Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 33 .:. Вопросов в базе: 45386
   


Автор вопроса: Олена из города: Вінниця :: Вопрос: 47180  
Олена спрашивает:
Добрий день. Цікавить таке питання: Філософський аспект інклюзивної освіти. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Олено! Пропонуємо вашій увазі таку літературу:
Бондар В. Інклюзивне навчання як соціально-педагогічний феномен / В. Бондар // Рідна шк. — 2011. — № 3. — С. 10-14.
Горішна Н. Розвиток категорії інклюзивна освіта у філософсько-освітніх концепціях та сучасному науковому дискурсі [Електронний ресурс] / Н. Горішна // Social work and education. — 2020. — Vol. 7, no. 1. — С. 65-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/socworkeduc_2020_7_1_8.
Захарчук М. Є. Філософсько-освітні концепції інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / М. Є. Захарчук // Педагогіка вищої та середньої школи. — 2014. — Вип. 41. — С. 208-213. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2014_41_42.
Здрагат С. Г. Інклюзивна освіта - шлях до рівних можливостей / С. Г. Здрагат, Ж. І. Романчак, О. В. Чумаєва // Наша шк. — 2011. — № 4. — С. 14-17.
Яцюк І. Інклюзивна освіта в умовах сучасного навчального закладу / І. Яцюк // Нова пед. думка. — 2012. — № 2. — С. 159-161.
Ільїна А. Інклюзивна освіта як норма культуротворчості: філософсько-теоретичний аспект [Електронний ресурс] / А. Ільїна, М. Ліпін // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. — 2022. — Вип. 1. — С. 14-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ped_in_2022_1_4.
Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 2 - 3 лют. 2018 р., Запоріжжя / Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2018. — 191 c.
Інтегративний підхід до інклюзивної освіти осіб із порушеннями зору : монографія / І. Б. Кузава, Ю. П. Симончук, Ю. Й. Тулашвілі, Л. П. Стасюк, Н. А. Савчук, В. В. Терпелюк; ред.: Ю. Й. Тулашвілі; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Волин. обл. центр реабілітації інвалідів зору. — Луцьк : Терен, 2019. — 343 c.
Мальцева Т. Є. Інклюзивна освіта - шлях до вищої освіти людей з особливими навчальними можливостями / Т. Є. Мальцева // Проблеми соц. роботи: філософія, психологія, соціологія. — 2013. — № 1. — С. 123-129.
Нестеренко Г. Аксіологія інклюзивної освіти та педагогіки гетерогенності / Г. Нестеренко // Вісн. Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. — 2016. — № 2. — С. 53-66.
Отрох Н. В. Феномен обдарованості в контексті інноваційних поглядів на інклюзивну освіту талановитої молоді: філософсько-педагогічний аспект [Електронний ресурс] / Н. В. Отрох // Нова парадигма. — 2014. — Вип. 122. — С. 40-49. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nopa_2014_122_7.
Снісаренко О. І. Філософські засади сучасної інклюзивної освіти [Електронний ресурс] / О. І. Снісаренко // Логопедія. — 2016. — № 8. — С. 86-92. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/logoped_2016_8_15.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 17.04.2023 22.13.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Мар'яна из города: Новий Стародуб :: Вопрос: 47172  
Мар'яна спрашивает:
Доброго дня,шановні бібліографія. Допоможіть будь ласка знайти літературу на запропоновану тему: Виховання толерантності в учнів початкової школи.
Наш ответ:
Добрий день, Мар"яно! Радимо Вам використати наступний список джерел: – https://osvita.ua/school/method/upbring/1116/
https://naurok.com.ua/navchannya-tolerantnosti-na-suchasnomu-uroci-innovaciyniy-pidhid-do-vihovannya-ditey-41363.html
https://naurok.com.ua/pedagogichni-umovi-vihovannya-tolerantnosti-v-osvitnomu-procesi-pochatkovo-shkoli-306680.html
https://library.udpu.edu.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/43_1/visnuk_18.pdf
https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/23544/Sukhoparaya I. H..pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6739/1/V_Ternopilska_IITZOMONU_82_GI.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/3494/1/ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ.pdf
http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/12774/1/Стаття_28 (1)-69-74.pdf

– Коберник Г.І. Формування толерантності молодших школярів у процесі інтерактивних технологій навчання : збірник наук. праць Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини / Гол. ред.: Мартинюк М.Т. ; Г.І.Коберник. – Умань : РВЦ “Софія”, 2007. – 259 с.
– Стасюк Н. Виховання толерантності в учнів початкової школи / Н. Стасюк // Директор школи. Україна. – 2006. – № 8. – С. 46-48.
– Садова І. Формування толерантності учнів початкової школи до дітей із особливими освітніми потребами / І. Садова // Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наук. праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України. – 2018. – Вип. 24 (1), Ч. 1. – С. 260-265.
