Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44609
   


Автор запитання: Анастасія із міста: Ніжин :: Запитання: 44514  
Анастасія запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу за темою формування елементарних математичних уявлень у дошкільників за допомогою народного фольклору
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасіє! Перегляньте наступні джерела:
[Добірка матеріалів до занять з логіко-математичного розвитку дошкільників середнього та старшого віку] // Б-чка вихователя дит. садка. - 2014. - № 10 (жовтень). - С. 47-87.
Бабій І. Засоби народної педагогіки та шляхи їх використання у моральному вихованні старших дошкільників / І. Бабій // Імідж сучасного педагога. – 2010. – № 6-7. – С. 124–126.
Бал казок : [добірка цікавих завдань і вправ для вчителів і батьків, спрямованих на розвиток пам'яті, мислення, уваги, уяви, спостережливості, моторики та емоційного сприйняття в дитини] // Розкажіть онуку. - 2012. - № 1-2 (січень). - С. 145-158.
Богуш А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі : навч. посіб. / А. М. Богуш, Н. В. Лисенко. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Вища школа, 2002. – 407 с.
Бондарєва Л. На гостини до Бабусі : заняття з математики з використанням усної народної творчості та елементів народознавства для молодших дошкільнят / Л. Бондарєва // Дошк. виховання. - 2010. - № 8. - С. 23-25.
Максимович Л. [Добірка матеріалів до занять із елементами народної математики] : з досвіду роботи вихователя ДНЗ (ясел-садка) "Журавлик", м. Калуш, Івано-Франківська обл. / Л. М. Максимович // Б-чка вихователя дит. садка. - 2016. - № 1 (січень). - С. 61-68.
Максимович Л. [Добірка матеріалів до занять із елементами народної математики] / Л. М. Максимович // Б-чка вихователя дит. садка. - 2015. - № 3 (березень). - С. 17-51.
Стеценко І. Конструюємо математичні казки / І. Стеценко // Дошк. виховання. - 2015. - № 9. - С. 13-16.
Терещенко Л. Формування логіко-математичної компетентності дошкільників на основі розгляду фольклорних творів : майстер клас для вихователів ДНЗ / Л. П. Терещенко, М. І. Тіщенко // Б-чка вихователя дит. садка. - 2018. - № 2 (лютий). - С. 41-49.
Фантазії вихователя : [конспекти математичних занять, вікторин, розваг, авторські вірші, загадки тощо]. Вип. 1 : Поезія математики // Дит. садок (Шк. світ). - 2012. - № 4 (січень). - С. 3-28.
Штіль С. Малятко із яєчка : конспект комплексного заняття з математики та конструювання за мотивами казки / С. Ю. Штіль // Б-чка вихователя дит. садка. - 2015. - № 1 (січень). - С. 77-78.
Щербакова К. Й. Методика формування елементарних математичних уявлень у дошкільників : навч. посіб. / К. Й. Щербакова. – Київ: Вища шк., 1996. – 240 с.
Андрощук А. Підвищення інтересу дошкільників до математики за допомогою народних задач [Електронний ресурс] / А. Андрощук // Зб. наук. статей студ. спеціальності «Дошкільна освіта» / за заг. ред. О. Л. Кононко. – Київ, 2019. – С. 6-9. – Режим доступу: http://www.ndu.edu.ua/storage/2019/2019_12_10_zbirnuk.pdf#page=7.
Донченко К. Зміст і методи формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / К. Донченко // Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності в дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / за заг. ред. Н. П. Тарнавської., Н. Ю. Рудницької, Ю. М. Мурашевич. – Житомир, 2015. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/23383/1/1.PDF.
Машовець М. Математична скарбничка: метод. посіб. для вихователів дошк. навч. закладів [Електронний ресурс] / М. Машковець. – Київ : Сім кольорів, 2013. – 74 с. - Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/5615/1/Mashovets_Matem_skarbnichka_06_11_2013.pdf.
Савченко М. Використання фольклору як засобу логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / М. Савченко // Збірник наук. праць Уман. держ. педагог. ун-ту. – 2014. – Ч. 2. – С. 329-336. – Режим доступу: http://znp.udpu.edu.ua/article/viewFile/197250/197392.
Шаран О. Особливості використання народної математики у процесі формування елементарних математичних уявлень старших дошкільників [Електронний ресурс] / О. Шаран // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи: аксіологічні аспекти в розвитку науки та освіти. – Конін : Ужгород : Херсон – Кривий Ріг, 2018. - С. 214-216. – Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/23302/1/Rozvytok_Rozwoj_November_2018_16.11__.pdf#page=215.

