Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45266
   


Автор запитання: Аня із міста: Вінниця :: Запитання: 47105  
Аня запитує:
Добрий день. Підкажіть літературу про педагогічну діяльність Августина Волошина. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Аню! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 45509.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 23.03.2023 13.57.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Київ :: Запитання: 47102  
Анастасія запитує:
Добрий день. Потрібно літературу про метод моделювання в психології та його види. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Анастасіє! Скористайтеся такою літературою:
Булгакова О. Ю. Психологічні вимоги до лабораторного моделювання взаємодії [Електронний ресурс] / О. Ю. Булгакова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2016. — Вип. 2(2). — С. 16-20. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2016_2(2)__5.
Бушуєва Т. В. Експериментальна психологія : [навч. посіб.] / Т. В. Бушуєва. — Київ ; Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2019. — 247 с.
Вараксіна Н. Моделювання як метод дослідження інформаційного ресурсу з питань педагогіки та психології [Електронний ресурс] / Н. Вараксіна // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. — 2011. — Вип. 29. — С. 210-217. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2011_29_24.
Лузік Е. В. Основи математичного моделювання в психології : навч. посібник / Е. В. Лузік, О. М. Мигович ; Національний авіаційний ун-т. — Київ : НАУ, 2006. — 196 с. — (Кредитно-модульна система).
Олефір В. О. Дослідження особистісного потенціалу методом моделювання структурними рівняннями / В. О. Олефір // Вісн. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди. Психологія. — 2015. — Вип. 50. — С. 152-166.
Ратєєва В. Моделювання процесу формування готовності майбутніх психологів до використання засобів естетотерапії у професійній діяльності [Електронний ресурс] / В. Ратєєва // Молодь і ринок. — 2016. — № 7. — С. 164-169. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2016_7_37.
Родіна Н. В. Психологія копінг-поведінки: системне моделювання : монографія / Н. В. Родіна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки, Каф. соц. та приклад. психології. — Одеса : Букаєв Вадим Вікторович [вид.], 2011. — 364 с. : рис., табл.
Токарева Н. М. Психолінгвістична парадигма проблеми психологічного моделювання особистісних конструктів [Електронний ресурс] / Н. М. Токарева // Актуальні проблеми психології в закладах освіти. — 2018. — Вип. 8. — С. 45-57. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/akprpzo_2018_8_8.
Токарєва Н. Проблеми моделювання особистості практичного психолога в системі фахової підготовки [Електронний ресурс] / Н. Токарєва // Рідна школа. — 2010. — № 7-8. — С. 24-28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2010_7-8_8.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 22.03.2023 15.33.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Богдан із міста: Київ :: Запитання: 47100  
Богдан запитує:
Доброго дня. Підкажіть літературу з теми: педагогічне партнерство (взаємодія)
Наша відповідь:
Доброго дня! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Андрощук І. В. Взаємодія як педагогічна категорія [Електронний ресурс] / І. В. Андрощук // Педагогічний дискурс. — 2013. — Вип. 14. — С. 15-19. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_14_5.
Андрощук І. В. Педагогічна взаємодія у професійній діяльності : навч. посіб. / Андрощук І. В. — Хмельницький : ХНУ, 2017. — 190 с.
Гончар О. В. Ціннісна педагогічна взаємодія як концепт сучасної дидактики вищої школи [Електронний ресурс] / О. В. Гончар // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2015. — Вип. 67. — С. 228-232. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2015_67_43.
Грудинін Б. О. Педагогічна взаємодія: вимоги в контексті особистісно орієнтованої освітньої парадигми [Електронний ресурс] / Б. О. Грудинін // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2014. — № 5. — С. 245-255. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_5_31.
Карпенко О. Є. Педагогічне партнерство в закладах дошкільної освіти Польщі [Електронний ресурс] / О. Є. Карпенко, М. М. Чепіль // Інноваційна педагогіка. — 2021. — Вип. 31(2). — С. 151-154. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2021_31(2)__33.
