Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45810
   


Автор запитання: Лілія із міста: Черкаси :: Запитання: 47691  
Лілія запитує:
Добрий день. Цікавить література на тему: адаптація підлітків в умовах трансформуючого суспільства. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Лілія! Перегляньте таку літературу:
Бессонова Т. І. Система психолого-педагогічного захисту соціально занедбаних дітей і підлітків : автореф. дис... канд. психол. наук / Т. І. Бессонова; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — Київ, 2006. — 21 c.
Боярин Л. В. Теоретичний аналіз вивчення проблеми соціальної адаптації у психологічній літературі / Л. В. Боярин // Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наук. праць. — Луганськ, 2013. — № 3. — С. 55-61.
Браткова О. Ю. Особливості соціально-психологічної адаптації підлітків, які навчаються в сучасних загальноосвітніх закладах / О. Ю. Браткова, О. Б. Дударенко, Р. В. Теклюк, І. В. Сергета // Наука і освіта. — 2010. — № 6. — С. 40-42.
Булгакова В. О. Рівень розвитку правової культури і соціально-психологічна адаптація підлітків [Електронний ресурс] / В. О. Булгакова // Наука і освіта. — 2014. — № 12. — С. 77-84. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2014_12_17.
Гельбак А. М. Проблема кризового стану особистості підлітка на етапі трансформації суспільства [Електронний ресурс] / А. М. Гельбак // Теоретичні і прикладні проблеми психології. — 2019. — № 1. — С. 68-77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2019_1_9.
Гельбак А. М. Психологічні умови соціальної адаптації підлітків в умовах перехідних процесів [Електронний ресурс] / А. М. Гельбак // Наукові записки Малої академії наук України. Серія : Педагогічні науки. — 2014. — Вип. 6. — С. 301-307. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snjasu_2014_6_38.
Дідик Н. М. Діагностика соціально-психологічної адаптації підлітків [Електронний ресурс] / Н. М. Дідик // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Соціально-педагогічна. — 2015. — Вип. 24. — С. 53-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_sp_2015_24_8.
Єзерська Н. В. Cоціально-психологічні особливості процесу адаптації підлітків [Електронний ресурс] / Н. В. Єзерська // Освіта та розвиток обдарованої особистості. — 2016. — № 3. — С. 35-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2016_3_8.
Змістові інновації у магістерській підготовці соціальних педагогів : / ред.: А. А. Сбруєва, О. М. Полякова; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. — Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. — 386 c.
Лисенко Л. М. Взаємозв’язок агресивності та соціально-психологічної адаптації у підлітків [Електронний ресурс] / Л. М. Лисенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2019. — Вип. 3. — С. 73-79. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2019_3_12.
Пілецька Л. Психологічні особливості соціалізації підлітків в умовах соціальної депривації / Л. Пілецька // Зб. наук. пр.: філософія, соціологія, психологія. — 2014. — Вип. 19(1). — С. 77-84.
Пірог Л. А. Соціальна захищеність підлітків в умовах трансформації сучасного українського суспільства : автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Л. А. Пірог ; НАН України. Ін-т соціол. — Київ, 2005. — 18 с.
Раєвська Я. М. Особливості емоційної сфери підлітків з дистантних сімей / Я. М. Раєвська; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. — Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2016. — 177 c.
Сердюкова І. М. Теоретичний аналіз вивчення проблеми соціальної адаптації у вітчизняній психологічній літературі / І. М. Сердюкова // Актуал. проблеми психології: зб. наук. праць. — Київ, 2015. — Т. 1, Вип. 43. — С. 130-136.
Соболь О. М. Підлітки. Ідентичність та життя в глобальному суспільстві [Електронний ресурс] / О. М. Соболь // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2017. — Вип. 80(1). — С. 107-110. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2017_80(1)__23.
Тарасюк Г. П. Організація міжособистісного спілкування підлітків у контексті сталого розвитку суспільства [Електронний ресурс] / Г. П. Тарасюк // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. — 2016. — Вип. 20(2). — С. 225-234. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tmpvd_2016_20(2)__22.
