Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45804
   


Автор вопроса: Марина из города: Вінниця :: Вопрос: 47630  
Марина спрашивает:
Добрий день. Потрібно літературу на таку тему: Емоційне вигорання. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Марино. Перегляньте таку літературу:
Борсяк Л. Хвороба «з голови» : вплив соціально-психологічних факторів на винекнення захворювання в організмі людини / Л. Борсяк // Психолог (Шкільний світ). — 2022. — № 1-2. — С. 98-105.
Геник С. М. Синдром емоційного вигорання [Електронний ресурс] / С. М. Геник // Галицький лікарський вісник. — 2015. — Т. 22, число 2. — С. 163-165. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/glv_2015_22_2_55.
Грицук О. В. Основні принципи та підходи в дослідженні синдрому емоційного вигорання у зарубіжній психології [Електронний ресурс] / О. В. Грицук // Актуальні проблеми психології. — 2012. — Т. 1, Вип. 35. — С. 30-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appsuh_2012_1_35_8.
Емоційне вигорання : навч. посіб. / упоряд. В. Дудяк. — Київ : Главник, 2007. — 127 с. — (Психологічний інструментарій).
Калошин В. Ф. Підвищуємо емоційну стійкість : практичні поради педагогу / В. Ф. Калошин // Виховна робота в школі. — 2019. — № 2. — С. 28-32.
Калошин В. Ф. Сприймайте світ таким, яким він є : поради психолога / В. Ф. Калошин, Д. В. Гоменюк // Історія та правознавство. — 2020. — № 16-18. — С. 83-87.
Калошин, В. Як не згоріти на роботі : поради психолога / В. Калошин // Історія та правознавство. — 2020. — № 10-12. — С. 84-87.
Кошель Т. Ю. Заняття-тренінг «Синдром професійного вигорання: збережемо здоров’я разом» / Т. Ю. Кошель // Виховна робота в школі. — 2019. — № 2. — С. 33-37.
Льошенко О. Діагностика, профілактика, корекція синдрому «емоційного вигорання» [Електронний ресурс] / О. Льошенко, В. Кондратьєва // Вісник Львівського університету. Серія : Психологічні науки. — 2021. — Вип. 10. — С. 105-112. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlups_2021_10_17.
Овадюк І. Лишиться лише попіл : профілактика емоційного вигорання батьків / І. Овадюк // Психолог (Шкільний світ). — 2022. — № 1-2. — С. 14-31.
Професійне вигорання : [добірка матеріалів] // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2020. — № 6. — Методичний порадник. — Вип. 3. — С. 8-37.
Слонченко Є. Машина часу : профілактика професійного вигорання / Є. Слонченко, В. Терпило // Психолог (Шкільний світ). — 2020. — № 6. — С. 68-72.
Стаднюк Л. А. Синдром емоційного вигорання: фактори, що сприяють його виникненню і попередженню [Електронний ресурс] / Л. А. Стаднюк, О. В. Давидович, В. Ю. Приходько, М. В. Олійник, М. І. Ширяєва // Вісник наукових досліджень. — 2017. — № 1. — С. 145-149. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vndt_2017_1_35.
