Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45626
   


Автор запитання: Оксана із міста: Міжгір’я :: Запитання: 35499  
Оксана запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу або інтернет-ресурси для написання науково-дослідної роботи з математики "Використання графіків функцій у медицині"
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано!
На жаль, не дуже багато матеріалу з Вашого питання:
1. Троша О.В. Математика і медицина / О. В. Троша // Все для вчителя. - 2010. - N 1/3. - С. 125-130.
2. Математичні методи в хімії та хімічній технології : навч. посібник для вузів / ред. Ю. К. Рудавський. - Л. : Світ, 1993. - 206
3. Вирченко Н.А. Графики функций : справочник : пер. с укр. / Н. А. Вирченко, И. И. Ляшко, К. И. Швецов. - 2-е изд.,стереот. - К. : Наукова думка, 1981. - 320 с.
4. Вирченко Н.А. Графики функций : Справочник / Н.А. Вирченко, И.И. Ляшко, К.И. Швецов; Ред. И.И. Ляшко, Пер. укр. - К. : Наукова думка, 1979. - 320 с.
5. Райхмист Р.Б. Графики функций : справочное пособие для ВУЗов / Р.Б. Райхмист. - М. : Высшая школа, 1991. - 160 с. : ил.
http://www.pandia.ru/text/78/114/53913.php
Мир тригонометрии. Тригонометрия в медицине и биологии.
http://www.umsa.edu.ua/lecture/biofisik/pilipchenkomathematicmedbiol.pdf
Пилипченко В.І. Використання елементів вищої математики в медико-біологічних дослідженнях: Навчальний посібник. – Полтава, 2000. – 69 с.
Успіхів!

.: Розділ: Математика :: 21.11.2014 22.03.28 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Суми :: Запитання: 35349  
Юлія запитує:
Доброго вечора! Допожіть знайти матеріал до дипломної роботи "Усні вправи на уроках математики в основній щколі"
Наша відповідь:
Добрый вечер. Предлагаем Вашему вниманию следующие источники:
Грицаєнко М.П. Усні вправи з математики (посібник для вчителя). — К. : Радянська школа, 1988.
Дорофеєв Г.В., Петерсен Л.Г. Математика. Експериментальний навчальний посібник. 6 клас. — Суми : ВАТ «СОД» Видавництво «Козацький вал», 2005.
Кордемский Б.А. Математическая смекалка. — М. : Наука, 1990.
Лукин Р.Д. и др. Устные упражнения по алгебре и началам анализа: Книга для учителя. — М. : Просвещение, 1986. — 96 с.
Математика в школі / Під ред. Тамари Хмари. — К. : Педагогічна преса, 2003 — 2004.
Слєпкань З.І. Психолого-педагогічні та методичні основи розвивального навчання математики. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. — 240с.
Степанов В.Д. Активизация внеурочной работы по математике в средней школе. — М. : Просвещение, 1991.
***************** ***************** ******************
Бурлыга, А.Я. Интересные приёмы устного счёта. // Начальная школа. 1985. № 5.
Волошина, М. Активизация познавательной деятельности школьников на уроках математики. // Начальная школа. 1992. № 9. С. 15.
Давидова, Г. Поміркуй : [логічні математичны завдання] // Позакласний час. 2014. № 4. С. 39.
Зимовец, К. Интересные приемы устных вычислений. // Начальная школа. 1990. № 6. С. 44—46.
Купчик-Заїка, З. Усні вправи з математики в 4 класі // Початкова школа. 2008. № 12. С. 17—20. [Початок №11/2008].
Липатникова, Н. Роль устных упражнений на уроках математики. // Начальная школа. 1998. № 2. С. 34—38.
Методическая копилка : Подборка статей // Начальная школа. 2011. № 12. С. 89.
Мишенева, Т. Приемы организации устного счета. Из опыта. // Начальная школа. 1987. № 2. С. 30—32.
Носенко, Л. Творчі вправи та ігри як невід'ємна частина логічного мислення молодших школярів // Початкова школа. 2005. № 7. С. 40—41.
Повстемська, В. Технологія розвитку дослідницьких здібностей учнів : Методика та пошук // Математика в школах України. 2005. № 2. С. 2—5.
Якиляшек, В. Добірка задач і вправ для занять математичного гуртка // Математика (укр.). 2004. Січень (№ 4). С. 1—6; 20—23.
***************** ****************** *****************
«Использование различных видов устных упражнений, как средство повышения познавательного интереса к уроку математики». — Режим доступу : http://www.proshkolu.ru/user/rabina2010/blog/145324/
Комплексные устные упражнения на уроках математики в начальной школе. — Режим доступу : http://festival.1september.ru/articles/512124/
Николаева, О.Г. УСТНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. — Режим доступа : http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2014/10/16/ustnye-uprazhneniya-na-urokakh-matematiki
Усні вправи на уроках математики : дипломна робота. — Режим доступу : http://www.fastiv-lyceum.edukit.kiev.ua/Files/downloads/Казновська Л.П._Усні вправи на уроках математики.pdf

