Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45783
   


Автор запитання: Наталія із міста: Київ :: Запитання: 34333  
Наталія запитує:
Прошу допомоги у Націнальної бібліотеки України для дітей на Салютній вулиці, щодо знаходження потрібної літератури для Манівської роботи на тему "Математика та мистецтво".
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
По-перше, просимо вибачення за затримку із відповіддю (бібліограф, який відповідає на запити, був у відрядженні).
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
-з фонду Національної бібліотеки для дітей:
Біда, Дарія. Чи можна виміряти красу : наука і техніка / Д. Біда // Колосок. - 2010. - № 4. - С. 4-8.
Гриценко, Леонід. Фізика, астрономія та математика в житті й творчості Тараса Шевченка / Л. Гриценко // Фізика та астрономія в рідній школі. - 2014. - № 1. - С. 12-13. - Бібліогр.: с. 13.
Рибчук, Галина. Математика і музика : нетрадиційний урок / Г. Рибчук // Математика (Шкільний світ). - 2007. - № 46. - С. 6-12.
Унтілова, В. В. Вища математика природи : математика / В. В. Унтілова // Країна знань. - 2014. - № 1. - С. 7-10.
Шевченко, О. В. Числа у фольклорі : зі скарбниці народної мудрості / О. В. Шевченко // Розкажіть онуку. - 2012. - № 13-14. - С. 103-108.
-з фонду Національної парламентської бібліотеки України:
Дюпре, Жан-Поль. Mega : Энцикл. для ребят от 9-ти до 13-ти / Ж.-П. Дюпре ; худож. Ж.-Л. Бессон. - М. : Махаон, 1999. - 303 с. : ілюстр. - (Mega).
Жолковский, А. К. Математика и искусство (поетика выразительности) / А. К. Жолковский, Ю. К. Щеглов. — М. : Знание, 1976. — 64 с. — (Новое в жизни, науке, технике. Серия ”Математика, кибернетика”; 10).
Зможенко, С. А. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики засобами образотворчого мистецтва. // Професійно-мистецька школа у системі національної освіти України. — Запоріжжя, 2012. — С. 137-138.
Игнатенко, Николай Яковлевич. Математика и искусство / Крым. гос. гуманит. ин-т. — К. : Пед. преса, 2004. — 215 с.
Музыка и математика : Зальцбург. беседы о музыке 1984 под председательством Герберта фон Караяна / под ред. Г. Гетце, Р. Вилле ; [пер. с нем. Д. Войновой]. — М. : Наука, 1994. — 125, [1] с.
Параскевич, Світлана Павлівна. Сім уроків астроарту з комп'ютерною підтримкою [Текст] / С. П. Параскевич. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - 120 с. : рис., табл. - (Математика мистецтво комп'ютер).
Число и мысль : Сб. Вып. 3 / Сост. В.М.Петров. - М. : Знание, 1980. - 192 с. : ілюстр. - (Народный университет. Естественно-научный факультет).
Штейнгауз, Гуго. Математический калейдоскоп / Штейнгауз, Гуго ; пер. с пол. Ф. Л. Варпаховского. - М. : Наука, 1981. - 160 с. : ілюстр. - (Библиотечка "Квант" ; Вып. 8).
-з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського:
Вакарчук І. О. Квантова механіка : Підруч. для студ. фіз. спец. вузів / І. О. Вакарчук; Львів. держ. ун-т ім. І.Франка. - Л. : ЛДУ ім. І.Франка, 1998. - 615 c.
Герій О. Математика і символіка симетричних побудов орнаменту у церкві / О. Герій // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. - 2003. - № 1. - С. 45-50.
