Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45383
   


Автор вопроса: Василь из города: іршава :: Вопрос: 38227  
Василь спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть знайти матеріали для написання реферату "Потрійний інтеграл" Дякую!
Наш ответ:

.: Раздел: Математика :: 29.01.2016 22.29.54 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Віка из города: Ровно :: Вопрос: 38196  
Віка спрашивает:
Добрий вечір! Допоможіть знайти інформацію у електронному вигляді на курсову роботу "Математичні функції у мадицині". Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня!
Радимо Вам звернутись до наступних матеріалів:
Н.Бейли МАТЕМАТИКА В БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ
http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1156624&uri=index.htm

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В МЕДИЦИНЕ И БИОЛОГИИ.
http://infourok.ru/oblasti_primeneniya_matematicheskih_metodov_v_medicine_i_biologii.-483469.htm

Роль математики в медицине
http://www.vevivi.ru/best/Rol-matematiki-v-meditsine-ref227506.html
Место и роль математики в медицине
http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98711823

Е.О. Крахмалова Расчет объемов правого желудочка и его фракции выброса методом двухмерной эхокардиографии c использованием эллиптической математической модели
http://www.journal.ukrcardio.org/cardio_archive/2004/3/krakhmalova.htm

Математические методы в медицине
http://www.serdechno.ru/enciklopediya/5808.html

Математика в медицине
http://otherreferats.allbest.ru/mathematics/00081789_0.html

Роль математических моделей в медицине
http://student.zoomru.ru/med/rol-matematicheskih-modelej-v-medicine/73766.602381.s1.html

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В МЕДИЦИНЕ
http://cyberleninka.ru/article/n/matematicheskie-metody-prognozirovaniya-v-meditsine

