Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45263
   


Автор запитання: Лілія із міста: Харків :: Запитання: 43005  
Лілія запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу та джерела для написання курсової роботи на тему: "Дослідження процесу піноутворення під час виробництва бисквітного тіста"
Наша відповідь:
Доброго дня, Ліліє! перегляньте наступні джерела:
Бойчук І. М. Економіка підприємтсва : навч. посіб. / І. М. Бойчук, П. С. Харів. – Київ : Львів :Каравела ; Новий світ, 2000. –
Марцин В. С. Економіка торгівлі/ В. С. Марцин. – Київ : Знання, 2008.
Покропивний С. Ф. Економіка підприємства / С. Ф. Покропивний. – Київ : Наук. думка, 2004.
Фастовець А. А. Економіка підприємства/ А. А. Фастовець. – Київ : НМЦ Укоопосвіта, 2000.
Литвиненко Я. В. Ціна на послуги підприємств готельно-рестораного бізнесу як чинник підвищення їх конкурентоспроможності [Електронний ресурс] / Я. В. Литвиненко, Т. Є. Литвиненко // Індустрія гостинності в країнах Європи : матер. ІІІ між нар. наук.-практ. конф., 4-6 груд. 2009 р. – Сімферополь : ВіТроПринт, 2009. – С.64-66. – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/lytvynenko.htm.
Методи маркетингового ціноутворення : визначення методів ціноутворення [Електронний ресурс] : лекція // Студопедія: ваша школопедія : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://studopedia.com.ua/1_32539_viznachennya-metodiv-tsinoutvorennya.html. – Назва з екрану.
Пилипенко О. І. Методичні підходи щодо ціноутворення на продукцію закладів ресторанного господарства [Електронний ресурс] / О. І. Пилипенко, Я. В. Литвиненко, Т. Є. Литвиненко // Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/14186/1/price_policy.pdf.
Приготування бісквітного тіста та виробів з нього: бісквіт основний, пиріг бісквітний з повидлом [Електронний ресурс] : урок. – Режим доступу: http://stryi-mkvpu34.edukit.lviv.ua/Files/downloadcenter/Урок Бісквітне тісто.docx.
Ціни і ціноутворення [Електронний ресурс] : лекція 13 // Студопедія: ваша школопедія : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://studopedia.com.ua/1_68029_tema-lektsii--tsini-i-tsinoutvorennya.html. – Назва з екрану.

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 7.04.2019 08.29.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Жанна із міста: г.Зайсан из Казахстана :: Запитання: 42982  
Жанна запитує:
Добрый день! Нашему читателю очень нужна этот справочник. Если незатрудник можете нам выслать через ЭДД на электронную почту crb.zaisan@mail.ru. Всего Вам доброго! 38.626.2я2 В 70 Волынец, Н. П. Справочник инженера технолога предприятия сборного железобетона [Текст] / Н. П. Волынец, Н. Г. Дьяченко, В. И. Лошанюк. - К. : Будiвельник, 1983. - 224 с. - 1.40 р. ББК 38.626.2я2
Наша відповідь:
Здравствуйте, Жанна! Советуем обратиться с эти вопросом в Виртуальную справку Киевского национального университета строительства и архитектуры по адресу: http://library.knuba.edu.ua/node/823#Довідка. Кроме того, в данной библиотеке существует библиотечна услуга - ЭДД.
Еще одна библиотека может помочь в Вашем вопросе: Центральная библиотека им. М.Л.Кропивницкого ЦБС для взрослых г.Николаева - http://www.niklib.com/home.ua.

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 30.03.2019 09.31.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Чаплигіна Анна із міста: місто Харків :: Запитання: 42981  
Чаплигіна Анна запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу та джерела для написання курсової роботи на тему: "Дослідження складу та основних характеристик парфумерно-косметичної сировини для виробництва зубних паст". Сподіваюсь що ви зможете мені допомогти. Дякую.
Наша відповідь:
Анно, добрий день! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Аннєнкова Н. Б.Парфумерно-косметичні товари : навч. посіб. для студ. вищ.навч. закл. / Н. Б. Аннєнкова, Я. А. Попова, В. І. Бідаш ; Держ.закл. ,,Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : Вид-во ДЗ ,,ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – 244 с.

