ :: Запитання: 47040  
Анна запитує:
Добрий ранок! Цікавить література на тему адаптація внутрішньопереміщених осіб (ВПО). Дякую.
Наша відповідь:
Волошин С. М. Особливості змісту соціально-психологічної адаптації внутрішньо переміщених осіб до нового соціального середовища [Електронний ресурс] / С. М. Волошин // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Психологія. — 2019. — Вип. 9. — С. 73-76. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2019_9_14
Волченко Л. П. Соціально-психологічні особливості адаптації учнів, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, до нових умов життєдіяльності [Електронний ресурс] / Л. П. Волченко // Теоретичні і прикладні проблеми психології. — 2018. — № 3(1). — С. 91-101. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2018_3(1)__15
Газізова О. Трансформація ідентичностей внутрішньо переміщених осіб у процесі їх соціокультурної адаптації та інтеграції у нові територіальні громади [Електронний ресурс] / О. Газізова // Українознавство. — 2019. — № 4. — С. 83-96. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2019_4_7
Голуб І. Арттерапія - ключ до збереження здоров'я дітей під час воєнного стану в Україні [Електронний ресурс] : вітчизняний та зарубіжний досвід / І. Голуб // Бібліотека у форматі Д°. — 2022. — № 4. — С. 39-41. — Режим доступу: https://chl.kiev.ua/D0/Content/pdf/132.pdf
Дороніна Т. Огорнути дитину світом книг: робота бібліотек для дітей Дніпропетровщини в реаліях війни [Електронний ресурс] : вітчизняний та зарубіжний досвід / Т. Дороніна // Бібліотека у форматі Д°. — 2022. — № 3. — С. 29-31. — Режим доступу: https://chl.kiev.ua/D0/Content/pdf/131.pdf
Дудчак Т. Дитяча бібліотека - волонтерський острівець безпеки та творчості [Електронний ресурс] : вітчизняний та зарубіжний досвід / Т. Дудчак // Бібліотека у форматі Д°. — 2022. — № 3. — С. 21-23. — Режим доступу: https://chl.kiev.ua/D0/Content/pdf/131.pdf
Зейтуллаєва Е. З. Засоби масової інформації як чинник багаторівневої системи управління соціально-психологічною адаптацією внутрішньо переміщених осіб [Електронний ресурс] / Е. З. Зейтуллаєва, М. П. Попов // Ефективність державного управління. — 2020. — Вип. 4. — С. 113-127. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2020_4_11
Зінченко О. С. Теоретичні засади дослідження соціально-психологічної адаптації внутрішньо переміщених осіб [Електронний ресурс] / О. С. Зінченко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. — 2015. — № 4. — С. 47-53. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apspp_2015_4_10
Іщук О. В. Соціально-психологічні особливості адаптації внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій України [Електронний ресурс] / О. В. Іщук, О. А. Лукасевич // Проблеми сучасної психології. — 2019. — № 1. — С. 53-59. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspz_2019_1_10
Кардаш О. Обігріти кожну дитину серцем: бібліотерапія як ліки від стресу [Електронний ресурс] : вітчизняний та зарубіжний досвід / О. Кардаш // Бібліотека у форматі Д°. — 2022. — № 2. — С. 24-28. — Режим доступу: https://chl.kiev.ua/D0/Book/View/130#page/24/mode/2up
Метафоротерапія : як допомогти дітям-переселенцям // Психолог (Шкільний світ). — 2018. — № 23-24. — С. 8-18.
Мундір О. Разом до перемоги [Електронний ресурс] : вітчизняний та зарубіжний досвід / О. Мундір // Бібліотека у форматі Д°. — 2022. — № 2. — С. 29-32. — Режим доступу: https://chl.kiev.ua/D0/Book/View/130#page/28/mode/2up
Муравський О. І. Особливості соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб в західних областях України (2014 - 2016) [Електронний ресурс] / О. І. Муравський // З історії західноукраїнських земель. — 2016-2017. — Вип. 12-13. — С. 202-215. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zictzahzem_2016-2017_12-13_14
Ніколаїшина Г. Дитяча бібліотека як соціокультурний, психологічно-реабілітаційний та дозвіллєвий простір для дітей-ВПО у реаліях війни [Електронний ресурс] : вітчизняний та зарубіжний досвід / Г. Ніколаїшина // Бібліотека у форматі Д°. — 2022. — № 2. — С. 20-23. — Режим доступу: https://chl.kiev.ua/D0/Book/View/130#page/20/mode/2up
Путінцев А. В. Адаптація внутрішньо переміщених осіб в регіонах України: сутність, поняття, підходи [Електронний ресурс] / А. В. Путінцев, Ю. Є. Пащенко // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. — 2018. — № 9. — С. 110-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2018_9_12
Чайківська Н. Сучасні послуги для дітей: ініціативи та реалії [Електронний ресурс] : вітчизняний та зарубіжний досвід / Н. Чайківська, Н. Тимчук // Бібліотека у форматі Д°. — 2022. — № 3. — С. 32-34. — Режим доступу: https://chl.kiev.ua/D0/Content/pdf/131.pdf
Юрків Я. І. Труднощі соціально-психологічної адаптації вразливих верств внутрішньо переміщених осіб до нових умов життя [Електронний ресурс] / Я. І. Юрків, Д. В. Луканов // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2021. — Вип. 1. — С. 469-472. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2021_1_96

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 10.03.2023 08.31.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.34286 seconds