Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 32 .:. Вопросов в базе: 45520
   


Автор вопроса: Валерія из города: Київ :: Вопрос: 47383  
Валерія спрашивает:
Добрий ранок! Потрібна література на тему "Психологія стресу".
Наш ответ:
Бохонкова Ю. О. Специфіка подолання посттравматичних стресових розладів особистості в період криз: аналіз соціально-психологічних чинників [Електронний ресурс] / Ю. О. Бохонкова, В. Ю. Завацький, Ю. В. Сербін, Н. Є. Завацька, Л. Б. Царенок // Теоретичні і прикладні проблеми психології та соціальної роботи. — 2022. — № 1(1). — С. 181-190. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2022_1(1)__18
Варивода К. Нейробіологічні та психологічні аспекти посттравматичного стресового розладу: аналітичний огляд [Електронний ресурс] / К. Варивода // Scientia et societus. — 2022. — Вип. 2. — С. 101-107. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sciesoc_2022_2_14
Головченко Т. О. Психологічні прояви тривожності особистості в стресогенних ситуаціях [Електронний ресурс] / Т. О. Головченко // Габітус. — 2022. — Вип. 43. — С. 115-119. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2022_43_21
Кононова М. М. Сутність стресу як психологічної категорії [Електронний ресурс] / М. М. Кононова, Т. В. Кучма // Молодий вчений. — 2021. — № 1(1). — С. 28-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2021_1(1)__8
Кравцов Д. Р. Поняття стресу та психологічної стійкості в межах різних теоретичних підходів [Електронний ресурс] / Д. Р. Кравцов // Габітус. — 2020. — Вип. 18(1). — С. 112-116. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2020_18(1)__22
Кравцова О. К. Стресостійкість особистості як психологічний феномен: основні теоретичні підходи [Електронний ресурс] / О. К. Кравцова // Вісник післядипломної освіти. Серія : Соціальні та поведінкові науки. — 2019. — Вип. 7. — С. 98-117. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vispdoso_2019_7_10
Курінна І. В. Професійний стрес психологів початківців [Електронний ресурс] / І. В. Курінна // Humanitarian studios: pedagogics, psychology, philosophy . — 2022. — Vol. 13, no. 2. — С. 84-90. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hst_2022_13_2_13
Лозінська Н. С. Психотравма як наслідок травматичного стресу в різних напрямках сучасної психології [Електронний ресурс] / Н. С. Лозінська // Вісник Національного університету оборони України. — 2018. — Вип. 2. — С. 65-73. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2018_2_11
Марціновська І. П. Співвідношення понять стресу, травматичного стресу та посттравматичного стресового розладу у медичній та психолого-педагогічній теорії [Електронний ресурс] / І. П. Марціновська // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". — 2017. — № 14. — С. 223-227. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2017_14_53
Миропольцева Н. І. Психологічні особливості резистентності особистості до стресу [Електронний ресурс] / Н. І. Миропольцева, О. В. Довгань // Габітус. — 2022. — Вип. 44. — С. 205-208. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2022_44_36
Осьодло В. І. Вплив індивідуально-психологічних властивостей особистості на подолання стресових ситуацій [Електронний ресурс] / В. І. Осьодло // Психологічний журнал. — 2019. — Вип. 3. — С. 71-83. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psj_2019_3_9
Скрипаченко Т. В. Психологічні особливості інформаційного стресу [Електронний ресурс] / Т. В. Скрипаченко // Проблеми сучасної психології. — 2018. — № 1. — С. 153-158. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspz_2018_1_26
Скрипник К. І. Психологічна корекція постравматичних стресових розладів особистості у кризові та посткризові періоди життя [Електронний ресурс] / К. І. Скрипник, І. Є. Жигаренко, В. Ю. Завацький, Л. Б. Царенок // Теоретичні і прикладні проблеми психології та соціальної роботи. — 2022. — № 3. — С. 45-56. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2022_3_7
