Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45632
   


Автор вопроса: Володя из города: м. Івано-Франківськ :: Вопрос: 47516  
Володя спрашивает:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати наукові статті/ видання до дипломної роботи на тему:. «Параметри якості води Сенівського озера та Домбровського кар’єру». Потрібна інформація про історію даних водойм, як вони утворилися, які заводи/підприємства були/є поблизу.
Наш ответ:
Гайдін А. М. Озеро в Домбровському калійному кар’єрі [Електронний ресурс] / А. М. Гайдін // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. — 2011. — № 2. — С. 55-62. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ebzp_2011_2_12
Дещиця С. А. Результати детальних ем зондувань проблемної ділянки північного борту Домбровського кар’єру [Електронний ресурс] / С. А. Дещиця, О. І. Романюк, Ю. В. Садовий, О. І. Підвірний, Р. І. Кусайло, В. В. Коляденко // Геодинаміка. — 2013. — № 2. — С. 136-138. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/geod_2013_2_46
Дєньгін А. П. Комплексний аналіз та першочергові заходи з промислової та екологічної безпеки Домбровського калійного кар’єру [Електронний ресурс] / А. П. Дєньгін, Ю. М. Спичак // Проблеми охорони праці в Україні. — 2014. — Вип. 27. — С. 62-72. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pop_2014_27_11
Дяків В. Модель розвитку прибортового соляного карсту і його роль у формуванні стійкого гідроізоляційного профілю в процесі затоплення Домбровського кар'єру (м. Калуш) [Електронний ресурс] / В. Дяків // Мінералогічний збірник. — 2016. — № 66, Вип. 2. — С. 128-138. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Minzb_2016_66_2_13
Дяків В. О. Моделювання впливу самоізоляції бортів, гравіта¬ційної диференціації та хвильового змішування на формування хімічного складу озерних вод в процесі затоплення домбровського соляного кар’єру (м. Калуш) [Електронний ресурс] / В. О. Дяків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. — 2015. — № 3-4. — С. 211-215. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_2015_3-4_56
Малик Ю. О. Моніторинг стану Домбровського кар’єру [Електронний ресурс] / Ю. О. Малик, О. М. Демків // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Хімія, технологія речовин та їх застосування. — 2013. — № 761. — С. 285-288. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPX_2013_761_63
Малькова Я. Еколого-техногенні закономірності формування розсолів Домбровського кар'єру [Електронний ресурс] / Я. Малькова, Є. Яковлєв, В. Долін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. — 2020. — Вип. 4. — С. 61-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_geol_2020_4_11
Малькова Я. О. Експериментальне моделювання конвекційно-дифузійного масоперенесення в розсолах Домбровського кар’єру (м. Калуш Івано-Франківської області) [Електронний ресурс] / Я. О. Малькова, В. В. Долін, В. М. Бобков // Мінеральні ресурси України. — 2020. — № 4. — С. 22-27. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mru_2020_4_6
Малькова Я. О. Моделювання кінетики розчинення мінералів соленосних порід Домбровського кар'єру Калуш-Голинського родовища калійних солей [Електронний ресурс] / Я. О. Малькова, В. М. Бобков, В. В. Долін // Мінералогічний журнал. — 2020. — Т. 42, № 4. — С. 60-68. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mineral_2020_42_4_7

https://commons.com.ua/uk/dombrovskij-karyer-100-rokiv-istoriyi-ta-5-metriv-do-ekologichnoyi-katastrofi/

.: Раздел: Экология. Охрана природы :: 16.11.2023 14.23.30 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ірина из города: Одеса :: Вопрос: 47302  
Ірина спрашивает:
Добрий ранок! Потрібна інформація про забруднення і екологічний стан річки Дніпро.
Наш ответ:
Антомонов М. Ю. Інтегральна оцінка якості вод річки Дніпро з визначенням радіаційної активності у місцях питних водозаборів та питних водопровідних станцій [Електронний ресурс] / М. Ю. Антомонов, О. В. Зоріна // Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. — 2018. — Вип. 23. — С. 82-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prmtr_2018_23_8
Васенко О. Г. Оцінка сучасного екологічного стану басейну Дніпра за гідрохімічними показниками [Електронний ресурс] / О. Г. Васенко, Д. Ю. Верниченко-Цветков, О. Ю. Ієвлєва // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки. — 2016. — Вип. 38. — С. 43-60. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ponp_2016_38_7
Гірій В. А. Динаміка забруднення водних ресурсів басейну Дніпра на початку ХХІ століття [Електронний ресурс] / В. А. Гірій, І. А. Колісник, О. О. Косовець, Т. О. Кузнєцова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. — 2010. — Т. 4. — С. 134-141. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/glghge_2010_4_17
Загибель Дніпра - національна трагедія України : гострий сигнал // Екологічний вісник. — 2016. — № 5. — С. 30-31.