Ярошко М. Особливості змісту особистісної ідентифікації в підлітковому віці у контексті сучасного розвитку суспільства [Електронний ресурс] / М. Ярошко, П. Ярошко, М. Гулич // Проблеми гуманітарних наук. Серія : Психологія. — 2021. — Вип. 49. — С. 134–147. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgn_ps_2021_49_12.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 9.03.2024 20.51.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Васильків :: Запитання: 47686  
Тетяна запитує:
Допоможіть знайти літературу (після 2014) на тему "Зміст та структура інноваційної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання". Крім вітчизняної цікавить також і література зарубіжних авторів. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 47680, а також пропонуємо переглянути наступну літературу:
Вєнцева Н. О. Інноваційна компетентність як складова професійної діяльності сучасного педагога [Електронний ресурс] / Н. О. Вєнцева, О. В. Карапетрова // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. — 2022. — № 1. — С. 109-115. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2022_1_14
Єрмоленко А. Розвиток інноваційної компетентності сучасного педагога професійної школи [Електронний ресурс] / А. Єрмоленко, В. Кулішов, С. Шевчук // Імідж сучасного педагога. — 2020. — № 5. — С. 52-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2020_5_12
Загородня Л. Інноваційні педагогічні технології як засіб формування фізкультурно-оздоровчої компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів [Електронний ресурс] / Л. Загородня, Г. Барсуковська // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. — 2014. — Вип. 3. — С. 110-118. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2014_3_16
Іванюк І. Оцінювання цифрової компетентності вчителів: норвезький досвід : тема / І. Іванюк // Школа (Шкільний світ). — 2018. — № 9. — С. 48-53.
Кравчина О. Цифрова компетентність учителя: досвід Словенії : тема / О. Кравчина // Школа (Шкільний світ). — 2018. — № 9. — С. 44-47.
Курок В. П. Визначення структурного складу інноваційної компетентності майбутніх педагогів [Електронний ресурс] / В. П. Курок, Л. В. Бурчак // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Педагогічні науки. - 2023. - Вип. 3. - С. 12-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2023_3_3
Курок Р. Використання інноваційних технологій для розвитку правової компетентності педагогічних працівників економічних коледжів [Електронний ресурс] / Р. Курок // Молодь і ринок. — 2021. — № 9. — С. 71-76. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2021_9_16
Куторжевська О. А. Інформаційна компетентність майбутніх соціальних педагогів - чинник готовності до інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / О. А. Куторжевська // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. — 2014. — № 34. — С. 90-94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuP_2014_34_18
Лемішовська О. Удосконалення фахових компетентностей у процесі підготовки викладачів обліково-економічних дисциплін з використанням інноваційних педагогічних технологій [Електронний ресурс] / О. Лемішовська, І. Яремко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2020. — № 3-4. — С. 77-91. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2020_3-4_10
Ляшенко К. І. Педагогічні умови формування інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових класів [Електронний ресурс] / К. І. Ляшенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2022. - № 3. - С. 283-296. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2022_3_28
Нижник О. С. Моделювання процесу формування інноваційної спрямованості професійно-педагогічної компетентності студентів інженерно-педагогічного закладу вищої освіти [Електронний ресурс] / О. С. Нижник // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. — 2019. — № 65. — С. 69-83. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pipo_2019_65_9
Носовець Н. М. Готовність майбутнього вчителя технологій до інноваційної педагогічної діяльності як складова професійної компетентності [Електронний ресурс] / Н. М. Носовець, О. В. Терещенко // Вісник Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. - 2019. - Вип. 2. - С. 241-247. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnuchkpn_2019_2_44
Носовець Н. М. Готовність майбутнього вчителя технологій до інноваційної педагогічної діяльності як складова професійної компетентності [Електронний ресурс] / Н. М. Носовець, О. В. Терещенко // Вісник Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. — 2019. — Вип. 2. — С. 241-247. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnuchkpn_2019_2_44
Онищенко Н. Підготовка вчителя в умовах реформування освіти Китайської Народної Республіки / Н. Онищенко // Рідна школа. — 2020. — № 1. — С. 55-61.
Пацалюк І. І. Інноваційні підходи до формування педагогічних компетентностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі самостійної роботи під час навчальних практик [Електронний ресурс] / І. І. Пацалюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. — 2018. — № 3. — С. 72-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2018_3_11
Пріма Р. Інноваційна методична культура майбутнього педагога як пріоритетна складова частина його професійної компетентності [Електронний ресурс] / Р. Пріма // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки. - 2014. - № 8. - С. 23-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnup_2014_8_7
Просіна О. Формування інноваційної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі методичної підготовки у вищих педагогічних навчальних закладах / О. Просіна // Мистецтво та освіта. — 2016. — № 1. — С. 20-23.
Розсоха А. Досвід педагогічної підготовки вчителя у Великій Британії в контексті освітньої реформи України / А. Розсоха // Рідна школа. — 2020. — № 1. — С. 70-75.
