Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45263
   


Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 45743  
Світлана запитує:
Доброго ранку! Мені потрібна книга Конструирование и конструктивное моделирование женской одежды. Автора не пам'ятаю. Буду вдячна, якщо підкажете, де можна у вас взяти цю книгу.
Наша відповідь:
Доброго ранку, Світлано! Книга Бланк А. Ф. Конструирование и конструктивное моделирование женской одежды / А. Ф. Бланк, З. М. Фомина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Легпромбытиздат, 1990. - 255 с. знаходиться у читальному залі відділу обслуговування дітей середнього і старшого віку та організаторів дитячого читання. Чекаємо на Вас!

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 18.08.2021 09.04.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 45302  
Марина запитує:
Доброго дня, підберіть літературу про проблеми енергозбереження в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Перегляньте наступні джерела:
Антонов В. М. Альтернативна енергетика в Україні: комп'ютерні акме- еколого-економічні енергетичні комплекси : моногр. / В. М. Антонов ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Укр. акад. акмеології. - Київ : Agrar MG, 2018. - 261 c.
Гаврилко П. П. Підвищення енергоефективності в економіці України / П. П. Гаврилко, Г. П. Гаврилко, Т. В. Гуштан // Формування ринк. відносин в Україні : зб. наук. пр. - 2018. - № 10. - С. 28-32.
Долінський А. А. Екологічні проблеми та енергозбереження при підготовці питної і технологічної води / А. А. Долінський, О. М. Ободович // Вісн. НАН України. - 2018. - № 3. - С. 49-55.
Донченко А. В. Аналіз питань енергозбереження та енергоефективності під час експлуатації рухомого складу метрополітену / А. В. Донченко, А. О. Сулим, О. С. Сіора, О. О. Мельник, В. В. Федоров // Наука та прогрес трансп. Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - 2016. - № 3. - С. 108-119.
Дорошенко В. М. Міжнародний досвід фінансування енергозбереження / В. М. Дорошенко // Формування ринк. відносин в Україні : зб. наук. пр. - 2018. - № 7/8. - С. 51-57.
Зеркалов Д. В. Екологізація енергоспоживання / Д. В. Зеркалов. - Київ : ТОВ "Міжнар. фін. агенція", 1998. - 273 c.
Когенераційні технології в малій енергетиці : моногр. / В. А. Маляренко, О. Л. Шубенко, С. Ю. Андреєв, М. Ю. Бабак, О. В. Сенецький ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова, НАН України, Ін-т проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного. - Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. - 454 c.
Кузнєцова К. О. Тенденції розвитку підприємств паливно-енергетичного комплексу України / К. О. Кузнєцова, О. С. Ченуша // Екон. вісн. Нац. техн. ун-ту України "КПІ" : зб. наук. пр. - 2017. - Вип. 14. - С. 165-170.
Купчак В. Р. Розвиток енергозбереження в соціально-економічних системах регіону: проблеми та завдання управління : [моногр.] / В. Р. Купчак. - Миколаїв : Швець В. М., 2016. - 388 c.
Майстренко Н. Ю. Удосконалена чотирьохрівнева методика прогнозування рівнів енергоспоживання з урахуванням структурних зрушень в економіці / Н. Ю. Майстренко // Проблеми заг. енергетики. - 2017. - № 3. - С. 15-22.
Проблеми теорії та практики застосування податкового законодавства. Інноваційні та фіскальні проблеми в надрокористуванні та енергозбереженні. Економіко-математичні моделі та можливість їх використання в діяльності органів ДПС. Інформаційне сховище даних державної податкової служби в контексті інноваційного розвитку. Правові засади розвитку місцевих фінансів в Україні. Напрями удосконалення протидії правопорушенням у сфері господарської діяльності. (Ч. II) : зб. наук. праць за матер. круглих столів, наук.-практ. семінару та Міжнар. наук.-практ. конф. до 90-річчя навч. закладу / [ред. кол.: Мельник П. В. та ін.] ; Держ. податк. адмін. України [та ін.]. - Київ : Алерта, 2010. - 350 с. : рис., табл.
Череп О. Г. Енергозбереження як інструмент життєдіяльності промислових підприємств / О. Г. Череп, А. В. Барна // Екон. вісн. ун-ту / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - 2018. - Вип. 37/1. - С. 144-148.

