Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44817
   


Автор запитання: Инна із міста: Сумы :: Запитання: 34119  
Инна запитує:
Допоможіть будь-ласка знайти матеріал "Характеристика задач прикладного змісту".
Наша відповідь:
Доброго дня!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Атамась, В. В. Математичні задачі практичного характеру в стимулюванні навчальної діяльності учнів. // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО-2005), 20-22 квітня 2005 р., м. Черкаси, Україна. — Черкаси, [2005]. — С. 28-29.
Задачі та методи прикладної математики / [Відп. за вип. Ю.М.Щербина]. — Львів : Світ, 1993. — 101 с. — (Вісник / Львів. ун-т. Серія мех.-мат.; Вип.39).
Курс лекцій та контрольні завдання з дисципліни «Прикладна математика» : [Навч. посіб. для студ. вищ. техн. навч. закл.] / Л.В.Васильєва, І.А.Гетьман, Л.М.Топтунова, В.М.Чорномаз; Донбас. держ. машинобуд. акад. — Краматорськ, 2006. — 135 с.
Практичні заняття з прикладної математики : Прикл. розв’яз. типових задач і завдання для самост. роботи студ. зооінж. ф-ту / Уклад.: В.Ф.Понеділок, Н.А.Марчук; Поділ. держ. арар.-техн. акад. Каф. мат. дисциплін. — Кам’янець-Подільський : Абетка, 2003. — 114, [2] с.
Прикладні задачі математики та механіки : матеріали XIX міжнар. наук.-техн. конф. : (Севастополь, 12-16 верес. 2011 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Севастоп. нац. техн. ун-т (СевНТУ); [редкол.: А. П. Фалалеєв (голова) та ін.]. — Севастополь : СевНТУ, 2011. — 247 с.
Прикладні задачі математики в механіці, економіці, екології : матеріали IX міжнар. студент. наук. конф. (Севастополь, 18-22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Севастоп. нац. техн. ун-т; [редкол.: Ю. Є. Обжерін (голов. ред.) та ін.]. — Севастополь : СевНТУ, 2011. — 175 с.
Соколенко, Лілія Олександрівна. Прикладні задачі природничого характеру в курсі алгебри і початків аналізу: практикум : навч. посіб. / Л. Соколенко, Л. Г. Філон, В. О. Швець. — К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. — 127 с.
Соколенко, Л. О. Про необхідність створення системи прикладних задач природничого характеру для профільного навчання математики. // Дидактика математики: проблеми і дослідження. — Донецьк, 2005. — Труди міжнар. наук.-метод. конф. «Евристичне навчання математики». — С. 218-222.
Трасковецька, Лілія Михайлівна. Прикладна математика : [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Л.М.Трасковецька, Г.Я.Стопень. — Хмельницький : [ХНУ], 2004. — 135 с.
Шавальова, О. В. Цільове повторення розв’язування окремих типів прикладних задач як засіб формування математичних компетентностей учнів медичних училищ. // Дидактика математики: проблеми і дослідження. — Донецьк, 2005. — Труди міжнар. наук.-метод. конф. «Евристичне навчання математики». — С. 231-236.
http://scaspee.com/6/post/2013/01/kislova-ma-gorshkova-ga-slovak-ki.html
http://ua.textreferat.com/referat-20511.html