Лозовіцький П. С. Екологічний стан та екологічне оцінювання води Дніпра в межах Канівського природного заповідника [Електронний ресурс] / П. С. Лозовіцький // Часопис картографії. — 2016. — Вип. 15(2). — С. 125-154. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ktvsh_2016_15(2)__13
Михайлик О. О. Заплава р. Дніпро: сучасний стан, проблеми та шляхи відновлення екологічної рівноваги. [Електронний ресурс] / О. О. Михайлик // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. — 2015. — Вип. 38. — С. 270-276. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2015_38_38
Пічура В. І. Геомоделювання зональної небезпеки забруднення біогенними речовинами поверхневих вод у транскордонному басейні Дніпра [Електронний ресурс] / В. І. Пічура // Біоресурси і природокористування. — 2017. — Т. 9, № 1-2. — С. 24-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bpc_2017_9_1-2_6
Пономаренко Р. В. Прогнозування впливу техногенного забрудненняь на якісний стан водної екосистеми річки Дніпро [Електронний ресурс] / Р. В. Пономаренко, Л. Д. Пляцук, М. М. Шерстюк, О. В. Третьяков, В. М. Штепа // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. — 2020. — Вип. 2. — С. 73-78. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkdpu_2020_2_12
Пономаренко Р. В. Удосконалення методології визначення якісного стану водної екосистеми (на прикладі річки Дніпро) [Електронний ресурс] / Р. В. Пономаренко, Л. Д. Пляцук, О. В. Третьяков, І. Ю. Аблєєва, Ю. В. Буц, В. В. Барбашин // Комунальне господарство міст. Серія : Технічні науки та архітектура. — 2020. — Т. 1. — С. 82-93. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_tech_2020_1_15
Строкаль В. П. Причинно-наслідкові зв’язки забруднення біогенними елементами басейну річки Дніпра: синтез теоретичних даних [Електронний ресурс] / В. П. Строкаль, А. В. Ковпак // Екологічні науки. — 2021. — № 2. — С. 37-44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ekolnauk_2021_2_8
http://wra-journal.ksauniv.ks.ua/archives/2021/1_2021/16.pdf
https://pgasa.dp.ua/wp-content/uploads/2022/11/5_2020_Tretyakov.pdf
https://visnyk-unaus.udau.edu.ua/assets/files/articles/2-2020/26.pdf
http://www.golos.com.ua/article/363200

.: Раздел: Экология. Охрана природы :: 16.06.2023 09.06.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Анна из города: Корсунь-Шевченківський :: Вопрос: 47289  
Анна спрашивает:
Добрий день,підберіть матеріали з теми,, Секрети Світового океану,,
Наш ответ:
Добрий день, Анно. Література за вашим запитом:
Бахтин Т. Сміттєвий континент : екостиль твого життя : [екологічна катастрофа Світового океану] / Т. Бахтин // Колосок. — 2021. — № 5. — С. 34-39.
Вальчук А. Р. В океанських глибинах / А. Р. Вальчук // Все для вчителя. — 2010. — № 7-9. — С. 13-17.
Гаррис Н. Океани : ілюстр. атлас / Н. Гаррис ; пер. з англ. Л. Хворост ; дизайнер обкл. Н. Величко ; іл. Г. Гінкс. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2010. — 47 с. : іл.
Гордіна А. Лихо теплої води : [вплив підвищення температури світового океану на довкілля та клімат планети] / А Гордіна // Колосок. — 2021. — № 10. — С. 30-37.
Коханій Т. А. Світ морів та океанів / Т. А. Коханій ; дизайн Я. Є. Миколенка. — Харків : Ранок, 2009. — 288 с. : іл.
Курилов С. Сам в океані : історія втечі / С. Курилов ; пер. з рос. П. Ромка ; за ред. Л. Кононовича ; худож., [післямова] Н. Міцкевич ; дизайн обкл. К. Сергієнко ; [післямова О. Ігнатової]. — Київ : Час майстрів, 2019. — 247 c. : іл. — (Рекомендуємо прочитати).
Отруєні хвилі : екологічна катастрофа Світового океану / підготувала А. Псатій // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2020. — № 5-6. — С. 28-35.
