Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45734
   


Автор вопроса: Валентина из города: с.Залужжя :: Вопрос: 35268  
Валентина спрашивает:
Допоможіть, будь-ласка, знайти літературу на манівську роботу з математики "Математичні несподіванки та курйози". Дякую.
Наш ответ:

.: Раздел: Математика :: 1.11.2014 22.25.44 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олена из города: Кременчуг :: Вопрос: 35166  
Олена спрашивает:
Добрый день! Помогите, пожалуйста, подобрать литературу по теме: "Формування уявлень про геометричні фігури і форму предметів у дошкільників". Спасибо!
Наш ответ:
Олено, добридень! Перегляньте, будь ласка, такі документи:

Белошистая А.В.. Формирование и развитие математических способностей дошкольников: Вопросы теории и практики: Курс лекций для студ. дошк. факультетов высш. Учеб. Заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 400с.:ил.

Козлова С.А.; Куликова Т.А. Дошкольная педагогіка. – Москва, 2002.

Метлина Л.С. Математика в детском саду: Пособие для воспитателя дет. сада. – 2-е узд., перераб. – М.: Просвещение, 1984. – 256с., ил.

Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. – К., 2004.

Щербакова К. Й. Теорія і методика математичного розвитку. 2005. Євр. Університет. – 206с.

Пащенко О. Асоціативне мислення / О. Пащенко // Дошкільне виховання. - 2008. - №12. - С.16-17.

Математичні сходинки : працюємо за програмою "Я у Світі" : досвід педагогів з розвитку логіко-математичної компетентності дошкільників : [матеріали] // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2011. - № 4 (квітень). - С. 1-112.

Чарівні фігури геометрії : [добірка цікавих завдань і вправ для вчителів і батьків, спрямованих на розвиток у дітей пам'яті, уваги, уяви, мислення, спостережливості та моторики] // Розкажіть онуку. - 2011. - № 15-16 (серпень). - С. 109-122.

Дітям про площинні фігури : країна дошкілля : готуємося до школи / підгот. К. Поліняка // Розкажіть онуку. - 2012. - № 21-22 (листопад). - С. 141-143.

У замку королеви Геометрії : [коспекти уроків, вірші про геометричні фігури] // Розкажіть онуку. - 2013. - № 5-6 (березень). - С. 66-68.

Використання дидактичної гри у формуванні уявлень про геометричні фігури та форми предмета
http://ua-referat.com/Використання_дидактичної_гри_у_формуванні_уявлень_про_геометричні_фігури_та_форми_предмета

Іщенко Л.В.ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ СУПРОВОДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: навчальний посібник для студентів спеціальності «Дошкільна освіта»
http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/1267/1/Педагогічний супровід формування елементарних математичних уявлень.pdf

Особливості сприймання форм предметів дітьми дошкільного віку
http://studentam.net.ua/content/view/10397/100/

Щербакова К.Й.Методика формування елементарних математичних уявлень у дошкільників :допущено міністерством освіти України. Навчальний посібник
http://umanpedcollege.at.ua/SR/DO/I/MFEMU/posibnik_metodika_formuvannja_elementarnikh_matema.pdf

