Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45782
   


Автор запитання: Женя із міста: Хуст :: Запитання: 38122  
Женя запитує:
Добрий день! Допоможіть будь ласка, знайти матеріал для наукової роботи за темою 'Кастомайзінг'.
Наша відповідь:
Шановний Женя!Продивиться наступні посилання:

1. Кастомайзинг: от истоков до наших дней http://www.adensya.ru/articles/lessons/kastomayzing---strast-k-individualnosti

2.Что такое:: кастомайзинг http://www.ikirov.ru/news/18513-chto-takoe-kastomayzing

3.Кастомайзинг одежды, парфюма и продуктов питания http://webdiana.ru/krasota/moda-i-stil/528-kastomayzing-odezhdy.html

4 Исследовательская работа:« Кастомайзинг–творчество в чистом виде!»http://infourok.ru/nauchnoissledovatelskaya-rabota-na-temu-kastomayzingtvorchestvo-v-chistom-vide-737843.html

5.Что такое кастомайзинг и где он применяется.http://ladyglamor.ru/142-chto-takoe-kastomajzing-i-gde-on-primenyaetsya.html

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 14.01.2016 14.18.32 :.
.: Каховська районна об'єднана бібліотека :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Кіровоград :: Запитання: 37999  
Ольга запитує:
Здраствуйте, помогите. пожалуйста найти в электронном виде книги: 1.Лиокумович, В. Х. Конструирование обуви по индивидуальным заказам / В. Х. Лиокумович,. - Москва: Легкая и пищевая промышленность, 1984. - 112 с.: ил. - (Библиотечка мастера службы быта). - 0-30. 2.Лиокумович, В. Х. Основы проектирования обуви / В. Х. 3.Лиокумович,. - Москва: Легкая индустрия, 1964. - 259 с Лиокумович, В. Х. Конструирование обуви: учебник для профессионально-технических училищ / В. Х. Лиокумович,. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Легпромбытиздат, 1986. - 168 с, большое спасибо
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго!
На жаль, це все, що вдалося знайти з вашого питання в доступних нам джерелах:
Конструирование обуви - http://shoeslib.ru/books/item/f00/s00/z0000001/index.shtml
http://www.kodges.ru/nauka/obrazovanie/142340-konstruirovanie-obuvi.html

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 15.12.2015 21.37.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Володя із міста: с.Вирів :: Запитання: 37807  
Володя запитує:
Доброго дня! Допоможіть підготувати доповідь на тему: "Процес перевезення вантажів у аграрному підприємстві, по пунктах: визначення потрібної машини вжалежності до виду вантажу; завантаження зерновозів; перевезення маніпулятором; відкритими машинами; перевезення води цистернами; правельне оформлення супровідної документації на вантаж; закріплення вантажів; пломбування вантажів". Наперед спасибі.
Наша відповідь:
Володю, вітаємо! Оскільки ми не пишемо доповіді чи інші роботи, радимо Вам самостійно використати джерела інформації, подані нижче. За ними, сподіваємося, ви підготуєте доповідь відповідно зазначених пунктів. Бажаємо успіхів!

Анисимов А.П. Организация и планирование работы автотранспортных предприятий / А.П. Анисимов. – М. : Транспорт, 2002. – 269с.

Бауерсокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок. – М.: Олимп-Бизнес, 2001. – 640 с.

Бобровник В.М., Іванова Н.В. Розвиток транспортної логістики з точки зору оптимізації матеріальних потоків // Регіональні перспективи. – 2000. – № 2–3. – С. 352–354.

Вельможин А.В. Грузовые автомобильные перевозки / А.В.Вельможин, В.А. Гудков, Л.Б.Миротин. – М.: Транспорт, 2007. – 559с.

Воркут.А.И. Грузовые автомобильные перевозки [Текст] : 2-е изд., перераб. и доп. / Воркут.А.И. – К.: Вища шк., 1986. - 447 с.

