Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45734
   


Автор запитання: Марина із міста: Суми :: Запитання: 33551  
Марина запитує:
Допоможітьзнайти інформацію про сучасні українські математичні школи. дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Пропонуємо скористатися наступними документами:
Видатні математики та їх відкриття. – Режим доступу:
http://www.slideshare.net/banzalova1/ss-15609306
Розвиток Інституту математики
на сучасному етапі (1990 - 2003 рр.) . – Режим доступу:
http://www.imath.kiev.ua/institute/index.php?page=4&lang=ua
Наукові школи математики. – Режим доступу:
http://www.imath.kiev.ua/institute/?cat=1&lang=ua
УКРАЇНСЬКІ НАУКОВІ ШКОЛИ. – Режим доступу:
http://schools-ua.at.ua/index/pro_naukovi_shkoli/0-8
ТВОРЦІ МАТЕМАТИКИ З УКРАЇНИ. – Режим доступу:
http://chl.kiev.ua/bibliograf/matem/04.htm
Граве Дмитро Олександрович (1863 – 1939) // Видатні вчені, що працювали в Інституті математики НАН України. – Режим доступу:
http://www.imath.kiev.ua/famous/?lang=ua
Крилов Микола Митрофанович (1879 -1955) . – Режим доступу:
http://www.imath.kiev.ua/famous/?lang=ua
Кравчук Михайло Пилипович (1892-1942) . – Режим доступу:
http://www.imath.kiev.ua/famous/?n=kravchuk
Загородній Анатолій. Творець сучасної теоретичної та математичної фізики : 21 серпня минає сто років від дня народження одного з найвидатнiших учених XX столiття — академiка Миколи Миколайовича Боголюбова. – Режим доступу:
http://www.day.kiev.ua/uk/article/osobistist/tvorec-suchasnoyi-teoretichnoyi-ta-matematichnoyi-fiziki
ВНЕСОК ЖІНОК МАТЕМАТИКІВ У РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНОЇ НАУКИ / Інна Ткаченко, Ігор Солопко. – Режим доступу:
http://conferences.neasmo.org.ua/node/1484
Математика. – Режим доступу:
http://uk.wikipedia.org/wiki/Математика
Наукові школи. – Режим доступу:
http://fmf.udpu.org.ua/ua/nauka/naukovi-shkoly
Наукові школи. – Режим доступу:
http://www.sspu.sumy.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=421&Itemid=186
Національна академія наук України. – Режим доступу:
http://uateka.com/uk/article/science/1141
***
Вакарчук І. Сучасна фізико-математична освіта і наука: тенденції та перспективи / І. Вакарчук // Вища шк . - 2009. - № 1. - С. 3-22. - укp.
Добровольський В. О. Михайло Васильович Остроградський: Нарис життя та діяльн. / В. О. Добровольський. - К. : Ін-т математики НАН України, 2001. - 87 с. - Бібліогр.: 61 назв. - укp.
Досліджено основні напрямки наукових пошуків і педагогічної діяльності відомого українського математика та механіка М.В.Остроградського. Розглянуто педагогічну спадщину та висвітлено особливості створення наукової школи Остроградського.
Материалы III Научной школы "Импульсные процессы в механике сплошных сред" (6 - 10 сентября 1999 г., г.Николаев) / НАН Украины. Ин-т импульс. процессов и технологий, "Импульсные процессы в механике сплошных сред", Научная школа (3; 1999; Николаев). - Николаев, 1999. - 160 с. - рус.
Рассмотрены физические и математические модели сплошных и многофазных сред, нестационарные волновые процессы в них, взаимодействие гидродинамических возмущений с пространственными деформируемыми телами, а также физико-механические свойства и структура среды при импульсном воздействии.
Международная летняя математическая школа памяти В. А. Плотникова, 15 - 22 июня 2013 г., Одеса, Украина: тезисы докл. / сост.: О. Д. Кичмаренко; Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. - Одесса : Астропринт, 2013 - рус.