-електронні ресурси Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського:
Герій О. О. Орнамент Софії Київської (генеза, типологія, художньо-функціональні особливості) : Автореф. дис... канд. мистецтвознав. / О. О. Герій; Львів. акад. мистец. - Л., 2003. - 19 c.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2003/03goohfo.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Герій О. О. Реставраційна документація як інформаційне джерело [Електронний ресурс] / О. О. Герій, С. Б. Рибалко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2007. - № 1. - С. 18-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/had_2007_1_3.pdf
Лясковська О. О. Фрактальні структури в творах мистецтва:гра математичних форм та творчої уяви [Електронний ресурс] / О. О. Лясковська // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архитектура . - 2012. - № 2. - С. 15-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/had_2012_2_6.pdf
Майстренко Г. В. Науково-методичні основи викладання перспективи на уроках образотворчого мистецтва в контексті дизайн-освіти [Електронний ресурс] / Г. В. Майстренко // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2007. - № 31. - С. 128-130. - Бібліогр.: 2 назв. - укp. - Режим доступу: /articles/2006/
Рощенко О.Г. Діалектика міфологеми і нова міфологія музичного романтизму: Автореф. дис... д-ра мистецтвознав.: 17.00.03 / О.Г. Рощенко ; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. — К., 2006. — 33 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06rogmmr.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Федь І.А. Трансцендентальні та культурологічні виміри феномену української ікони: Автореф. дис... д-ра філософ. наук: 17.00.01 / І.А. Федь ; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистец. — К., 2006. — 32 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06fiafui.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Яковець І. О. Фрактал - математика мистецтва. Дослідження природності фрактальних проявів [Електронний ресурс] / І. О. Яковець, О. О. Лясковська // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архитектура . - 2011. - № 2. - С. 166-171. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/had_2011_2_40.pdf

Електронні документи:
Образотворче мистецтво, дизайн, педагогічний досвід: проблеми та їх вирішення : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 5 листоп. 2012 р. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2012. – 110 с. - Режим доступу: http://confcontact.com/20121105/2012_art_maket.pdf
http://time-is-math.ucoz.ru/pozaklasna_r/Zaxid_m/bjulleten.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/1587/1/07olokpd.pdf
http://www.mao.kiev.ua/jscans/2009-1-balashevitsh.pdf

.: Розділ: Математика :: 23.04.2014 08.58.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрея із міста: Берегово :: Запитання: 34220  
Андрея запитує:
Добрий день!Допоможіть підібрати матеріал на тему Розвиток творчих здібностей на уроках математики .
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо Вам наступні джерела:
Білоконь Л. М. Ігрові моменти на уроках математики – розвиток творчих здібностей учнів. – Режим доступу: http://oipopp.ed-sp.net/component/option,com_metod/metodTask,metodDetails/catid,214/metodId,1193/Itemid,51/
Вейсер Л. С. Конспект уроку перетворення графіків тригонометричних функцій. 10 клас. – Режим доступу: https://docs.google.com/document/d/1PsOVe7S4HB4nLvMYgDyqQdcWzrPVIKOONk7Kaitl0qQ/pub
Вовк Л. З досвіду роботи. – Режим доступу: http://labidej.blogspot.com/p/blog-page_17.html
Волошина І. Креативне навчання на уроках математики: формування та розвиток інтелектуально-творчого потенціалу інноваційної особистост / І. Волошина // Математика. – 2011. – № 30/31. – Режим доступу: http://www.libr.dp.ua/region/Period/Kultura/031011/Matematika/st.6.pdf
Дмитрук І. Г. Робота в малих групах на уроках математики. – Режим доступу: http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php?title=Робота_в_малих_групах_на_уроках_математики
Інтегрований підхід до вивчення математики й образотворчого мистецтва як шлях до розвитку обдарованості дітей. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/39627/
З досвіду роботи Швиданенко Л. С. – вчителя математики. – Режим доступу: http://balakhivka-school.edukit.kr.ua/spadschina_suhomlinsjkogo/vistup_shvidanenko_l_s/
