Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44101
   


Автор запитання: Микола із міста: Вінниця :: Запитання: 45765  
Микола запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про соціоніку. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Миколо! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 44315. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Банцер В. Соціоніка. Наука чи гра? / В. Банцер // Наука і суспільство. — 2007. — № 5-6. — С. 28-30.
Бойко О. Д. Політичне маніпулювання : навч. посіб. / О. Д. Бойко. — Київ : Академвидав, 2010. — 432 c. — (Альма-матер).
Валентій Л. І. Технологічна карта уроку «Людина як біосоціальна істота» : людина і світ : 11 клас / Л. І. Валентій // Історія та правознавство. — 2015. — № 27. — С. 8-18.
Вихристюк М. О. Використання соціоніки для вдосконалення системи нематеріальної мотивації персоналу підприємств машинобудівної галузі [Електронний ресурс] / М. О. Вихристюк, Б. Ю. Юхнов // Машинобудування. — 2011. — № 7-8. — С. 235-245. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mashbud_2011_7-8_29.
Заїкіна В. В. Соціоніка і проблеми менеджменту [Електронний ресурс] / В. В. Заїкіна // Університетські наукові записки. — 2011. — № 4. — С. 524-528. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2011_4_80.
Заїкіна В. В. Соціоніка у навчанні менеджерів [Електронний ресурс] / В. В. Заїкіна // Університетські наукові записки. — 2011. — № 1. — С. 467-473. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2011_1_74.
Каганець І. В. Психологічні аспекти в менеджменті: типологія Юнга, соціоніка, психоінформатика / І. В. Каганець. — Київ : Мандрівець ; Тернопіль : Port- Royal, 1997. — 204 с.
Отенко В. І. Організаційне забезпечення формування професійних команд управлінського персоналу за допомогою соціоніки / В. І. Отенко, С. А. Доронін // Бізнес Інформ. — 2018. — № 8. — С. 217-224.
Педан Т. Характер за зовнішністю : психол. практикум / Т. Педан. — Київ : Ніка- Прінт, 2009. — 336 с. : табл., фот. — (Соціоніка про людину).
Чуйко Г. В. Соціоніка : навч.-метод. посібник / Г. В. Чуйко, М. І. Комісарик ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Рута, 2003. — 103 с.
Шаповалова Н. П. Соціоніка як інструмент визначення професійної спрямованості особистості [Електронний ресурс] / Н. П. Шаповалова // Педагогіка та психологія. — 2015. — Вип. 47. — С. 161-171. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2015_47_19.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 27.08.2021 14.31.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Львів :: Запитання: 45758  
Марія запитує:
Добрий вечір. Допоможіть, будь ласка, підшукати конспекти занять з ейдетики для дошкільників. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
http://logopeddnz.blogspot.com/p/blog-page_31.html
Конспект заняття з елементами ейдетики "Подорож чарівними доріжками"
https://vseosvita.ua/library/konspekt-zanatta-z-elemntami-ejdetiki-podoroz-carivnimi-dorizkami-95551.html
Розвиваючі заняття з дітьми дошкільного віку (3-4 роки) з використанням прийомів ейдетики
https://naurok.com.ua/zanyattya-z-doshkilnikami-114647.html
Конспект тематичного заняття з математики для дітей старшої групи на тему “У нас в гостях Смішарики”
https://urok-ua.com/konspekt-tematichnogo-zanyattya-z-matematiki-dlya-ditey-starshoyi-grupi/
Ейдетика для розвитку та навчання дошкільників
http://doshkillya.ostriv.in.ua/publication/code-7C6FD1EB478C5/list-2422B95C727
Конспект заняття з використанням ейдетики «Подорож до казкового лісу»
http://metodportal.com/node/63551
Конспект заняття з використанням ейдетики на тему: «Подорож до осіннього лісу» (Старша група)
https://vseosvita.ua/library/konspekt-zanatta-z-vikoristannam-ejdetiki-na-temu-podoroz-do-osinnogo-lisu-starsa-grupa-454471.html
Конспект заняття для дітей старшої групи (елементи ейдетики)
https://vseosvita.ua/library/konspekt-zanatta-dla-ditej-starsoi-grupi-elementi-ejdetiki-177363.html
Конспект інтегрованої організованої діяльності з використанням прийомів ейдетики для дітей старшого дошкільного віку на тему: «Торохтить зима на возі»
https://naurok.com.ua/konspekt-integrovano-organizovano-diyalnosti-z-vikoristannyam-priyomiv-eydetiki-dlya-ditey-starshogo-doshkilnogo-viku-na-temu-torohtit-zima-na-vozi-79502.html
Конспект інтегрованого заняття,ознайомлення з художніми творами за допомогою прийомів ейдетики для молодшої групи
https://naurok.com.ua/vivchennya-hud-tvoriv-za-dopomogoyu-eydetiki-90082.html
https://naurok.com.ua/zanyattya-z-rozvitku-movlennya-114651.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 25.08.2021 21.10.46 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ніна із міста: Одеса :: Запитання: 45723  
Ніна запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про крос-культурне навчання учнів-білінгвів. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ніно! Перегляньте такі джерела за вашим запитом:
Бакум З. Навчання іноземних мов на крос-культурній основі: прикладний аспект [Електронний ресурс] / З. Бакум, О. Пальчикова // Філологічні студії. — 2019. — Вип. 19. — С. 129-144. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/stfil_2019_19_11.
