Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44892
   


Автор запитання: Катя із міста: Біла Церква :: Запитання: 35698  
Катя запитує:
Доброго дня!Прошу допомогти мені знайти матеріали за такою темі: Домашня робота як одна з форм організації навчання математики молодших школярів Дякую за відповідь:)
Наша відповідь:
Доброго дня, Катю!
Зверніться, будь ласка, до наступних ресурсів:
http://pidruchniki.com/17190512/pedagogika/domashnya_navchalna_robota
Домашня навчальна робота
http://osnova.com.ua/preview/book/2895/ТБ51_Suhareva_Domashniy_pomichnik_matem.pdf
Сухарева Л.С. Домашній помічник з математики виконуємо домашні завдання разом. 1-4 класи.
Розміщено зміст та передмову
http://www2.kspu.kr.ua/psiholog/download/library/metodika_matematiki.pdf
Богданович М.В., Козак М.В., Король Я.А. Методика викладання математики в початкових класах [Текст]: Навч. пос. / М.В. Богданович, М.В. Козак, Я.А. Король. — 3-є вид., перероб. і доп.— Тернопіль: Навчальна книга—Богдан, 2006.—336 с.
1.Анохіна, З. П. Розв’язування та складання текстових задач та рівнянь [Текст] : Конспект уроку з математики / З.П. Анохіна // Розкажіть онуку. - 2006. - N23/24(5 грудня). - С. 53-55.
2.Болотова, А. И. Развитие познавательной самостоятельности младших школьников средствами математики [Текст] / А. И. Болотова // Начальная школа. - 2009. - N 6. - С. 71-74.
3.Вичко, И. С. Задачи на нахождение времени. Вычисление периметра фигуры прямоугольной формы: Конспект урока для учащихся начальной школы [Текст] / И.С. Вичко // Розкажіть онуку. - 2006. - N13/14(22 июля). - С. 47-49.
4.Герасимова, О. І. З математикою ми дружимо [Текст] : методичні розробки уроків математики у 2 класі з розділу "Операції" за програмою "Росток" / О. І. Герасимова // Розкажіть онуку. - 2008. - N 8. - С. 96-104.
5.Голиков, А. И. Математическое развитие младших школьников [Текст] / А. И. Голиков // Педагогика. - 2008. - N 5. - С. 34-37.
6.Гречук, В. Шляхи вдосконалення математичної підготовки молодших школярів [Текст] / В. Гречук, Н. Кіщук // Початкова школа. - 2013. - N 8. - С. 25-30
7.Коберник, Г. Особливості застосування інтерактивних технологій навчання на уроках математики [Текст] / Г. Коберник // Початкова школа. - 2007. - N 11. - С. 16-21.
8.Комар, О. Планування і методичні розробки уроків математики за інтерактивними технологіями [Текст] / О. Комар // Початкова школа. - 2009. - N 7. - С. 13-17.
9.Кочина, Л. Особливості побудови уроку математики в початкових класах [Текст] / Л. Кочина // Початкова школа. - 2006. - N7. - С. 27-31.
10.Листопад, Н. Логічний складник математичної компетентності молодшого школяра: сутнісна характеристика та шляхи його формування [Текст] / Н. Листопад // Початкова школа. - 2013. - N 11. - С. 13-17.
11.Логачевська, Т. Індивідуалізація завдань для першокласників при розв’язуванні задач [Текст] / Т. Логачевська, С. Логачевська // Початкова школа. - 2013. - N 12. - С. 17-22.
12.Ляшова, Н. Логіко-дидактичні проблеми вивчення величин у початкових класах [Текст] / Н. Ляшова // Початкова школа. - 2009. - N 7. - С. 18-23.
13.Мироновська, Л. Розвивальний компонент технології проблемного навчання математики в початкових класах [Текст] / Л. Мироновська // Початкова школа. - 2012. - N 6. - С. 44-46.
14.Нургалиева, Г. З. Работа с одаренными детьми [Текст] : материал для внеклассной работы по математике во 2 классе / Г. З. Нургалиева, Г. Н. Хафизова // Начальная школа. - 2008. - N 2. - С. 61-66.
15.Пичугин, С. С. К вопросу о развитии творческих способностей младших школьников на уроках математики [Текст] / С.С. Пичугин // Начальная школа. - 2006. - N5. - С. 41-47.
16.Прищенко, М. Нестандартні уроки з математики у початкових класах [Текст] / М. Прищенко // Початкова школа. - 2009. - N 3. - С. 35-39.
17.Роганова, Н. Ф. Разноуровневые задания по математике [Текст] / Н.Ф. Роганова // Начальная школа. - 2003. - N9. - С. 79-80.
18.Скворцова, С. Обчислювальні навички як складова предметно-математичної компететності молодшого школяра [Текст] / С. Скворцова // Початкова школа. - 2011. - N 8. - С. 48-51.
19.Фадєєва, Т. Технологія складання нестандартних задач з математики [Текст] / Н. Фадєєва // Початкова школа. - 2009. - N 1. - С. 23-28.
20.Халидов, М. М. Теория и практика обучения младших школьников решению математических задач [Текст] / М.М. Халидов, В.М. Мукина // Начальная школа. - 2006. - N9. - С. 54-60.
21.Чекин, А. Л. Проблема обучения математике в начальной школе: интегративный подход [Текст] / А.Л. Чекин // Начальная школа. - 2005. - N7. - С. 62-66.
22.Яровая, В. В. Организация самостоятельной работы на уроках математики в начальных классах [Текст] / В.В. Яровая // Начальная школа. - 2006. - N4. - С. 84-86.
На все добре!

