Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45378
   


Автор запитання: Оксана із міста: Суми :: Запитання: 38629  
Оксана запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти літературу для відповідей на запитання з контрольної роботи по предмету "Охорона праці".Ось перелік: 1.Нормування та контроль у галузі охорони праці. Система стандартів безпеки праці; 2.Метеороголічні умови у виробничих приміщеннях. Нормування параметрів мікроклімату. 3.Сутність захисного заземлення, норми допустимого опору,порядок розрахунку 4 поняття про процеси горіння та вибуху
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано!
За умовами нашої довідки ми не виконуємо декілька запитів одночасно. Пропонуємо звернутися до наступних джерел щодо питання № 1:
1. ДСТУ ГОСТ12.0.230:2008 Система стандартів безпеки праці. Системи управління охороною праці. Загальні вимоги (ГОСТ 12.0.230-2007, IDT). — К. : Держспоживстандарт України, 2008. — III, IV, 15 c., включ. обкл.(. — Національний стандарт України). Нац. вступ укр..— Текст стандарту рос.
2. Гогіташвілі, Георгій Григорович Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами : Навч. посіб. / Г.Г.Гогіташвілі, Є.-Т.Карчевські, В.М.Лапін. — К. : Знання, 2007. — 367 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 330-332.
3. Словник законодавчих та нормативних термінів з охорони праці : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / М-во освіти і науки України, Нац. банк України, Ун-т банк. справи ; [уклад. О. Л. Проценко]. — К. : УБС НБУ, 2008. — 154, [1] с. — Бібліогр.: с. 141-145. —. — Абетк. покажч.: с. 146-154.
4. Збірник нормативних актів з охорони праці / Фонд соц. страхування від нещасних випадків на вир-ві та проф. захворювань України, Упр. виконавчої дирекції Фонду в Терноп. обл. ; уклад. О. С. Чернов. — Т. : Підруч. і посіб., 2008. — 157 с. : табл.
5. Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці : (Реєстр ДНАОП, НАОП, НПАОП) : Станом на 01.01.2006 р. — Х. : Форт, 2006. — 149 с.
6. Законодавчо-нормативні документи з охорони праці : [Збірник] / Хмельниц. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [Уклад.: Юхименко А.П., Нечипоренко М.Г.]. — Хмельницький, 2005. — 158, [1] с. : табл.
7. Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці : [Реєстр ДНАОП] : (Станом на 1 січня 2003р.) / [Відп. за вип. Г.Є.Лискова]. — Х. : Форт, 2003. — 191 с.
8. Лавріненко, Олег Володимирович Правовий механізм нагляду і контролю за додержанням законодавства України про охорону праці / Донец. юрид. ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ. — Донецьк : Вебер, 2007. — 117 с. — Бібліогр.: с. 111-116.
9. Баклан, О. В. Контрольно-наглядова діяльність та адміністративний примус в сфері охорони праці : Навч. посіб. / Нац. акад. внутр. справ України. — К. : [Поліпром], 2003. — 166, [1] с. : табл. — Бібліогр. в підряд. приміт.
http://ubooks.com.ua/books/000192/inx20.php
http://pidruchniki.com/15290527/bzhd/sistema_standartiv_bezpeki_pratsi
http://studopedia.org/7-162407.html
http://techtrend.com.ua/index.php?newsid=6846
http://studopedia.su/5_29220_standarti-v-galuzi-ohoroni-pratsi.html
http://inter.ptngu.com/головна/оксм/охорона-праці/система-стандартів-техніки-безпеки
http://www.tiroel.in.ua/component/option,com_yfiles/Itemid,35/task,view.download/cid,160/
http://uristinfo.net/obzhd/261-bezpeka-zhittedijalnosti-kovzhogamalkopolezhaev/8358-24-osnovni-printsipi-keruvannja-sistemoju-bezpeki-na-pidpriemstvah-v-ustanovah-organizatsijah.html
http://ifreestore.net/2744/1/
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=71153
http://ukrbukva.net/print:page,1,19494-Normuvannya-kontrol-u-galuz-ohoroni-prac-Predmet-ohorona-prac-iyogo-m-sce-sered-nshih-nauk.html
http://vuzlib.com.ua/articles/book/22456-Osnovi_okhoroni_praсі/1.html
http://referat.co/ref/378361
file:///C:/Documents and Settings/Вика/Мои документы/njj_2011_1_4.pdf
Рекомендовану літературу з Вашого питання можна подивитися на сайті: http://www.geol.univ.kiev.ua/docs/programs/prog_BGD-2012.pdf