.: Розділ: Математика :: 1.04.2014 21.28.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрей із міста: Одесса :: Запитання: 34090  
Андрей запитує:
Здравствуйте, помогите пожалуйста найти книгу, автор: Бідюк Петро Іванович. Я пишу диплом на тему " математичне моделювання технологічних об'єктів на основі числових рядів", мне попадаются книги об "экономике", этого автора. А это немного не то. Спасибо заранее!
Наша відповідь:
Добрый день! Предлагаем ознакомиться с работами, в которых Бидюк П. И. выступает автором, соавтором или редактором:
1. Архітектура ЕОМ та мереж : Конспект лекцій / Міжнар. наук.-техн. ун-т; [Уклад. Бідюк П.І.]. - К., 1994. - 228, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 219.
2. Бідюк, П. І. Методи прогнозування [Текст] / П. І. Бідюк [и др.]. - Луганськ : Луганський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, 2008 . Т. 1. - Луганськ : [б.в.], 2008. - 301 с. Т. 2. - Луганськ : [б.в.], 2008. - 305 с.
3. Бідюк, П. І. Ідентифікація та керування великими космічними конструкціями [Текст] : автореф. дис... д-ра технічний наук: 05.13.03 / Бідюк Петро Іванович ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". - К., 1996. - 32 с.
4. Бідюк, П. І. Комп'ютерні системи підтримки прийняття рішень [Текст] : навч. посіб. / П. І. Бідюк, О. П. Гожий, Л. О. Коршевнюк ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ін-т приклад. систем. аналізу, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. - Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили ; К., 2012. - 379 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 374-379.
5. Бідюк П.І. Системний підхід до прогнозування на основі моделей часових рядів // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2003. — № 3. — С. 88—110.
6. Бідюк, П. І. Часові ряди: моделювання та прогнозування [Текст] / П. І. Бідюк [и др.]. - К. : ЕКМО, 2003. - 144 с. - (Бібліотечка аналітичного центру). - Бібліогр.: с. 142-143.
7. Коваленко, І. І. Вступ до системного аналізу : Навч. посіб. / І.І.Коваленко, П.І.Бідюк, О.П.Гожий; Миколаїв. держ. гуманіт. ін-т ім. П.Могили комплексу «Києво-Могил. акад.». — Миколаїв, 2004. — 146 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 142-144.
8. Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп'ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів [Текст] : монографія / [В. В. Грицик та ін.] ; Ін-т пробл. штуч. інтелекту Нац. акад. наук України. - Донецьк : Наука і освіта, 2011. - 479 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 450-479. (Грицик, В. В.; Шевченко, А. І.; Кісельова, О. М.; Яковлев, С. В.; Бідюк, П. І.; Національна академія наук України; Інститут проблем штучного інтелекту (Донецьк))
9. Методи аналізу якості : [Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.] / І.І.Коваленко, О.М.Дубовий, П.І.Бідюк та ін.; Нац. ун-т кораблебудуван. ім. Макарова. - Миколаїв, 2004. — 204, [1] с. : табл. — Авт. зазнач. на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 201-204.
10. Моделювання та прогнозування нелінійних динамічних процесів / Під ред. Бідюка П.І. - К. : Екмо, 2004. — 120 с. : іл., табл. — (Бібліотечка аналітичного центру) — Бібліогр. наприкінці розд.
11. Моделювання та прогнозування нелінійних динамічних процесів [Текст] / П. І. Бідюк [та ін.] ; ред. П. І. Бідюк. - К. : ЕКМО, 2004. - 120 с. - (Бібліотечка аналітичного центру).
12. Системи підтримки прийняття рішень-проектування та реалізація [Текст] / П. І. Бідюк [и др.] ; Київський національний ун-т технологій та дизайну. - К. : КНУТД, 2004. - 112 с. - Бібліогр.: с. 110.
13. Системний аналіз та інформаційні технології [Текст] : матеріали ХІ Міжнар. наук.-техн. конф., 26-30 травня 2009 року / ред. кол. П. І. Бідюк [та ін.] ; Інститут прикладного системного аналізу Національного технічного ун-ту України "КПІ" Міністерства освіти і науки України та НАН України. - К. : ННК"ІПСА"НТУУ"КПІ", 2009. - 616 с.
***
1. Штерензон В.А. МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ Конспект лекцій. – Режим доступу: http://www.rsvpu.ru/filedirectory/3468/shterenzon.pdf
2. Левич Е. М. Математическое моделирование компьютерная математика. – Режим доступу: http://www.geotar.com/exc/metod/levich/mat3.pdf
3. Бахрушин В.Є. Математичні основи моделювання систем: Навч. посіб. для студ. - Запоріжжя: Класич. Приват. Ун-т, 2009. - 224 с. – Режим доступу: http://cdn.scipeople.com/materials/7613/Моделювання систем.pdf