Воркут Т.А. До аналізу умов функціонування власних парків транспортних засобів // Збірник доповідей IV Міжнар. наук.-практ. конф. «Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики». – К.: Автоекспо, 2002. – С. 154–159.

Гоберман В.А. Автомобильный транспорт в сельскохозяйственном производстве /В.А. Гоберман. – М.:Транспорт, 1986. – 286 с.

Говорущенко Н.Я. Обеспечение безопасности движения на автомобильном транспорте / Н.Я. Говорущенко, В.П. Волков, И.К. Шаша. – Харьков: Изд-во ХНАДУ, 2007. – 361 с.

Докуніхін, Валерій Зосимович. Правила перевезення і класифікація вантажів [Текст] : навчальний посібник / В. З. Докуніхін, Я. М. Михайлович. - К. : НАУ, 2008. - 118 с.

Економіка транспортного обслуговування сільськогосподарського виробництва в регіоні:регулювання та розвиток / Сич Є.М., Чигринець О.А., Шаповал П.Д., Шевчук В.І. – К. : КУЄТТ, 2005. – 228 с.

Косарєва Т.В. Логістизація економіки АПК // Економіка АПК. – 2003. – № 12. – С. 23–27.

Канарчук В.Є. Виробничі системи на транспорті: підручник / В.Є. Канарчук, І.П. Курніков. – К.: Вища школа, 1997. – 359 с.

Котелянець В.І. Транспортний фактор в АПК / В.І. Котелянець. – К. : ІАЕ, 1999. – 28 с.

Котелянець В.І. Маркетинг на ринку транспортних послуг в АПК // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2010. - № 3 – С. 35-38.

Кунда Н.Т. Організація міжнародних автомобільних перевезень : навчальний посібник для студентів напряму «Транспортні технології» вищих навчальних закладів.- К.: Видавнчий Дім «Слово», 2010. – 464 с.

Крайній, Володимир Олексійович. Інвестиційні перспективи функціонування транспортних підприємств з перевезення агропродукції [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / В. О. Крайній ; наук. кер. С. В. Білоусова ; Міжнародний ун-т бізнесу і права. - Херсон, 2009. - 16 с. -

Ловейкін, Вячеслав Сергійович. Оптимізація тронспортно-логістичних операцій при перевезенні сільськогосподарських вантажів [Текст] : монографія / В. С. Ловейкін, Ю. В. Човнюк. - К. : ПП Лисенко М.М., 2010. - 112 с. -

Мірзоєва Т.В. Організаційно-економічні особливості автотранспортного обслуговування аграрного сектору економіки / Т.В. Мірзоєва // Економіка АПК. – 2005. – № 10 – С. 33-37.

Норми продуктивності та витрат палива на перевезення вантажів автомобільним транспортом в агропромисловому комплексі [Текст] : монография / М-во аграр. політики України, Укр. н.-д. ін-т продуктивності АПК ; Розроб. та підгот.: В.В. Вітвіцький та ін.; За ред. В.В. Вітвіцького. - К. : Агропромпродуктивність, 2002. - 206 с. - (Б-ка спеціаліста АПК) (Екон. нормативи).

Перебийніс В.І., Перебийніс О.В. Транспортне забезпечення аграр¬ного сектора економіки: проблеми законодавчо-нормативного регулювання // Маркетинг і логістика в системі менеджменту: Тези доп. наук.-практ. конф. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2002. – С. 291–292.

Перевезення комбайнів [] // Агробізнес Україна : інформаційно-рекламний журнал. - 2011. - N 3. - С. 51

Пугачов М.І. Транспортне обслуговування сільськогосподарських підприємств / Пугачов М.І. – К. : Тов-во “Знання України”, 2001. – 164 с.

Товстоп'ят, А. Порівняння результатів перевезень зерна і олійних культур у 2013 та 2014 роках. Ступінь завантаження транспортної інфраструктури [Текст] / А. Товстоп'ят // Моніторинг біржового ринку : наук.-аналіт. журн. - 2015. - N 3. - С. 20-21.