Тептюк Ю. Психологічні умови розвитку стресостійкості особистості у дорослому віці [Електронний ресурс] / Ю. Тептюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки. — 2018. — Вип. 1. — С. 44-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_vsn_2018_1_12
Фурман В. В. Психологічні особливості управління стресом в умовах суспільних трансформацій [Електронний ресурс] / В. В. Фурман, О. М. Рева // Габітус. — 2021. — Вип. 27. — С. 151-155. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2021_27_28
Шевченко Н. С. Стрес. Роль стресу у виникненні психологічних бар’єрів [Електронний ресурс] / Н. С. Шевченко, Т. Ю. Гроссберг // Молодий вчений. — 2018. — № 9(1). — С. 9-12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_9(1)__5
Шпак М. М. Стресостійкість особистості в дискурсі сучасних психологічних досліджень [Електронний ресурс] / М. М. Шпак // Габітус. — 2022. — Вип. 39. — С. 199-203. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2022_39_38

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 7.09.2023 09.16.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Тетяна из города: Вінниця :: Вопрос: 47375  
Тетяна спрашивает:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти матеріали для наукової роботи за темою "Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках літературного читання". Дякую!
Наш ответ:
Добрий день, Оксано. Радимо скористатись наступними джерелами інформації:
Болдирєва Л. Розвиток творчих здібностей учнів початкових класів на уроках української мови та літературного читання / Л. Болдирєва // Початкова школа. – 2013. – № 4. – С. 5.
Гайдай Л. Творчий потенціал молодших школярів : ефективна реалізація в навчально-виховному процесі / Людмила Гайдай // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2017. – № 3. – С. 44-48. – Бібліогр.: с. 47
Карфут І. М. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках світової літератури / І. м. Карфут // Початкова школа. – 2014. - № 5. – С. 3-6.
Кузнєцова О. Розвиток творчого мислення учнів 1-го класу : практика навчання / Олена Кузнєцова // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2012. – № 7. – С. 8-10. – Бібліогр.: с. 10.
Куликівська С. Літературознавча пропедевтика на уроках класного й позакласного читання в початковій школі / С. Куликівська // Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті. – Житомир : ФОП "Н. В. Левковець", 2020. – С. 244-247. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/31816/1/стаття_Куликiвської.PDF
Малихіна О.Є. Особливості та динаміка розвитку літературно-творчих здібностей школярів. Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2018. – Вип. 4. –С. 112–117. – Режим доступу: https://dspace.hnpu. edu.ua/ bitstream/ 123456789/2943/1/Малихіна О. Є.pdf
Ніколайчук А. Навчальний посібник до авторської програми "Мовленнєва твоорчість" : для 3-го класу / Алла Ніколайчук, Людмила Поліщук, Ірина Рижак // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2013. – № 44. – Методичний порадник. – 2013. – Вип. 11. – С. 5-29. – Бібліогр.: с. 29.
Островук В. Подорож до Країни Фантазії : розвиток творчого потенціалу : 1-2-гі класи / Вікторія Островук // Початкова освіта (Шкільний світ). – 2021. – № 21-22. – С. 64-69.
Парфілова, С. Л. Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках української мови та літературного читання [Текст] / С. Л. Парфілова, І. В. Литвиненко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. А. Бойченко, О. Є. Антонова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. – № 9 (93). – С. 98–108.
Савченко О. Я. Дидактика початкової освіти : навч. посіб. / О. Я. Савченко. – Київ : Грамота, 2012. – 504 с.