Тютюма Т. Квест-технологія як педагогічна інновація для формування синтаксичних умінь у вчителів української мови та літератури / Т. Тютюма // Українська мова і література в школах України. — 2019. — № 5. — С. 17-20.
Хом'як І. Інноваційні методи навчання української мови у вищій школі / І. Хом'як, Ю. Шабатіна // Українська мова і література в школах України. — 2015. — № 11. – С. 14-17
Шапран Ю. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх учителів природничих спеціальностей в умовах інноваційного освітнього середовища [Електронний ресурс] / Ю. Шапран // Професійна освіта: методологія, теорія та технології. — 2018. — Вип. 7(1). — С. 274-291. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/profe_2018_7(1)__20
Шевнюк О. Взаємодія творчих і методичних інновацій як концептуальна основа системи підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва / О. Шевнюк // Мистецтво та освіта. — 2015. — № 3. — С. 8-11.
Яворська Т. Інноваційні технології та методи навчання в процесі підготовки майбутніх фахівців інформаційно-бібліотечної сфери : підготовка фахівців / Т. Яворська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2022. — № 2. — С. 101-107.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 5.03.2024 22.53.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віталіна із міста: Вараш :: Запитання: 47685  
Віталіна запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему: "Розвиток емоційної стійкості осіб, постраждалих під час війни засобами арт-терапії"
Наша відповідь:
Доброго дня, Віталіно ! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 47668. Також пропонуємо переглянути додатково таку літературу:
Амінєва Я. Р. Емоційна стійкість особистості як одна з детермінант ефективного подолання складних життєвих ситуацій [Електронний ресурс] / Я. Р. Амінєва // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. : Педагогіка і психологія. — 2012. — Т. 20, вип. 18. — С. 10-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdupp_2012_20_18_4.
Андрейчин С. Р. Особливості застосування арттерапевтичних технік у роботі з психічною травмою [Електронний ресурс] / С. Р. Андрейчин // Педагогічний пошук. — 2023. — № 2. — С. 65–67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2023_2_17.
Березовська Л. І. Емоційна стійкість військовослужбовців: емпіричний ракурс [Електронний ресурс] / Л. І. Березовська, В. Ж. Богайчук // Вісник Національного університету оборони України. — 2022. — Вип. 3. — С. 19-25. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2022_3_5.
Бєлікова Н. Якість життя населення, яке постраждало від військових дій / Н. Бєлікова, C. Індика, А. Цьось, Л. Ващук // Фіз. виховання, спорт і культура здоров’я у сучас. сусп-ві. — 2022. — № 1. — С. 3-10.
Блінов О. А. Арттерапія у психологічній реабілітації поранених комбатантів в умовах госпіталю [Електронний ресурс] / О. А. Блінов // Проблеми сучасної психології. — 2021. — № 4. — С. 22-28. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspz_2021_4_5.
Богучарова О. І. Специфіка взаємозв’язку емоцій, інтелекту та посттравматичного стресу в бійців в екстремальних умовах операції об’єднаних сил [Електронний ресурс] / О. І. Богучарова // Український психологічний журнал. — 2020. — № 1. — С. 30-43. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukpsj_2020_1_4.
Будник А. В. Графічний дизайн як засіб арттерапевтичної підтримки в період війни [Електронний ресурс] / А. В. Будник, І. О. Гошко // Культура України. — 2023. — Вип. 82. — С. 35-43. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2023_82_6.
Волинець Н. В. Результати емпіричного дослідження емоційно-вольової стійкості військовослужбовців ЗСУ [Електронний ресурс] / Н. В. Волинець, Б. Л. Комарніцький // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологічні науки. — 2017. — № 3. — С. 43–56. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_pn_2017_3_5.
Дончак А. М. Розвиток емоційно-вольової стійкості військовослужбовців в ході підготовки до ведення бойових дій [Електронний ресурс] / А. М. Дончак // Проблеми екстремальної та кризової психології. — 2015. — Вип. 17. — С. 89-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekp_2015_17_13.
Досвід проживання російсько-української війни у вимірах пластичного мистецтва, психології мистецтва й арттерапії : [зб. матеріалів] / упоряд.: С. Литвин-Кіндратюк, Б. Кіндратюк; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, «Досвід проживання російсько-української війни у вимірах пластичного мистецтва, психології мистецтва й арттерапії», круглий стіл. — Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2023. — 67 c.
