Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45521
   


Автор запитання: Тетяна із міста: Суми :: Запитання: 36066  
Тетяна запитує:
Добрий день. Підкажіть будь-ласка пропедефтику вивчення геометричних величин в старшій школі
Наша відповідь:
Шановна Тетяно! Ознайомтеся з наданою інформацією:
О.Я. Біляніна, Г.І. Білянін, В.О. Швець Академічний рівень Київ «Генеза» 2010 Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. – Режим доступу:
http://osvita.ua/doc/files/news/8715/geometriy_bilyanina_akadem.pdf
http://issuu.com/keydatch/docs/geometriya_10_bilyanina
Вивчення елементів алгебри і геометрії в 5-6 класах. – Режим доступу:
http://lib.mdpu.org.ua/e-book/ernestbook/temas/10_5.htm
Вивчення геометричного матеріалу у 5, 6 класах. – Режим доступу:
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEQQFjAF&url=http://ratnematematika.at.ua/vivchennja_geometrichnogo_materialu.docx&ei=nETYVKipCs_vaq-ygOAJ&usg=AFQjCNGMFHWa_SV0VsxmoJJ9ZcPQ5d6IjA&bvm=bv.85464276,d.bGQ
Вимірювання геометричних величин в курсі геометрії 7-9 класів. – Режим доступу:
http://bukvar.su/pedagogika/page,2,100571-Izmereniya-geometricheskih-velichin-v-kurse-geometrii-7-9-klassov.html
ГЕОМЕТРіЯ/ Є. П. Нелін. – Режим доступу:
http://data.gymnasia.com.ua/Files/10_klass/Geometria_10_Nelin.pdf
Геометричні величини в шкільному курсі планіметрії. – Режим доступу:
http://lib.mdpu.org.ua/e-book/ernestbook/temas/12_10.htm
Измерения геометрических величин в курсе геометрии 7-9 классов СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. – Режим доступу:
:http://uchil.net/?cm=37529
Методика вивчення площі геометричних фігур і формування навичок вимірювання площі. – Режим доступу:
http://studentam.net.ua/content/view/12384/100/
Методика вивчення геометричних величин в курсі геометрії середньої школи. – Режим доступу:
http://ua-referat.com/Методика_вивчення_геометричних_величин_в_курсі_геометрії_середньої_школи
Методическое пособие Поропедевтика геометрии. – Режим доступу:
http://referatdoki.ru/uroki-2/metodicheskoe-posobie-poropedevtika-geometrii/
Мироновская Т. В. Преподавание наглядной геометрии как пропедевтика основного курса в 7-11 классах. – Режим доступу:
http://kpfu.ru/portal/docs/F825359883/Mironovskaya.pdf
ОСНОВНА ШКОЛА. – Режим доступу:
http://kukh.ho.ua/kurs/TZN_PM/prom.pdf
Особливості навчання елементам геометрії у 5-6 класах з позицій пропедевтики вивчення геометрії в середній. – Режим доступу:
http://bukvar.su/pedagogika/page,2,100558-Osobennosti-obucheniya-elementam-geometrii-v-5-6-klassah-s-poziciiy-propedevtiki-izucheniya-geometrii-v-sredneiy-shkole.html
Особливості сучасних шкільних програм з математики. – Режим доступу:
http://lib.mdpu.org.ua/e-book/ernestbook/temas/1_5.htm
Пропедевтика вивчення геометрії у 6 класі. – Режим доступу:
http://kirdey.com/propedevtika-vivchennya-geometriyi-u-6-klasi
Особливості навчання елементам геометрії у 5-6 класах з позицій пропедевтики вивчення геометрії в середній школі. – Режим доступу:
http://bukvar.su/pedagogika/page,2,100558-Osobennosti-obucheniya-elementam-geometrii-v-5-6-klassah-s-poziciiy-propedevtiki-izucheniya-geometrii-v-sredneiy-shkole.html
Пропедевтика вивчення геометрії у 5-6 класах. – Режим доступу:
http://5fan.info/yfsjgeotrjgeqas.html
Роль і місце геометричного матеріалу в системі навчання учнів допоміжної школи. – Режим доступу:
http://npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/ikpp_kpp_Matematuka 1/200.html
Формування знань про властивості геометричних фігур та тіл в учнів старших
класів допоміжної школи. – Режим доступу:
http://npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/ikpp_kpp_Matematuka 1/220.html
Грінчук В. В. Про викладання математики в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році / В. В. Грінчук // Наша шк.. - 2013. - № 4. - С. 158-160. - укp.
Подано основні методичні рекомендації щодо вивчення математики в VI - IX класах. Акцентовано основну увагу на викладанні математики в V класі. Наведено таблицю орієнтованого тематичного планування з математики в V класі. Зазначено, що у старшій школі вивчення математики здійснюється за чотирма програмами: рівень стандарту, академічний і профільний рівні та поглиблене вивчення.
Ліпінська А. В. Комп'ютерно-орієнтована методична система навчання елементів стохастики в основній та старшій школі: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / А. В. Ліпінська; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2010. - 21 c. - укp.
Досліджено проблему навчання елементів стохастики з використанням ІКТ у школах. Проаналізовано процес розв'язування задач зі стохастики за допомогою комп'ютера. Визначено міжпредметні зв'язки стохастики з геометрією, фізикою, біологією. Розглянуто формування стохастичної культури, підвищення рівня навчальних досягнень учнів. Реалізовано підхід, за якого не використовується "класичне" означення ймовірності, вивчається спосіб введення ймовірностей: за допомогою статистичних ймовірностей. Запропоновано підхід, який є потужною пропедевтикою до вивчення курсу теорії ймовірностей на аксіоматичній підставі, відмовившись від некоректних означень ймовірності
Татьянчикова, І.В. Підвищення ефективності засвоєння геометричного матеріалу учнями старших класів допоміжної школи // Теоретичне і методичне забезпечення навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами . - Вип. 1. . - 2011. - С.238-141.