Ярославський О. Сучасний стан забезпечення сільськогоспо¬дарських підприємств основними видами техніки та ефективність заходів держави щодо розвитку ринку техніки для агропромисло¬вого комплексу. – К.: Проект «Аграрна реформа для людського розвитку», 2004. – 27 с.

Економічні проблеми транспортного забезпечення аграрного виробництва 2005 года: ввтореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Н.В. Усата; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. — К., 2005. — 20 с. http://disser.com.ua/contents/34495.html

Організація використання засобів виробництва. Організація використання транспортних засобів
http://agroua.net/economics/documents/category-128/doc-229/

Планування на аграрному підприємстві (2004) 9.2. Планування вантажоперевезень і використання автомобілів
http://library.if.ua/book/122/8124.html

Проблемы и пути решения в агрологистическом комплексе
Украины [Електронний ресурс].-Режим доступу:
http://aapu.com.ua/category/article/

11.5. Транспортні засоби аграрних підприємств і ефективність їх використання
http://buklib.net/books/28405/

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 23.11.2015 18.54.52 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віталій із міста: Київ :: Запитання: 37774  
Віталій запитує:
Доброго дня! Курсова стосується підвищення безпеки дорожнього руху. Потрібна інформація щодо фотофіксації порушень ПДР в різних країнах світу, їх організаційна схема, принципи роботи, а також їх вплив на безпеку руху. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Віталій!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Лазаренко, М. В. Зарубіжний досвід притягнення до адміністративної відповідальності порушників правил дорожнього руху за допомогою автоматизованих технічних систем // Вип. 73. // Актуальні проблеми держави і права. — Одеса, 2014. — Вип. 73. — С. 81-84.
Рада ввела видеофиксацию нарушений ПДД - http://korrespondent.net/ukraine/3539384-rada-vvela-vydeofyksatsyui-narushenyi-pdd
Сараєв, Є. І. Організація дорожнього руху як об’єкт адміністративно-правового дослідження // Вип. 26. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. — Ужгород, 2014. — Вип. 26. — С. 174-178.
Сараєв, Є. І. Удосконалення адміністративно-правового статусу суб’єктів організації дорожнього руху // Вип. 73. // Актуальні проблеми держави і права. — Одеса, 2014. — Вип. 73. — С. 85-91.
«Фотофіксація захищає чесних водіїв» - http://www.voauk.com.ua/fotofiksacziya-zaxishhae-chesnix-vodiyiv.html
Як працює система відеофіксації порушень ПДР у Німеччині - http://www.dw.com/uk/як-працює-система-відеофіксації-порушень-пдр-у-німеччині/a-18634452
http://www.uts.in.ua/ru/novyny/pry_porushenni_pdr_fiksuvatymut_ne_vodiya_a_nomernyj_znak_dai.html
http://tyzhden.ua/Tag/порушення ПДР
http://fakty.ictv.ua/ua/index/read-news/id/1558100
http://www.volynnews.com/news/auto/videofiksatsiia-porushen-pdr-shcho-pro-tse-dumaiut-v-lutskomu-dai/
http://stanislavske.tv/platyty-chy-ni-nedoluhyj-zakon-fotofiksatsiji-porushen-pdr-doslidzhennya/

