Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44551
   


Автор запитання: Віктор із міста: Черкаси :: Запитання: 4747  
Віктор запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти матеріали для реферату з охорони праці на тему "Шкідливі та небезпечні фактори на підприємствах." Дякую за допомогу!
Наша відповідь:
Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. -Харків: Форт, 2003. -60 с. -(Б-ка підприємства). -(Сер. "Інформаційно-довідкова література з охорони праці")
Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища,важкості та напруженості трудового процесу // Охорона праці. -1998. -№ 6. - С. 29-44
Канаєва С.
На які пільги ви маєте право: Працівники,зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці/ С. Канаєва // Охорона праці. -2002. -№ 7. - С. 41-42
Дорошенко К.
Погляд на систему надання пільг і компенсацій за шкідливі, важкі та небезпечні умови праці: перспективи вдосконалення/ К. Дорошенко // Соціальний захист. -2002. -№ 12. - С. 44-48; Соціальний захист. -2003. -№ 3. - С. 45-48
Жидецький, Валерій Цезарійович
Основи охорони праці/ Валерій Жидецький, Віктор Джигирей, Олександр Мельников; МО України; Укр. акад. друкарства; Укр. держ. лісотехн. ун-т. -2-е вид., стер.. -Львів: Афіша, 2000. -347 с
Див. Розділ 2.
Основи охорони праці : Підручник для студ. вуз./ За ред. М.П. Купчика, М.П. Гандзюка; М-во освіти України. Укр. держ. ун-т харчових технологій. -К.: Основа, 2000. -12 с.
Див. стор. 81.
Гандзюк, Михайло Петрович
Основи охорони праці: Підручник для студ. вуз./ Михайло Гандзюк, Євген Желібо, Модест Халімовський,. -К.: Каравела, 2003. -407 с.
Див. Частину 2.
Охорона праці : Підручник для студ. гірн. спец. вищих закл. освіти/ Ред. К.Н.Ткачук. -К., 1998. -320 с.
http://www.ot.kiev.ua/new_p192.htm
http://www.kutep.kiev.ua/laws/work_.htm
http://www.oda.kherson.ua/cgi-bin/control.pl?id=../control/uk/data/poslugy/yo/r8.html&lang=uk&type=body

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 12.01.2006 10.17.14 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Володимир із міста: Суми :: Запитання: 4723  
Володимир запитує:
Вітаю Вас з новорічними святами. Проконсультуйте будь ласка з такого питання: чи є в Україні який небудь електронний ресурс, де я можу віднайти статті з журналу "Автомобильная промышленность" , "Автомобильный транспорт". Дуже вдячний за відгук!!!
Наша відповідь:
Шановний Володимир!
Публікації з журналу "Автомобильная промышленность" представлені на сайті:
http://www.avtomash.ru/guravto/g_obzor.htm
А статті з журналу "Автомобильный транспорт" в повному обсязі в інтернеті не представлені. Можна знайти тільки окремі публікації. Ось деякі з них:
http://www.sommer.ru/rus/company/press10.shtml
http://mintransmo.intelcom.ru/php/content.php?id=436
http://www.iru-cis.ru/press/2002/08_avp_mid_press_confer.htm

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 10.01.2006 02.15.26 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Алексей із міста: Оренбург :: Запитання: 4714  
Алексей запитує:
Добрый вечер, с праздниками Вас, уважаемые операторы. Найдите, пожалуйста, схему электрическую, принципиальную к телевизору HORIZONT 54 CTV-657 T/SAT-i. Заранее спасибо.
Наша відповідь:
Уважаемый Алексей! Вначале хочу сообщить Вам, что справки выплняют не операторы, а библиографы библиотек. На Ваш запрос представляем сайты и список литературы, с которой внимательно поработайте:
1. http://www.bookhunt.ru/catalog/book/3665219303/
2.http://books.allshopsds.com/product-36652193-4-181755.html
3.Корякин-Черняк С.Л. Применение телевизионных микросхем. В 3-х томах. Т.2 Сер. "Телемастер" Вып.9.-СПб: наука и техника, 2004-304 с.
4. Корякин-Черняк С.Л. Телевизоры Horisont. Ремонт.-2005-400с.
5. Панков Д.В. Энциклопедия телемастера.Т.1. Серия "Радиомастер".Под ред. С.Л.Корейкина-Черняка.-Наука и техника, Корона-принт, 2000.-544 ст.
6.Урабнович А.А. Телевизоры HORISONT.Ремонт и обслуживание. Вып.19.-2000.
7. Ельяшкевич, Самуил Абрамович. Телевизоры пятого и шестого поколений "Рубин", "Горизонт" ,"Электрон": Устройство, регулировка, ремонт/ С.А.Ельяшкевич,А.Е.Пескин. -М.: РИП "Символ-Р", 1996. -352 с. -(Приложение к журналу "Радио").
8. http://www.ra-publish.com.ua/ra/?mag=ra0405&text=books5.htm