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 26.03.2021 09.05.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерій із міста: Житомир :: Запитання: 45261  
Валерій запитує:
Сучасний стан авіаційної галузі України.
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Брусакова О. В. Галузь авіаційного транспорту як об'єкт державного регулювання [Електронний ресурс] / О. В. Брусакова // Право і Безпека. — 2020. — № 1. — С. 46-52. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2020_1_8
Грінченко Ю. Л. Авіаційна галузь України в умовах відкритої економіки [Електронний ресурс] / Ю. Л. Грінченко // Проблеми системного підходу в економіці. — 2019. — Вип. 6(1). — С. 98-105. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2019_6(1)__17
Грінченко Ю. Л. Передумови та цілі розвитку авіаційної галузі України [Електронний ресурс] / Ю. Л. Грінченко // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. — 2020. — Т. 19, вип. 1. — С. 160-187. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rectpu_2020_19_1_11
Іваницька О. М. Cучасний стан авіаційної галузі та проблеми державного регулювання розвитку авіалізингу в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Іваницька, А. Г. Гадіяк. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. — 2013. — № 1. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ttpdu_2013_1_8
Ільєнко О. В. Роль послуги в розвитку авіаційної галузі України в умовах глобальної конкуренції [Електронний ресурс] / О. В. Ільєнко, А. В. Козловська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. — 2015. — Вип. 15(1). — С. 13-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2015_15(1)__4
Калиновський А. О. Тенденції та стратегії розвитку авіаційної галузі України [Електронний ресурс] / А. О. Калиновський, Н. І. Горбаль, Н. Л. Калиновська // Бізнес Інформ. — 2016. — № 8. — С. 88-94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2016_8_15
Коваленко О. В. Визначення ефективності товарної політики в позиціонуванні маркетингової стратегії комплексних інновацій авіаційної галузі України [Електронний ресурс] / О. В. Коваленко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : Економічні науки. — 2015. — № 1(2). — С. 180-189. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2015_1(2)__26
Коваленко О. В. Синергетична збалансованість умов реалізації маркетингової стратегії інноваційного розвитку авіаційної галузі України [Електронний ресурс] / О. В. Коваленко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. : Економічні науки. — 2014. — № 4. — С. 163-170. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpusk_2014_4_26
Ковтуненко В. М. Лізинг як ефективний інструмент розвитку авіаційної галузі України [Електронний ресурс] / В. М. Ковтуненко, Б. М. П'ятецька // Агросвіт. — 2018. — № 1. — С. 36-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2018_1_7
Командровська В. Є. Проблеми, напрями та методи підвищення ефективності конкурентних стратегій в авіаційній галузі [Електронний ресурс] / В. Є. Командровська, М. В. Колесник, І. І. Любезна // Причорноморські економічні студії. — 2016. — Вип. 12(1). — С. 137-142. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2016_12(1)__30
Олешко Т. І. Аналіз сучасного стану авіаційної галузі України [Електронний ресурс] / Т. І. Олешко, І. О. Геєць, Є. Л. Павлюк // Проблеми системного підходу в економіці. — 2017. — Вип. 5. — С. 80-83. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2017_5_13
Побережна З. М. Оцінювання тенденцій розвитку авіаційної галузі [Електронний ресурс] / З. М. Побережна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2020. — Вип. 32. — С. 65-73. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2020_32_13
Прушківська Е. В. Напрями міжнародного співробітництва національної авіаційної галузі в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Е. В. Прушківська, О. В. Губарь // Економічний простір. — 2018. — № 132. — С. 5-13. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2018_132_3
Солідор Н. А. Сучасний стан, проблеми та перспективи інноваційного розвитку авіаційної галузі України [Електронний ресурс] / Н. А. Солідор // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2020. — Вип. 30. — С. 160-165. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2020_30_33

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 18.03.2021 16.26.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Владимир із міста: Краматорск :: Запитання: 45120  
Владимир запитує:
Добрый день. Интересует наличие книги: "Литье по газифицированным моделям" автор Шуляк издательство МГИУ прошу сообщить по телефону 0669426396 Владимир можно на вайбер
Наша відповідь:
Доброго дня! У фонді Національної бібліотеки України для дітей немає в наявності книги, яка Вас цікавить. Зверніться до міської публічної бібліотеки Вашого міста!

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 15.01.2021 09.06.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тарас із міста: Кривий ріг :: Запитання: 45072  
Тарас запитує:
Як зробити машинку
Наша відповідь:
Доброго дня, Тарасе! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Будівництво : [вірші, казки, розмальовки, саморобки, аплікації, лабіринти, судоку, логічні завдання] // Мамине сонечко від 2 до 5. — 2019. — № 3. — С. 1-24, 1-4-а с. обкл.
Машинки на роботі : [аплікації, іграшки-шнурівки, лабіринти, розмальовки-забавки, рухомі сторінки, поробки, судоку, вірші, логічні завдання, малюнки, казки] // Мамине сонечко. — 2017. — № 7. — С. 1-24, 2-4-а с. обкл.
Транспорт : [вірші, казки, розмальовки, оригамі, саморобки, аплікації, судоку, лабіринти, логічні завдання] // Мамине сонечко від 2 до 5. — 2019. — № 16. — С. 1-24, 1-4-а с. обкл.
Транспорт : [вірші, оповідання, розмальовки, ігри-аплікації, творчі завдання, навчально-ігрові плакати, іграшки-шнурівки] // Мамине сонечко від 2 до 5. — 2016. — № 20. — С. 1-24, 1-4-а с. обкл.
[Транспорт] : [вірші, казки, розмальовки, саморобки, аплікації, лабіринти, логічні завдання] // Мамине сонечко від 2 до 5. — 2018. — № 20. — С. 1-24, 1-4-а с. обкл.

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 28.12.2020 23.44.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.393609 seconds