Заремба Л. О. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики. – Режим доступу: http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=Розвиток творчих здібностей на уроках математики &source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0CGcQFjAG&url=http://vihrivkash.ucoz.ru/Doc/sajt.docx&ei=VipGU9KUJIXo4gTxl4DwCw&usg=AFQjCNHY9Zx-PPs9JvrZCYQlRzJCggebBg&sig2=-uTcgG7OkOgZqQOlaGsaJQ&bvm=bv.64507335,d.bGE
Колп Л. В. Розвиток креативності учнів на уроках математики. – Режим доступу: http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/rozvitok-kreativnosti-uchniv-na-urokakh-matematiki.html
Креативна освіта як умова розвитку творчої особистості в процесі викладання предметів природничо-математичного циклу. – Режим доступу: http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=Розвиток творчих здібностей на уроках математики&source=web&cd=39&cad=rja&uact=8&ved=0CHoQFjAIOB4&url=http://zosh-zelenogajska.osvita-tomakivka.dp.ua/wp-content/uploads/2013/01/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0-%D1%8F%D0%BA-%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%96-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%83.doc&ei=STxGU6aDGqSJ4ASaoIDQDw&usg=AFQjCNH8H441MHmxuh0AgXB20LcFvUtLsg&sig2=_xCqAyo6_lUdMv2rS78t9A&bvm=bv.64507335,d.bGE
Мовчан Т. В. Розвиток творчих здібностей учнів та підготовка їх до математичних конкурсів. – Режим доступу: http://ua.convdocs.org/docs/index-81685.html
Мокрій Т. І. Розвиток інтелектуальних здібностей учнів на уроках математики шляхом використання діяльнісного підходу. – Режим доступу: http://www.slideshare.net/lanalana63/ss-32927109
Рехтета Л. А. Развитие творческих способностей учащихся начальных классов на уроках
математики и во внеурочное время / Л. А. Рехтета, А. В. Чунихина ; Николаев. нац. ун-т им. В.О. Сухомлинского. – Режим доступа: http://www.rae.ru/use/pdf/2013/10/95.pdf
Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики. – Режими доступу: http://pifagora.net/home/107-rozvitok-tvorchih-zdbnostey-uchnv-na-urokah-matematiki.html
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=21550
http://vovschinternat.ucoz.com/publ/rozvitok_tvorchikh_zdibnostej_na_urokakh_matematiki/1-1-0-2
Розвиток творчих здібностей на уроках математики в учнів початкових класів. – Режим доступу: http://studentam.net.ua/content/view/1361/89/
Розвиток творчості на уроках математики. – Режим доступу: http://ukrbukva.net/7454-Razvitie-tvorchestva-na-urokah-matematiki.html
Розвиток пізнавальної активності та самостійності дітей засобами уроків математики. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/38686/
Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики / Полтав. ін-т післядіплом. освіти пед. працівників ім. М. В. Остроградського. – Режим доступу: http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=Розвиток творчих здібностей на уроках математики &source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CD0QFjAC&url=http://kremenchuk-school16.edu.poltava.ua/Files/downloads/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D1%85%20%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9.doc&ei=NyZGU9_uDOX-ygOJ6YKwAQ&usg=AFQjCNEermlhM6SItwQpeVnh9GhvL1LiWg&sig2=VQ2LnTTkKzr7N5lH08DS2g&bvm=bv.64507335,d.bGE
Руденко А. В. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках математики. – Режим доступу:
http://rudenko.kh.ua/rozvitok-tvorchih-zdibnostej-uchniv-na-urokah-matematiki/
Соколенко Е. О. Розвиток обчислювальних навичок учнів. – Режим доступу:
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=Розвиток творчих здібностей на уроках математики&source=web&cd=25&cad=rja&uact=8&ved=0CFIQFjAEOBQ&url=http://novoaleksandrivka-nov.edukit.kherson.ua/Files/downloads/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%20%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%95.%D0%9E..doc&ei=nDdGU6HVOeOlyQPNxYHYCQ&usg=AFQjCNEZ2mVlW6HdHnYj4XqPN8KlAkZ0tQ&sig2=DM1_HIbcEM7-CrfycVHZRw&bvm=bv.64507335,d.bGQ
Шляхи розвитку творчого мислення молодших школярів на уроках математики. – Режим доступу: http://referatu.com.ua/oldreferats/119/136796

.: Розділ: Математика :: 9.04.2014 23.30.18 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Инна із міста: Сумы :: Запитання: 34119  
Инна запитує:
Допоможіть будь-ласка знайти матеріал "Характеристика задач прикладного змісту".