Медицина и математика
http://www.vechnayamolodost.ru/pages/medimat93.html

Математика в медицине
http://www.medicnotes.ru/hov-460.html

.: Раздел: Математика :: 25.01.2016 22.09.05 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олена из города: Березно :: Вопрос: 38174  
Олена спрашивает:
Добрий день!Допоможіть знайти курсову роботу "Інтерактивні методи на уроках математики". Дякую.
Наш ответ:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наступною інформацією:
1. Андросова Н. Компетентнісний підхід до впровадження інтерактивних технологій навчання [Електронний ресурс] / Н. Андросова // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. - 2014. - Вип. 125. - С. 44-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2014_125_13
2. Білецька Л. Особливості використання інноваційних технологій під час вивчення математики у початковій школі [Електронний ресурс] / Л. Білецька, Р. Білецький // Молодь і ринок. - 2014. - № 9. - С. 39-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2014_9_11
3. Білецька, Любов. Особливості використання інноваційних технологій під час вивчення математики у початковій школі / Л. Білецька, Р. Білецький // Молодь і ринок : щомісяч. наук.-пед. журн. - 2014. - № 9. - С. 39-44. - Бібліогр.: 9 назв. . - ISSN 2308-4634
4. Білецька, Т. В. Лото "Забава" на уроках математики : [використ. технології інтерактив. навчання на уроці алгебри за темою "Рівняння. Розв'язування рівнянь, що зводяться до квадратних", 8 кл.] / Т. В. Білецька // Математика в шк. України. - 2008. - N 26. - С. 9-
5. Василенко Л. Психолого-педагогічні основи інтерактивної взаємодії вчителя і учнів на уроках математики [Електронний ресурс] / Л. Василенко, І. Василенко // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. - 2012. - Вип. 109. - С. 176-182. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2012_109_26
6. Воєвода А. Л. Застосування методу проектів у процесі навчання алгебри і початків аналізу [Електронний ресурс] / А. Л. Воєвода, М. С. // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. - 2014. - Вип. 38. - С. 213-217. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2014_38_46
7. Вонсул, Ярослава. Використання інтерактивних ігрових технологій на уроках / Я. Вонсул // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2011. - N 12. - С. 32-34 . - ISSN 0131-5358
8. Дудар, І. Й. Активізація мислення учнів за допомогою інтерактивних технологій навчання : [теорет. положення, розробки уроків за темою "Розкладання многочленів на множники"] / І. Й. Дудар // Математика в школах України. - 2008. - N 1. - С. 18-19. - Закінчення. Початок в № 33, 2007.
9. Дудник, І. А. Застосування інтерактивних форм і методів роботи на уроках математики / І. А. Дудник // Пед. вісн. : наук.-метод. журн. - 2012. - № 3. - С. 89-90. - Бібліогр.: 4 назви.
10. Зеленська О. Використання інноваційних технологій на уроках у початкових класах [Електронний ресурс] / О. Зеленська // Початкова школа. - 2013. - № 9. - С. 47-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psh_2013_9_18
11. Іванова О.В. Інтерактивна дошка на уроках математики / О.В. Іва-нова // Математика в школах України (Осн.). – 2013. – №31. – С. 6-10.
12. Інтерактивні принципи й підходи до організації навчально-пізнавальної діяльності учнів: теоретичні основи й практика / уклад. Л. П. Ампілогова // Математика в шк. України. - 2008. - N 35. - С. 2-6. - Бібліогр. в кінці ст.
13. Інтерактивні технології навчання в початковій школі : навчальний посібник / О. І. Пометун, Г. І. Коберник, О. А. Комар та ін. – Умань : РВЦ «Софія». – 2009. – 264 с.
14. Каменєва, Олена. Об'єм кулі та її частин: 11 кл. : [урок геометрії з використ. інтерактив. технологій] / О. Каменєва // Математика : газ. для вчителів математики. - 2008. - Січ. (№ 3). - С. 15-19.
15. Моцик Н. Д. Інтерактивне навчання на уроках математики в початкових класах [Електронний ресурс] / Н. Д. Моцик, Б. В. Моцик // Педагогічна освіта: теорія і практика. - 2011. - Вип. 8. - С. 299-303. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2011_8_53
16. Моцик, Неоніла Дмитрівна. Інтерактивне навчання на уроках математики в початкових класах / Н. Д. Моцик, Б. В. Моцик // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. / Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ін-т педагогіки АПН України. - Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2011. - Вип. 8. - С. 299-303 : іл. - Бібліогр.: с. 303 (5 назв)
17. Новицька, Л. Б. Інтерактивні методи навчання математики : практ. посіб. : [розробки уроків з використ. технології коопер., колективно-груп. навчання, опрацювання дискус. питань, алгебра та геометрія, 8-11 кл.] / Л. Б. Новицька // Математика в шк. України. - 2008. - N 3. - С. 5-9. - Бібліогр. в кінці ст.
18. Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 18 - 19 квіт., 2007 р., Суми / ред.: В. Ф. Живодьор; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти, Сум. обл. ін- т післядиплом. пед. освіти, Ін-т вищ. освіти АПН України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С.Макаренка, "Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка", Всеукраїнська науково-практична конференція (2007 Суми). - Суми : ВТД "Унів. кн.", 2007. - 144 c. - укp. - Висвітлено психолого-педагогічні проблеми сучасних освітніх інновацій, ноосферний аспект змісту освітніх програм, роль мотиваційного компонента у процесі адаптації студентів до майбутньої професії, особливості педагогічного менеджменту, можливості застосування здоров'язберігальних заходів в системі освіти. Розглянуто методики використання комп'ютера як засобу навчання на уроках хімії, інтерактивних технологій на уроках "Веселої математики".
19. Павловська, Надія Федорівна. Упровадження інтерактивних технологій навчання на уроках математики для активізація пізнавальної діяльності учнів / Н. Ф. Павловська // Таврійський вісник освіти. - 2012. - N 1. - С. 254-261. - Бібліогр.: 3 назви
20. Пєрмінова, Ірина. Урок математики у 2 класі з використанням інтерактивних технологій : за новою програмою та підручником Богдановича М. В., Лишенка Г. П. / І. Пєрмінова, М. Карпова // Початкова школа : Науково-методичний журнал. - 2014. - N 10. - С. 14-17 . - ISSN 0131-5358
21. Покатіло, С. І. Нестандартні уроки у початкових класах : активні та інтерактивні форми організації роботи учнів / С. І. Покатіло // Почат. навчання та виховання : наук.-метод. журн. - 2012. - № 16/18. - С. 35-40. - Бібліогр.: 13 назв.
22. Резанко, В. М. Особливості викладання математичних дисциплін для нематематичних спеціальностей при дистанційній формі навчання / В. М. Резанко // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / МОН України. Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. - [Київ] : [б. в.], 2010. - Вип. 63, Ч. 1. - С. 52-54. - Бібліогр.: с. 54 (4 назви)
23. Рибалко О. О. Алгоритми та математика у початковій школі [Електронний ресурс] / О. О. Рибалко // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2014. - № 3. - С. 26-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2014_3_7
24. Романишин Р. Застосування технологічного підходу на уроках математики у початковій школі [Електронний ресурс] / Р. Романишин // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. - 2011. - № 37. - С. 127-132. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2011_37_20
25. Руденко Н. М. Використання інтерактивних технологій навчання у формуванні математичного мислення студентів коледжу [Електронний ресурс] / Н. М. Руденко // Освітологічний дискурс. - 2014. - № 2. - С. 171-184. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2014_2_19
26. Свєтлова, Т. В. Технології навчання : дидактична абетка / Т. В. Свєтлова ; // Математика в школах України : науково-методичний журнал. Заснований у серпні 2002 р. - 2012. - № 32. - С. 11-12. - Бібліогр. : 7 назв
27. Сергеєв, Я. Б. Про деякі інтерактивні прийоми навчання під час змін міні-лекції на уроках математики / Я. Б. Сергеєв // Наукова скарбниця освіти Донеччини : наук.-метод. журн. - 2008. - № 2. - С. 59-62. - Бібліогр.: 6 назв.
28. Сімакова, Л. М. Урок математики з елементами інтерактивних технологій у 2 класі / Л. М. Сімакова // Почат. навчання та виховання : наук.-метод. журн. - 2010. - № 28. - С. 4-6.
29. Стрилюк О. Використання інформаційних та інтерактивних технологій при вивченні математики / О. Стрилюк // Пед. пошук. - 2007. - № 1. - С. 8-10. - Бібліогр.: 18 назв. - укp.
30. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : науково-методичний посібник / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко / за ред. О. І. Пометун. – Київ : видавництво А.С.К., 2003 – 192 с.
31. Сьоміна, О. О. Вправи і задачі на додавання та віднімання, пов'язані з нумерацією чисел. Задачі на знаходження третьо го доданка : інтерактивний урок математики у 2-му класі / О. О. Сьоміна // Почат. навчання та виховання : наук.-метод. журн. - 2011. - № 30. - С. 8-12.
32. Федосєєв С. Е. Інтерактивне навчання математики: ключові поняття [Електронний ресурс] / С. Е. Федосєєв // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2014. - № 5. - С. 382-391. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_5_48
33. Фролова, В. Г. Стимулювання креативності учнів засобами інтерактивних технологій : з досвіду роботи / В. Г. Фролова // Почат. навчання та виховання : наук.-метод. журн. - 2014. - № 31/32. - С. 9-18.
34. Чуманська С. О. Використання інноваційних технологій на уроках математики як умова соціалізації учнів [Електронний ресурс] / С. О. Чуманська // Таврійський вісник освіти. - 2015. - № 1. - С. 178-183. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2015_1_31
35. Шилова, Любовь Ивановна. Проблемы использования интерактивных методов при обучении математическим дисциплинам / Л. И. Шилова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. / Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2011. - Спецвип. : Сучасні тенденції у педагогічній освіті і науці України та Ізраїлю: шляхи до інтеграції. - С. 239-244. - Библиогр.: с. 244 (5 назв.)