Підводний світ : планета вода. Красуні та чудовиська. Моря та океани. Людина і море. Ріки, озера, болота. Домашній акваріум. Легенди моря / авт.-упоряд. М. О. Панкова, І. Ю. Романенко ; худож.-іл. Г. В. Беззубова. — Харків : Фоліо, 2013. — 319 с. : іл. — (Шкільна бібліотека. Дитяча енциклопедія).
Росс С. Глибинні чудовиська / С. Росс ; Іл. Ф. Філіпса. — Харків : Ранок: Веста, 2003. — 48 с. : іл. — (Факти чи вигадки).
Рятівник : велика екологічна гра // Барвінок. — 2019. — № 1. — С. 10-11.
Ситник К. М. Рослинні скарби островів Індійського океану [Електронний ресурс] / К. М. Ситник, С. Л. Мосякін // Український ботанічний журнал. — 2004. — Т. 61, № 3. — С. 120-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UBJ_2004_61_3_15
Скворцова О. Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки : 6-й клас / О. Скворцова // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2011. — № 35. — С. 20-22.
Соловйова Ж. Ф. Забруднення Світового океану нафтопродуктами [Електронний ресурс] / Ж. Ф. Соловйова, Г. В. Нєпєіна // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія : Екологія. — 2011. — Т. 150, Вип. 138. — С. 76-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdue_2011_150_138_20
Стенб’юрі С. 501 факт, який треба знати з… географії / С. Стенб’юрі ; з англ. пер. К. Крапка. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2020. — 255 с. : іл., фотоіл.
Стенб’юрі С. 501 факт, який треба знати з… географії / С. Стенб’юрі ; з англ. пер. К. Крапка. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2020. — 255 с. : іл., фотоіл.
Цікава книга знань : океани та річки. Рицарі та замки. Світ техніки. Птахи : пер. з англ. : у запитаннях та відповідях / авт. тексту Ф. Брукс [та ін.]. — Київ : Махаон-Україна, 2007. — 160 c. : іл.

.: Раздел: Экология. Охрана природы :: 8.06.2023 09.24.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Дмитро из города: Київ :: Вопрос: 47056  
Дмитро спрашивает:
Забруднення атмосферного повітря Києва
Наш ответ:
Доброго дня! Пропонуємо опрацювати наступні джерела:
Горський А. М. Оцінка техногенного впливу стаціонарних джерел забруднення на стан повітряного басейну Київської агломерації [Електронний ресурс] / А. М. Горський // Економіка природокористування і сталий розвиток. — 2021. — № 9. — С. 72-79. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/epod_2021_9_13.
Данильченко А. О. Аналіз рівня забруднення атмосферного повітря в Київській області [Електронний ресурс] / А. О. Данильченко, П. М. Іващенко // Часопис картографії. — 2014. — Вип. 10. — С. 137-146. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ktvsh_2014_10_18.
Дячук В. А. Дослідження системи моніторингу забруднення атмосферного повітря в місті Києві та напрямки її удосконалення [Електронний ресурс] / В. А. Дячук, М. П. Баштаннік, Є. М. Кіптенко, Т. В. Козленко, Л. М. Надточій // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. — 2019. — № 4. — С. 111-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/glghge_2019_4_11.
Жуков М. Н. Деякі особливості динаміки забруднення атмосферного повітря міста Києва шкідливими речовинами за 2001–2010 рр. [Електронний ресурс] / М. Н. Жуков, І. Р. Стахів, А. В. Клипа // Геоінформатика. — 2013. — № 1. — С. 72-76. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/geoinf_2013_1_10.
Кіптенко Є. М. Методика короткострокового прогнозу забруднення атмосферного повітря для міста Києва [Електронний ресурс] / Є. М. Кіптенко, Т. В. Козленко // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту. — 2016. — Вип. 269. — С. 138-150. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npundgi_2016_269_16.
Полетаєва Л. М. Прогноз метеорологічних умов забруднення повітряного басейну Києва [Електронний ресурс] / Л. М. Полетаєва [Електронний ресурс] // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Екологія. — 2016. — вип. 14. — С. 53-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhNU_2016_14_9.
Татарченко Г. О. Аналіз забруднення оксидами азоту повітряного простору території Києва [Електронний ресурс] / Г. О. Татарченко // Містобудування та територіальне планування. — 2021. — Вип. 77. — С. 441-450. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2021_77_39.
Турос О. І. Дослідження забруднення атмосферного повітря зваженими частинками пилу (РМ10 та РМ2,5) у м. Києві [Електронний ресурс] / О. І. Турос, Т. П. Маремуха, А. А. Петросян, Н. В. Брезицька // Environment & health. — 2018. — № 4. — С. 36-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dtz_2018_4_9.