Журавльова Н. Ю. Додаткові прояви ПТСР як мішені впливу у контексті психологічної допомоги постраждалому від війни [Електронний ресурс] / Н. Ю. Журавльова, Т. С. Гурлєва // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Психологія. — 2023. — Т. 34(73), № 1. — С. 190-196. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sntnvusp_2023_34(73)_1_33.
Коломієць О. Г. Формування емоційної стійкості особистості [Електронний ресурс] / О. Г. Коломієць // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. — 2012. — Вип. 4(2). — С. 234-240. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2012_4(2)__46.
Курок В. П. Аналіз наукових підходів до визначення арттерапії [Електронний ресурс] / В. П. Курок, Г. П. Химан // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Педагогічні науки. — 2022. — Вип. 3(1). — С. 252-259. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2022_3(1)__32.
Малхазов О. Р. Технологія формування емоційної стійкості осіб, що переживають наслідки травматичних подій [Електронний ресурс] / О. Р. Малхазов // Психологічні науки: проблеми і здобутки. — 2018. — Вип. 2. — С. 132-147. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pnpz_2018_2_9.
Мельник А. П. Особливості психологічної реабілітації військовослужбовців, які перебували в умовах бойових дій / А. П. Мельник // Психол. перспективи : зб. наук. пр.. — 2016. — Вип. 28. — С. 176-185.
Михайлов Б. В. Війна в Україні: патоморфоз психічних і поведінкових розладів / Б. В. Михайлов, С. А. Риженко, С. М. Мороз. — Дніпро : Свідлер А.Л., 2019. — 377 c.
Музичко Л. Т. Особливості емоційно-вольової сфери молоді із різним рівнем посттравматичного порушення [Електронний ресурс] / Л. Т. Музичко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2017. — Вип. 33. — С. 158-164. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2017_33_28.
Опанасюк І. Співвідношення понять «емоційна спрямованість», «емоційна стійкість», «емоційна культура» у структурі емоційного інтелекту [Електронний ресурс] / І. Опанасюк // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. — 2014. — Вип. 19(1). — С. 114-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpfsp_2014_19(1)__18.
Пилипенко Н. М. Психологічна допомога та підтримка постраждалим внаслідок війни в Україні [Електронний ресурс] / Н. М. Пилипенко // Вісник Національного університету оборони України. — 2022. — Вип. 6. — С. 142-148. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2022_6_19.
Психолого-педагогічна допомога особистості засобами арттерапії : [колект.] монографія / О. С. Аліксійчук, Н. І. Бігун, Т. В. Борисова, Н. О. Бочаріна, С. В. Герасіна, О. В. Дацун, Т. І. Дучимінська, М. І. Замелюк, О. А. Ковтун, Л. Г. Кондратова, В. С. Крикун, Т. М. Кузьменко, Я. О. Лисенко, М. П. Ляшко, Л. І. Магдисюк, Д. О. Маковський, А. К. Мартинюк, Т. В. Мартинюк, І. Мірадж, В. В. Назаревич, С. С. Печенізька, Т. А. Ткачук, М. В. Федоренко, В. В. Федорчук, О. М. Хлівна; ред.: Т. А. Ткачук, Н. О. Бочаріна; Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». — Переяслав : Домбровська Я. М., 2020. — 368 c.
Філик О. В. Сучасні виклики інтенсивної терапії у лікуванні дітей, які постраждали внаслідок війни в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Філик // Медицина невідкладних станів. — 2023. — Т. 19, № 1. — С. 32-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Medns_2023_19_1_7.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 5.03.2024 08.58.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Мукачево :: Запитання: 47681  
Тетяна запитує:
Семінар - практикум для вихователів "Ейдетика"
Наша відповідь:
Тетяно, добрий день. Радимо для опрацювання таку літературу за вашим запитом:
Алексєєнко Н. В. Консультація «Використання прийомів ейдетики у роботі з дошкільниками» / Н. В. Алексєєнко // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/konsultacia-vikoristanna-prijomiv-ejdetiki-u-roboti-z-doskilnikami-405314.html. — Дата звернення : 04.03.2024.
Алексєєнко Н. В. Консультація «Ейдетика для дітей» [Електронний ресурс] / Н. В. Алексєєнко // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/konsultacia-ejdetika-dla-ditej-405302.html. — Дата звернення : 04.03.2024.
Антощук Є. Ейдетичні вправи для пам’яті й уяви : школа мислення / Є. Антощук // Дошкільне виховання. — 2014. — № 1. — С. 18-19.