Описаны асимптотические методы в теории дифференциальных уравнений и оптимального управления, математические методы оптимального управления, многозначные уравнения и включения. Внимание уделено исследованиям в области качественной теории дифференциальных уравнений и оптимального управления, математическому моделированию, теории игр. Освещена творческая деятельность В. А. Плотникова, который занимался разработкой асимптотических методов в задачах оптимального управления и их приложением к исследованию динамики и оптимального управления механическими системами. В. А. Плотников разрабатывал асимптотические методы в задачах оптимального управления. Подчеркнуто, что за существенный вклад в науку получил звание Соросовского профессора. В. А. Плотников основал научную школу по теории асимптотических методов исследования дифференциальных уравнений с многозначной и разрывной правой частью. Результаты его научных разработоки положили начало математическим исследованиям асимптотических методов в теории дифференциальных включений в России, Белоруссии, Болгарии, Польше, Франции, США.
Міжнародна математична конференція, присвячена сторіччю від початку роботи Д.О.Граве (1863 - 1939) в Київському університеті, Київ, 17 - 22 черв. 2002 / ред.: А. М.. Самойленко; Ін-т математики НАН України. - К., 2002. - 138 с. - укp.
Проаналізовано особливості розподілу мінімумів деяких скінченних послідовностей з цілими частинами, а також підстановочних зображень напівгрупи часткових лінійних відображень скінченновимірного векторного простору. Розглянуто процес знаходження систем коренів деяких груп, породжених відбиттями простору Мінковського. Описано групи з центральним метациклічним нециклічним комутантом, а також скінченні групи з умовою жорсткої транзитивності нормальності для неабелевих підгруп з абелевим нільпотентним корадикалом. Висвітлено деякі проблеми шкільної математичної освіти. Запропоновано класифікацію дискретних лінійних динамічних систем з одновимірними просторами входів і виходів, які є одночасно спостережними та досяжними.
Про наукові роботи Ігоря Миколайовича Коваленка. До 70-річчя від дня народження. - К. : РВВ Ін-ту кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, 2005. - 19 с. - Бібліогр.: С. 8-9. - укp.
Викладено відомості про життя та діяльність видатного українського математика, академіка НАН України І.М.Коваленка. Розглянуто основні етапи формування наукового світогляду ученого. Висвітлено його найбільш видатні здобутки у галузі прикладної теорії ймовірностей, зокрема формування нових напрямків - асимптотичної нечутливості (light-traffic insensitivity) характеристик процесу обслуговування та стохастичної геометрії, а також створення наукової школи. Розглянуто організаційну, видавничу діяльність І.М.Коваленка та його участь у міжнародних проектах і наведено перелік основних наукових праць ученого.
Пятая Крымская Международная Математическая школа "Метод функций Ляпунова и его приложения. МФЛ-2000". Крым, Алушта, 5 - 13 сент. 2000 г.: Тез. докл. / Таврич. нац. ун-т им. В.И.Вернадского, "Метод функций Ляпунова и его приложения, МФЛ-2000", Крымская Международная Математическая школа (5; 2000; Алушта). - Симф., 2000. - 176 с. - рус.
Проанализированы комбинированные системы на основе метода функций Ляпунова с учетом особенностей в обратных задачах. Освещен метод квазипотенциала в анализе чувствительности автоколебаний к малым стохастическим возмущениям. Приведены квадратурные формулы для интегралов с полиномиальными ядрами. Описаны некоторые особенности продольного изгиба упруго-пластического стержня. Составлены уравнения сепаратричных фазовых кривых при решении обратных задач динамики. Раскрыты особенности резонансных форм колебаний неоднородных прямоугольных тел. Определен критерий асимптотической устойчивости решений систем разностных уравнений. Исследована устойчивость приближенных решений задач определения фильтрационных параметров методом функций Ляпунова. Применен прямой метод Ляпунова к исследованию устойчивости кусочно-дифференцируемых отображений.
Урбанский В. М. Дмитрий Граве и время / В. М. Урбанский; ред.: А. Н. Боголюбов; НАН Украины. - К. : Наук. думка, 1998. - 270 с. - укp.
Висвітлено життя, наукову та багатосторонню педагогічну діяльність Д.О.Граве - одного із засновників Української Академії наук, Київської математичної школи та української вищої освіти. Розгорнуто загальну панораму подій, у яких брав участь Д.О.Граве. На основі аналізу документів та історичних фактів автор показує, наскільки складні були суспільно-політичні процеси в Україні у 20-30-і роки і в якій мірі вони відбивались на творчій роботі Д.О.Граве та його сучасників. Вперше в історичній літературо розглянуто питання організації космічних досліджень в Українській Академії Наук у 20-і роки.