– Шабельник Н.В. Виховання толерантності у молодших школярів / Н. В. Шабельник // Нива знань: Науково-методичний альманах. – 2017. – № 4. – С. 38-39.
– Фесюк Т. Виховання основ толерантності у молодших школярів / Т. Фесюк // Початкова освіта. Шкільний світ : Перша українська газета для першого вчителя. – 2010. – № 41. – С. 7-9.
– Бессараб Н. А. Особливості виховання міжкультурної толерантності у молодших школярів / Н. А. Бессараб // Наукові записки / М-во освіти і науки України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2019. – Серія : Психолого-педагогічні науки, № 2. – С. 52-58.
– Атрощенко Т. О. Формування міжетнічної толерантності молодших школярів у теорії і практиці освіти / Т. О. Атрощенко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2016. – Серія : Психолого-педагогічні науки, Вип. 1. – С. 96-101.
– Тугай В. М. Особливості виховання толерантних взаємин молодших школярів / В. М. Тугай // Педагогіка та психологія : збірник наук. праць / Міністерство освіти і науки України, Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 51. – С. 134-142.
– Голєнкова А. Толерантність молодших школярів / А. Голєнкова // Початкова освіта. Шкільний світ : Перша українська газета для першого вчителя. – 2014. – № 7. – С. 30-32.
– Кайдалова Г. П. Організація виховної роботи щодо формування толерантності дітей молодшого шкільного віку в умовах інклюзивної освіти / Г. П. Кайдалова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія, Вип. 31. – С. 45-50.
– Третяк О. Особливості виховання толерантності в учнів молодшого шкільного віку в інклюзивному середовищі / О. Третяк, О. Міщеня, Л. Іскра // Нова педагогічна думка. – 2021. – № 4 (108). – С. 75-80.
– Ланова В. Будь толерантним / В. Ланова, С. Тодосійчук // Початкова школа. – 2020. – № 7. – С. 61-62.
– Ремньова А. Г. Особливості виховання толерантності у молодших підлітків / А. Г. Ремньова // Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету : збірник наук. праць звітно-наукової конференції викладачів ун-ту за 2011 р., 9-10 лют. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – Ч. 2. – С. 101-102.
– Максимова О. О. Виховання міжособистісної толерантності у дітей засобами казок В. Сухомлинського / О. О. Максимова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка : наук. журнал / М-во освіти і науки України, Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка , 2017. – Вип. 5 (91) : Педагогічні науки. – С. 62-66.
– Бессараб Н. Педагогічні умови виховання міжкультурної толерантності молодших школярів / Н. Бессараб // Нова педагогічна думка. – 2019. – № 3. – С. 114-118.
– Славінська О. М. Розвиток толерантності молодших школярів до людей з особливими потребами : тренінговий модуль / О. М. Славінська // Дитина з особливими потребами. – 2018. – № 4. – С. 27-30.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 13.04.2023 15.10.55 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Настя из города: Київ :: Вопрос: 47167  
Настя спрашивает:
Добрий день! Підберіть літературу за темою: Сучасне фентезі для підітків на уроках позакласного читання. Дякую
Наш ответ:
Добрий день, Настя! Перегляньте наступні джерела:
Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології: підручн. / І. Дичківська . - Київ: Академвидав, 2015. - 304 с.
Ніколаєва М. Читання фентезі корисне для мозку учнів / М. Ніколаєва // Література. Діти. Час. : вісник центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. - Львів, 2016. Вип. 5. - С. 127-150.
Логвіненко Н. М. Зміст і методика вивчення українського фентезі у 8-9 класах на факультативних курсах / Н. М. Логвіненко // Компетентнісний підхід до вивчення української літератури в основній школі : посіб. - Київ: Вид. дім «Сам», 2017. - С. 70 - 83.
Хороб С. Жанр слов’янського фентезі: Володимир Арєнєв «Бісова душа, або Заклятий скарб» // Султанівські читання. - 2016. - Вип. 5. - С. 210-221.
Каліманова О. О. Сучасна дитяча проза як дієвий чинник національної ідентифікації учнів / О. О. Каліманова // Науковий часопис Нац. педагог. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія : Педагогічні науки: реалії та перспективи. - 2021. - Вип. 80 (Т.1). - С. 119-123. - Режим доступу: https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/34714/Kalimanova.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Ніколаєва В. С. Вивчення творів фантастичної літератури англомовних авторів на уроках позакласного читання в 11 класі [Електронний ресурс] / В. С. Ніколаєва // Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації : матер. зб. ХІV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих науковців (3 листопада 2021 року, м. Житомир). - 2021. - С. 71-73. - Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/33410/1/Збірник студентських робіт 03.11.2021.pdf#page=71.
