Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 45264
   


Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 47163  
Світлана запитує:
Добрий день! Чи є у вас книжка-посібник Ткачук Г.П. Робота з дитячою книжкою на уроках позакласного читання. Можливо, можна знайти електронну версію цього посібника?
Наша відповідь:
Добрий день, Світлано! Навчальний посібник для вчителя Ткачук Г.П. Робота з дитячою книжкою на уроках позакласного читання, 2020 є у Національній бібліотеці України для дітей. Але в електронній формі знайти цю книжку неможливо.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 12.04.2023 10.57.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Уляна із міста: Хмельницький :: Запитання: 47162  
Уляна запитує:
Добрий день. Цікавить література про освіту у Великій Британії. Заздалегідь дякую вам.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо для опрацювання таку літературу:
Бадер С. О. Модель педагогічної підтримки учнів у Великобританії [Електронний ресурс] / С. О. Бадер // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2013. — № 13(3). — С. 6-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2013_13(3)__3.
Бекетова Ю. В. Підготовка соціально-педагогічних кадрів в Україні та Великій Британії: порівняльний аспект : навч. посіб. / Ю. В. Бекетова, А. О. Денисенко, К. Є. Каліна, Г. І. Назаренко, О. В. Семеренська, А. В. Троцко, Р. В. Шаповал, Л. А. Штефан, Н. Д. Янц; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Харків : Золоті сторінки, 2010. — 313 c.
Бойченко М. А. Організація навчання обдарованих учнів у розширених школах Великобританії [Електронний ресурс] / М. А. Бойченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2014. — № 10. — С. 166-173. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_10_22.
Вернигора Т. Зміст виховання і навчання в дошкільній освіті Великобританії [Електронний ресурс] / Т. Вернигора // Імідж сучасного педагога. — 2013. — № 5. — С. 26-28. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2013_5_9.
Вознюк В. В. Історичні особливості інтеграції соціальних та освітніх послуг у розширених школах Великобританії [Електронний ресурс] / В. В. Вознюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2013. — № 6. — С. 11-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2013_6_4.
Вознюк В. Організація дозвілля як соціальна послуга в системі загальної середньої освіти Великобританії [Електронний ресурс] / В. Вознюк // Порівняльно-педагогічні студії. — 2012. — № 4. — С. 61-66. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppstud_2012_4_12.
Зубченко О. С. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освіті (досвід Великобританії) : навч. посіб. / О. С. Зубченко; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. — Київ, 2012. - 139 c.
Зубченко О. С. Інформаційно-комунікаційні технології у шкільній освіті Великобританії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / О. С. Зубченко ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. — Київ, 2010. — 20 с.
Коляда Т. Організація шкільної освіти Великобританії в 20-х роках ХХ століття [Електронний ресурс] / Т. Коляда // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2014. — Вип. 48. — С. 247-252. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2014_48_41.
Полуян О. Еволюція змісту освіти у початкових школах Великобританії [Електронний ресурс] / О. Полуян // Нова педагогічна думка. — 2014. — № 2. — С. 3-5. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_2_2.
Стеценко К. Ліберальні реформи кінця XX століття у освітній системі Великобританії, як продовження традицій англійської філософської думки в парадигмі ідей сучасної педагогіки [Електронний ресурс] / К. Стеценко // Вісник Інституту розвитку дитини. Сер. : Філософія, педагогіка, психологія. — 2013. — Вип. 28. — С. 63-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2013_28_14.
Сулим Н. Застосування засобів дистанційної освіти у навчальному процесі педагогів англійської мови у Великобританії [Електронний ресурс] / Н. Сулим // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2013. — Вип. 29. — С. 216-220. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2013_29_64
Танько Є. В. Розвиток поняття «самостійна робота» в зарубіжній педагогіці: досвід Великобританії [Електронний ресурс] / Є. В. Танько // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2014. — № 1. — С. 20-27. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_1_5.
Тупичак Л. Л. Розвиток системи управління якістю освіти у Великобританії: досвід для України [Електронний ресурс] / Л. Л. Тупичак // Ефективність державного управління. — 2012. — Вип. 30. — С. 325-334. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2012_30_42.
Філософія освіти і педагогіка: цінності культури. Комунікативний етикет: Україна, Великобританія, Німеччина, Франція, Іспанія : навч. посіб. / ред.: С. О. Черепанова; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Пед. коледж Львів. нац. ун-ту ім. І.Франка. — Львів, 2007. — 392 c.