Кузнєцова О. Т. Педагогічна взаємодія як основа системного підходу у педагогіці та дидактиці вищої школи [Електронний ресурс] / О. Т. Кузнєцова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. — 2015. — Вип. 129(1). — С. 142-146. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2015_129(1)__34.
Мельник І. М. Індивідуальний стиль учителя і педагогічна взаємодія: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / І. М. Мельник // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. — 2015. — Вип. 33. — С. 115-119. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvidgu_2015_33_27.
Наход С. А. Педагогічна взаємодія як базисна категорія інтерактивного навчання [Електронний ресурс] / С. А. Наход // Наукові записки [Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка]. Серія : Педагогіка. — 2014. — № 2. — С. 23-30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2014_2_6.
Петрик К. Ю. Педагогічне партнерство у процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи [Електронний ресурс] / К. Ю. Петрик // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2017. — Вип. 75(2). — С. 170-173. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2017_75(2)__35.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 22.03.2023 15.06.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Радомишль :: Запитання: 47098  
Юля запитує:
Формування психологічної довіри у роботі з дітьми: особливості
Наша відповідь:
Доброго дня! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 47081.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 22.03.2023 12.01.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Зоряна із міста: Львів :: Запитання: 47092  
Зоряна запитує:
Добрий день. Цікавить таке питання: особистість у сучасній психології. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Скористайтесь такою літературою:
Александровська В. М. Проблема формування ідеального образу особистості у сучасній психології [Електронний ресурс] / В. М. Александровська // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Серія : Психологія і педагогіка. — 2012. — Вип. 19. — С. 3-6. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2012_19_3.
Арістова Н. Аналіз сутності феномену «Особистість» в сучасній психолого-педагогічний літературі [Електронний ресурс] / Н. Арістова // Молодь і ринок. — 2016. — № 8. — С. 16-21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2016_8_5.
Асєєва Ю. О. Професіогенез професійних установок особистості [Електронний ресурс] / Ю. О. Асєєва // Наука і освіта. — 2015. — № 3. — С. 5-12. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2015_3_3.
Волинець Н. В. Теоретичний аналіз категорії «психологічне благополуччя особистості» у сучасній психологічній науці [Електронний ресурс] / Н. В. Волинець // Теорія і практика сучасної психології. — 2017. — № 1. — С. 4-17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/tpcp_2017_1_3.
Кириченко В. В. Особистість у сучасному інформаційному суспільстві : монографія / В. В. Кириченко ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. — Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2020. — 244 с. : рис., табл.
Литвин-Кіндратюк С. Історико-еволюційний вектор студій розвитку особистості в сучасній психології [Електронний ресурс] / С. Литвин-Кіндратюк // Збірник наукових праць: психологія. — 2019. — Вип. 24. — С. 16-28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpfsp_2019_24_4.
Мамчук Л. П. Творчість та творчі здібності особистості у сучасній психології [Електронний ресурс] / Л. П. Мамчук, В. М. Ямницький // Психологія: реальність і перспективи. — 2014. — Вип. 3. — С. 96-100. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prp_2014_3_31.
Никифорова Л. А. Особистість і форми її самореалізації : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.03 / Л. А. Никифорова ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 19 с.
Сидоренко І. Г. Харизматична особистість та спільнота: морально-етичний аспект взаємодії : автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.07 / І. Г. Сидоренко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2009. — 17 с.
Смеричевський Е. Ф. Проблема особистості в історії сучасної психології [Електронний ресурс] / Е. Ф. Смеричевський // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Серія : Психологія і педагогіка. — 2012. — Вип. 19. — С. 202-206. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2012_19_45.
Ткачишина О. Р. Особистість у сучасному соціумі: психологічний аспект [Електронний ресурс] / О. Р. Ткачишина // Габітус. — 2021. — Вип. 24(2). — С. 107-111. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2021_24(2)__21.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 21.03.2023 06.08.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.022023 seconds