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 8.01.2006 23.20.28 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вадим із міста: Родинское :: Запитання: 4709  
Вадим запитує:
патентная информация по установкам пиролиза хладонов
Наша відповідь:
Уважаемый Вадим! На предложенных сайтах содержится краткая информация о необходимом патенте .Более подробная информация возможна после Оплаты.
Успеха Вам! С Новыи Годом!!

1.http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q=патент пиролиз хладонов&btnG=Поиск&meta

2.http://www.sibpatent.ru/patent.asp?nPubl=2105928&mpkcls=F23G007&ptncls=F23G007/00&sort=2
На даной странице представлены Библиография и реферативная часть выбранного патента.

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 7.01.2006 14.38.32 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Василь із міста: м. Євпаторія :: Запитання: 4703  
Василь запитує:
Добрий день. Допоможіть будь-ласка знайти інформацію (безкоштовний дипломний проект) на тему "Проектування і експлуатація газотранспортних систем низького і середнього тиску для забезпечення газом населення". Велике Вам спасибі за допомогу!
Наша відповідь:
Добрий день, Василю!
За умовами нашої довідки ми не розшукуємо готові дипломні роботи, реферати і т.ін.
Можемо запропонувати Вам список літератури, яка допоможе у написанні диплому:
1. Поляков Г.Н. Моделирование и управление газотранспортными системами /Г.Н. Поляков, Е.И. Яковлев, А.С. Пиотровский. - СПб.: НЕДРА. С.-ПЕТЕРБ. ОТД-НИЕ, 1992.- 256 с.: ил., табл. - ISBN 5-247-02479-6
2. Способи підвищення ефективності експлуатації газотранспортних систем і ресурсозберігаючі технології теплогазопостачання: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.23.03 [Електронний ресурс] / В.І. Шелудченко; Донбас. держ. акад. буд-ва та архіт. — Макіївка, 1999. — 34 с. — укp.
http://www.nbuv.gov.ua/ard/1999/99hvirtt.zip
3. Дроздова Т. А., Селивестров В. Г., Пашкова Т. В., Тазин А. А. Развитие газотранспортных систем в странах Европы / Открытое акционерное общество "Газпром" ; Информационно-рекламный центр газовой промышленности (ООО "ИРЦ Газпром"). — М., 2001. — 24 с. : рис. — (Газовая промышленность).
4. Єнін Петро Матвійович, Шишко Геннадій Григорович, Предун Костянтин Миронович. Газопостачання населених пунктів і об'єктів природним газом: Навч. посіб. для студ. сан.-техн. ф-ту і слухачів ф-ту підвищ. кваліфікації та перепідготов. спец. / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. — К. : Логос, 2002. — 198с. : рис. — Бібліогр.: с. 161-164. — ISBN 966-581-379-X.
5. Пономарчук Ігор Анатолійович, Слободян Наталія Михайлівна. Газопостачання населенних пунктів: Практикум / Вінницький держ. технічний ун-т. — Вінниця : ВДТУ, 2001. — 110с.
6. Правила надання населенню послуг з газопостачання: (Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №644 від 08.06.2001р., №476 від 14.04.2004р.). — Х. : Форт, 2004. — 20с. — (Серія "Бібліотека підприємства").
7. Ткаченко Володимир Аркадійович, Скляренко Олег Миколайович, Предун Костянтин Миронович. Проектування газопостачання населених пунктів, житлових і громадських будинків: Навч. посіб. для студ. спец. 7.092108 "Теплогазопостачання та вентиляція" / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. — К., 2000. — 114с. : іл.

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 6.01.2006 11.30.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.789651 seconds