.: Розділ: Математика :: 7.02.2014 19.34.21 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Ужгорож :: Запитання: 33461  
Анна запитує:
Будь-ласка допоможіть знайти для скачування посібник - Контрольно-практичні роботи з математики, Частина 1, Ужгород 2008 рік. Автори посібника: В.М. Орос, В.М. Петечук, К.М. Петечук Наперед дякую.
Наша відповідь:
На жаль, цю книгу в електронному вигляді не знайдено. Але вона є в наявності в Національній бібліотеці ім.В.Вернадського. До речі, у 1 частини рік видання 2006 а не 2008.

.: Розділ: Математика :: 31.01.2014 10.21.41 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Василь із міста: Хуст :: Запитання: 33443  
Василь запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь ласка підібрати матеріал для практичної роботи на тему: "Формули скороченого множення, їх застосування"
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні джерела:
Болдырева О. А. Формулы сокращенного умножения. Квадрат суммы. – Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/512011/
Використання формул скороченого множення. – Режим доступу: http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=формули скороченого множення та їх застосування&source=web&cd=14&cad=rja&ved=0CEMQFjADOAo&url=http://ordzhonikidze-school2.edukit.dp.ua/Files/downloads/7KlAlgSem2.doc&ei=Q6_oUtX3L8qXtQbu3YDwBg&usg=AFQjCNGQVXHEfgQZaSBHer0EDawsGt0VYw&sig2=gpHvVs14DeN3YduNfun0mQ&bvm=bv.60157871,d.Yms
Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники. Урок № 48. – Режим доступу: http://at.zavantag.com/docs/4164/index-223868-1.html
Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники. Урок № 49. – Режим доступу: http://at.zavantag.com/docs/4164/index-223876-1.html
Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники.
Формули скороченого множення. – Режим доступу:
http://at.zavantag.com/docs/4164/index-223880-1.html
Застосування формул скороченого множення. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/kralkoyana/home/uroki-matematiki
Каменська С. І. Формула скороченого множення. – Режим доступу: http://dok.znaimo.com.ua/docs/index-23063.html
Охлопкова Ф. С. Открытый урок по теме «Формулы сокращенного умножения». – Режим доступу: http://festival.1september.ru/articles/578208/
План-конспект уроку з алгебри на тему: «Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники. Формули скороченого множення». – Режим доступу: http://ref.km.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=630&catid=42&Itemid=7
Прохорчук Т. П. Формули скороченого множення. – Режим доступу: http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=формули скороченого множення та їх застосування&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CE0QFjAE&url=http://school-site.kiev.ua/0_a_kr/p/Prohorchuk_Tetyana_Pavlivna/formuly_skor_mnozhennya.doc&ei=bafoUqimCenmywON-4HoBQ&usg=AFQjCNFUmnD15CNQsTABSFO8htRSjvoh6w&sig2=B2kKaGPGiYPO1-yc4-iuPA&bvm=bv.60157871,d.Yms
Попова О. С. Урок в 7-м классе «Формулы сокращенного умножения». – Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/587037/
Узагальнення та систематизація знань та умінь за темою «Формули скороченого множення». – Режим доступу: http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=формули скороченого множення та їх застосування&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDwQFjAC&url=http://osvita.ua/doc/files/news/274/27464/Fort.doc&ei=bafoUqimCenmywON-4HoBQ&usg=AFQjCNE38Mr1UClolE5e8AUvL328zudD1A&sig2=g0ijSS7s-DwDMqMmqbNwtA&bvm=bv.60157871,d.Yms
Формули скороченого множення. – Режим доступу: http://libex2.skachate.com/docs/1800/index-65474.html
Формули скороченого множення. Ділова гра «Компетентність» у 7 класі. – Режим доступу: http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=формули скороченого множення та їх застосування&source=web&cd=11&cad=rja&ved=0CCYQFjAAOAo&url=http://teacherjournal.com.ua/attachments/7126_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83%D1%80%D0%B0%20%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8.doc&ei=Q6_oUtX3L8qXtQbu3YDwBg&usg=AFQjCNHLS0q97ui2GzjGAKZpoJMr8Azcfw&sig2=L4mHn1pzUEOHypv1GmbmjA&bvm=bv.60157871,d.Yms
Формули скороченого множення та узагальнення на основі квадрата
двочлена. – Режим доступу: http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=65667&pg=1
Формулы сокращенного умножения. – Режимы доступа: http://ppt4web.ru/matematika/formuly-sokrashhennogo-umnozhenija7.html
http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98660788
Шеховцова Л. И. Формулы сокращенного умножения. 7-й класс. – Режим доступу:
http://festival.1september.ru/articles/597514/

.: Розділ: Математика :: 29.01.2014 05.39.04 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 33240  
Олена запитує:
як розвязати таку задачу для 2 класу дівчинка Еллі і Дроворуб за 1 хв пройшли 9 м. скільки метрів вони пройдуть за 9 хв.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено!