.: Раздел: Математика :: 22.10.2014 17.30.53 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Юля из города: Суми :: Вопрос: 34769  
Юля спрашивает:
Форми навчання математика учнів старшої школи
Наш ответ:
Доброго дня. Пропонуємо Вам переглянути такі джерела інформації:
- Зіненко, І. М. Використання адаптивної системи навчання для формування математичної компетентності учнів старших класів гуманітарного профілю. // Збірник наукових праць. — Херсон, 2011. — Вип. 57. — С. 107-112.
- Семенець, С. П. Методичні вимоги до організаційних форм та засобів навчання математики з метою розвитку продуктивного мислення учнів старших класів. // Вісник. — Житомир, 1998. — Вип. 2. — С. 36-39.
- Хряпко, Аліна. Особливості підготовки та проведення уроків-лекцій у процесі навчання математики учнів старшої школи. // Збірник наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету. — Полтава, 2012. —
С. 102-103.
- Філон, Л. Г. Диференційований підхід до формування мотивації навчання математики учнів старшої профільної школи. // Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО-2013). — Черкаси, 2013. — С.
108-109.
- http://www.mon.gov.ua/ua/news/29001-do-uvagi-vchiteliv,-uchniv-ta-yihnih-batkiv-viznacheno-poryadok-zakinchennya-navchalnogo-roku-ta-provedennya-dpa
- http://npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/ikpp_kpp_Matematuka 1/160.html
- http://www.rusnauka.com/20_PRNiT_2007/Pedagogica/23722.doc.htm
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CC4QFjAC&url=http://www.mon.gov.ua/img/zstored/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F.docx&ei=eh3jU4vzNaiA4gS6vYHgAQ&usg=AFQjCNGXT5WfeU-wZnIAFJasMmjnNwmNsg&bvm=bv.72676100,d.bGE&cad=rja
- http://gimnasia.genichesk.com.ua/publications/neimet_methods.htm
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEUQFjAF&url=http://soippo.edu.ua/userfiles/matem_osv.doc&ei=f0HjU5uSHuOx0QW50IGwDg&usg=AFQjCNFtjvMuWbl8pGwYoTcWXgziNquXhg&bvm=bv.72676100,d.d2k&cad=rja