Трушевська Т. Стоп професійному вигоранню: створюємо простір для ресурсного відновлення : методична робота / Т. Трушевська // Шкільна бібліотека плюс. — 2020. — № 7-8. — С. 19-24.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 7.02.2024 11.26.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Марина из города: Київ :: Вопрос: 47607  
Марина спрашивает:
Сутність метапсихологічної категорії діяльності
Наш ответ:
Бойко-Бузиль Ю. Ю. Особистість як центральна категорія психології [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Бойко-Бузиль // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Психологічні науки. — 2017. — Вип. 4(1). — С. 13-19. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2017_4(1)__4
Гаврищак Л. Щастя як психологічна категорія [Електронний ресурс] / Л. Гаврищак, З. Борисенко // Проблеми гуманітарних наук. Серія : Психологія. — 2019. — Вип. 45. — С. 39–51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgn_ps_2019_45_5
Заєць О. М. Особливості психоаналізу як науки [Електронний ресурс] / О. М. Заєць // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. — 2012. — Вип. 3. — С. 55-62. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2012_3_11
Казьмірчук Н. С. Наступність як психолого-педагогічна категорія [Електронний ресурс] / Н. С. Казьмірчук // Молодий вчений. — 2018. — № 5.2. — С. 7-11. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_5
Кантарьова Н. В. Образ-Я як психологічна категорія [Електронний ресурс] / Н. В. Кантарьова // Вісник Одеського національного університету. Серія : Психологія. — 2015. — Т. 20, Вип. 1. — С. 58-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_psi_2015_20_1_9
Сватенкова Т., Тимошенко О. Методологічні та теоретичні проблеми психології: навч. посіб. [Електронний ресурс] / Т. Сватенкова, О. Тимошенко // НДУ ім. М. Гоголя, 2018. — 143 с. – Режим доступу: http://www.ndu.edu.ua/storage/2021/zahal_psy_lib/144_Metodolohichni_ta_teoretychni_problemy_psykholohiyi.pdf
Сторіжко Л. В. Екзистенціальний психоаналіз – нова методологія пізнання сутності людини [Електронний ресурс] / Л. В. Сторіжко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. — 2019. — Вип. 40. — С. 93-100. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_7_2019_40_14
Трач Р. С. Психоаналіз Зиґмунда Фройда як основа людинознавства [Електронний ресурс] / Р. С. Трач // Психологія і суспільство. — 2021. — № 1. — С. 150-159. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psis_2021_1_9
Шевченко З. В. Концепція розщеплення свідомості у психоаналізі та наслідки її застосування для соціального пізнання [Електронний ресурс] / З. В. Шевченко // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія. — 2019. — Вип. 52(1). — С. 133-147. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_filos_2019_52(1)__14
Юрченко В. М. Вивчення свідомості людини як предмет метапсихології [Електронний ресурс] / В. М. Юрченко // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Психологія і педагогіка. — 2009. — Вип. 13. — С. 499-505. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2009_13_50

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 25.01.2024 18.46.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Юлія из города: Вінниця :: Вопрос: 47596  
Юлія спрашивает:
Добрий день. Потрібна література до теми: Предмет і завдання дидактики. Заздалегідь дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Юлія! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Бойченко В. В. Дидактичні системи у вищій освіті : навч. посібник / В. В. Бойченко. — Умань : ПП Жовтий О. О., 2013. — 121 с.
Бонар Й. Роль дидактичних завдань у розвитку дітей молодшого шкільного віку / Й. Бонар // Зб. наук. пр. Хмельн. ін-ту соц. техн. Ун-ту «Україна». — Хмельницький, 2012. — № 5. —С. 11-15.
Боровець О. Дидактична компонента у структурі професійної компетентності майбутнього вчителя / О. Боровець // Гуманітар. вісн. Держ. вищ. навч. закладу «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди». Педагогіка. Психологія. Філософія. —Переяслав-Хмельницький, 2013. —Вип. 28(1). —С. 43-47.
Войтович О. Підготовка майбутніх учителів природничих дисциплін до реалізації міжпредметних зв’язків у педагогічній діяльності / О. Войтович // Нова пед. думка. —2012. — № 3. — С. 137-139.
Ганаба С. Розвиток дидактики в умовах соціокультурних викликів: евристичний потенціал методу storytelling [Електронний ресурс] / С. Ганаба // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні науки. — 2021. — № 3. — С. 30-40. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadpcpn_2021_3_5.
Гладуш В. А. Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія : навч. посібник / В. А. Гладуш, Г. І. Лисенко. — Дніпропетровськ, 2014. — 416 с.
Голубнича Л. О. Предмет дидактики: аналіз визначень науковцями другої половини ХХ – початку ХХІ століття [Електронний ресурс] / Л. О. Голубнича // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. — 2021. — Вип. 84(1). — С. 41-45. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2021_84(1)__11.