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 21.03.2016 23.04.07 :.
.: ЦБС Оболонського району м. Києва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Никита із міста: Сумы :: Запитання: 38281  
Никита запитує:
Здравствуйте! Вас есть книга Соколов А.Я. Транспортирующие и перегрузочные машины для комплексной автоматизации пищевых производств. – М.: Пищевая промышленность, 1964?
Наша відповідь:
Доброго дня, Нікіта! Дана книга є у фондах двох бібліотек.
Научно-техническая библиотека Национального технического университета "Харьковский политехнический институт":
http://library.kpi.kharkov.ua/scripts/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=20&Z21ID=&P21DBN=BOOK&S21FMT=fullwebr&S21ALL=<.>R=55.63$<.>&S21COLORTERMS=0
Библиотека Могилевского государственного университета продовольствия:
http://80.249.86.8:8902/cgi-bin/irbis32r_12/cgiirbis_32.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=S=&S21STR=Элеваторы ковшовые
Пропонуємо скористатися міжбібліотечним абонементом через Сумську обласну наукову бібліотеку.

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 5.02.2016 15.52.09 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: м.Суми :: Запитання: 38234  
Ірина запитує:
Підвищення коефіцієнта потужності будівельних майданчиків
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Автоматичний регулятор коефіцієнта потужності - Режим доступу : http://findpatent.com.ua/patent/86/862311.html
Електротехніка і будівництво - http://eprints.kname.edu.ua/12665/1/Elektrotechnika_v_boudivn.pdf
Электротехнический справочник : в 3т. Т. З. Кн. 2. Использование электрической энергии [Текст] / подобщ. ред. профессоров МЭИ : И. Н.
Орлова (гл. ред.) идр. - М. : Єнергоатомиздат, 1988. - 661 с.
Некрасова Н. Р., Коваленко О. Ю. Общая электротехника и электроника / Под общ. ред. С. А. Панфилова.
- Саранск, Мордовский ГУ, 2003. - Режим доступа: http://toe.stf.mrsu.ru/Demo_versia/book/
Передача електроенергії й основи електроспоживання - http://msk.edu.ua/s-k/downloads/electro/tema11_ukr.pdf
Сайт компанїї "Сучаснітехнологіїнагрівання" [Електроннийресурс]. - Режим доступу : http://www.stn.com.ua/.
Спосіб керування компенсатором реактивної потужності і пристрій його реалізує. - Режим доступа : http://findpatent.com.ua/patent/228/2282295.html
http://8ref.com/16/referat_160586.html
http://msk.edu.ua/s-k/downloads/electro/tema12_ukr.pdf
http://remonty.co.ua/raznoe/3855-Kak-sdelat-elektrosnabzhenie-stroitel-noiy-ploshadki.html

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 31.01.2016 16.03.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 38233  
Ірина запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти інфориацію на тему "методи електротермообробки бетону". Завчасно дякую.
Наша відповідь:
Ірино, добрий день! Радимо скористатися такими джерелами інформації:

Бетоны. Материалы, технологии, оборудование : справочник строителя. - СПб : Феникс, 2006.
http://bibliotekar.ru/spravochnik-70/index.htm

Курмаев К.М., Яворский А.А. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА БЕТОННЫХ РАБОТ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ
http://rae.ru/forum2012/313/2919