Бадіца М. В. Математична підготовка дітей до школи засобами ейдетики [Електронний ресурс] / М. В. Бадіца, Т. Ю. Оторвіна // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2021. — Вип. 97. — С. 72-78. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2021_97_12.
Балобосова Л. Е. Пригоди весняного курчатка зимової пори : конспект інтегрованого заняття з пріоритетом логіко-математичного розвитку з елементами ейдетики / Л. Е. Балобосова // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 3. — С. 52-53.
Бесєдіна А. Вплив методів і завдань ейдетики на розвиток особистості дитини / А. Бесєдіна // Рідна шк.. — 2009. — № 2/3. — С. 61-62.
Борко М. В. Тренінг на тему: «Ейдетика для розвитку й навчання» [Електронний ресурс] / М. В. Борко // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/treninh-na-temu-eidetyka-dlia-rozvytku-i-navchannia-603637.html. — Дата звернення : 04.03.2024.
Васильченко Л. Прийоми мнемотехніки: розвиваємо пам’ять і зв’язне мовлення дітей : працюємо з вихователями / Л. Васильченко // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2019. — № 10. — С. 59-62.
Газіна І. Ейдетика в дошкільній освіті [Електронний ресурс] / І. Газіна // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2015. — Вип. 19(1). — С. 305-310. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2015_19(1)__55.
Георгінова А. І. Майстер-клас для вихователів з елементами тренінгу «Ейдетика для мозга» [Електронний ресурс] / А. І. Георгінова // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/majster-klas-dla-vihovateliv-z-elementami-treningu-ejdetika-dla-mozga-379880.html. — Дата звернення : 04.03.2024.
Драгонер О. Ейдетика в сучасній школі : система впровадження методів ейдетики для розвитку пам’яті, уваги та мислення в освітньому процесі / О. Драгонер // Шкільний світ. — 2021. — № 3-4. — С. 5-23.
Консультація «Технологія «Школа Ейдетика» в роботі вихователя закладу дошкільної освіти» [Електронний ресурс] // На Урок: освітній проект [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://naurok.com.ua/konsultaciya-tehnologiya-shkola-eydetika-v-roboti-vihovatelya-zakladu-doshkilno-osviti-65996.html. — Дата звернення : 04.03.2024.
Кулініч Т. Ю. Підбірка матеріалів на тему «Ейдетика в закладі дошкільної освіти» [Електронний ресурс] / Т. Ю. Кулініч // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/pidbirka-materialiv-na-temu-eidetyka-v-zakladi-doshkilnoi-osvity-579703.html. — Дата звернення : 04.03.2024.
Очеретна К. С. Впровадження ейдетики в систему навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку [Електронний ресурс] / К. С. Очеретна // Наука і освіта. — 2013. — № 5. — С. 41-44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2013_5_13.
Очеретна К. С. Впровадження ейдетики в систему навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку / К. С. Очеретна // Наука і освіта. — 2013. — № 5. — С. 41-44.
Паламарчук Л. Б. Особливості навчання обдарованих дітей / Л. Б. Паламарчук, С. М. Бабійчук // Пед. освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр.. — 2016. — № 25. — С. 75-80.
Пестун О. Г. Ейдетика — легкий спосіб сприйняття складної інформації : дошкільна освіта / О. Г. Пестун // Освіта Сумщини. — 2016. — № 1. — С. 22-24.
[Професійна компетентність] : [добірка матеріалів] // Логопед. — 2020. — № 6. — С. 2-18.
Раструба Т. Новітні засоби в мистецькій освіті XXI століття: особистісно орієнтований підхід та методи ейдетики [Електронний ресурс] / Т. Раструба // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. — 2015. — Вип. 139. — С. 217-220. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2015_139_61.
Сабанцева Т. М. Ейдетика – надійний помічник [Електронний ресурс] / Т. М. Сабанцева // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/ejdetika-nadijnij-pomicnik-405262.html. — Дата звернення : 04.03.2024.
Юдкін І. М. Евристика та ейдетика у феноменології культури [Електронний ресурс] / І. М. Юдкін // Культурологічна думка. — 2020. — № 18. — С. 8-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kultdum_2020_18_3.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 3.03.2024 22.13.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Ржищів :: Запитання: 47680  
Тетяна запитує:
Підкажіть, будь ласка, нову літературу після 2014 року видання (дисертації, статті, підручники..) про інноваційну діяльність в освіті, інноваційну компетентність педагога.