.: Розділ: Математика :: 30.03.2014 13.19.00 :.
.: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Суми :: Запитання: 34016  
Інна запитує:
Математична задача. Види. Характеристика.
Наша відповідь:

.: Розділ: Математика :: 23.03.2014 19.35.18 :.
.: Бібліотека Сумського національного аграрного університету :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Київ :: Запитання: 33988  
Тетяна запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти програми з математики для 5-11 класів різних років (бажано якнайстаріші) або хоча б їх характеристику. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно!
Пропонуємо Вам переглянути такі джерела:
- Математика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів : проект // Математика в школах України. - 2012. - № 13-15. - С. 2-25.
- Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням окремих предметів. 8-9-ті класи : спецвипуск // Директор школи (Шкільний світ). - 2008. - № 41-43. - С. 1-103.
- Навчальна програма з математики для загальноосвітніх навчальних закладів, 5-9 класи (12-річна школа) // Математика в школі. - 2006. - № 2. - С.2-15.
- Навчальна програма для учнів 5-9 класів - http://www.osvitamraj.org.ua/attachments/385_математика 5-9.pdf
- Навчальна програма для учнів 10-11 класів – http://www.osvitamraj.org.ua/attachments/385_matem_st.pdf
- Навчальна програма для учнів 10-11 класів – http://www.osvitamraj.org.ua/attachments/385_matem_ak.pdf
- Навчальна програма для учнів 10-11 класів – http://www.osvitamraj.org.ua/attachments/385_matem_pr.pdf
- Навчальна програма для учнів 10-11 класів – http://www.osvitamraj.org.ua/attachments/385_matem_pogl.pdf
- Программа по математике для общеобразовательных учебных заведений
10-11 классы – http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://oipopp.ed-sp.net/metod/1115/1115_1.doc&prev=/search?q=%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B7+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&biw=990&bih=615
- Руцінський, М. В. Задачі на побудову : авторська програма / М. В. Руцінський // Все для вчителя. - 2010. - № 1-3. - С. 57-59.
- Скворцова, Світлана. Логіко-математична компетентність дитини : наступність дошкілля і школи / Скворцова, Світлана // Дошкільне виховання. - 2011. - № 5. - С. 13-17

.: Розділ: Математика :: 20.03.2014 22.51.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: света із міста: сумы :: Запитання: 33912  
света запитує:
Допоможіть знайти літературу по темі :Контроль знань учнів упроцесі навчання елементів тригонометрії. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, света!
Маємо Вам запропонувати:
http://library.ippro.com.ua/attachments/article/243/сучасні форми контролю Зам..pdf
Сучасні форми контролю знань з предметів природничо-математичного циклу (збірник матеріалів інтернет-семінару)
http://festival.1september.ru/articles/564842/
Калашникова Н. В. Урок математики по теме "Решение тригонометрических уравнений". 4. Контроль знаний, умений по решению тригонометрических уравнений.
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjAB&url=http://teacherjournal.com.ua/attachments/13667_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83.docx&ei=4xUjU6GGNqXmywOEp4L4Bg&usg=AFQjCNGUht9xcawXyTDcY261U9oOdkzbWA&bvm=bv.62922401,d.bGQ
.Лисогор Т.В. Інтегрований урок: алгебра, фізика, біологія у 10 класі. У світі гармонічних коливань . Тригонометричні функції та їх властивості. Роз’язування найпростіших тригонометричних рівнянь cos x = a, sin x = a.
Успіхів!

.: Розділ: Математика :: 13.03.2014 17.32.09 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.254696 seconds