.: Розділ: Математика :: 11.12.2014 13.40.16 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Кременчуг :: Запитання: 35686  
Ірина запитує:
Добрий день) Допоможіть будь ласка знайти матеріал до курсової роботи з теми: Нестандартні задачі на уроках математики молодших школярів.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино. Пропонуємо вам переглянути нступні джерела:
М.В. Богданович М.В. Козак Я.А. Король Методика викладання математики в початкових класах
http://www2.kspu.kr.ua/psiholog/download/library/metodika_matematiki.pdf
«Методична система навчання розв’язування сюжетних задач учнів початкових класів»
http://skvor.info/files/books/metodyka_navchannya_rozvyazuvannya_zadach-1.pdf
http://skvor.info/publications/books-and-workbooks/
Інноваційні технології навчання математики у початкових класах
http://www2.kspu.kr.ua/psiholog/download/library/inovatsiini_tehnologii_navch_mat_u_poch_classah.pdf
http://osvita.pl.km.ua/~zosh1/content/1213/files/nakladova.pdf
http://njestandartn-zadach.webnode.com.ua/
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/245/10.pdf
Розвиток логічного мислення на уроках математики
http://www.gimnazija.sokal.lviv.ua/novyny/files/032012/282___1.pdf
Розвиток логічного мислення на уроках математики
http://www.messlug.tk/matematik.html
Розвиток логічного мислення молодших школярів на уроках математики
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Tvo_2013_2_37
Технологія складання нестандартних задач з математики
http://kdpu-tvogm.ucoz.ru/publ/tekhnologija_skladannja_nestandartnikh_zadach_z_matematiki_u_pochatkovikh_klasakh/1-1-0-1
http://osvita.pl.km.ua/~zosh1/content/1213/files/veluchko.pdf
http://www.yrok.net.ua/publ/rozvitok_logichnogo_mislennja_na_urokakh_matematiki/8-1-0-334

.: Розділ: Математика :: 10.12.2014 15.17.51 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Суми :: Запитання: 35634  
Юлія запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріал для написання курсової роботи з теми "Методика вивчення теми "Перпендикулярність площин" у класах різних профілів". Дякую!
Наша відповідь:
Ответ ожидается

.: Розділ: Математика :: 5.12.2014 17.52.13 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Міжгір’я :: Запитання: 35499  
Оксана запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу або інтернет-ресурси для написання науково-дослідної роботи з математики "Використання графіків функцій у медицині"
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано!
На жаль, не дуже багато матеріалу з Вашого питання:
1. Троша О.В. Математика і медицина / О. В. Троша // Все для вчителя. - 2010. - N 1/3. - С. 125-130.
2. Математичні методи в хімії та хімічній технології : навч. посібник для вузів / ред. Ю. К. Рудавський. - Л. : Світ, 1993. - 206
3. Вирченко Н.А. Графики функций : справочник : пер. с укр. / Н. А. Вирченко, И. И. Ляшко, К. И. Швецов. - 2-е изд.,стереот. - К. : Наукова думка, 1981. - 320 с.
4. Вирченко Н.А. Графики функций : Справочник / Н.А. Вирченко, И.И. Ляшко, К.И. Швецов; Ред. И.И. Ляшко, Пер. укр. - К. : Наукова думка, 1979. - 320 с.
5. Райхмист Р.Б. Графики функций : справочное пособие для ВУЗов / Р.Б. Райхмист. - М. : Высшая школа, 1991. - 160 с. : ил.
http://www.pandia.ru/text/78/114/53913.php
Мир тригонометрии. Тригонометрия в медицине и биологии.
http://www.umsa.edu.ua/lecture/biofisik/pilipchenkomathematicmedbiol.pdf
Пилипченко В.І. Використання елементів вищої математики в медико-біологічних дослідженнях: Навчальний посібник. – Полтава, 2000. – 69 с.
Успіхів!