.: Розділ: Математика :: 14.07.2020 13.26.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Умань :: Запитання: 44491  
Олег запитує:
Цікавить література про В. Глушков - відомий український вчений. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олег! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 44478.

.: Розділ: Математика :: 6.07.2020 16.23.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Тернопіль :: Запитання: 44478  
Вероніка запитує:
Добрий день! Цікавить інформація про вченого Віктора Глушкова. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Вероніко! Радимо Вам опрацювати наступні джерела:
Андон П. Київська школа програмування В. М. Глушкова [Електронний ресурс] / П. Андон // Проблеми програмування. — 2013. — № 3. — С. 3-12. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Progr_2013_3_3.
Блажевич Н. Г. М. Добров и В. М. Глушков: наукознавство, кібернетика, інформатика [Електронний ресурс] / Н.. Блажевич // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — 2017. — Вип. 49. — С. 260-264. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2017_49_51.
В. М. Глушков [Електронний ресурс] // Інженерія програмного забезпечення. — 2013. — № 2. — С. 6. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ipz_2013_2_3.
Геза А. Віктор Михайлович Глушков як людина та вчений–вихователь наукових кадрів [Електронний ресурс] / А. Геза // Гілея: науковий вісник. — 2014. — Вип. 86. — С. 102-105. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2014_86_26.
Гладківська О. Задачі ідентифікації динамічних моделей В. М. Глушкова [Електронний ресурс] / О. Гладківська // Правова інформатика. — 2003. — № 1. — С. 18-22. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pinform_2003_1_7.
Гладківська О. Приклад моделювання соціальних систем за допомогою інтегральних динамічних моделей В. М. Глушкова [Електронний ресурс] / О. Гладківська // Правова інформатика. — 2012. — № 3. — С. 9-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pinform_2012_3_5.
Глушкова В. Академик Виктор Михайлович Глушков и главное дело его жизни (к 90-летию со дня рождения) [Електронний ресурс] / В. Глушкова, С. Жабин // Наука та наукознавство. — 2013. — № 3. — С. 79-88. -— Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NNZ_2013_3_11.
К 90-летию со дня рождения академіка В. М. Глушкова [Електронний ресурс] // Кибернетика и вычислительная техника — 2013. — Вып. 173. — С. 5. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kivt_2013_173_2.
Лавріщева К. Розвиток ідей академіка В. М. Глушкова з питань технології програмування [Електронний ресурс] / К. Лавріщева // Вісник Національної академії наук України. — 2013. — № 9. — С. 66-83. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2013_9_5.
Лавріщева К. Технології комп'ютерів, систем і програм від академіка Глушкова [Електронний ресурс] / К. Лавріщева // Інженерія програмного забезпечення. — 2013. — № 2. — С. 7-17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ipz_2013_2_4.
Летичевський О. В .М. Глушков і сучасна інформатика (від теорії автоматів до когнітивних архітектур) [Електронний ресурс] / О. Летичевський // Вісник Національної академії наук України. — 2013. — № 8. — С. 21-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2013_8_6.
Муравський В. Загальнодержавна автоматизована система В. М. Глушкова: обліковий аспект [Електронний ресурс] / В. Муравський // Вісник Тернопільського національного економічного університету. — 2019. — Вип. 4. — С. 127-140. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vtneu_2019_4_13.
Сергієнко І. Наукові ідеї академіка В. М. Глушкова та розвиток сучасної інформатики [Електронний ресурс] / І. Сергієнко // Вісник Національної академії наук України. — 2008. — № 12. — С. 9-29. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2008_12_3.
Тимчук Л. Педагогічний наратив про дитинство і шкільні роки В. М. Глушкова – видатного вченого-кібернетика ХХ століття [Електронний ресурс] / Л. Тимчук // Імідж сучасного педагога. — 2014. — № 9. — С. 26-32. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2014_9_8.