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 20.11.2015 12.55.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА із міста: м. Дніпропетровськ :: Запитання: 37732  
ЛАРИСА МИХАЙЛІВНА запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, відшукати вітчизняні та зарубіжні джерела інформації щодо найкращих доступних технологій з видобутку твердих корисних копалин відкритим способом. Щиро дякую за допомогу.
Наша відповідь:
Доброго дня, ЛАРИСО МИХАЙЛІВНО!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
Артамонов В. В. Апріорне ранжування факторів впливу на фізико-геологічні процеси при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом [Електронний ресурс] / В. В. Артамонов, М. М. Назімков, М. Г. Василенко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. - 2014. - Вип. 1. - С. 169-176. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vkdpu_2014_1_27.pdf.
Балюк С. А. Концепція рекультивації земель, порушених за відкритого та підземного видобутку корисних копалин / С. А. Балюк, Л. В. Єтеревська, А. П. Травлєєв, В. М. Зверковський, А. С. Кобець; ред.: С. А. Балюк ; НААН України, ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського", Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. - Харків, 2012. - 50 c.
Білецький В. С. Гірничий енциклопедичний словник. Т. 3. Материки, океани, країни, родовища / В. С. Білецький, Ф. К. Красуцький, О. А. Золотко, Б. С. Панов, В. О. Гнєушев. - Донецьк : Сх. вид. дім, 2004. - 749 c.
Весел Н. Н. Усовершенствование технологии открытых горных работ в режиме землесбережения : науч. изд. / Н. Н. Весел, Т. Н. Мормуль. - Д. : Наука і освіта, 2008. - 269 c.
Дриженко А. Ю. Відкриті гірничі роботи : підруч. для студентів ВНЗ / А. Ю. Дриженко ; ДВНЗ "Нац. гірн. ун-т". - 2-ге вид. - Дніпропетровськ, 2014. - 589 c.
Дриженко А. Ю. Карьерные технологические горнотранспортные системы : монография / А. Ю. Дриженко; Нац. гор. ун-т. - Д., 2011. - 544 c.
Кириченко М. Т. Основи гірничого виробництва : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Т. Кириченко, О. Х. Кузьменко. - Житомир : ЖДТУ, 2003. - 344 c.
Кравець В. Г. Основи технології видобування корисних копалин : навч. посіб. / В. Г. Кравець, М. Т. Кириченко, О. О. Фролов, В. В. Вапнічна; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - К., 2009. - 100 c.
Кравець В. Г. Пріоритетні напрями забезпечення конкурентоспроможності гірничорудних підприємств при застосуванні відкритої гірничої технології [Електронний ресурс] / В. Г. Кравець, О. А. Темченко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія : Гірництво. - 2014. - Вип. 24. - С. 66-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VKPI_gir_2014_24_11.pdf.
Крамаренко О. А. Техніка та технологія буріння геологорозвідувальних свердловин на газ-метан на вугільних родовищах Донбасу : монографія / О. А. Крамаренко, О. А. Захаров, А. О. Кожевников, О. А. Лексиков, В. П. Донцов. - Донецьк : Норд-Прес, 2008. - 258 c.
Кухар В. Ю. Обгрунтування параметрів робочого органа установки для піддонного видобутку незв'язних корисних копалин : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.05.06 / В. Ю. Кухар ; Нац. гірн. ун-т. - Д., 2005. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05kvynkk.zip.
Литвиненко К. В. Оптимизация взаимодействия звеньев комбинированного транспорта при открытой разработке полезных ископаемых [Електронний ресурс] / К. В. Литвиненко // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2012. - № 3. - С. 41-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvngu_2012_3_10.pdf.
Лустюк М. Г. Фізико-технічні основи гідравлічного видобутку кусковатих матеріалів з розсипних родовищ : монографія / М. Г. Лустюк. - Рівне, 2005. - 240 c.
Макаров В. М. Аналіз та перспективи розвитку буровугільного комплексу Олександрійського регіону [Електронний ресурс] / В. М. Макаров, М. О. Перов, І. Ю. Новицький // Проблеми загальної енергетики. - 2011. - Вип. 3. - С. 19-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/PZE_2011_3_6.pdf.
Мала гірнича енциклопедія : В 3 т. Т. 2. Л-Р / ред.: В. С. Білецький. - Донецьк : Донбас, 2007. - 652 c.