Шаповалова О. В. Реформування управління якістю загальної середньої освіти Великобританії: історичний аспект [Електронний ресурс] / О. В. Шаповалова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2014. — № 7. — С. 41-48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_7_7.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 12.04.2023 10.27.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Рівне :: Запитання: 47148  
Юля запитує:
Добрий день. Потрібно літературу про Розвиток критичного мислення у дошкільному віці. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Розгляньте таку літературу:
Бороденко В. Таємниці знайомих предметів : освітня ситуація для дітей середньої групи (за програмою «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт») : інтегрована освіта / В. Бороденко // Дошкільне виховання. — 2022. — № 5. — С. 24-27.
Бороденко В. Досліджуємо комашині секрети : освітня ситуація для дітей старшої групи за книжкою О. Харченко «Казки, які навчають та виховують» (за програмою «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт») / В. Бороденко // Дошкільне виховання. — 2022. — № 11. — С. 26-29.
Брайко Т. Читання по картині : розвиток критичного мислення за допомогою мистецтва / Т. Брайко, В. Макаренко // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2021. — № 19-20. — С. 6-13.
Бугайчук А. Дидактичні ігри : організація умов для розвитку критичного мислення / А. Бугайчук // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2021. — № 17-18. — С. 6-29.
Буданцева Н. І. Розвиток критичного мислення у дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] Н. І. Буданцева // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/rozvitok-kriticnogo-mislenna-u-ditej-doskilnogo-viku-46585.html. — Дата звернення : 10.04.2023.
Коваль М. В. Заняття на розвиток критичного мислення у дітей [Електронний ресурс] М. В. Коваль // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/zanatta-na-rozvitok-kriticnogo-mislenna-u-ditej-21301.html. — Дата звернення : 10.04.2023.
Козир М. В. Розвиток критичного мислення у форматі інформаційної педагогіки [Електронний ресурс] / М. В. Козир // Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. — 2017. — № 28. — С. 49-53. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Potip_2017_28_10.
Курін М. М. Розвиток критичного мислення дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / М. М. Курін // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/rozvytok-krytychnoho-myslennia-ditei-doshkilnoho-viku-660521.html. — Дата звернення : 10.04.2023.
Мєлєкєсцева Н. Розвиток критичного мислення молодших школярів засобами сучасної української дитячої літератури [Електронний ресурс] / Н. Мєлєкєсцева // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2019. — Вип. 27. — С. 380-386. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2019_27_67.
Ониксимова Т. Музей геометричних фігур : освітня ситуація для дітей старшої групи (за програмою «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт») : інтегрована освіта / Т. Ониксимова, О. Кисельова // Дошкільне виховання. — 2022. — № 11. — С. 16-18.
Павлюченко Т. Запитаємо у пташки : заняття в природі для дітей старшої групи / Т. Павлюченко, Т. Діденко // Дошкільне виховання. — 2021. — № 11. — С. 34-37.
Пестрякова Л. Відкриваємо таємниці горіха : заняття для дітей старшої групи (за програмою «STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт») : природа / Л. Пестрякова, К. Чеверноженко // Дошкільне виховання. — 2021. — № 11. — С. 28-30.
Хрипун А. М. Формування критичного мислення у дошкільників [Електронний ресурс] / А. М. Хрипун // Всеосвіта : [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/formuvanna-kriticnogo-mislenna-u-doskilnikiv-281185.html. — Дата звернення : 10.04.2023.
Шалда Н. Проблемні запитання - імпульс для дослідження : освітні ситуації для дітей усіх вікових груп : школа мислення / Н. Шалда // Дошкільне виховання. — 2021. — № 11. — С. 24-27.
Щербак М. Космічна подорож улітку : розвиток критичного мислення за допомогою блоків Дьєнеша / М. Щербак // Дитячий садок (Шкільний світ). — 2021. — № 23-24. — С. 68-72.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 10.04.2023 12.13.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Поліна із міста: Львів :: Запитання: 47141  
Поліна запитує:
Доброго дня. Шукаю літературу за темою "Ілюстрація психокорекційний вправ". Буду вдячна за посилання
Наша відповідь:
"Життя прекрасне!" : проєктна діяльність // Позакласний час. — 2020. — № 11-12. — С. 29-36.
[Тривожність] : [добірка матеріалів] // Психолог (Шкільний світ). — 2019. — № 9. — С. 4-96.
Бех І. Психокорекційні прийоми для педагогів : емоційна сфера особистості як простір дії прийомів психокорекції / І. Бех // Зарубіжна література (Шкільний світ). — 2022. — № 3-4. — С. 80-93.
Войлова Н. Історія в картинках : психокорекція : техніки арт-терапії / Н. Войлова, Н. Лободенко // Психолог (Шкільний світ). — 2012. — № 13-14. — С. 47-52.