.: Розділ: Математика :: 2.07.2020 08.52.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Альона із міста: Київ :: Запитання: 44408  
Альона запитує:
Добрий вечір, допоможіть будь-ласка знайти літературу на цю тему, пишу курсову не вистачає інформації. Тема"Використання ігрових технологій в процесі навчання алгебри та початків аналізу"
Наша відповідь:
Добрий день, Альоно! перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Алгебра – методичні матеріали [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/algebra. — Дата звернення : 15.06.2020.
Біла Н. Контрольні роботи з математики. 10 клас. Профільний рівень : алгебра та початки аналізу / Н. Біла // Математика в школах України. — 2018. — № 25-26. — С. 34-50.
Геймеризація на уроках математики та інформатики [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/gejmerizacia-na-urokah-matematiki-ta-informatiki-281688.html. — Дата звернення : 15.06.2020.
Жалдак М. Математика (алгебра і початки аналізу) з комп'ютерною підтримкою : навч. посіб. для вступ. до вищ. навч. закл. / М. Жалдак, А. Грохольська, О. Жильцов; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2003. — 304 c.
Курсова робота «Застосування дидактичних ігор в процесі викладання математики» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/kursova-robota-zastosuvanna-didakticnih-igor-v-procesi-vikladanna-matematiki-206474.html. — Дата звернення : 15.06.2020.
Презентація до уроку алгебри і початків аналізу 10 клас «Похідна функції» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-uroku-algebri-i-pocatkiv-analizu-10-klas-pohidna-funkcii-223036.html. — Дата звернення : 15.06.2020.
Прохоров В. Орієнтовний календарно-тематичний план вивчення алгебри і початків аналізу, геометрії в 11 класі на 2019/2020 н. р. Рівень стандарту : на допомогу вчителю / В. Б. Прохоров // Математика в школах України. — 2019. — № 22-24. — С. 33-38.
Старова О. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргумента : урок № 20 із курсу "Алгебра та початки аналізу. 10 клас. Рівень стандарту" / О. Старова // Математика в школах України. — 2019. — № 2-3. — С. 19-20.
Требик О. Новітні інформаційні технології в курсі "Алгебра і початки аналізу" [Електронний ресурс] / О. С. Требик // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. — 2012. — Вип. 33. — С. 562-565. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2012_33_112.
Урок алгебри і початків аналізу у 10 класі. Тема: «Тригонометричні функції та їх властивості» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/urok-algebri-i-pocatkiv-analizu-u-10-klasi-tematrigonometricni-funkcii-ta-ih-vlastivosti-173563.html. — Дата звернення : 15.06.2020.

.: Розділ: Математика :: 14.06.2020 17.39.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Бережани :: Запитання: 44358  
Ірина запитує:
Підберіть, будь ласка, літературу про діяльність математика Миколу Андрійовича Чайковського. Спасибі.
Наша відповідь:
Ірино, дрбрий день! Радимо звернутися до місцевої бібліотеки, а також скористатися джерелами:

Вандзеляк, Г. Пам'яті природолюба Миколи Чайковського [Текст] : [відкр. мемор. таблиці видат. укр. природодосліднику та природоохоронцю] / Г. Вандзеляк // Свобода. - 2013. - № 39 (24 трав.). - С. 1. - (Урочини)Возняк, Г. Данина шани дійсному членові НТШ професорові Миколі Чайковському [Текст] : [відзначення 120-річчя від дня народж. видат. математика на Тернопіллі] / Г. Возняк // Збірник праць Тернопільського міського осередку НТШ ім Шевченка. - Т., 2008. - Т.4: Видатні постаті в українській культурі і науці. - С. 288-292.

Возна, М. Одеський період життя і діяльності Миколи Чайковського: крах сподівань та ілюзій [Текст] / М. Возна // Збірник праць Тернопільського міського осередку НТШ ім Шевченка. - Т., 2008. - Т.4: Видатні постаті в українській культурі і науці. - С. 246-254.