.: Розділ: Математика :: 21.11.2014 22.03.28 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Суми :: Запитання: 35349  
Юлія запитує:
Доброго вечора! Допожіть знайти матеріал до дипломної роботи "Усні вправи на уроках математики в основній щколі"
Наша відповідь:
Добрый вечер. Предлагаем Вашему вниманию следующие источники:
Грицаєнко М.П. Усні вправи з математики (посібник для вчителя). — К. : Радянська школа, 1988.
Дорофеєв Г.В., Петерсен Л.Г. Математика. Експериментальний навчальний посібник. 6 клас. — Суми : ВАТ «СОД» Видавництво «Козацький вал», 2005.
Кордемский Б.А. Математическая смекалка. — М. : Наука, 1990.
Лукин Р.Д. и др. Устные упражнения по алгебре и началам анализа: Книга для учителя. — М. : Просвещение, 1986. — 96 с.
Математика в школі / Під ред. Тамари Хмари. — К. : Педагогічна преса, 2003 — 2004.
Слєпкань З.І. Психолого-педагогічні та методичні основи розвивального навчання математики. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. — 240с.
Степанов В.Д. Активизация внеурочной работы по математике в средней школе. — М. : Просвещение, 1991.
***************** ***************** ******************
Бурлыга, А.Я. Интересные приёмы устного счёта. // Начальная школа. 1985. № 5.
Волошина, М. Активизация познавательной деятельности школьников на уроках математики. // Начальная школа. 1992. № 9. С. 15.
Давидова, Г. Поміркуй : [логічні математичны завдання] // Позакласний час. 2014. № 4. С. 39.
Зимовец, К. Интересные приемы устных вычислений. // Начальная школа. 1990. № 6. С. 44—46.
Купчик-Заїка, З. Усні вправи з математики в 4 класі // Початкова школа. 2008. № 12. С. 17—20. [Початок №11/2008].
Липатникова, Н. Роль устных упражнений на уроках математики. // Начальная школа. 1998. № 2. С. 34—38.
Методическая копилка : Подборка статей // Начальная школа. 2011. № 12. С. 89.
Мишенева, Т. Приемы организации устного счета. Из опыта. // Начальная школа. 1987. № 2. С. 30—32.
Носенко, Л. Творчі вправи та ігри як невід'ємна частина логічного мислення молодших школярів // Початкова школа. 2005. № 7. С. 40—41.
Повстемська, В. Технологія розвитку дослідницьких здібностей учнів : Методика та пошук // Математика в школах України. 2005. № 2. С. 2—5.
Якиляшек, В. Добірка задач і вправ для занять математичного гуртка // Математика (укр.). 2004. Січень (№ 4). С. 1—6; 20—23.
***************** ****************** *****************
«Использование различных видов устных упражнений, как средство повышения познавательного интереса к уроку математики». — Режим доступу : http://www.proshkolu.ru/user/rabina2010/blog/145324/
Комплексные устные упражнения на уроках математики в начальной школе. — Режим доступу : http://festival.1september.ru/articles/512124/
Николаева, О.Г. УСТНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. — Режим доступа : http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2014/10/16/ustnye-uprazhneniya-na-urokakh-matematiki
Усні вправи на уроках математики : дипломна робота. — Режим доступу : http://www.fastiv-lyceum.edukit.kiev.ua/Files/downloads/Казновська Л.П._Усні вправи на уроках математики.pdf

.: Розділ: Математика :: 6.11.2014 23.52.51 :.
.: Донецька обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.25229 seconds