.: Раздел: Математика :: 6.08.2014 17.13.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Тетяна из города: Київ :: Вопрос: 34764  
Тетяна спрашивает:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти підручники (посібники) з геометрії ХІХ-ХХ століття та їх характеристику. Дякую!
Наш ответ:
Доброго дня, Тетяно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Авраменко В. Роль учених наукового товариства ім. Т. Шевченка у вітчизняному шкільному підручникотворенні [Електронний ресурс] / В. Авраменко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи . - 2011. - № 39(2). - С. 257-262. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ppps_2011_39(2)__39.pdf
Бевз, Григорій. Філософія шкільного підручника геометрії / Г. Бевз // Математика в школі. - 2007.- №4. - С.29-37.
Бурда, М. І. Зміст підручника з геометрії для спеціалізованих шкіл. // Проблеми сучасного підручника. — К.,, 2000. — Вип. 2. — С. 44-47.
Гапак О. М. Становлення і розвиток змісту гімназійної математичної освіти на західноукраїнських землях (кінець ХІХ - початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / О. М. Гапак; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ, 2012. - 20 c.
Гупан Н. М. Перші здобутки вітчизняного підручникотворення у контексті диференціації навчання школярів (друга половина ХІХ –початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Н. М. Гупан // Педагогіка та психологія . - 2011. - Вип. 39. - С. 95-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpkhnpu_ped_2011_39_16.pdf
Лубенська, Т. Деякі нові аспекти методики написання підручника з тем «Лінійна, векторна алгебра та аналітична геометрія». // Міжнародна Наукова Конференція ім. акад. М.Кравчука. Сьома Міжнародна Наукова Конференція імені академіка М.Кравчука, (14-16 травня 1998 р., Київ). — К., 1998. — С. 300-301.
Міськова Н. М. Становлення змісту шкільної початкової математичної освіти в Україні (60-і роки XIX - 30-і роки ХХ ст.) : Автореф. дис... канд. пед. наук / Н. М. Міськова; Житомир. держ. ун-т ім. І.Франка. - Житомир, 2005. - 20 c.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2005/05mnmrrs.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Міськова Н.М. Творення підручників з математики в початкових школах України в 1917-1933 рр. // Нова пед. думка. - 2003. - №3. - С. 81-83.
Проблеми математичної освіти. ПМО-2010 : Матеріали міжнар. наук.-метод. конф., 24 - 26 лист. 2010 р., Черкаси / ред.: А. І. Кузьмінський, Н. А. Тарасенкова, М. І. Бурда; МОН України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Ін-т педагогіки АПН України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Білорус. держ. ун-т, Брян. держ. ун-т ім. академіка І.Г. Петровського. - Черкаси, 2010. - 398 c.
Сверчевська І. А. Еволюція вивчення геометричних тіл у шкільному курсі стереометрії / І. А. Сверчевська // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту. - 2003. - № 13. - С. 28-31.
Сверчевська І. А. Методична система вивчення геометричних тіл у загальноосвітній школі : Автореф. дис... канд. пед. наук / І. А. Сверчевська; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2007. - 20 c.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07siatzs.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Сверчевська І. А. Структурування змісту розділу "геометричні тіла" у перших шкільних підручниках з геометрії західної України / І. А. Сверчевська // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2009. - № 48. - С. 54-58.
Семеновська, Л. Ідея політехнізму в підручникотворенні (друга половина XIX – початок XX ст.). // Гуманізація навчально-виховного процесу. — Слов’янськ, 2008. — Вип. 40. — С. 166-171.
Стрілець С. І. Проблеми шкільної математичної освіти у педагогічній спадщині К.Ф.Лебединцева (1878 - 1925) : Автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.01 / С. І. Стрілець; Ін-т педагогіки АПН України. - К., 2003. - 19 c.-
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2003/03ssipsl.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Стрілецька, Наталія Михайлівна. Діяльність Київського фізико-математичного товариства з розвитку шкільної математичної освіти у кінці ХІХ - на початку ХХ століття [Текст] : монографія / Стрілецька Н. М. ; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів : [б. в.], 2012. - 295 с.
Стукало Н. М. Вивчення неевклідової геометрії в середній школі (за методикою П. О. Долгушина (1912 р.)) / Н. М. Стукало // Математика в школі. – 2006. – № 4. – С. 34–39.
Стукало Н. М. Діяльність Київського фізико-математичного товариства з розвитку шкільної математичної освіти в кінці XIX - на початку XX століття: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. М. Стукало ; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. — Чернігів, 2011. — 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11SNMSHM.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Стукало Н. М. Питання пропедевтичного курсу геометрії в діяльності Київського фізико-математичного товариства і сучасна школа / Н. М. Стукало // Математика в школі. – 2006. – № 1. – С. 51–54.
Стукало Н. М. Реалізація О. М. Астрябом ідей Київського фізико-математичного товариства в підручнику «Наочна геометрія» (1909) / Н. М. Стукало // О. М. Астряб – засновник наукової школи з методики математики в Україні: матеріали вузівської науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження відомого українського педагога і математика (м. Чернігів, 3 вересня 2004 року) / [за ред. проф. І. В. Зайченка]. – Чернігів, 2005. – С. 18–21.
Фуртак Б. Л. Структурування змісту в сучасних австрійських і українських підручниках з математики і фізики для середньої школи (порівняльний аналіз) : Автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.09 / Б. Л. Фуртак; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2001. - 20 c.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2001/www.nbuv.gov.ua&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Жосан О.Е. СТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ШКІЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ПРИРОДОЗНАВЧИХ ТА МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН (20-ТІ – ПОЧАТОК 30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ)- http://ps.kspu.edu/index.php/ps/article/view/11/11
Шеховцова Дарья Николаевна. Сравнительный анализ школьных учебников геометри- http://jurnal.org/articles/2009/ped13.html

.: Раздел: Математика :: 6.08.2014 07.01.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Инна из города: Сумы :: Вопрос: 34572  
Инна спрашивает:
ТЕКСТОВІ ЗАДАЧІ ПРАКТИЧНОГО ЗМІСТУ В КУРСІ МАТЕМАТИКИ 5 КЛАСУ
Наш ответ:

.: Раздел: Математика :: 26.05.2014 20.17.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.373407 seconds