.: Розділ: Математика :: 8.02.2015 19.10.06 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: с. Воля-Блажівська :: Запитання: 36055  
Ірина запитує:
Прошу допомогти з матеріалами для майстер-класу на тему "Самостійна робота на уроках математики в початкових класах". Буду вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня Ірино!Пропонуємо Вам інформацію на сайтах та в традиційній літературі.Під час використання джерел зверніть увагу на бібліографічні посилання
Васько О. О. Методи активного навчання в медико-математичній підготовці майбутніх учителів початковихкласів [Електронний ресурс] / О. О. Васько, К. В. Соловйова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології . - 2014. - № 4. - С. 315-323. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pednauk_2014_4_40.pdf
Гаєвець Я. С. Формування методичної компетентності майбутніх учителів початкових класів у навчанні молодших школярів розв'язувати сюжетні математичні задачі [Електронний ресурс] / Я. С. Гаєвець //Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Педагогічні науки . - 2013. - Вип. 110. - С. 194-197. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VchdpuP_2013_110_56.pdf
ЗАНЯТТЯ №3. Тема. Організація навчання математики у початкових класах.
http://socgum.mdpu.org.ua/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=574&Itemid=0
Інноваційні технології навчання математики у початкових классах/Фадєєва Т. О: бібліогр.: 61 назв. . – Режим доступу:
http://www2.kspu.kr.ua/psiholog/download/library/inovatsiini_tehnologii_navch_mat_u_poch_classah.pdf
Корінчук Н. Ю. Формування математичних компетентностей у майбутніх учителів початкових класів[Електронний ресурс] / Н. Ю. Корінчук // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах . - 2014. - Вип. 34. - С. 199-205. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pfto_2014_34_30.pdf
Лодатко Є. О. Математична культура вчителя початкових класів в умовах упровадження нового стандарту загальної початкової освіти [Електронний ресурс] / Є. О. Лодатко // Наукова скарбниця освіти Донеччини . - 2012. - № 3. - С. 105-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nsod_2012_3_25.pdf
Методична скарбничка для позакласної роботи з математики в початковій школі./ І.В.Божко, І.В.Ющенко
http://kharkovsc119.ucoz.ru/_ld/2/217_poch_school.pdf
Молодь і ринок №9 (116), 2014 УДК 371.3:51 ОСОБЛИВОСТІ . [Любов Білецька, Руслан Білецький, ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС
ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ..]
Формат файлу: PDF/Adobe Acrobat
математики в початкових класах, з'ясувати суть ... проблемні ситуації, самостійна робота, запитання ... Також на уроках математики під час організації.
Методика організації самостійної роботи на уроках математики в початкових класах. – Режим доступу:
http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0b65635a2ad68a5d53a88521206c37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0b65635a2ad68a5d53a88521206c37_2.html
Міськова Н. М. Сучасні технології навчання математики у підготовці студентів педагогічних факультетів [Електронний ресурс] / Н. М. Міськова // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти . - 2014. - Вип. 9. - С. 43-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ozfm_2014_9_15.pdf
Орел Л. О. Формування позитивної мотивації самостійної роботи з математики майбутніх учителівпочаткових класів [Електронний ресурс] / Л. О. Орел // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . - 2013. - Вип. 6. - С. 153-157. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VZhDU_2013_6_29.pdf
Організація самостійної роботи на уроках у початковій школі. – Режим доступу:
http://ua-referat.com/Організація_самостійної_роботи_на_уроках_у_початковій_школі
Приймак О. П. Формування загальнонавчальних умінь та навичок у першокласників на уроках математики [Електронний ресурс] / О. П. Приймак // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти . - 2014. - Вип. 8. - С. 168-171. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ozfm_2014_8_51.pdf