Наша відповідь:
Вєнцева Н. О. Інноваційна компетентність як складова професійної діяльності сучасного педагога [Електронний ресурс] / Н. О. Вєнцева, О. В. Карапетрова // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. — 2022. — № 1. — С. 109-115. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2022_1_14
Гораш К. В. Інноваційна діяльність як пріоритетний напрям розвитку закладу вищої освіти [Електронний ресурс] / К. В. Гораш // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. — 2023. — Вип. 1. — С. 50-60. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/OD_2023_1_7
Довгий С. О. Інноваційність – важлива ознака функціонування сучасної освіти та здійснення педагогічної діяльності [Електронний ресурс] / С. О. Довгий // Наукові записки Малої академії наук України. Серія : Педагогічні науки. — 2014. — Вип. 5. — С. 8-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snjasu_2014_5_3
Єрмоленко А. Розвиток інноваційної компетентності сучасного педагога професійної школи [Електронний ресурс] / А. Єрмоленко, В. Кулішов, С. Шевчук // Імідж сучасного педагога. — 2020. — № 5. — С. 52-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2020_5_12
Інноваційна педагогічна діяльність як чинник формування життєтворчої компетентності здобувача освіти [Текст] : колект. монографія / [З. П. Бондаренко та ін.] ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти" НАПН України. — Дніпро : Біла К. О. [вид.], 2022. — 483 с.
Інноваційні технології в сучаному освітньому просторі [Текст] : [колект.] монографія / [Н. М. Атрощенко та ін.] ; за заг. ред. канд. пед. наук, доц. Г. Л. Єфремової ; Комун. закл. "Сум. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти". — Суми : СумДПУ, 2021. — 443 с.
Камінська В. В. Інноваційні форми роботи як засіб розвитку загальнокультурної компетентності педагогів [Електронний ресурс] / В. В. Камінська // Педагогічний пошук. — 2018. — № 2. — С. 26–30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2018_2_8
Кириєнко О. О. Формування інноваційної компетентності педагогів: ретроспективний огляд [Електронний ресурс] / О. О. Кириєнко // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Педагогічні науки. — 2022. — Вип. 2. — С. 217-225. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2022_2_27
Кірик Т. Про джерела появи інноваційних парадигм і теорій у діяльності освітньо-наукової сфери України [Електронний ресурс] / Т. Кірик // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. — 2021. — Вип. 1. — С. 47-55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ped_in_2021_1_9
Ковтуненко К. В. Інноваційна діяльність у системі вищої освіти [Електронний ресурс] / К. В. Ковтуненко, Ю. І. Продіус // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. — 2019. — № 5. — С. 8-12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2019_5_3
Коновальчук І. І. Інноваційне середовище як засіб розвитку інноваційної компетентності педагогів загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс] / І. І. Коновальчук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . — 2014. — Вип. 4. — С. 62-66. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2014_4_14
Никитюк І. В. Розвиток професійних компетентностей педагогів в умовах інноваційного освітньо-виховного середовища [Електронний ресурс] / І. В. Никитюк // Педагогічний пошук. — 2018. — № 3. — С. 73–76. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2018_3_19
Проценко О. Інноваційна компетентність педагога: зміст і структура [Електронний ресурс] / О. Проценко, С. Юрочко // Молодь і ринок. — 2015. — № 5. — С. 51-55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2015_5_14
Слушний О. Інноваційні освітні технології в діяльності вчителя XXI століття [Електронний ресурс] / О. Слушний // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2021. — № 2. — С. 150-159. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2021_2_18
Ткачук Н. Інноваційне освітнє середовище як умова розвитку професійної компетентності педагогів [Електронний ресурс] / Н. Ткачук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки. — 2015. — № 1. — С. 124-129. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnup_2015_1_28
Штефан Л. В. Інноваційна компетентність сучасного педагога [Електронний ресурс] / Л. В. Штефан // Інноваційна педагогіка. — 2020. — Вип. 24(2). — С. 170-173. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2020_24(2)__36
Штефан Л. В. Траєкторія формування інноваційної компетентності сучасного педагога [Електронний ресурс] / Л. В. Штефан // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. — 2015. — № 48-49. — С. 407-413. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pipo_2015_48-49_54
Ягоднікова В. Інноваційно-виховувальна компетентність педагога [Електронний ресурс] / В. Ягоднікова // Директор школи, ліцею, гімназії. — 2015. — № 1-3. — С. 158-162. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dslg_2015_1-3_25

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 3.03.2024 20.10.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.363147 seconds