Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45378
   


Автор запитання: Галина із міста: Полтава :: Запитання: 37715  
Галина запитує:
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, литературу по использованию дистиллятов (конденсатов) ароматических веществ в пищевой промышленности. Дистилляты (конденсаты) получают путем перегонки из плодов, пюре, соков. Как их потом используют?
Наша відповідь:
Доброго дня, Галино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Арсеньева О. П. Анализ работы пластинчатого подогревателя сахарного сока с учетом отложений [Електронний ресурс] / О. П. Арсеньева, Т. Г. Бабак, П. А. Капустенко, Г. Л. Хавин // Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій]. - 2012. - Вип. 41(2). - С. 173-177. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Np_2012_41(2)__40.pdf.
Гунько С. М. Комплексна мембранна технологія концентрування яблучного соку : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.17.18 / С. М. Гунько ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". - К., 2002. - 16 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02gsmkys.zip.
Данилова К. О. Розробка каталітичного способу очистки діоксиду вуглецю при його утилізації з газів спиртового бродіння : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.18.07 / К. О. Данилова ; Укр. держ. ун-т харч. технологій. - К., 1999. - 19 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/1999/www.nbuv.gov.ua.
Змієвський Ю. Г. Дослідження процесу контактної мембранної дистиляції в процесі виробництва лактози / Ю. Г. Змієвський, В. Г. Мирончук, Д. Д. Кучерук // Харч. пром-сть. - 2011. - № 10/11. - С. 291-296.
Змієвський Ю. Г. Застосування електродіалізу і мембранної дистиляції в процесі переробки молочної сироватки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Ю. Г. Змієвський; Нац. ун-т харч. технологій. - К., 2010. - 21 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10zygpms.zip.
Корж Є. Г. Вдосконалення технологічних процесів в установках отримання криптоноксенонового концентрату : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.14 / Є. Г. Корж; Одес. нац. акад. харч. технологій. - Одеса, 2014. - 20, [1] c.
Ліпєц А. А. Використання природного цеоліту-кліноптилоліту для деамонізації конденсатів сокових парів / А. А. Ліпєц, В. О. Малишев // Наук. пр. Нац. ун-ту харч. технологій. - 2011. - № 37/38. - С. 59-63.
Луканін О. С. Технологічна оцінка сортів яблук на придатність їх для виробництва плодових дистилятів [Електронний ресурс] / О. С. Луканін, Н. Б. Мельник, С. М. Чухіль // Вісник аграрної науки. - 2013. - № 7. - С. 65-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vaan_2013_7_17.pdf.
Малишев В. О. Розроблення способів декальцинації соку другої сатурації кліноптилолітами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / В. О. Малишев; Нац. ун-т харч. технологій. - К., 2013. - 20 c.
Омар Саїд Ахмед Мохамед Ахмед. Теплообмін при випарюванні в ротаційному термомеханічному агрегаті : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Омар Саїд Ахмед Мохамед Ахмед; Одес. нац. акад. харч. технологій. - О., 2011. - 19 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11OSARTA.zip.
Паламарчук І. П. Тепломасообмінні процеси та обладнання переробного та харчового виробництва : навч. посіб. Ч. 2 / І. П. Паламарчук, П. С. Берник, З. А. Стоцько, В. В. Яськов, І. А. Зозуляк ; Наук.-метод. центр вищ. освіти М-ва освіти і науки України. - Л. : Бескид Біт , 2006. - 368 c.
Силка І. М. Удосконалення технології ароматизаторів з ефіроолійної сировини для харчових продуктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / І. М. Силка; Нац. ун-т харч. технологій. - К., 2011. - 20 c.
Титов С. В. Дослідження і розробка процесу конверсії шламу дистиляції у виробництві кальцинованої соди з метою вироблення карбонатної сировини для синтезу цементного клінкеру : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.05.13 / С. В. Титов ; Харк. держ. політехн. ун-т. - Х., 1998. - 26 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/1998/www.nbuv.gov.ua.
Фролова Н. Е. Спосіб імітованої дистиляції - раціональна основа фракційної перегонки ефірних олій / Н. Е. Фролова, А. І. Українець, І. М. Силка // Харч. пром-сть. - 2009. - № 8. - С. 96-99.
Чагайда А. О. Інтенсифікація зброджування цукровмісних середовищ [Електронний ресурс] / А. О. Чагайда, В. А. Піддубний, І. Ф. Максименко, О. О. Бойко // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2013. - № 51. - С. 77-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npnukht_2013_51_12.pdf.
Шалугін В. С. Процеси та апарати промислових технологій : навч. посіб. / В. С. Шалугін, В. М. Шмандій; Кременчуц. держ. політехн. ун-т ім. М.Остроградського. - К. : Центр учб. л-ри, 2008. - 392 c.
Шубін О. О. Обладнання та технології харчових виробництв : темат. зб. наук. пр. Вип. 12, т. 1 / О. О. Шубін ; ред.: О. О. Шубін ; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. - Донецьк, 2005. - 218 с.