.: Розділ: Математика :: 6.11.2014 23.52.51 :.
.: Донецька обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Суми :: Запитання: 35346  
Юлія запитує:
Допоможіть знайти інформацію для реферату на тему "Принцип Діріхле".
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє!
Пропонуємо звернутися до наступних джерел:
1. Принцип Діріхле в задачах : Навч. посіб. / Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича; [Уклад. Лінчук С.С., Лінчук Ю.С.]. — Чернівці : Рута, 2000. — 76, [1] с. — Бібліогр.: с. 75-76.
2. Шеремета, М. М. Цілі ряди Діріхле : Навч. посібник для мат. спец. вузів / М.М. Шеремета; Ін-т систем досліджень освіти. Львів. ун-т. — К., 1993. — 168 с. : іл. — Бібліогр.: с. 166-168.
http://ermine.narod.ru/MATH/STAT/DIRIHLET/dirihlet.html
http://www.dissercat.com/content/printsip-dirikhle-dlya-b-garmonicheskogo-i-b-poligarmonicheskogo-uravnenii-i-dlya-zadachi-o-
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&ved=0CCcQFjACOAo&url=http://fm2577.narod.ru/olimp/dir.doc&ei=k31cVJ6cFof1aryXgtgD&usg=AFQjCNFewIpzu43EsTslTG-zM1W2s-7EbQ&cad=rja
http://ermine.narod.ru/MATH/STAT/DIRIHLET/sect1.htm
http://www.mccme.ru/free-books/prasolov/planim/gl21.htm
http://math4school.ru/princip_Dirihle.html
http://sva.in.ua/problems009.php
http://www.mccme.ru/courses/dirihle.html
http://www.tutoronline.ru/blog/ispolzovanie-principa-dirihle-v-geometrii
http://www.problems.ru/articles/216.php
http://www.smekalka.pp.ru/math_dir.html
http://logo-rai.ru/index.php/princip-dirihle