Уважніше читайте "Правила" нашої довідки: ми не розв'язуємо будь-які задачі за наших користувачів, а лише підбираємо літературу за темою. Пропонуємо Вам переглянути:
Бакан, Надія Василівна. Математика : завдання з поясн. : 2 кл. / Бакан, Надія Василівна ; худож. В. Басалига. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2013. - 116 с. - (За новою програмою. Математика).
Богданович, Михайло Васильович. Уроки математики в 2 класі : Посіб. для вчителя / Богданович, Михайло Васильович. - К. : Освіта, 2003. - 160 с. - (Вчителю початкових класів).
Нечай, Галина Володимирівна. Математика : зб. тренув. завдань : 2 кл. : навч. посіб. / Нечай, Галина Володимирівна, Яріш, Галина Петрівна ; обкл. В. Басалиги. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2013. - 181 с. - (За новою програмою. Математика).

.: Розділ: Математика :: 10.01.2014 00.06.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 33219  
Олена запитує:
Де знайти методику розвязання цієї задачі для 2 класу. Булочка коштує 2 грн, а кекс 9 грн.Купили 7 булочок і 1 кекс. Яка вартість покупки
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо переглянути наступні джерела:
Аналiз диференцiйованого пiдходу у навчаннi математики молодших школярiв у педагогiчному досвiдi. – Режим доступу: http://www.5ro4ka.ru/paper/refs/source/ref-2508.html
Графічне розв’язання задач у ІІ класі. – Режим доступу: http://referatcentral.org.ua/pedagogy_load.php?id=7
Задачі на дві дії різного ступеня (множення і додавання або віднімання). 2 клас. – Режим доступу: http://dok.znaimo.com.ua/docs/index-31835.html
Задачі на знаходження суми двох добутків та обернені до них. – Режим доступу: http://do.gendocs.ru/docs/index-22676.html?page=21#801497
Загальні питання методики розв’язування складених задач. – Режим доступу: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=467046
Розвиток уявлень учнів про складену задачу і процес її розв'язування. – Режим доступу: http://uadocs.exdat.com/docs/index-4796.html?page=15
Скворцова С. О. Задачі на знаходження невідомих за двома різницями / С. О. Скворцова, Г. І. Мартинова. – Режим доступу: http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=методика навчання розв'язування залач складених задач для 2 класу&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEoQFjAD&url=http://skvor.info/files/get_article.html?id=51&ei=ABPNUo2iBIHByQP5uIHACw&usg=AFQjCNFvfNnZCTcAjo39QLSBSPiIE_D_Jg&sig2=Ty372FnzOpyDJELQsPJ44A&bvm=bv.58187178,d.bGQ
Скворцова С. О. Математика в 2-му класі чотирирічної початкової школи / С. О. Скворцова, Г. І. Мартинова. – О. : Автограф, 2002. – 214 с. – Режим доступу: http://ua.convdocs.org/docs/index-19182.html
Скворцова С. О. Методика навчання математики у другому класі : метод. посіб. для вчителів других кл. та студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання» / С. О. Скворцова. – О. : Фенікс, 2011. – 262 с. – Режим доступу:
http://skvor.info/files/books/metoduka-navchaniya-vatematu-v-2-klasi.pdf
Формування у другокласників умінь розв’язувати складені задачі. – Режим доступу: http://www.bestreferat.ru/referat-138118.html
Формування у молодших школярів уміння розв'язувати текстові задачі. – Режим доступу: http://www.bestreferat.ru/referat-138127.html

.: Розділ: Математика :: 7.01.2014 23.27.20 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.311684 seconds