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 14.11.2015 09.36.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Каховка :: Запитання: 37430  
Анна запитує:
Добридень!Прошу допомогти з таким питанням:Системи автоматичного пожежогасіння.Щиро дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
ДСТУ 4490:2005. Пожежна техніка; Установки автоматичні аерозольного пожежогасіння. Проектування, монтування та експлуатування. Технічні вимоги [Текст] / розроб. О. Сізіков [та ін.]. - Офіц. вид. - Чинний від 01.07.2006. - К. : Держспоживстандарт України, 2006. - 14 с. - (Національний стандарт України).
ДСТУ 5027:2008. Протипожежна техніка. Установки водяного пожежогасіння автоматичні. Зрошувачі для водяних завіс. Загальні технічні вимоги та методи випробовування [Текст]. - Чинний від 2010-01-01. - К. : Держспоживстандарт України, 2010. - III, 23 с. : рис. - (Національний стандарт України).
ДСТУ Б ЕН 12845:2011. Стаціонарні системи пожежогасіння. Автоматичні спринклерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування (EN 12845:2004 А2:2009, IDT) [Текст]. - Чинний від 2012-06-01. - К. : Мінрегіон України, 2012. - XIII, 220 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України).
Пожежна техніка; Системи газового пожежогасіння [Текст]. - К. : Держспоживстандарт України. - (Національні стандарти України). Ч. 1 : ДСТУ 4469-1:2006 ; Електричні пристрої автоматичного контролю і затримки. Загальні вимоги (EN 12094-1:2003, MOD) ; . - Чинний від 2008-01-01. - К. : [б.в.], 2008. - VIII, 40 с.
Пожежна техніка; Системи газового пожежогасіння [Текст]. - К. : Держспоживстандарт України. - (Національні стандарти України). Ч. 2 : ДСТУ 4469-2:2007; Неелектричні прилади автоматичного керування і затримування. Загальні вимоги (EN¤ 12094-3:2003, MOD). - [Б. м.] : [б.в.], 2009. - VII, 28 с.
Адаменко М. І. Результати експериментальних досліджень за випробуваннями автоматичних установок пожежогасіння [Електронний ресурс] / М. І. Адаменко // Системи управління, навігації та зв'язку. - 2013. - Вип. 1. - С. 155-158. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/suntz_2013_1_31.pdf.
Адаменко М. І. Розрахунок установки автоматичного пожежогасіння складів боєприпасів у трьох режимах витікання рідини з резервуара під дією газу і сили ваги [Електронний ресурс] / М. І. Адаменко // Системи озброєння і військова техніка. - 2005. - № 1. - С. 15-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/soivt_2005_1_5.pdf.
Воробйов О. І. Системи пожежогасіння : навч. посіб. / О. І. Воробйов ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльн. МНС України. - Л., 2008. - 156 c.
Касьянов М. А. Проектування автоматичного протипожежного захисту приміщень промислового призначення [Електронний ресурс] / М. А. Касьянов, Д. В. Михайлов // Пожежна безпека: теорія і практика. - 2013. - № 14. - С. 52-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pbtp_2013_14_11.pdf.
Колесніков Д. В. Удосконалення стаціонарних систем автоматичного водяного пожежогасіння : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Д. В. Колесніков ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Акад. пожеж. безпеки ім. Героїв Чорнобиля. - Черкаси, 2014. - 21 c.
Косюк В. В. Автоматична система водяного пожежогасіння та охолодження металоконструкцій машзалів (із циклу "Пожежна безпека енергетичних підприємств") [Текст] / В. В. Косюк // Енергетика та електрифікація. - 2011. - № 6. - С. 63-67.
Косюк, В. В. Автоматична система водяного пожежогасіння та охолодження металоконструкцій - надійний захист машинних залів електростанцій / В. В. Косюк // Енергетика та електрифікація. - 2013. - № 10. - С. 54-59.
Лаврівський З. Системи автоматичного пожежогасіння / З. Лаврівський, В. Мандрус // Ринок інсталяцій. - 2005. - №11. - С. 18-19.
Матвієнко М. П. Розроблення системи керування пожежогасінням у серверних приміщеннях [Електронний ресурс] / М. П. Матвієнко // Вісник Сумського державного університету. Сер. : Технічні науки. - 2013. - № 3. - С. 45-54 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VSU_tekh_2013_3_8.pdf.
Охорона праці та навколишнього середовища на підприємствах гірничо-металургійного комплексу : зб. наук. пр. Вип. 6 / ред.: М. І. Швидкий ; Укр. держ. НДІ безпеки праці та екол. в гірничоруд. і металург. пром-сті. - Кривий Ріг, 2005. - 145 с.
Охорона праці та навколишнього середовища на підприємствах гірничо-металургійного комплексу : Зб. наук. пр. Вип. 8 / ред.: М. І. Швидкий ; Держ. п-во "НДІ безпеки праці та екол. в гірничоруд. і металург. пром-сті". - Кривий Ріг, 2007. - 155 с.
Пилипенко А. А. Обгрунтування параметрів автоматичних засобів пожежогасіння в тупикових виробках вугільних шахт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / А. А. Пилипенко ; Держ. Макіїв. НДІ з безпеки робіт у гір. пром-сті. - Макіївка, 2014. - 20 c.
Сізіков О. Застосування автоматичних систем водяного та пінного пожежогасіння в Україні / О. Сізіков, О. Тимошенко // Охорона праці : Наук.-виробн. щомісячний ж-л. - 2009. - № 2. - С. 26-27.
Федюк І. Б. Розрахунок геометричних параметрів порохових акумуляторів тиску і твердопаливних акумуляторів тиску для застосування в автоматичних установках пожежегасіння [Електронний ресурс] / І. Б. Федюк // Системи озброєння і військова техніка. - 2008. - № 3. - С. 69-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/soivt_2008_3_21.pdf.
http://ubgd.lviv.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=4812