Бакум З. П. Психологічні чинники формування крос-культурної компетентності студентів-іноземців у процесі навчання української мови [Електронний ресурс] / З. П. Бакум, О. О. Пальчикова // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. — 2013. — Вип. 9. — С. 654-663. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2013_9_97.
Дороз В. Ф. Крос-культурне навчання учнів-білінгвів української мови / В. Ф. Дороз ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ : Центр учбової літератури, 2011. — 455 с.
Загороднова В. Ф. Емоційно-оцінна й образно-експресивна концептуалізація дійсності як лінгвістична база крос-культурного навчання української мови учнів-білінгвів [Електронний ресурс] / В. Ф. Загороднова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2014. — Вип. 1. — С. 223-235. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2014_1_29.
Загороднова, В. Ф. Крос-культурне навчання української мови російськомовних учнів в умовах міжетнічної комунікації : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / В. Ф. Загороднова ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2012. — 498 с.
Загороднова В. Ф. Крос-культурне навчання української мови учнів-білінгвів в умовах міжетнічної комунікації [Електронний ресурс] / В. Ф. Загороднова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2016. — Вип. 10— С. 9-19. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2016_10_3.
Пальчикова О. О. Реалізація крос-культурного підходу до навчання української мови іноземних студентів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / О. О. Пальчикова ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. — Київ, 2016. — 20 с.
Солодка А. Зарубіжні концепції крос-культурного навчання [Електронний ресурс] / А. Солодка // Порівняльно-педагогічні студії. — 2016. — № 1. — С. 35-42. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppstud_2016_1_7.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 4.08.2021 08.39.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дарина із міста: Сколе :: Запитання: 45720  
Дарина запитує:
Добрий день. Цікавить література на тему Філософський аспект інклюзивної освіти. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Дарино! Пропонуємо вам таку літературу:
Бедрич Я. В. Категорія інклюзивності у філософському висвітленні [Електронний ресурс] / Я. В. Бедрич // Лінгвістика ХХІ століття. — 2013. — 2013. — С. 26-32. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/linds_2013_2013_5.
Горішна Н. Розвиток категорії інклюзивна освіта у філософсько-освітніх концепціях та сучасному науковому дискурсі [Електронний ресурс] / Н. Горішна // Social work and education. — 2020. — Vol. 7, no. 1. — С. 65-75. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/socworkeduc_2020_7_1_8.
Захарчук М. Є. Філософсько-освітні концепції інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / М. Є. Захарчук // Педагогіка вищої та середньої школи. — 2014. — Вип. 41. - С. 208-213. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2014_41_42.
Колупаєва А. А. Засадничі понятійно-термінологічні визначення інклюзивної освіти / А. А. Колупаєва // Дефектологія. — 2009. — № 2. — С. 3-8.
Мальцева Т. Є. Інклюзивна освіта — шлях до вищої освіти людей з особливими навчальними можливостями / Т. Є. Мальцева // Проблеми соц. роботи: філософія, психологія, соціологія. — 2013. — № 1. — С. 123-129.
Мороз О. До проблеми інклюзивного навчання учнів з особливими потребами / О. Мороз // Нова пед. думка. — 2007. — № 2. — С. 61-63.
Отрох Н. В. Феномен обдарованості в контексті інноваційних поглядів на інклюзивну освіту талановитої молоді: філософсько-педагогічний аспект [Електронний ресурс] / Н. В. Отрох // Нова парадигма. — 2014. — Вип. 122. — С. 40-49. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nopa_2014_122_7.
Павленко К. М. Філософія інклюзії в освіті [Електронний ресурс] / К. М. Павленко // Мультиверсум. Філософський альманах. — 2019. — Вип. 3-4. — С. 185-195. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Multi_2019_3-4_13.
Савчук Л. Компетентісний підхід у підвищенні кваліфікації педагогів до запровадження інклюзивної моделі навчання дітей з особливими освітніми потребами / Л. Савчук // Нова пед. думка. — 2010. — № 1. — С. 98-101.