.: Розділ: Математика :: 6.11.2014 21.31.07 :.
.: ЦБС Оболонського району м. Києва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Суми :: Запитання: 35296  
Юлія запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти матеріал по темі "Методика вивчення елементів комбінаторики, теорії ймовірностей та математичної статистики в класах різних профілів". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо наступні матеріали з Вашої теми:
1. Біляй Ю. П. Система контролю знань до дистанційного курсу "Теорія ймовірностей і математична статистика” [Електронний ресурс] / Ю. П. Біляй // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання . - 2011. - №. 10. - С. 114-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nchnpu_2_2011_10_18.pdf
2. Війчук Т.І. Вивчення елементів статистики в контексті міжпредметних зв'язків шкільних курсів математики і фізики: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Т.І. Війчук ; Черкас. нац. ун-т ім. Б.Хмельницького. — Черкаси, 2009. — 20 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09vtikmf.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
3. Задорожня Т.М. Початки теорії ймовірностей та математичної статистики в змісті математичної освіти коледжів фінансово-економічного спрямування: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Т.М. Задорожня ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 24 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07ztmfes.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
4. Карупу О. В. Про викладання теорії ймовірностей та математичної статистики англомовним студентам [Електронний ресурс] / О. В. Карупу, Т. А. Олешко, В. В. Пахненко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки . - 2013. - Вип. 113. - С. 36-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VchdpuP_2013_113_11.pdf
5. Соколенко Л. О. Особливості методики навчання елементів комбінаторики та теорії ймовірностей в роботах З. Г. Шефтеля [Електронний ресурс] / Л. О. Соколенко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки . - 2013. - Вип. 113. - С. 90-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VchdpuP_2013_113_26.pdf
6. Трунова О.В. Навчання початків теорії ймовірностей і вступу до статистики в ліцеях і класах з поглибленим вивченням математики: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / О.В. Трунова ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2007. — 19 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07tovpvm.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
7. Хомяк М. Специфіка викладання теорії ймовірностей для студентів напряму "Соціологія" [Електронний ресурс] / М. Хомяк // Соціологічні студії . - 2013. - № 1. - С. 83-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/socst_2013_1_18.pdf
*****
8. Андрієнко В. О. Математична статистика для психологів : Навч. посіб. для студ. вузів, що навч. за спец. "Психологія" / В. О. Андрієнко; Південноукр. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. - О. : АстроПринт, 1999. - 231 c.
9. Варущик, Н. П. Вивчення елементів комбінаторики та теорії ймовірностей [Текст] : навч.-метод. посібник / Н. П. Варущик, Т. А. Овчинникова ; Ніжинський держ. педагогічний ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин : Видавництво НДПУ ім. М.Гоголя, 2004. - 78 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с. 77-78
10. Задорожня Т.М. Використання прикладних задач при вивченні теорії ймовірностей // Математика в шк. – 2005. – № 10. – С. 35 – 39.
11. Задорожня Т.М. Впровадження початків теорії ймовірностей у навчальний процес – потреба часу // Наука і сучасність. Збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. – К., Логос, 2001, том ХХІХ. – С.73 – 78.
12. Задорожня Т.М. Деякі особливості вивчення теорії ймовірностей // Теорія та методика навчання математики та фізики, інформатики: Збірник наукових праць: В трьох томах. – Кривий Ріг: Видавничий відділ КДПУ, 2001. – Т.1: Теорія та методика навчання математики. – С.102 – 104.
13. Клочко Н. О. Нові підходи до вивчення теорії ймовірностей і математичної статистики / Н. О. Клочко // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. - 2001. - № 4. - С. 98-102. – [Запропоновано методику застосування математичних пакетів у процесі вивчення теорії ймовірності та математичної статистики].
14. Пуханова Л. С. Особливості методики навчання теоретичному матеріалу з теорії ймовірностей і математичної статистики студентів ВНЗ / Л. С. Пуханова // Дидактика математики: пробл. і дослідж.. - 2006. - Вип. 26. - С. 105-108.
15. Слєпкань З. І. Методика навчання математики : Підруч. для студ. мат. спец. вищ. навч. закл. / З. І. Слєпкань. - 2-е вид., доповн. і переробл. - К. : Вища шк., 2006. - 582 c. [Запропоновано загальну методику навчання математики, зокрема, методику навчання математики в V - VI класах, алгебри, геометрії в основній школі, стереометрії, елементів комбінаторики, початків теорії імовірностей вступу до статистики.]
16. Трунова О. В. Методика структурування і вивчення теоретичного матеріалу з початків теорії ймовірностей і вступу до статистики в умовах диференціації навчання / О. В. Трунова // Дидактика математики: пробл. і дослідж.. - 2006. - Вип. 25. - С. 164-170. [Розглянуто профільну і рівневу диференціацію як нерозривні елементи процесу навчання під час вивчення теоретичного матеріалу початків теорії ймовірностей і вступу до статистики в ліцеях і класах з поглибленим вивченням математики]
17. Трунова О. В. Система задач з початків теорії ймовірностей та вступу до статистики і методика їх розв'язування / О. В. Трунова // Дидактика математики: пробл. і дослідж.. - 2006. - Вип. 26. - С. 96-104.
18. Трунова О.В. Про вивчення початків теорії ймовірностей та елементів статистики в ліцеях і класах з поглибленим вивченням математики // Математика в школі. - 2005. - №2. - С.40-47.