.: Раздел: Математика :: 22.01.2016 19.33.36 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: вікторія из города: ужгород :: Вопрос: 38139  
вікторія спрашивает:
доброго вечора! допоможіть знайти літературу по темі :"Елементи народної математики"
Наш ответ:
Доброго дня, Вікторія!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Баглаєва Н. І. Вимірювання – цікаво і корисно / Надія Іванівна Баглаєва // Дошкільне виховання. – 2001. – № 5 – 2001. – С. 8–9.
Богуш А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі : навч. посіб. / Богуш А. М., Лисенко Н. В. – [2-ге вид., переробл. і доповн.]. – К. : Вища школа, 2002. – С. 321–335.
Елементи народної математики - http://navigator.rv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1445:--&catid=33
ЕЛЕМЕНТИ НАРОДНОЇ МАТЕМАТИКИ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ - http://mydocx.ru/8-5817.html
Кіт Г. Підготовка педагогів до використання елементів народної математики в роботі з дітьми / Г. Кіт, І. Гриндій // Педагогічний дискурс. – 2012. – Вип. 13. – С. 142-145.
Народна математика - http://a-klass.io.ua/s404305/narodna_matematika_ukraenciv
Народна мудрість про час / авт.-упоряд О. О. Яловська // Мандрівець, 2006. – 80 с.
Народні елементи математика - http://studcon.org/narodni-elementy-matematyky-u-syvu-davnynu-polissya-rokytnivskogo-rayonu
Скуратівський В. Т. Місяцелік: Український народний календар / В. Т. Скуратівський. – К. : Мистецтво, 1993. – 208 с.
Шустікова О. Як у народі лічили / Олена Шустікова, Валентина Діхтяренко // Дошкільне виховання.– 2012. – № 8. – С. 30–31.
Шустікова О. Як у народі лічили : заняття з народної математики для старших дошкільнят / О. Шустікова, В. Діхтяренко // Дошкільне виховання. - 2012. - № 8. - С. 30-31.
http://www.slideshare.net/semisvetik/ss-7420353

.: Раздел: Математика :: 17.01.2016 21.59.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Вікторія из города: Дубровиця :: Вопрос: 38085  
Вікторія спрашивает:
Добрий день! Допоможіть будь-ласка, терміново потрібна курсова робота "Екологічне виховання на уроках математики". Щиро дякую.
Наш ответ:

.: Раздел: Математика :: 10.01.2016 14.17.05 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 1.048628 seconds