Максименко В. П. Дидактика: курс лекцій: навч. посібник / В. П. Максименко. — Хмельницький: ХмЦНП, 2013. — 222 с.
Малафіїк І. В. Дидактика: навчальний посібник / І. В. Малафіїк. — Київ : Кондор, 2005. — 397 с.
Онопа B. М. Дидактика, методика, педагогічна технологія і моделювання навчально-пізнавальних процесів [Електронний ресурс] / B. М. Онопа // Педагогіка вищої та середньої школи. — 2012. — Вип. 34. — С. 295-305. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PVSSh_2012_34_42.
Остапенко Т. М. Методика викладання як головна ланка дидактики і навчальний предмет [Електронний ресурс] / Т. М. Остапенко // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. — 2018. — № 2. — С. 246–251. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2018_2_38.
Пащенко М. І. Педагогіка : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закладів / М. І. Пащенко, І. В. Красноштан. — Умань : Жовтий О.О., 2012. — 269 c.
Савченко О. Я. Дидактика початкової школи / О. Я. Савченко. — Київ : Генеза, 1999. — 366 c.
Староста В. Навчальне завдання як поняття дидактики [Електронний ресурс] / В. Староста // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. — 2011. — Вип. 21. — С. 185-189. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2011_21_64.
Таран О. М. Проблеми дидактики в педагогічній спадщині С. Русової : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / О. М. Таран ; Ін-т педагогіки АПН України. — Київ, 2003. — 20 с.
Фізеші О. Й. Особливості викладання дидактики в системі підготовки майбутніх учителів початкової школи [Електронний ресурс] / О. Й. Фізеші // Інноваційна педагогіка. —2020. —Вип. 26. —С. 24-27. —Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2020_26_6.
Черняк С. Г. Педагогіка вищої школи : навч. посібник / С. Г. Черняк, О. С. Рябуха. —Київ : Академперіодика, 2012. —230 c.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 19.01.2024 15.51.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Вікторія из города: Кривий Ріг :: Вопрос: 47594  
Вікторія спрашивает:
Цікавить поняття соціальна толерантність. Дякую заздалегідь!
Наш ответ:
Афанасьєва Л. Толерантність як соціальний маркер повсякденного буття людини [Електронний ресурс] / Л. Афанасьєва, М. Семікін // Соціологічні студії. — 2019. — № 2. — С. 35-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/socst_2019_2_7
Бакуменко Р. І. Національна толерантність в умовах соціально-політичних змін українського суспільства [Електронний ресурс] / Р. І. Бакуменко // Наукове пізнання: методологія та технологія. Філософія. — 2015. — Вип. 1. — С. 25-29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npmt_2015_1_6
Бринов В. В. Толерантність і співіснування соціальних груп у працях Рейнхольда Нібура [Електронний ресурс] / В. В. Бринов // Освітній дискурс. — 2020. — Вип. 20. — С. 68-77. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eddcsp_2020_20_8
Вовк Г. О. Соціальна толерантність в контексті комунікативної компетентності особистості [Електронний ресурс] / Г. О. Вовк // Наука і освіта. — 2015. — № 10. — С. 44-48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2015_10_10
Данильян О. Г. Соціальна гармонія і толерантність Як фундамент демократичного суспільства [Електронний ресурс] / О. Г. Данильян // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" . Серія : Філософія. — 2016. — № 4. — С. 5-13. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnuuauph_2016_4_3
Демчина О. Гендерна толерантність як соціально-психологічний феномен [Електронний ресурс] / О. Демчина // Збірник наукових праць: психологія. — 2019. — Вип. 23. — С. 35-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpfsp_2019_23_6
Кирницький О. В. Толерантність як елемент конструювання соціального [Електронний ресурс] / О. В. Кирницький // Вісник Донецького національного університету. Сер. Б : Гуманітарні науки. — 2015. — № 1-2. — С. 374-381. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdnug_2015_1-2_67
Компанієць Л. Г. Толерантність як детермінанта ефективності міжкультурної комунікації: соціально-філософський аспект [Електронний ресурс] / Л. Г. Компанієць, О. О. Убейволк // Актуальні проблеми філософії та соціології. — 2017. — Вип. 15. — С. 74-76. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2016_15_22