Наша відповідь:
Доброго дня!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Атамась, В. В. Математичні задачі практичного характеру в стимулюванні навчальної діяльності учнів. // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО-2005), 20-22 квітня 2005 р., м. Черкаси, Україна. — Черкаси, [2005]. — С. 28-29.
Задачі та методи прикладної математики / [Відп. за вип. Ю.М.Щербина]. — Львів : Світ, 1993. — 101 с. — (Вісник / Львів. ун-т. Серія мех.-мат.; Вип.39).
Курс лекцій та контрольні завдання з дисципліни «Прикладна математика» : [Навч. посіб. для студ. вищ. техн. навч. закл.] / Л.В.Васильєва, І.А.Гетьман, Л.М.Топтунова, В.М.Чорномаз; Донбас. держ. машинобуд. акад. — Краматорськ, 2006. — 135 с.
Практичні заняття з прикладної математики : Прикл. розв’яз. типових задач і завдання для самост. роботи студ. зооінж. ф-ту / Уклад.: В.Ф.Понеділок, Н.А.Марчук; Поділ. держ. арар.-техн. акад. Каф. мат. дисциплін. — Кам’янець-Подільський : Абетка, 2003. — 114, [2] с.
Прикладні задачі математики та механіки : матеріали XIX міжнар. наук.-техн. конф. : (Севастополь, 12-16 верес. 2011 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Севастоп. нац. техн. ун-т (СевНТУ); [редкол.: А. П. Фалалеєв (голова) та ін.]. — Севастополь : СевНТУ, 2011. — 247 с.
Прикладні задачі математики в механіці, економіці, екології : матеріали IX міжнар. студент. наук. конф. (Севастополь, 18-22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Севастоп. нац. техн. ун-т; [редкол.: Ю. Є. Обжерін (голов. ред.) та ін.]. — Севастополь : СевНТУ, 2011. — 175 с.
Соколенко, Лілія Олександрівна. Прикладні задачі природничого характеру в курсі алгебри і початків аналізу: практикум : навч. посіб. / Л. Соколенко, Л. Г. Філон, В. О. Швець. — К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. — 127 с.
Соколенко, Л. О. Про необхідність створення системи прикладних задач природничого характеру для профільного навчання математики. // Дидактика математики: проблеми і дослідження. — Донецьк, 2005. — Труди міжнар. наук.-метод. конф. «Евристичне навчання математики». — С. 218-222.
Трасковецька, Лілія Михайлівна. Прикладна математика : [Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Л.М.Трасковецька, Г.Я.Стопень. — Хмельницький : [ХНУ], 2004. — 135 с.
Шавальова, О. В. Цільове повторення розв’язування окремих типів прикладних задач як засіб формування математичних компетентностей учнів медичних училищ. // Дидактика математики: проблеми і дослідження. — Донецьк, 2005. — Труди міжнар. наук.-метод. конф. «Евристичне навчання математики». — С. 231-236.
http://scaspee.com/6/post/2013/01/kislova-ma-gorshkova-ga-slovak-ki.html
http://ua.textreferat.com/referat-20511.html

.: Розділ: Математика :: 1.04.2014 21.28.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрей із міста: Одесса :: Запитання: 34090  
Андрей запитує:
Здравствуйте, помогите пожалуйста найти книгу, автор: Бідюк Петро Іванович. Я пишу диплом на тему " математичне моделювання технологічних об'єктів на основі числових рядів", мне попадаются книги об "экономике", этого автора. А это немного не то. Спасибо заранее!
Наша відповідь:
Добрый день! Предлагаем ознакомиться с работами, в которых Бидюк П. И. выступает автором, соавтором или редактором:
1. Архітектура ЕОМ та мереж : Конспект лекцій / Міжнар. наук.-техн. ун-т; [Уклад. Бідюк П.І.]. - К., 1994. - 228, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 219.
2. Бідюк, П. І. Методи прогнозування [Текст] / П. І. Бідюк [и др.]. - Луганськ : Луганський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, 2008 . Т. 1. - Луганськ : [б.в.], 2008. - 301 с. Т. 2. - Луганськ : [б.в.], 2008. - 305 с.