Вашуленко О. Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках літературного читання / Оксана Вашуленко // https://lib.iitta.gov.ua/717392/2/Вашуленко О._Тези.pdf
Очеретько Н.А. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови і літератури / Наталія Анатоліївна Очеретько // https://genezum.org/library/rozvytok-tvorchyh-zdibnostey-uchniv-na-urokah-ukrainskoi-movy-i-literatury
Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках читання. Дидактичні вправи на уроках читання // https://naurok.com.ua/rozvitok-tvorchih-zdibnostey-molodshih-shkolyariv-na-urokah-chitannya-didaktichni-vpravi-na-urokah-chitannya-1202.html
Торчинська Т. А. Розвиток літературних здібностей учнів молодшого шкільного віку / Тамара Анатоліївна Торчинська // https://sno.udpu.edu.ua/index.php/naukovo-metodychna-robota/100-1tendentsiyi-suchasnoyi-pidhotovky-maybutnikh-uchyteliv-pochatkovoyi-shkoly-7-8-zhovtnia-2020-roku/594-rozvitok-literaturnikh-zdibnostej-uchniv-molodshogo-shkilnogo-viku
Формування творчих здібностей молодшого школяра на уроках літературного читання // https://vseosvita.ua/library/formuvanna-tvorcih-zdibnostej-molodsogo-skolara-na-urokah-literaturnogo-citanna-65265.html

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 28.08.2023 15.43.08 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Поліна из города: Львів :: Вопрос: 47365  
Поліна спрашивает:
Доброго дня! Необхідна література на тему : «Психологічні особливості прояву агресії студентів з різним рівнем емоційного інтелекту». Дякую Вам)
Наш ответ:
Білюченко Ю. Психологічний зміст комунікативної агресії у дівчат та юнаків студентського віку [Електронний ресурс] / Ю. Білюченко // Вісник Львівського університету. Серія : Психологічні науки. — 2021. — Вип. 11. — С. 23-28. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlups_2021_11_6
Голярдик Н. А. Соціально-психологічні умови подолання та корекція агресивної поведінки у студентської молоді (курсантів) [Електронний ресурс] / Н. А. Голярдик // Молодий вчений. — 2016. — № 12. — С. 232-235. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_12_57
Ігумнова О. Б. Емоційний інтелект студентів з різними типами комплексів негативних психічних станів [Електронний ресурс] / О. Б. Ігумнова // Вісник Національного університету оборони України. — 2013. — Вип. 1. — С. 190-196. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2013_1_37
Кавиліна Г. К. Соціальне уявлення про агресію в студентському середовищі [Електронний ресурс] / Г. К. Кавиліна // Габітус. — 2022. — Вип. 43. — С. 143-147. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2022_43_26
Казарова Г.М. Взаємозв'язок адиктивної поведінки та агресії у студентському віці [Електронний ресурс] / Г.М. Казарова // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Психологія. — 2022. — Т. 33(72), № 6. — С. 52-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sntnvusp_2022_33(72)_6_12
Качмар О. Стратегії подолання агресивності студентів у сучасній вищій освіті [Електронний ресурс] / О. Качмар // Вища освіта України. — 2017. — № 2.