Кушніренко І. Ю. Толерантність як політико-соціальний орієнтир для розвитку та саморегуляції суспільства [Електронний ресурс] / І. Ю. Кушніренко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Питання політології. — 2014. — № 1091, вип. 25. — С. 85-90. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPPO_2014_1091_25_18
Мотуз Т. В. Гендерна толерантність: соціально-педагогічний аспект [Електронний ресурс] / Т. В. Мотуз // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2015. — № 8. — С. 361-372. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_8_44
Пісоцький В. П. Толерантність як чинник соціально-психологічної адаптації [Електронний ресурс] / В. П. Пісоцький, А. М. Горянська // Теорія і практика сучасної психології. — 2017. — № 1. — С. 64-68 . — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tpcp_2017_1_13
Препотенська М. П. Толерантність як фактор конфліктогенності: соціально-філософський ракурс [Електронний ресурс] / М. П. Препотенська // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки. — 2020. — Вип. 2. — С. 113-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vzduffn_2020_2_13
Семенів Н. М. Соціальна толерантність як аспект становлення та розвитку професійних якостей особистості [Електронний ресурс] / Н. М. Семенів // Молодий вчений. — 2019. — № 10(2). — С. 470-476. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2019_10(2)__27
Сергієнко Т. М. Толерантність як соціально-педагогічний інструмент вирішення конфліктних ситуацій [Електронний ресурс] / Т. М. Сергієнко, Ю. І. Самойлова, Ю. І. Денисюк // Інноваційна педагогіка. — 2020. — Вип. 22(2). — С. 153-156. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2020_22(2)__36
Хижняк О. Соціальна толерантність в теоретико-соціологічному вимірі [Текст] : дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.01 / О. Хижняк ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2010. — 201 с.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 18.01.2024 08.23.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Катя из города: Хмельницький :: Вопрос: 47591  
Катя спрашивает:
Добрий день. Потрібно літературу на наступну тему: Психологічні особливості виникнення та розвиток професійного вигорання керівника. Заздалегідь дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Катю! Перегляньте таку літературу:
Бегун-Трачук Л. О. Дослідження професійного та емоційного вигорання у психолого-педагогічній теорії та практиці [Електронний ресурс] / Л. О. Бегун-Трачук // Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі. — 2020. — № 5. — С. 128-133. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/maed_2020_5_20.
Бєляєва С. Професійне вигорання: шляхи запобігання [Електронний ресурс] / С. Бєляєва // Слово Національної школи суддів України. — 2014. — № 3. — С. 121-126. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cln_2014_3_20.
Большакова А. М. Особливості самоактуалізації та професійного вигорання у педагогів [Електронний ресурс] / А. М. Большакова, І. О. Віденєєв // Габітус. — 2022. — Вип. 42. — С. 27-31. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2022_42_5.
Борсяк Л. Хвороба «з голови» : вплив соціально-психологічних факторів на винекнення захворювання в організмі людини / Л. Борсяк // Психолог (Шкільний світ). — 2022. — № 1-2. — С. 98-105.
Бушуєв Д. А. Індикатори синдрому емоційного вигорання та подолання когнітивного дисонансу керівника проекта / Д. А. Бушуєв, Н. І. Русан // Управ. розвитком складних систем. — 2017. — Вип. 29. — С. 26-33.
Василик Н. М. Підходи до діагностики професійного вигорання менеджерів [Електронний ресурс] / Н. М. Василик // Економічні науки. Серія : Регіональна економіка. — 2022. — Вип. 19. — С. 17-29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnre_2022_19_4.
Главацька О. Л. Попередження та подолання професійного вигорання соціальних працівників / О. Л. Главацька // Наук. вісн. Ужгород. університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. — 2019. — Вип. 2. — С. 41-45.