Возняк Г. М. Микола Чайковський – видатний український математик і громадський діяч [Електронний ресурс] / Г. М. Возняк. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2007. – 96 с. – Режим доступу: https://bohdan-books.com/upload/iblock/9da/9da8836386669d425d057aea782779d5.pdf

Возняк, Г. Наукова співпраця Миколи Чайковського та Михайла Кравчука [Текст] / Г. Возняк, О. Возняк // Збірник праць Тернопільського міського осередку НТШ ім Шевченка. - Т., 2008. - Т.4: Видатні постаті в українській культурі і науці. - С. 255-258.

Волинець, Н. Микола Чайковський і мистецтво [Текст] : [описано формування муз. уподобань вченого та місця митців та мистецтва в його житті] / Волинець // Збірник праць Тернопільського міського осередку НТШ ім Шевченка. - Т., 2008. - Т.4: Видатні постаті в українській культурі і науці. - С. 268-273.

Густей У. Володимир Винниченко та Микола Чайковський: сонячна фантасмагорія [Електронний ресурс] / У. Густей // Парадигма. - 2004. - Вип. 2. - С. 244-252. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/paradig_2004_2_21
Дзьомба, Н. "Ні за які скарби...не віддав би я Бережан" [Текст] : до 120-річчя від дня народж. видат. математика, проф. Миколи Чайковського / Н. Дзьомба // Свобода. - 2007. - 3 лют. - С. 8 : фотогр. - (Ювілеї)

Завальнюк, О. Науково-педагогічна діяльність Миколи Чайковського у Кам'янець-Подільському державному українському університеті [Текст] / О. Завальнюк, І. Конет // Збірник праць Тернопільського міського осередку НТШ ім Шевченка. - Т., 2008. - Т.4: Видатні постаті в українській культурі і науці. - С. 238-240.
Завальнюк, О. Микола Чайковський і Кам'янець-Подільський державний Український університет [Текст] / О. Завальнюк // Математика в школі. - 2003. - № 4. - С. 54-56.

Маланюк, М. Терниста доля видатного українського математика Миколи Чайковського [Текст] / М. Маланюк // Збірник праць Тернопільського міського осередку НТШ ім Шевченка. - Т., 2008. - Т.4: Видатні постаті в українській культурі і науці. - С. 220-229

Микола Андрійович Чайковський (1887 - 1970)
http://ternomatematika.blogspot.com/p/blog-page_63.html
Ониськів, М. Микола Чайковський - дослідник видатних українців [Текст] : [розкрито внесок вченого в популяризацію імен видат. діячів укр. науки і культури] / М. Ониськів // Збірник праць Тернопільського міського осередку НТШ ім Шевченка. - Т., 2008. - Т.4: Видатні постаті в українській культурі і науці. - С. 266-267.

Парацій, В. Роль Миколи Чайковського у формуванні української математичної термінології [Текст] / В. Парацій // Збірник праць Тернопільського міського осередку НТШ ім Шевченка. - Т., 2008. - Т.4: Видатні постаті в українській культурі і науці. - С. 259-264. - Бібліогр. в кінці ст.: (14 назв)

Пташник, Богдан. Він належав до славетної "української математичної трійці" Галичини [Текст] : до 45-річчя відходу у Вічність професора Миколи Чайковського / Богдан Пташник // Дзвін. - 2015. - № 9. - С. 112-124. - Бібліогр. в кінці ст.

Царик, П. Л. Вклад Миколи Петрович Чайковського у формування територій та об'єктів природно-заповідного фонду Тернопільщини [Текст] / П. Л. Царик, І. В. Леньків // Подільські читання (Географія. Біологія. Екологія. Охорона природи) : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 трав. 2013 року, м. Тернопіль. - Т. : Тайп, 2013. - С. 243-248.

Якель Р. Колючки і троянди Миколи Чайковського [Електронний ресурс] / Роман Якель // Дзеркало тижня. – 2007. – 7 берез. – Режим доступу: https://beta.dt.ua/SOCIETY/kolyuchki_i_troyandi_mikoli_chaykovskogo.html

.: Розділ: Математика :: 2.06.2020 10.13.01 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.437113 seconds