Приймак О. П. Прийоми роботи, що сприяють засвоєнню учнями початкових класів таблиць арифметичних дій на позакласних заняттях з математики [Електронний ресурс] / О. П. Приймак // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Психологія і педагогіка . - 2008. - Вип. 11. - С. 195-209. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoapp_2008_11_25.pdf
Рехтета Л. О. Активізація творчої діяльності учнів початкових класів на уроках математики [Електронний ресурс] / Л. О. Рехтета // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки . - 2013. - Вип. 1.40. - С. 166-169. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvmdup_2013_1.40_41.pdf
Розвиток пізнавальної самостійності на уроках математики в початковій школі. – Режим доступу:
http://ua.textreferat.com/referat-13145-1.html
Самостійна робота учнів початкових класів на різних уроках. – Режим доступу:
http://ozytuchischool.at.ua/index/samostijna_robota_uchniv_pochatkovikh_klasiv_na_riznikh_urokakh/0-18
Силюга Л. Реалізація технології розвивального навчання Л. В. Занкова у процесі вивчення математики упочаткових класах [Електронний ресурс] / Л. Силюга // Молодь і ринок . - 2014. - № 7. - С. 44-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mir_2014_7_12.pdf
УРОК. САЙТ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ: Математика
http://www.yrok.net.ua/load/rozrobki_urokiv/matematika/39
Форми роботи на уроках математики в процесі вирішення текстових завдань Базарнова Катерина Миколаївна
http://ua-referat.com/Форми_роботи_на_уроках_математики_в_початкових_класах_у_процесі_рішення_текстових_завдань
Шевчук І. Активізація мислення учнів початкових класів на уроках математики [Електронний ресурс] / І. Шевчук // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи . - 2012. - № 43(2). - С. 105-112. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ppps_2012_43(2)__17.pdf
Шевчук І. Підготовка майбутнього вчителя до розвитку міркувань в учнів початкових класів на урокахматематики [Електронний ресурс] / І. Шевчук // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи . - 2013. - № 46. - С. 56-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ppps_2013_46_11.pdf
Шкільова Г. М. Організація дослідницької діяльності молодших школярів на уроках математики [Електронний ресурс] / Г. М. Шкільова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах . - 2014. - Вип. 36. - С. 535-541. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pfto_2014_36_77.pdf
Шкільова Г. М. Формування технологічної компетентності майбутнього вчителя початкових класів у викладанні галузі "математика" [Електронний ресурс] / Г. М. Шкільова // Наука і освіта . - 2014. - № 2. - С. 107-111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/NiO_2014_2_24.pdf
Богданович, М. В. Урок математики в початковій школі : посіб. для вчителя. - К. : Рад. шк., 1990. - 187 с.
Гаманюк, О. Реалізація особистісно-орієнтованого підходу на уроках математики у початковій школі// Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць. - Процес творчості у науково-педагогічному просторі : присвяч. 80-ти річчю з дня народження Б.І.Коротяєва. - Вип. 44. - С.117-122
Кочина Л. Особливості побудови уроку математики в початкових класах // ПОЧАТКОВА ШКОЛА . - 2006 . - № 7. - С.27-32.
Кочина Л. Особливості побудови уроку математики в початкових класах // ПОЧАТКОВА ШКОЛА . - 2006 . - № 8. - С.22-24.
Пермінова, І. Ефективність використання нових інформаційних технологій на різних етапах уроку математики в початковій школі // ПОЧАТКОВА ШКОЛА . - 2011 . - № 11. - С.21-25
Прищенко, М. Нестандартні уроки з математики у початкових класах // ПОЧАТКОВА ШКОЛА . - 2009 . - № 3. - С.35-39.
Шевчук, І. Використання інтерактивних технологій на уроках математики в початкових класах // ПОЧАТКОВА ШКОЛА . - 2005 . - № 8. - С.33-35.