Калошин В. Ф. Підвищуємо емоційну стійкість : практичні поради педагогу / В. Ф. Калошин // Виховна робота в школі. — 2019. — № 2. — С. 28-32.
Калошин В. Як не згоріти на роботі : поради психолога / В. Калошин // Історія та правознавство. — 2020. — № 10-12. — С. 84-87.
Кірічук Т. Сіла батарейка : основи здоров’я / Т. Кірічук // Безпека життєдіяльності. — 2022. — № 6. — С. 12-13.
Кошель Т. Ю. Заняття-тренінг «Синдром професійного вигорання: збережемо здоров’я разом» / Т. Ю. Кошель // Виховна робота в школі. — 2019. — № 2. — С. 33-37.
Кудрик Л. Г. Самокоучинг. Як запобігти професійному вигоранню : [посібник] / Л. Кудрик, А. Бешлей, У. Мельник. — Київ : Шкільний світ, 2019. — 214 с.
Лазорко О. Імпіричні референти емоційної безпеки професіонала / О. Лазорко, Т. Шевцова // Психол. перспективи. — 2020. — Вип. 36. — С. 159-173.
Паловскі Ю. О. Психологічні предиктори емоційного вигорання та залученості в роботу в керівників бізнесу / Ю. О. Паловскі // Вч. зап. Тавр. нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Сер. Психологія. — 2021. — Т. 32(71), № 2. — С. 42-49.
Паловскі Ю. О. Специфіка та детермінанти професійного вигорання керівників бізнесу / Ю. О. Паловскі // Габітус. — 2021. — Вип. 21. — С. 175-182.
Паркулаб О. Вплив професійної діяльності на особистість психолога: феномен вигорання та його профілактика [Електронний ресурс] / О. Паркулаб, Я. Шпет // Вісник Львівського університету. Серія : Психологічні науки. — 2021. — Вип. 8. — С. 125-131. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlups_2021_8_17.
Пастух Л. В. Розвиток психологічної компетентності керівників навчальних закладів освіти з попередження синдрому «професійного вигорання» педагогів у післядипломній освіті / Л. В. Пастух // Проб. сучасн. психології. — 2018. — Вип. 39. — С. 231-243.
Професійне вигорання : [добірка матеріалів] // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2020. — № 6. — Методичний порадник. — Вип. 3. — С. 8-37.
Рідкодубська Г. А. Професійне вигорання соціальних працівників [Електронний ресурс] / Г. А. Рідкодубська // Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. — 2020. — № 1. — С. 266-271. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_ped_2020_1_44.
Самкова О. М. Емоційне вигорання як чинник професійної деформації [Електронний ресурс] / О. М. Самкова, О. С. Бовдир, О. О. Вельдбрехт // Габітус. — 2021. — Вип. 32. — С. 156-159. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2021_32_29.
Стресостійкість : навч. посіб. / Н. М. Бардин, Ю. Ц. Жидецький, Ю. І. Кіржецький, Я. М. Когут, Н. О. Пряхіна; ред.: Я. М. Когут; Львівський державний університет внутрішніх справ. — Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2021. — 203 c.
Теренда Н. О. Професійне вигорання – одна з невирішених проблем системи охорони здоров’я [Електронний ресурс] / Н. О. Теренда, Т. Б. Павлів, О. А. Теренда // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. — 2021. — № 2. — С. 29-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSG_2021_2_7.
Трушевська Т. Стоп професійному вигоранню: створюємо простір для ресурсного відновлення : методична робота / Т. Трушевська // Шкільна бібліотека плюс. — 2020. — № 7-8. — С. 19-24.
Як допомогти педагогу впоратися з емоційними складнощами : забезпечуємо психологічний супровід // Вихователь-методист дошкільного закладу. — 2023. — № 10. — С. 54-58.

.: Раздел: Педагогика. Психология :: 17.01.2024 09.03.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.299103 seconds