Мала гірнича енциклопедія : В 3 т. Т. 1. А - К / В. С. Білецький, В. С. Бойко, В. С. Букін, С. Л. Букін, Г. І. Гайко, А. Ю. Дриженко, О. А. Золотко, З. М. Іохельсон, В. П. Колосюк, Б. І. Кошовський. - Донецьк : Донбас, 2004. - 620 c.
Маланчук З. Р. Технології відкритої розробки корисних копалин : навч. посіб. для студентів ВНЗ / З. Р. Маланчук, В. С. Гавриш, В. А. Стріха, І. М. Киричик; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2013. - 285 c.
Матвєєва О. Л. Процеси та апарати хімічних виробництв : навч.-метод. посіб. / О. Л. Матвєєва, І. О. Мікульонок, О. Д. Коваль; Нац. авіац. ун-т. - К., 2007. - 92 c.
Микитченко А. Я. Создание энергосберегающих низковольтных комплектных устройств на базе системы тиристорный преобразователь – двигатель для серии электрических экскаваторов [Електронний ресурс] / А. Я. Микитченко, В. В. Сафошин, М. В. Могучёв, А. Н. Шевченко, А. А. Жирков, А. Н. Шоленков // Електротехнічні та комп’ютерні системи. - 2011. - № 3. - С. 497-498. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/etks_2011_3_169.pdf.
Панас Р. Технологія формування і рекультивації відвалів розкривних порід на території Передкарпатського сірконосного басейну [Електронний ресурс] / Р. Панас, М. Маланчук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. - 2010. - Вип. 2. - С. 176-182. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/sdgn_2010_2_33.pdf.
Перов М. О. Перспективи розширення паливної бази при використанні водовугільного палива в енергетичному секторі України [Електронний ресурс] / М. О. Перов, В. М. Макаров, І. Ю. Новицький, О. П. Жуков // Проблеми загальної енергетики. - 2012. - Вип. 3. - С. 37-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/PZE_2012_3_9.pdf.
Симоненко В. І. Технологічні основи розробки нерудних родовищ з внутрішньокар'єрним складуванням відходів гірничого виробництва : автореф. дис... д-ра техн. наук : 05.15.03 / В. І. Симоненко ; Нац. гірн. ун-т. - Д., 2004. - 35 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04svivgv.zip.
Собко Б. Ю. Наукове обгрунтування технології відкритої розробки розсипних титано-цирконієвих родовищ України : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.03 / Б. Ю. Собко; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - К., 2010. - 35 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10sbycru.zip.
Стогній О. В. Потенціал видобутку вугілля в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Стогній, В. М. Макаров, М. І. Каплін // Проблеми загальної енергетики. - 2011. - Вип. 2. - С. 11-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/PZE_2011_2_5.pdf.
Сучасні технології розробки рудних родовищ : зб. наук. пр. за результатами роботи Міжнар. наук.-техн. конф., 22 - 23 квіт. 2011 р., Кривий Ріг / ред.: Є. К. Бабець, В. В. Цариковський, В. А. Ковальчук; Наук.-дослід. гірничоруд. ін-т. - Кривий Ріг : Вид. дім, 2011. - 125 c.
Темченко О. А. Наукові основи формування конкурентоспроможної технології відкритої розробки залізорудних родовищ у системі гірничо-збагачувального комбінату : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.03 / О. А. Темченко ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2014. - 36 c.
Ткач О. С. Обгрунтування способу та технології розробки крупноплощадних мульдоподібних родовищ твердого вуглеводневого палива : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.15.03 / О. С. Ткач ; Нац. гірн. ун-т. - Д., 2005. - 15 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05tostvp.zip.
Шапар А. Г. Ресурсозберігаючі технології видобутку корисних копалин на кар'єрах України = Resource-saving Mineral Mining Technologies at Surface Mines of Ukraine / А. Г. Шапар, А. Ю. Дриженко, С. З. Поліщук, В. Ф. Бизов, М. М. Надточенко ; ред.: А. Г. Шапар. - К. : Наук. думка, 1998. - 91 c.
Яремійчук Р. С. Основи гірничого виробництва: видобування нафти, газу та твердих корисних копалин : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Р. С. Яремійчук, В. Р. Возний; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - К. : Кондор, 2006. - 373 c.
Додатково див. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – -34678.

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 16.11.2015 14.05.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.356096 seconds