Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45815
   


Автор запитання: Марина із міста: Миронівка :: Запитання: 40822  
Марина запитує:
Доброго дня! Допоможіть, знайти літературу для написання реферату "Актуальність дослідження математики". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино!
Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 40670.

.: Розділ: Математика :: 7.06.2017 01.39.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Карина із міста: Кривий ріг :: Запитання: 40786  
Карина запитує:
Добрий день, допоможіть з пошуком інформації для написання реферату, тему:"Ефект Фішера та його використання, поняття інфляції, процентні ставки"
Наша відповідь:
Доброго дня, Карино!
Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 9585, 40115.

.: Розділ: Математика :: 26.05.2017 08.52.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Маруся із міста: Вінниця :: Запитання: 40692  
Маруся запитує:
Використання евристичних методів у курсі алгеоби основна школа приклади уроків, конспекти
Наша відповідь:

.: Розділ: Математика :: 4.05.2017 08.03.29 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрій із міста: Львів :: Запитання: 40670  
Юрій запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу для написання реферату на тему: "Предмет дослідження актуарної математики"
Наша відповідь:
Доброго дня, Юрію!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
Горобець О. В. Прийняття рішень в моделях перестрахування страхових компаній : автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / О. В. Горобець ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - Київ, 2005. - 18 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe? C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05govpsk.zip.
Джалладова І. А. Сучасні аспекти актуарної математики [Електронний ресурс] / І. А. Джалладова, О. Д. Шарапов // Моделювання та інформаційні системи в економіці. - 2012. - Вип. 86. - С. 42-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mise_2012_86_6.
Дубницкий В. Ю. Оценка параметров ранговых распределений: распределение Парето / В. Ю. Дубницкий, А. И. Ходырев // Системи оброб. інформації. - 2010. - Вип. 2. - С. 225-228.
Жумік О. В. Застосування методів актуарної математики для визначення ймовірності банкрутства страхової компанії [Електронний ресурс] / О. В. Жумік, Ю. А. Стадник // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2014. - Вип. 8(5). - С. 149-152. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2014_8(5)__36.
Зінькевич Т. О. Управління доходами від основної діяльності страхових компаній : автореф. дис... канд. екон. наук / Т. О. Зінькевич ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - Київ, 2008. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08ztodsk.zip.
Іллічевський С. О. Застосування штучних нейронних мереж для моделювання діяльності страхових компаній / С. О. Іллічевський. // Ефективна економіка. - 2012. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2012_2_33.
Марценюк В. П. Підхід на основі актуарних математичних моделей до задач страхової медицини [Електронний ресурс] / В. П. Марценюк, H. Я. Климук, І. Є. Андрущак // Медична інформатика та інженерія. - 2010. - № 4. - С. 85-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mii_2010_4_12.
Норкин Б. В. Использование графических процессоров для оценки параметров работы страховой компании [Електронний ресурс] / Б. В. Норкин // Компьютерная математика. - 2012. - Вып. 2. - С. 107-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Koma_2012_2_15.
Норкін Б. В. Метод послідовних наближень для розв'язання інтегральних рівнянь актуарної математики : автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук / Б. В. Норкін ; Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України. - Київ, 2006. - 19 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06nbvram.zip.
Норкин Б. В. О решении основного интегрального уравнения актуарной математики методом последовательных приближений / Б. В. Норкин // Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 12. - С. 1689-1698.
Норкін Б. В. Числові методи розв'язання стохастичних задач оптимізації у страховій математиці : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Б. В. Норкін ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. - Київ, 2015. - 35 c.
Рибальченко С. А. Огляд функцій розподілу ймовірностей для моделювання страхової діяльності [Електронний ресурс] / С. А. Рибальченко. // Ефективна економіка. - 2013. - № 3. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_3_14.
Фінансова математика : конспект лекцій / уклад.: О. В. Кісілевич ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Львів, 2008. - 292 c.
Список літератури: http://moodle.znu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=59638.

.: Розділ: Математика :: 29.04.2017 12.30.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Алекс_01 із міста: Чернівці :: Запитання: 40669  
Алекс_01 запитує:
Доброго дня. Можете мені допомогти з літературою для написання реферату з вищої математики з теми: "Диференціальні рівняння коливань".
Наша відповідь:
Доброго дня, Алексе_01!
Маємо для Вас наступний матеріал:
http://www.mif.pu.if.ua/attachments/article/14/deinf_el.pdf
Гой Т. П. Диференцiальнi рiвняння : навчальний посiбник / Т. П. Гой, О. В. Махней. – Iвано-Франкiвськ : Сiмик, 2012. – 352 с
http://elearn.nubip.edu.ua/pluginfile.php/176063/mod_resource/content/1/ТЕМА 3.pdf
Гармонічні коливання
http://helpiks.org/4-110984.html
Диференціальне рівняння вимушених коливань і його розв’язування
http://ignatenko.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/коливання.pdf
Механічні коливання і хвилі: Конспект лекцій/ Укладач В.М.Ігнатенко.- Суми: Вид-во Сум ДУ, 2007.- 89 с.
**************
1 .Амелькин, В. В. Дифференциальные уравнения в приложения . М. : Наука, 1987. - 160 с.
2. Понтрягин, Л. С.Обыкновенные дифференциальные уравнения : учебное пособ. для ВУЗов / Л.С. Понтрягин. - 3-е изд. стереотипное. - М. : Наука.Главная редакция физико-математической лит-ры , 1970. - 332 с.
3.Стрижак, Т. Г.Диференціальні рівняння [Текст] : навч. посібник для ВТУЗів / Т.Г. Стрижак, Н.Р. Коновалова. - К. : Либідь, 1994. - 216 с.
4.Зубов, В. И.Теория колебаний [Текст] : учеб. пособ. для вузов / В.И. Зубов. - М. : Высшая школа, 1979. - 400 с.
5. Никольский, С. М. Курс математического анализа [Текст] : учебник для вузов. Т. 1 / С. М. Никольский. - М. : Главная редакция физико-математической литературы, 1973. – 432с.
Успіхів!

.: Розділ: Математика :: 29.04.2017 09.30.00 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.281731 seconds