Гриньова М. Психічна саморегуляція педагога / М. Гриньова // Інформаційний збірник для директора школи та завідуючого дитячим садочком. — 2016. — № 23-24. — С. 23-77.
Донець Г. Загальна характеристика психологічних трансформаційних ігор як психокорекційної методики у роботі психолога-практика [Електронний ресурс] / Г. Донець, І. Євтушенко // Вісник Львівського університету. Серія : Психологічні науки. — 2020. — Вип. 7. — С. 45-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlups_2020_7_9
Ігумнова О. Б. Особливості психологічної корекції аутоагресії в юнацькому віці [Електронний ресурс] / О. Б. Ігумнова, А. Р. Михайлов // Габітус. - 2021. - Вип. 31. - С. 88-94. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2021_31_18
Карпенко Н. Корекція та профілактика негативних почуттів у дітей молодшого шкільного віку / Н. Карпенко // Початкова школа. — 2019. — № 11. — С. 1-5.
Короход Я. Особливості психологічної корекції арт-терапевтичними методами [Електронний ресурс] / Я. Короход // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Психологія. - 2021. - Т. 32(71), № 5. - С. 94-98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sntnvusp_2021_32(71)_5_18
Львова Н. Тривожність: арт-терапевтичні методи роботи з дітьми : psy-info / Н. Львова // Психолог (Шкільний світ). — 2019. — № 2. — С. 42-55.
Павлова О. Використання техніки мандали : інтерактивне заняття : практика / О. Павлова // Психолог дошкілля (Шкільний світ). — 2019. — № 1. — С. 34-37.
Репко Н. Мандалотерапія: від організації до інтерпретації : psy-info / Н. Репко // Психолог (Шкільний світ). — 2019. — № 2. — С. 30-37, 56-57.
Хачатурян Ю. Психокорекційні методи : незамінні техніки : майстерня психолога / Ю. Хачатурян // Психолог (Шкільний світ). — 2018. — № 21-22. — С. 4-13.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 8.04.2023 18.30.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Київ :: Запитання: 47137  
Дмитро запитує:
Психологічні особливості емоційного реагування дівчат та юнаків в умовах війни
Наша відповідь:
Доброго дня! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Ангелова С. О. Концепція соціально-психологічної абілітації підлітків, на життя яких вплинули бойові дії на сході України: досвід мандрівного табору миру [Електронний ресурс] / С. О. Ангелова // Проблеми політичної психології. — 2017. — Вип. 6. — С. 152-161. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pppr_2017_6_15.
Дубровинський Г. Р. Діти війни: дослідження явища психотравми під час військової агресії в Україні [Електронний ресурс] / Г. Р. Дубровинський // Український психологічний журнал. — 2016. — № 1. — С. 16-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukpsj_2016_1_4.
Краснокутський М. І. Психотравмуючий досвід дітей: основні етапи надання психологічної допомоги [Електронний ресурс] / М. І. Краснокутський, Я. О. Овсянінкова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2018. — Вип. 1(2). — С. 56-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2018_1(2)__12.
Марценковський Д. І. Клінічний поліморфізм та коморбідність психічних розладів у дітей та підлітків, що постраждали від гібридної війни на сході України [Електронний ресурс] / Д. І. Марценковський // Архів психіатрії. — 2017. — Т. 23, № 2. — С. 91-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apsuh_2017_23_2_4.
Найдьонова Л. А. Проблема впливу медія на суїцид: еволюція пояснювальних моделей і українські реалії [Електронний ресурс] / Л. А. Найдьонова, Н. М. Заріцька // Український психологічний журнал. — 2019. — № 1. — С. 141-160. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukpsj_2019_1_13.
Терентьєв М. О. Політика сталінського режиму щодо дітей і підлітків у роки німецько-радянської війни і турбота про них селян України 1941 – 1945 [Електронний ресурс] / М. О. Терентьєв // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 139(1). — С. 84-93. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_139(1)__18.
Удовенко Ю. М. Oрганізація соціально-психологічної допомоги дітям, які пережили втрати внаслідок військових дій [Електронний ресурс] / Ю. М. Удовенко // Український психологічний журнал. — 2017. — № 1. — С. 165-176. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukpsj_2017_1_15.
Харченко H. В. Критичне мислення як характеристика сучасної особистості підлітка [Електронний ресурс] / H. В. Харченко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. — 2016. — Вип. 20(2). — С. 276-286. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2016_20(2)__27.
Чуйко О. В. Зарубіжні моделі психосоціальної реабілітації дітей, травмованих війною [Електронний ресурс] / О. В. Чуйко // Український психологічний журнал. — 2017. — № 1. — С. 192-203. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukpsj_2017_1_17.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 7.04.2023 15.56.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.342423 seconds