С. 52-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vou_2017_2_9
Клименко О. Вплив повномасштабної агресії Росії проти України на сучасний етнокультурний і національно-патріотичний розвиток українського студентства: соціологічний вимір [Електронний ресурс] / О. Клименко, В. Ятченко, О. Семенова, Ю. Фігурний, О. Шакурова // Українознавство. — 2022. — № 4. — С. 49-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2022_4_5
Котлова Л. Психологічні особливості конфліктних форм поведінки студентів з різним рівнем емоційного інтелекту [Електронний ресурс] / Л. Котлова, М. Зінченко // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки. — 2019. — Вип. 8. — С. 49-56. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_012_2019_8_7
Маєвська Н. А. Особливості емоційного інтелекту в студентів з різним проявом репресивного стилю поведінки [Електронний ресурс] / Н. А. Маєвська, Ю.В. Буяло // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Психологія. — 2012. — № 1032, Вип. 50. — С. 20-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPC_2012_1032_50_7
Мороз В. М. Психофізіологічний аналіз процесів формування тривожнісних та агресивних проявів особистості і адаптаційних можливостей організму студентів, що перебувають в умовах передекзаменаційного і екзаменаційного стресу [Електронний ресурс] / В. М. Мороз, С. Ю. Макаров // Biomedical and biosocial anthropology. — 2016. — № 27. — С. 67-72. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bba_2016_27_13
Ставицький О. О. Емпіричний аналіз агресивних поведінкових виявів у студентському середовищі [Електронний ресурс] / О. О. Ставицький, А. В. Сайідова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2016. — Вип. 5(1). — С. 164-168. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2016_5(1)__33
Циганчук Т. В. Емоційний інтелект в структурі стресостійкості студентів [Електронний ресурс] / Т. В. Циганчук // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Психологічні науки. — 2017. — № 2. — С. 200-204. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdups_2017_2_38

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 11.08.2023 19.53.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Оля из города: Черкаси :: Вопрос: 47337  
Оля спрашивает:
Добрий день. Потрібна інформація про підготовку майбутніх вихователів до здійснення індивідуального підходу в роботі з дошкільниками. Дякую за допомогу.
Наш ответ:
Добрий день, Олю! радимо вам опрацювати таку інформацію:
Аніщук А. М. Підготовка майбутніх фахівців до здійснення індивідуального підходу в процесі виховання та навчання дітей дошкільного віку / А. М. Аніщук // Наук. зап. [Ніжин. держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя]. Сер. Психол.-пед. науки. — Ніжин, 2012. — № 4. — С. 109-113.
Бєлєнька Г. В. Вихователь дітей дошкільного віку: становлення фахівця в умовах навчання / Г. В. Бєлєнька. — Київ : Світич, 2006. — 304 с.
Волинець Ю. О. Організація та проведення експериментальної роботи щодо формуванню дослідницьких умінь майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів [Електронний ресурс] / Ю. О. Волинець // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. — 2015. — № 3(2). — С. 12-17. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apspp_2015_3(2)__4.
Захарасевич Н. Професійна підготовка майбутніх вихователів до рольової діяльності дошкільників за умов експериментального навчання [Електронний ресурс] / Н. Захарасевич // Педагогічний часопис Волині. — 2018. — № 3. — С. 110-115. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pchv_2018_3_19.
Куземко Л. В. Використання Веб-квестів у проектуванні самостійної роботи майбутніх вихователів ДНЗ / Л. В. Куземко, Т. Ю. Бондаренко // Молодий вчений. — 2016. — № 4. — С. 541-544.
Куземко Л. В. Професійна підготовка педагога дошкільної освіти до індивідуальної роботи з дітьми / Л. В. Куземко // Освітол. дискурс. — 2010. — № 1. — С. 103-113.
Листопад О. А. Експериментальне дослідження формування професійно-творчого потенціалу майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів / О. А. Листопад // Наука і освіта. — 2015. — № 9. — С. 125-131.
Листопад О. А. Експериментальне дослідження формування професійно-творчого потенціалу майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів [Електронний ресурс] / О. А. Листопад // Наука і освіта. — 2015. — № 9. — С. 125-131. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2015_9_27.
Маргіта Н. Готовність майбутніх вихователів до організації експериментування старших дошкільників / Н. Маргіта // Наук. вісн. Ужгород. нац. університету. Сер. Педагогіка. Соц. робота. — Ужгород, 2011. — Вип. 20. — С. 76-79.
Онищук І. Експериментальне дослідження особливостей розвитку культури самовираження майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти [Електронний ресурс] / І. Онищук // Нова педагогічна думка. — 2018. — № 2. — С. 133-136. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2018_2_36.
Підготовка вихователів до розвитку особистості дитини в дошкільному віці / Г. В. Бєлєнька [та ін.]. — Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. — 310 с.
Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів : навч.-метод. посіб. / Н. П. Гагаріна. — Кіровоград : КЗ «КОІППО освіти імені Василя Сухомлинського», 2014. — 68 с.