Снісаренко О. І. Філософські засади сучасної інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / О. І. Снісаренко // Логопедія. — 2016. — № 8. — С. 86-92. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/logoped_2016_8_15.
Як організувати інноваційні соціальні послуги для дітей з особливими потребами : моделі та документи: рання інтеграція та інклюзивне навчання / О. О. Савченко [та ін.] ; упоряд. Л. Л. Сідєльнік ; Український фонд соціальних інвестицій. — Київ : ЛДЛ, 2007. — 256 c.
Ярмощук І. В. Інклюзивне навчання в системі освіти / І. В. Ярмощук // Шлях освіти . — 2009. — № 2. — С. 24-28.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 2.08.2021 09.31.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ксенія із міста: Київ :: Запитання: 45712  
Ксенія запитує:
Добрий день. Шукаю фахову літературу про адаптацію дитини до дитячого садка. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте такі джерела:
Адаптація дитини до умов дитячого садочка [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/adaptacia-ditini-do-umov-ditacogo-sadocka-274478.html. — Дата звернення : 21.07.2021.
Адаптація до дитячого садочку [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/adaptacia-do-ditacogo-sadocku-203629.html. — Дата звернення : 21.07.2021.
Бєлєнька Г. Кожен день — у радість : сучасні підходи до організації життєдіяльності дітей у закладах дошкільної освіти / Г. Бєлєнька // Дошкільне виховання. — 2018. — № 9. — С. 2-6.
Бібліотечка для батьків. «Адаптація дитини до дитсадка» [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/poradi-batkam-adaptacia-ditini-do-ditacogo-sadka-291381.html. — Дата звернення : 21.07.2021.
Кабанцева А. Психологічне благополуччя дітей та дорослих, або Як відновитися після тривалих «вихідних» / А. Кабанцева // Дошкільне виховання. — 2020. — № 6. — С. 3-6.
Капкович С. Адаптація дітей раннього віку до дитсадка : семінар-практикум для практичних психологів / С. Капкович // Дошкільне виховання. — 2014. — № 10. — С. 18-20.
Кириленко С. Як подружити малят : різновікові групи / С. Кириленко, Р. Сікаленко // Дошкільне виховання. — 2016. — № 7. — С. 22-24.
Консультаційні матеріали «Адаптація дитини до дитячого садка» [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/konsultacijni-materiali-adaptacia-ditini-do-ditacogo-sadka-121049.html. — Дата звернення : 21.07.2021.
Крамаревич О. Адаптація до дитячого садка: 14 порад для майбутніх вихованців : адаптація дітей раннього віку / О. Крамаревич // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2019. — № 6. — С. 46-49.
Крамаревич О. Як полегшити адаптацію дитини до дитячого садка: алгоритм дій батьків : адаптація дітей раннього віку / О. Крамаревич // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2019. — № 6. — С. 42-45.
Кудрявцева О. М. Круглий стіл «Адаптація дітей в дошкільному закладі» : співпраця батьків і дошкільного закладу, як умова гармонійного розвитку дитини / О. М. Кудрявцева // Бібліотечка вихователя дитячого садка. — 2019. — № 6. — С. 123-126.
Остапенко Г. Початок нового життя : пригоди на обкладинці / Г. Остапенко ; мал. С. Саприкіна, О. Кочура // Джміль. — 2020. — № 9. — С. 2-4.
Рекомендації батькам про адаптацію дитини до дитячого садочка [Електроннй ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/rekomendacii-batkam-pro-adaptaciu-ditini-do-ditacogo-sadocka-277546.html. — Дата звернення : 21.07.2021.
Світич С. До дитсадка – підстрибом! : особливості адаптації дітей раннього віку до умов закладу дошкільної освіти / С. Світич // Дошкільне виховання. — 2020. — № 5. — С. 14-17.
Супрун Г. До дитячого садка – з бажанням : від НАПН України / Г. Супрун // Справи сімейні. — 2015. — № 3. — С. 30-31.
Тимофєєв О. Малюк іде до садку: секрети швидкої адаптації : справи дитячі / О. Тимофєєв // Справи сімейні. — 2019. — № 10. — С. 26-28.
Чиренко Н. Привіт! Я – новенький! : вправи, які допоможуть дітям познайомитися / Н. Чиренко // Шкільний світ. — 2014. — № 15. — С. 39-40.
Шумак О. Перевантаження небезпечне! / О. Шумак, О. Філоненко // Дошкільне виховання. — 2015. — № 9. — С. 4-7.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 21.07.2021 09.35.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.254945 seconds