.: Розділ: Математика :: 6.02.2015 21.51.10 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Сумы :: Запитання: 36001  
Оля запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти інформацію з теми: "Формування готовності до творчості учнів основної школи у процесі навчання математики"
Наша відповідь:
1. http://www.google.com.ua/url?url=http://osvita.ua/doc/files/news/89/8962/matematyka.doc&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=NivPVL_mJ4r0UuKWg8AP&ved=0CBMQFjAA&usg=AFQjCNFkQt5nBr8ZiJ7aZ0ykbMlKFY7KkA

2. http://elar.fizmat.tnpu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/548/Badutstuk.pdf?sequence=2

3. http://www.google.com.ua/url?url=http://kremenchuk-school16.edu.poltava.ua/Files/downloads/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9.doc&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=NivPVL_mJ4r0UuKWg8AP&ved=0CCYQFjAD&usg=AFQjCNEG9nfJ12MVz0Rn-L5ty5k3TGViOg

4. http://webcache.googleusercontent.com/search?hl=uk&q=cache:2tKbNwz7Q9AJ:http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/rozvitok-kreativnosti-uchniv-na-urokakh-matematiki.html+Формування творчості учнів у процесі навчання математики&gbv=2&&ct=clnk

5. http://ua.textreferat.com/referat-20536-1.html

6. http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=36277&pg=0

7. Абдуллаєва Н. П.
Формування творчої особистості учня у процесі позакласної роботи з математики // Обдарована дитина. - 2010. - № 2. - С. 18-20

8. Кривошия Т.
Нестандартні задачі як засіб формування пізнавальної діяльності та творчості учнів 5-6 класів дванадцятирічної школи // Математика в школах України. - 2007. - № 3. - С. 9-11; // Математика в школах України. - 2007. - № 6. - С. 42-47

9. Кушнір Василь.
Конструювання математичних об’єктів як чинник формування творчості // Математика в школі. - 2010. - № 12. - С. 26-32. - Бібліогр. в кінці ст.

10. Кушнір, Василь.
Педагогічні умови формування творчих умінь математично обдарованих учнів / Василь Кушнір, Григорій Кушнір, Наталія Рожкова // Рідна школа. - 2010. - № 11. - С. 17-22. - Бібліогр. в кінці ст.

11. Кушнір, Василь.
Формування творчого мислення учнів при розв’язуванні рівнянь і нерівностей // Математика в школі. - 2005. - № 5. - С. 35-40. - Бібліогр.: 13 назв..

12. Макаров С.
Формування творчих здібностей учнів у пресі розв'язування задач різними способами // Математика в школі. - 2003. - № 9. - С. 28-30. - Бібліогр.: 5 назв..

13. Мухіна О. М.
В. О. Сухомлинський про розвиток творчих здібностей дітей при викладанні математики. Формування творчої особистості в освіті Чернігівської області / О. М. Мухіна, Н. О. Ланько // Педагогічний вісник. - 2013. - № 2-3. - С. 73-79. - Бібліогр.: 17 назв..

14. Репета, Віктор.
Формування творчих здібностей учнів у процесі навчання математики шляхом організації дослідницької діяльності / Віктор Репета, Олексій Томащук // Математика в сучасній школі. - 2012. - № 6. - С. 16-21

15. Слєпкань З.
Формування творчої особистості учня в процесі навчання математики // Математика в школі. - 2002. - № 3. - С. 7-13 ; Математика в школі. - 2003. - № 1. - С. 6-9. - Бібліогр.: 16 назв.

.: Розділ: Математика :: 30.01.2015 16.39.05 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Суми :: Запитання: 35968  
Аліна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію про сучасне застосування інтегральної формули Коші та її наслідків. Дякую!
Наша відповідь:
Аліно, добридень!" радимо скористатися такими документами:

Дороговцев А. Я. Математичний аналіз, ч.1, 2. / А. Я. Дороговцев - К. : Либідь, 1993, 1994.

Зверович Э.И. Вещественный и комплексный анализ. Часть 6. Теория аналитических функций комплексного переменного.
http://www.twirpx.com/file/734619/

Ковальчук Б. Основи математичного аналізу, ч.1, 2. / Б. Ковальчук, Й. Шіпка. - Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010.

Кудрявцев Л. Курс математического анализа, Т. 2. - М.: Высш. шк., 1988. - 576 с.

Попов В. В. Методи обчислень : конспект лекцій для студентів механіко-математичного факультету / В. В. Попов. - К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2012. - 303 с.