Рогачко-Островська М. С. Реалізація інформаційно-настановного етапу експериментальної методики підготовки майбутніх вихователів до розвитку креативного мовлення дітей передшкільного віку [Електронний ресурс] / М. С. Рогачко-Островська // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». — 2019. — № 17. — С. 59-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2019_17_16.
Розвиток дитини-дошкільника: сучасні підходи та освітні технології / Г. В. Бєлєнька [та ін.]. — Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. — 272 с.
Сухорукова С. В. Ресурсний підхід до формування індивідуального стилю майбутнього вихователя дітей дошкільного віку / С. В. Сухорукова // Наук. зап. [Ніжин. держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя]. Психол.-пед. науки. — Ніжин, 2015. — № 3. — С. 65-70.
Теличко Т. В. Організація дослідно-експериментальної роботи й аналіз результатів з формування фахової компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти на засадах міждисциплінарного підходу [Електронний ресурс] / Т. В. Теличко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. — 2020. — Вип. 77. — С. 194-198. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2020_77_45.
Теорія і практика дошкільної освіти в Україні / З. Н. Борисова [та ін.]. — Київ, 2011. — 231 с.
Теорія та практика дошкільної освіти в сучасних експериментальних дослідженнях / Л. І. Зайцева [та ін.]. — Харків : Діса плюс, 2015. — 447 с.
Трофаїла Н. Експериментальна модель підготовки майбутніх вихователів до емоційного розвитку дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / Н. Трофаїла // Педагогічний часопис Волині. — 2017. — № 4. — С. 83-89. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pchv_2017_4_16.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 14.07.2023 10.05.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ліна Тарасенко из города: Київ :: Вопрос: 47333  
Ліна Тарасенко спрашивает:
Добрий вечір. Потрібні наступні журнали: "Дошкільне виховання" - №8, 2018; №4, 2018. "Джміль" - №5-6, 2017, №1, 2019, №1, 2018, №2, 2015, №3, 2019, №1, 2013, №2, 2020, №1, 2022, №3-4, 2022, №5-6, 2021, №10, 2019, №4, 2018, 7-8, 2020, №9, 2018, №7-8, 2021, №11, 2020, №4, 2014, №3, 2014.
Наш ответ:
Добрий день, Ліно! Подаємо Вам електронні адреси журналів: Журнал “Джміль”: № 1 2013 р. – https://jmil.com.ua/2013-1
№ 3 2014 р. – https://jmil.com.ua/2014-3
№ 4 2014 р. – https://jmil.com.ua/2014-4
№ 2 2015 р. – https://jmil.com.ua/2015-2
№ 5-6 2017 р. – https://jmil.com.ua/2017-5
№ 1 2018 р. – https://jmil.com.ua/2018-1
№ 4 2018 р. – https://jmil.com.ua/2018-4
№ 9 2018 р. – https://jmil.com.ua/2018-9
№ 1 2019 р. – https://jmil.com.ua/2019-1
№ 3 2019 р. – https://jmil.com.ua/2019-3
№ 10 2019 р. – https://jmil.com.ua/2019-10
№ 2 2020 р. – https://jmil.com.ua/2020-2
№ 7-8 2020 р. – https://jmil.com.ua/2020-7
№ 11 2020 р. – https://jmil.com.ua/2020-11
№ 5-6 2021 р. – https://jmil.com.ua/2021-5
№ 7-8 2021 р. – https://jmil.com.ua/2021-7
№ 1 2022 р. – https://jmil.com.ua/2022-1
№ 3-4 2022 р. – https://jmil.com.ua/2022-3-4
Дошкільне виховання: № 4 2018 р. – https://jmil.com.ua/dv/2018-4
№ 8 2018 р. – https://jmil.com.ua/dv/2018-8

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 12.07.2023 16.15.32 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.406567 seconds