Виконання бетонних робіт в зимових умовах та в умовах жаркого клімату
http://hydrotechnics.ru/metod.ukr/metod30.html

Выдерживание бетона способом термоса.
http://helpiks.org/5-12980.html

Методы бетонирования с искусственным прогревом
http://www.spb-komplekt.ru/catalogue.php?cat_part=140

Производство и технология бетона
http://otherreferats.allbest.ru/manufacture/00169950_0.html

Руководство по электротермообработке бетона
http://standartgost.ru/g/pkey-14293799887
http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293799/4293799887.htm

Способы электротермообработки бетона.
http://studopedia.ru/3_71535_sposobi-elektrotermoobrabotki-betona.html

Существующие методы электротермообработки бетона
http://talgan.ru/article_80.html

Ускорение твердения бетона методами электротермообработки
http://beton-klin.ru/progrevbetona5.html

Электропрогрев бетона (реферат)
http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=50360

Электропрогрев бетона. Способы прогрева бетона. Трансформаторы прогрева.
http://www.eti.su/articles/elektrokomponenti/elektrokomponenti_668.html

Электротермообработка бетона
http://stroy-technics.ru/article/elektrotermoobrabotka-betona

Электротермообработка бетона
http://bibliotekar.ru/spravochnik-70-2/51.htm

Электротермообработка бетона
http://arxipedia.ru/betonnye-i-zhelezobetonnye-raboty/elektrotermoobrabotka-betona-2.html

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 31.01.2016 15.58.21 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Суми :: Запитання: 38232  
Оля запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал до контрольної роботи на тему: "Способи регулювання частоти обертання електродвигунів, що використовуються в будівництві" Заздалегідь дякую)
Наша відповідь:
Доброго дня, Оля!
Пропонуємо звернутися до наступних джерал:
1. Оцінка показників при виборі способу регулювання частоти обертання асинхронних двигунів в електроприводах. // Науковий вісник. — К., 2011. — Серія «Техніка та енергетика АПК». — С. 102-107.
2. Безкровний, М. Ф. Пристрій для частотного регулювання обертів асинхронних двигунів та стабілізації частоти живильної напруги для споживачів електроенергії. // Науковий вісник. — К., 2000. — Вип. 24. — С. 187-190.
3. Васюра, А. С. Елементи та пристрої систем управління і автоматики : Характеристики і параметри. Первинні перетворювачі : [Навч. посіб. для студентів спец. 7.091401] / А.С. Васюра ; Вінниц. держ. техн. ун-т. — Вінниця, 1999. — 157 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 153-157.
http://opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/elementi-ta-pristroi-sistem-upravlinnya-avtomatiki/kolektorni-elektrichni-mashini/regulyuvannya-chastoti-obertannya-dviguniv-nezalezhnogo-i-paralelnogo-zbudzhennya.html
http://ua-referat.com/Регулювання_швидкості_(частоти_обертання)_асинхронного_двигуна
http://opticstoday.com/katalog-statej/stati-na-ukrainskom/elementi-ta-pristroi-sistem-upravlinnya-avtomatiki/asinxronni-mashini/regulyuvannya-chastoti-obertannya.html
http://techtrend.com.ua/index.php?newsid=8653
http://elektrikserwis.narod.ru/publ/reguljuvannja_chastoti_obertannja_dviguniv/1-1-0-24
http://findpatent.com.ua/patent/202/2027299.html
http://elektrodvygun.com/regulyuvannya-chastoti-obertannya-pusk-reversuvannya-i-galmuvannya-elektrodviguniv-postijnogo-strumu/
http://electrical.profua.info/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1095&Itemid=1545
http://powergroup.com.ua/uk/2_2_1_1_sposobi_keruvannya_shvidkistiu_asinchronnogo_dviguna_ta_shtuchni_mechanichni_charakteristiki

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 31.01.2016 15.21.19 :.
.: ЦБС Оболонського району м. Києва :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.595506 seconds