.: Розділ: Математика :: 3.11.2014 21.28.20 :.
.: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ганна із міста: Хуст :: Запитання: 35274  
Ганна запитує:
Доброго дня! Підкажіть будь-ласка бібліографію (особливо монографії та автореферати) для написання роботи до теми "Роль дидактичних засобів у формуванні початкових математичних понять у дошкільників". Попрошу Вас підібрати онлайн-джерела.Зазадалегідь щиро Вам вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо наступні матеріали з Вашої теми:
1. Грама Г.П. Підготовка майбутніх вихователів до формування елементарних математичних уявлень у дошкільників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Г.П. Грама ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2010. — 20 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10ggpmud.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
2. Миргород О.І. Становлення варіативності мислення у дітей старшого дошкільного віку: автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / О.І. Миргород ; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2009. — 20 с. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09moisdv.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
3. Татаринова С.О. Формування логіко-математичних понять у старших дошкільників у процесі пізнавальної діяльності: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.08 / С.О. Татаринова ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2008. — 21 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08tsoppd.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
*****
1. Білоусько Л. В. Розвиток мовлення старших дошкільників у процесі навчанні їх елементів математики / Л. В. Білоусько // Психолінгвістика . - 2012. - Вип. 9. - С. 20-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/psling_2012_9_4.pdf
2. Брежнєва О. Г. Використання електоронних презентацій у процесі навчання старших дошкільників розв’язанню арифметичних задач: теоретико-методичний аспект / О. Г. Брежнєва // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки . - 2013. - № 13(1). - С. 60-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlup_2013_13(1)__12.pdf
3. Іщенко Л. Формування логіко-математичних понятьу дітей старшого дошкільного віку / Л. Іщенко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету . - 2009. - Ч. 2. - С. 139-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpudpu_2009_2_20.pdf
4. Кіт Г. І. Підготовка педагогів до використання елементів народної математики в роботі з дітьми старшого дошкільного віку / Г. І. Кіт, І. В. Гриндій // Педагогічний дискурс . - 2012. - Вип. 13. - С. 142-145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/0peddysk_2012_13_34.pdf
5. Павленко Л. Г. Роль дидактичних ігор у розвитку логіко-математичних здібностей дошкільників / Л. Г. Павленко // Таврійський вісник освіти . - 2013. - № 2. - С. 80-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tvo_2013_2_18.pdf
6. Підлипняк І. Підготовка майбутніх вихователів до логіко-математичного розвитку дітей у різновіковій групі / І. Підлипняк // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету . - 2009. - Ч. 2. - С. 268-274. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpudpu_2009_2_36.pdf
7. Скотна М. Математична освіта дошкільників у Польщі / М. Скотна // Молодь і ринок . - 2013. - № 12. - С. 137-142. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mir_2013_12_30.pdf
8. Старченко В. А. Обґрунтування технології формування у старших дошкільників логіко-математичної компетентності / В. А. Старченко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді . - 2013. - Вип. 17(2). - С. 322-328. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tmpvd_2013_17(2)__37.pdf
9. Степанова Т. Розвиток змісту математичних знань у різні періоди історії дошкільної педагогіки на початку ХХ століття [Електронний ресурс] / Т. Степанова // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи . - 2008. - Вип. 24. - С. 188-195. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ppps_2008_24_32.pdf
10. Стрілець С. І. Формування методико-математичної компетентності майбутніх педагогів та вихователів дошкільних навчальних закладів у контексті розвитку вищої освіти / С. І. Стрілець // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки . - 2013. - Вип. 113. - С. 197-201. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VchdpuP_2013_113_52.pdf
11. Шматченко Г. О. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення компетентності вихователів щодо логіко-математичного розвитку старших дошкільників / Г. О. Шматченко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки . - 2013. - № 13(1). - С. 249-256. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlup_2013_13(1)__38.pdf
12. Шматченко Г. О. Модель як засіб формування логіко-математичної компетентності старших дошкільників / Г. О. Шматченко. // Науковий вісник Донбасу . - 2011. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvd_2011_1_11.pdf

***** Можливо Вам також підійдуть матеріали по початковій школі:
1. Васенко В.В. Дидактичні основи навчання графічної грамоти учнів початкової школи: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / В.В. Васенко ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2002. — 19 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02vvvups.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
2. Височан Л.М. Дидактичні основи побудови підручників з природничо-математичних дисциплін для початкових шкіл України (1958 - 1991рр.): автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Л.М. Височан ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2008. — 20 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08vlmpsu.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
3. Непомняща Г.І. Дидактичні засоби формування природничо-математичних понять в учнів початкової школи: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / Г.І. Непомняща ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2009. — 23 с. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09ngiups.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
4. Маяцька Г. С. Методи та прийоми раціонального використання дидактичної гри в навчанні молодших школярів / Г. С. Маяцька // Таврійський вісник освіти . - 2013. - № 3. - С. 147-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tvo_2013_3_26.pdf
5. Непомняща Г. І. Підготовка вчителя до використання дидактичних засобів у процесі формування математичних понять у молодших школярів / Г. І. Непомняща // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки . - 2012. - № 22(1). - С. 265-273. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlup_2012_22(1)__36.pdf
6. Тогобецкая Е. Формирование элементарных математических понятий младшего школьника / Е. Тогобецкая // Проблеми підготовки сучасного вчителя . - 2012. - № 6(3). - С. 72-77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ppsv_2012_6(3)__12.pdf

.: Розділ: Математика :: 2.11.2014 18.50.47 :.
.: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.330008 seconds