3. Бідюк, П. І. Ідентифікація та керування великими космічними конструкціями [Текст] : автореф. дис... д-ра технічний наук: 05.13.03 / Бідюк Петро Іванович ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". - К., 1996. - 32 с.
4. Бідюк, П. І. Комп'ютерні системи підтримки прийняття рішень [Текст] : навч. посіб. / П. І. Бідюк, О. П. Гожий, Л. О. Коршевнюк ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ін-т приклад. систем. аналізу, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. - Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили ; К., 2012. - 379 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 374-379.
5. Бідюк П.І. Системний підхід до прогнозування на основі моделей часових рядів // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2003. — № 3. — С. 88—110.
6. Бідюк, П. І. Часові ряди: моделювання та прогнозування [Текст] / П. І. Бідюк [и др.]. - К. : ЕКМО, 2003. - 144 с. - (Бібліотечка аналітичного центру). - Бібліогр.: с. 142-143.
7. Коваленко, І. І. Вступ до системного аналізу : Навч. посіб. / І.І.Коваленко, П.І.Бідюк, О.П.Гожий; Миколаїв. держ. гуманіт. ін-т ім. П.Могили комплексу «Києво-Могил. акад.». — Миколаїв, 2004. — 146 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 142-144.
8. Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп'ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів [Текст] : монографія / [В. В. Грицик та ін.] ; Ін-т пробл. штуч. інтелекту Нац. акад. наук України. - Донецьк : Наука і освіта, 2011. - 479 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 450-479. (Грицик, В. В.; Шевченко, А. І.; Кісельова, О. М.; Яковлев, С. В.; Бідюк, П. І.; Національна академія наук України; Інститут проблем штучного інтелекту (Донецьк))
9. Методи аналізу якості : [Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.] / І.І.Коваленко, О.М.Дубовий, П.І.Бідюк та ін.; Нац. ун-т кораблебудуван. ім. Макарова. - Миколаїв, 2004. — 204, [1] с. : табл. — Авт. зазнач. на звороті тит. арк. — Бібліогр.: с. 201-204.
10. Моделювання та прогнозування нелінійних динамічних процесів / Під ред. Бідюка П.І. - К. : Екмо, 2004. — 120 с. : іл., табл. — (Бібліотечка аналітичного центру) — Бібліогр. наприкінці розд.
11. Моделювання та прогнозування нелінійних динамічних процесів [Текст] / П. І. Бідюк [та ін.] ; ред. П. І. Бідюк. - К. : ЕКМО, 2004. - 120 с. - (Бібліотечка аналітичного центру).
12. Системи підтримки прийняття рішень-проектування та реалізація [Текст] / П. І. Бідюк [и др.] ; Київський національний ун-т технологій та дизайну. - К. : КНУТД, 2004. - 112 с. - Бібліогр.: с. 110.
13. Системний аналіз та інформаційні технології [Текст] : матеріали ХІ Міжнар. наук.-техн. конф., 26-30 травня 2009 року / ред. кол. П. І. Бідюк [та ін.] ; Інститут прикладного системного аналізу Національного технічного ун-ту України "КПІ" Міністерства освіти і науки України та НАН України. - К. : ННК"ІПСА"НТУУ"КПІ", 2009. - 616 с.
***
1. Штерензон В.А. МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ Конспект лекцій. – Режим доступу: http://www.rsvpu.ru/filedirectory/3468/shterenzon.pdf
2. Левич Е. М. Математическое моделирование компьютерная математика. – Режим доступу: http://www.geotar.com/exc/metod/levich/mat3.pdf
3. Бахрушин В.Є. Математичні основи моделювання систем: Навч. посіб. для студ. - Запоріжжя: Класич. Приват. Ун-т, 2009. - 224 с. – Режим доступу: http://cdn.scipeople.com/materials/7613/Моделювання систем.pdf

.: Розділ: Математика :: 30.03.2014 13.19.00 :.
.: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: Суми :: Запитання: 34016  
Інна запитує:
Математична задача. Види. Характеристика.
Наша відповідь:

.: Розділ: Математика :: 23.03.2014 19.35.18 :.
.: Бібліотека Сумського національного аграрного університету :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.290647 seconds