Воронов С.А. Токсикологічна хімія харчових продуктів та косметичних засобів. - Львів: Львівська політехніка, 2010. — 316 с. – Режим доступу: http://194.44.152.155/elib/local/r520.pdf

Громовик Б. П. Медичне і фармацевтичне товарознавство: товари аптечного асортименту: навч. посіб. [для вищ. навч. закл.] / [Б. П. Громовик, Н. Б. Ярко, І. Я. Городець- ка та ін.] / за ред. проф. Б. П. Громовика. – 2011. – С. 364-375.

Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості[Електронний ресурс]: Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 01.07.1999 N 27. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0027588-99

Елохин Ю. В., Иванов В. Н. Диоксид кремния в современных зубных пастах // Сырье и упаковка. — 2005. — № 10(59).- С.14–17; С.22–26.

Іванова А.А. Експертиза зубних паст, що реалізуються на ринку України [Електронний ресурс] / А.А. Іванова, Т.Л. Колесник // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. - 2009. - Вип. 1. - С. 571-580. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pt_2009_1_90

Кривов’яз О. В. Екстемпоральна рецептура зубних паст [Електронний ресурс] / О. В. Кривов’яз, Ю. О. Томашевська // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. - 2013. - № 1. - С. 73-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apfimntp_2013_1_21

Пешук Л. В.,Бавіка Л. І., Демідов І. М. Технологія парфумерно-косметичних продуктів.—К.:Центр учбової літератури, 2007. — 376 c.

Пасты зубные. Общие технические условия. (ГОСТ 7983-99): ГОСТ 7983-99. – [Чинний від 2001-01- 01]. – М. – Издательство стандартов, 2000. – 36 с.

Пономарьов П.Х. Генетично модифікована продовольча сировина і харчові продукти, вироблені з її використанням: навч. пос. для студ. вищ. навч. закл. / П.Х. Пономарьов, І.В. Донцова – К.: Центр учбової літератури, –2009. – 126 с.

Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції [Електронний ресурс]: закон України від 02.12.2010. - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2735-17

Про загальну безпечність нехарчової продукції: Закон України від 02.12.2010 № 2736-VI - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2736-17

Терешина Т. П. Анализ новейших технологий, использованных при разработке современных лечебно-профилактических зубных паст [Електронний ресурс] / Т. П. Терешина // Інновації в стоматології. - 2013. - № 1. - С. 40-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innvstom_2013_1_12

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 29.03.2019 20.29.23 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олекснадр із міста: Київ :: Запитання: 42970  
Олекснадр запитує:
Виробники настільних ігор в Україні? Хто може видати мою власну розробку - авторську настільну гру українською мовою?
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександре! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Bombat Game — українські настільні ігри для всієї родини! - https://bombatgame.com/ua/about-us
Найбільш просунута країна їх виробництва – Німеччина, а в Україні є попит на патріотичні ігри - https://ukr.segodnya.ua/lifestyle/fun/vremya-brosat-kosti-703985.html
Настільна гра як дієвий вид ігрової методики - http://plastovabanka.org.ua/dumka/nastilna-hra-yak-dijevyj-vyd-ihrovoji-metodyky/
https://bombatgame.com/ua

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 27.03.2019 13.21.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: м. Кропивницький :: Запитання: 42831  
Ольга запитує:
Добрий день, допоможіть, будь ласка, знайти книгу А.И. Антипова "Конструирование и технология корсетных изделий" Учебник для кадров массовых профессий. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. — 160 с.: ил.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Перегляньте наступні джерела:
Текст книги Антипова А.И. Моделирование, конструирование и технология корсетных изделий / А. И. Антипова. - Л. : Легкая индустрия, 1971. — 152 c. (Файл формату DJVU размером 19,34 МБ) - попередня регістрація за гіперпосиланням: https://www.twirpx.com/file/1544646/ або АНТИПОВА А.И. КОНСТРУИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ КОРСЕТНЫХ ИЗДЕЛИЙ (1984)за гіперпосиланням: https://www.liveinternet.ru/users/galina_o/post423357573/.

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 15.02.2019 10.26.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.770976 seconds