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 13.10.2015 22.17.55 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Каховка :: Запитання: 37419  
Анна запитує:
Добридень!Буду вдячна за джерела інформації на тему:Інженерно-технічні заходи, спрямовані на підвищення стійкості виробничих об'єктів до впливу світлового випромінювання, вторинних факторів ядерного вибуху, проникаючої радіації і радіоактивного зараження
Наша відповідь:
Анно, добрий день!Дякуємо, що користуєтеся нашими послугами. За вашим запитом радимо скористатися такими джерелами інформації:

Атаманюк В.Г. Гражданская оборона: Учебник для вузов. - М.: Высш. шк., 1086 .- 207с.

Губський А.І. Цивільна оборона. - К., 1995.

Демиденко Г.П., Кузьменко Е.П. і інш. Цивільна оборона. Навчальний посібник. Видання друге. -Львів.: Афіша, 2001.

Мартьянова, Н. С. Поглинута доза випромінювання. Біологічна дія. Захист від випромінювання [Текст] / Н. С. Мартьянова // Все для вчителя. - 2014. - Червень, № 6. - С. 73-76

Оцінка обстановки в надзвичайних ситуаціях в прикладах і завданнях. Методичні рекомендації для вивчення Цивільної оборони студентами усіх спеціальностей. Ф.І. Авер'янов, - Чернігів,
2003.

Практичні заняття з цивільної оборони. Методичні рекомендації для студентів усіх спеціальностей. / Укл. Авер'янов Ф. І. -Чернігів: ЧДТУ, 2004.- 107 с.Смирнов, В. Радіація : добро і зло / В. Смирнов // Безпека життєдіяльності. - 2011. - № 8. - С. 34-40 : рис., табл.

Як захиститися від радіації [Текст] // Безпека життєдіяльності. - 2010. - № 9. - С. 25-26.

Визначення можливих вражаючих факторів ядерних вибухів
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=73905

Визначення стійкості цеху до вражаючих факторів ядерного вибуху
http://bukvar.su/voennaja-kafedra/39071-Opredelenie-stoiykosti-ceha-k-porazhayushim-faktoram-yadernogo-vzryva.html

ЛЕКЦІЯ No3. СТІЙКІСТЬ РОБОТИ ОБ’ЄКТІВ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/7627/2/ЛЕКЦ_Я_3_ЦЗ.pdf

Основи захисту обьєкту господарської діяльності
http://revolution.allbest.ru/war/00019975_0.html

Організація і проведення досліджень з оцінки стійкості роботи об’єктів гоподарювання при виникненні надзвичайних ситуаціях
http://lib.lntu.info/book/fepes/op_ta_bgd/2012/page19.html