Свешников А.Г. Теория функций комплексного переменного / А. Г. Свешников, А.Н. Тихонов. - М. : Наука, 1979.

Тер-Крикоров A. M. Курс математического анализа: Учеб. пособие для вузов. - 3-е изд., исправл. / A. M. Тер-Крикоров, М. И. Шабунин - М. : Физматлит, 2001. - 672 с.

Вісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика
http://visnyk-ami.lnu.edu.ua/client.asp?param=1&search=3&ind=11&key=22

Из истории интегрального исчисления.
http://studyport.ru/referaty/tochnyje-nauki/3914-iz-istorii-integralnogo-ischislenija

Інтегральна формула Коші
http://uk.wikipedia.org/wiki/Інтегральна_формула_Коші

Интегральная формула Коши
http://www.lawrencenko.ru/files/ca-l6-lawrencenko.pdf

Интегрирование функций комплексного переменного
http://mathhelpplanet.com/static.php?p=integrirovaniye-funktsiy-kompleksnogo-peremennogo

История математики: Период современной
http://hist.imkn.urfu.ru/content.php?period=4

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПОНЯТТЯ ІНТЕГРАЛ : реферат
http://search.ukr.net/?go=http://formula.co.ua/uploads/doc/integral_history_of_the_concept.docx

КВАТЕРНИОНЫ И НЕКОТОРЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ТОЖДЕСТВА
http://hypercomplex.xpsweb.com/articles/218/ru/pdf/03-07.pdf

Методи математичного аналізу при розв'язанні фізичних задач
http://knowledge.allbest.ru/mathematics/3c0a65625a3ac78a4c53a88421206d37_0.html

Научная школа профессора А. К. Циха "Интегральные методы в комплексном анализе и алгебраической геометрии"
http://research.sfu-kras.ru/science/schools/tsikh

Практичне застосування інтегральних числень
http://knowledge.allbest.ru/mathematics/2c0a65625b2bd68a5d53a88521306d26_0.html

РОЛЬ ТЕОРИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ МАТЕМАТИКЕ И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯХ (ОЛЕЙНИК О.А. , 1996), МАТЕМАТИКА
http://www.pereplet.ru/obrazovanie/stsoros/87.html

Сингулярные интегральные уравнения с ядром Коши в исключительных случаях
http://www.dissercat.com/content/singulyarnye-integralnye-uravneniya-s-yadrom-koshi-v-isklyuchitelnykh-sluchayakh

Теория - сингулярное интегральное уравнение
http://www.ngpedia.ru/id507368p1.html

ФУНКЦИЙ ТЕОРИЯ
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/FUNKTSI_TEORIYA.html?page=0,8

Чисельне вирішення задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь І-го порядку
http://5fan.ru/wievjob.php?id=2301

.: Розділ: Математика :: 26.01.2015 17.02.39 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: ужгород :: Запитання: 35908  
Оля запитує:
Допоможіть будь ласка знайти інформацію з теми: "Управління розумовою діяльністю учнів на уроках математики"
Наша відповідь:
http://www.yrok.net.ua/_ld/19/1994_S_9.pdf
http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00271313_0.html
http://pedsovet.su/publ/66-1-0-3567
http://refbest.ru/wievjob.php?id=45969
http://www.bestreferat.ru/referat-103269.html
http://nagolyk.at.ua/index/rozvitok_piznavalnoji_dijalnosti_uchniv_na_urokakh_matematiki/0-5

Крайзман, Михайло Львович.
Шляхи активізації розумової діяльності учнів при викладанні математики / Михайло Крайзман. - К. : Рад. школа, 1964. - 96 с. : черт. - Бібліогр. с. 95
Пацалюк, Оксана.
Активізація розумової діяльності учнів у процесі вивчення математики [Текст] : (кінець ХIХ - ХХ ст.) / О. Пацалюк // Рідна школа. - 2004. - № 6. - С. 56-58. - Бібліогр.: 10 назв.
Бєльчева, Тетяна.
Навчально-пізнавальна задача як об'єкт розумової діяльності молодших школярів [Текст] / Т. Бєльчева // Рідна школа. - 2006. - № 1. - С. 20-21. - Бібліогр.: 7 назв.
Сенченко, С. В.
Формування вміння узагальнювати [Текст] / С. В. Сенченко // Математика в школах України. - 2012. - № 3. - С. 2-14. - Бібліогр. в кінці ст.

.: Розділ: Математика :: 17.01.2015 12.06.59 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.629628 seconds