Слижук О. А. Вивчення сучасного українського фентезі для підлітків на уроках позакласного читання [Електронний ресурс] / О. А. Слижук // Вісник Запоріз. нац. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. 2019. - № 2 (33). - С. 22-26. - Режим доступу: https://web.znu.edu.ua/herald/issues/2019/2019-ped-2/6.pdf.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 13.04.2023 10.58.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Світлана из города: Київ :: Вопрос: 47163  
Світлана спрашивает:
Добрий день! Чи є у вас книжка-посібник Ткачук Г.П. Робота з дитячою книжкою на уроках позакласного читання. Можливо, можна знайти електронну версію цього посібника?
Наш ответ:
Добрий день, Світлано! Навчальний посібник для вчителя Ткачук Г.П. Робота з дитячою книжкою на уроках позакласного читання, 2020 є у Національній бібліотеці України для дітей. Але в електронній формі знайти цю книжку неможливо.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 12.04.2023 10.57.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Уляна из города: Хмельницький :: Вопрос: 47162  
Уляна спрашивает:
Добрий день. Цікавить література про освіту у Великій Британії. Заздалегідь дякую вам.
Наш ответ:
Добрий день! Радимо для опрацювання таку літературу:
Бадер С. О. Модель педагогічної підтримки учнів у Великобританії [Електронний ресурс] / С. О. Бадер // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2013. — № 13(3). — С. 6-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2013_13(3)__3.
Бекетова Ю. В. Підготовка соціально-педагогічних кадрів в Україні та Великій Британії: порівняльний аспект : навч. посіб. / Ю. В. Бекетова, А. О. Денисенко, К. Є. Каліна, Г. І. Назаренко, О. В. Семеренська, А. В. Троцко, Р. В. Шаповал, Л. А. Штефан, Н. Д. Янц; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Харків : Золоті сторінки, 2010. — 313 c.
Бойченко М. А. Організація навчання обдарованих учнів у розширених школах Великобританії [Електронний ресурс] / М. А. Бойченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2014. — № 10. — С. 166-173. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_10_22.
Вернигора Т. Зміст виховання і навчання в дошкільній освіті Великобританії [Електронний ресурс] / Т. Вернигора // Імідж сучасного педагога. — 2013. — № 5. — С. 26-28. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2013_5_9.
Вознюк В. В. Історичні особливості інтеграції соціальних та освітніх послуг у розширених школах Великобританії [Електронний ресурс] / В. В. Вознюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2013. — № 6. — С. 11-20. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2013_6_4.
Вознюк В. Організація дозвілля як соціальна послуга в системі загальної середньої освіти Великобританії [Електронний ресурс] / В. Вознюк // Порівняльно-педагогічні студії. — 2012. — № 4. — С. 61-66. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppstud_2012_4_12.
Зубченко О. С. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освіті (досвід Великобританії) : навч. посіб. / О. С. Зубченко; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. — Київ, 2012. - 139 c.
Зубченко О. С. Інформаційно-комунікаційні технології у шкільній освіті Великобританії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / О. С. Зубченко ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. — Київ, 2010. — 20 с.
Коляда Т. Організація шкільної освіти Великобританії в 20-х роках ХХ століття [Електронний ресурс] / Т. Коляда // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2014. — Вип. 48. — С. 247-252. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2014_48_41.
Полуян О. Еволюція змісту освіти у початкових школах Великобританії [Електронний ресурс] / О. Полуян // Нова педагогічна думка. — 2014. — № 2. — С. 3-5. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_2_2.
Стеценко К. Ліберальні реформи кінця XX століття у освітній системі Великобританії, як продовження традицій англійської філософської думки в парадигмі ідей сучасної педагогіки [Електронний ресурс] / К. Стеценко // Вісник Інституту розвитку дитини. Сер. : Філософія, педагогіка, психологія. — 2013. — Вип. 28. — С. 63-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2013_28_14.
Сулим Н. Застосування засобів дистанційної освіти у навчальному процесі педагогів англійської мови у Великобританії [Електронний ресурс] / Н. Сулим // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2013. — Вип. 29. — С. 216-220. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2013_29_64
Танько Є. В. Розвиток поняття «самостійна робота» в зарубіжній педагогіці: досвід Великобританії [Електронний ресурс] / Є. В. Танько // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2014. — № 1. — С. 20-27. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_1_5.
Тупичак Л. Л. Розвиток системи управління якістю освіти у Великобританії: досвід для України [Електронний ресурс] / Л. Л. Тупичак // Ефективність державного управління. — 2012. — Вип. 30. — С. 325-334. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2012_30_42.
Філософія освіти і педагогіка: цінності культури. Комунікативний етикет: Україна, Великобританія, Німеччина, Франція, Іспанія : навч. посіб. / ред.: С. О. Черепанова; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Пед. коледж Львів. нац. ун-ту ім. І.Франка. — Львів, 2007. — 392 c.
Шаповалова О. В. Реформування управління якістю загальної середньої освіти Великобританії: історичний аспект [Електронний ресурс] / О. В. Шаповалова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2014. — № 7. — С. 41-48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_7_7.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 12.04.2023 10.27.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.604166 seconds