Оцінка стійкості роботи підприємства в надзвичайних ситуаціях
http://knowledge.allbest.ru/war/2c0b65625b2bd68a5c53b88521316d27_0.html

ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ОБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
http://go-ns.io.ua/s947252/pidvishchennya_stiykosti_obektiv_gospodarskoe_diyalnosti_v_umovah_nadzvichaynih_situaciy

Прогнозування масштабів зараження отруйними і радіоактивними речовинами. Прогнозування та оцінка пожежної обстановки
http://knowledge.allbest.ru/war/3c0a65625b3bc68a5d43a89521306d36_0.html

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ. Проектування. РОЗДІЛ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ) У СКЛАДІ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ОБ'ЄКТІВОсновні положення ДСТУ Б А.2.2-7:2010
http://www.mns.gov.ua/files/2011/11/1/dstu.pdf

Промислові об'єкти у надзвичайних ситуаціях: стійкість роботи. Реферат
http://osvita.ua/vnz/reports/dpju/24967/

Стійкість роботи промислових об'єктів у надзвичайних ситуаціях (реферат)
http://5ka.at.ua/load/vijskova_kafedra/stijkist_roboti_promislovikh_ob_39_ektiv_u_nadzvichajnikh_situacijakh_referat/12-1-0-390

ШЛЯХИ I СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ РОБОТИ ОБ’ЄКТІВ
http://ebooktime.net/book_23_glava_63_5.3._ШЛЯХИ_I_СПОСОБ.html

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 12.10.2015 21.31.38 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Київ :: Запитання: 37292  
Вероніка запитує:
Доброго вечора, допоможіть, будь ласка, з матеріалами на питання "Стокгольмський синдром: сутність, основні прояви, наслідки та шляхи психологічної реабілітації." Буду дуже вдячна.
Наша відповідь:
Шановна Вероніка, скористайтеся, будь ласка, наступною інформацією:
Бондаренко, О. Ф. Психологічна допомога особистості / О. Ф. Бондаренко. – Харків, 1996
Психология экстремальных ситуаций : хрестоматия / сост. А. Е. Тарас, К. В. Сельченок. – М. : Харвест, 2001. – 480 с.
Ривман, Д. В. Потерпевший от преступления: личность, поведение, оценка / Д. В. Ривман. - Л., 1973.
Христенко, В. Е. Психология жертвы / В. Е. Христенко. - Х.: Консум, 2001.
Ценев, В. Стокгольсмкий синдром [Электронный ресурс] / В. Ценев. – Режим доступа : http://psyberia.ru/ mindterritory/sindrom.
http://www.orator.ru/stories_pro_stokgolmskiy_sindrom.html
http://www.psychologos.ru/articles/view/stokgolmskiy_sindrom
http://psyfactor.org/lib/pochebut2.htm
http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=14517&chapter=1
http://prosindrom.com/psychopathological/stokgolmskij-sindrom.html
http://ukrbukva.net/print:page,1,55694-Proyavlenie-Stokgol-mskogo-sindroma-v-obshestvennoiy-zhizni-i-SMI.html
http://ibib.ltd.ua/1232-zahvat-zalojnikov-30644.html
http://distance.dnu.dp.ua/ukr/nmmateriali/documents/lectures_crises.pdf
http://psychology.academic.ru/7364/стокгольмский_синдром

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 27.09.2015 18.10.50 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлия із міста: Харьков :: Запитання: 37279  
Юлия запитує:
Здравствуйте, помогите найти информацию на тему- Проблемы, которые возникают при наполнении мазей, кремов в тубы. Спасибо
Наша відповідь:
Доброго дня, Юлія!
На жаль, дуже мало інформації за Вашим запитом (у доступних нам джерелах). Пропонуємо звернутися до наступних:
О ламинатных тубах и их использовании - http://www.tuba.ru/press_farma.html
Тубы: История. Виды туб. Размеры туб - http://ref.unipack.ru/120/
Фасовка и упаковка мазей - http://www.lisyz.ru/tehnologii-proizvodstva/fasovka-i-upakovka-mazey.html
http://ztl.nuph.edu.ua/html/medication/chapter18_07.html
http://ztl.nuph.edu.ua/html/medication/gloss.html#Упаковка_лекарств
http://www.lisyz.ru/tehnologii-proizvodstva/avtomaticheskaya-ustanovka-dlya-napolneniya-i-zapayki-tub-pl50tp.html

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 24.09.2015 14.58.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.273224 seconds