Турос О. І. Забруднення атмосферного повітря зваженими частками пилу (ЗЧ10 и ЗЧ2,5) у Деснянському районі м. Києва [Електронний ресурс] / О. І. Турос, Т. П. Маремуха, І. В. Кобзаренко, А. А. Петросян, Л. І. Михіна, Н. В. Брезіцька, Г. М. Давіденко, К. О. Харченко // Гігієна населених місць. — 2017. — Вип. 67. — С. 31-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gnm_2017_67_9.
Шевченко О. Г. Забруднення атмосферного повітря міста Києва двоокисом азоту [Електронний ресурс] / О. Г. Шевченко, С. І. Сніжко, Н. О. Данілова // Український гідрометеорологічний журнал. — 2015. — № 16. — С. 6-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uggj_2015_16_3.
Шевченко О. Г. Рівень забруднення атмосферного повітря міста Києва формальдегідом [Електронний ресурс] / О. Г. Шевченко, М. І. Кульбіда, С. І. Сніжко, Л. С. Щербуха, Н. О. Данілова // Український гідрометеорологічний журнал. — 2014. — № 14. — С. 5-15. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uggj_2014_14_3.

.: Раздел: Экология. Охрана природы :: 14.03.2023 09.02.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Мирослава из города: Кропивницький :: Вопрос: 46962  
Мирослава спрашивает:
Добрий день. Шукаю літературу про Правові основи збереження біорізноманіття. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Мирославо! Пергляньте таку літературу за вашим запитом:
Булах І. Г. Актуальні питання правового регулювання, охорони і використання земельних ресурсів у контексті вирішення проблеми збереження біорізноманіття [Електронний ресурс] / І. Г. Булах // Південноукраїнський правничий часопис. — 2012. — № 3. — С. 124-128. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2012_3_47.
Булах І. Г. Актуальні питання правового регулювання, охорони і використання земельних ресурсів у контексті вирішення проблеми збереження біорізноманіття [Електронний ресурс] / І. Г. Булах // Південноукраїнський правничий часопис. — 2012. — № 3. — С. 124-128. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pupch_2012_3_47.
Вишневський Л. В. Інформаційна система у тваринництві як складова стратегії збереження біорізноманіття [Електронний ресурс] / Л. В. Вишневський // Розведення і генетика тварин. — 2017. — Вип. 53. — С. 15-21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/rgt_2017_53_4.
Власенко Ю. Л. Правові аспекти охорони біорізноманіття в Україні [Електронний ресурс] / Ю. Л. Власенко // Журнал східноєвропейського права. — 2014. — № 3. — С. 70-74. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2014_3_9.
Дубовіч І. А. Економіко-правове регулювання охорони та збереження біорізноманіття екосистем: теорія і практика [Електронний ресурс] / І. А. Дубовіч, Х. Р. Василишин, Т. Є. Фомічева, Ю. І. Волковська // Наукові праці Лісівничої академії наук України. — 2019. — Вип. 19. — С. 178-186. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nplanu_2019_19_20.
Казак Р. А. Правові основи охорони біорізноманіття в Україні та Європейському Союзі у другій половині XX ст.: історико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Р. А. Казак ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. — Харків, 2017. — 20 с.
Патлачук О. В. Природоохоронні доктрини в системі джерел права : монографія / О. В. Патлачук; Ін-т законодавства ВР України. — Одеса : Фенікс, 2018. — 147 c.
Правові засади впровадження в Україні Конвенції про біорізноманіття / Н. Р. Малишева [та ін.] ; відп. ред. Н. Р. Малишева ; Управління охорони земельних ресурсів, екомережі та збереження біорізноманіття, Благодійна організація «Інтерекоцентр», Науково-консультаційний центр «Астюс». — Київ : Хімджест, 2003. — 175 с. — (Біорізноманіття ; № 5).
Січко А. В. Законодавче забезпечення регулювання правових засад охорони біорізноманіття і ландшафтів [Електронний ресурс] / А. В. Січко // Таврійський науковий вісник. — 2013. — Вип. 84. — С. 256-261. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tavnv_2013_84_52.
Якимчук А. Механізми державного регулювання збереження біорізноманіття [Електронний ресурс] / А. Якимчук. // Публічне адміністрування: теорія та практика. — 2013. — Вип. 2. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2013_2_17.
Якимчук А. Основні напрями державної політики у сфері збереження біорізноманіття [Електронний ресурс] / А. Якимчук // Актуальні проблеми державного управління. — 2013. — Вип. 4. — С. 155-157. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdyo_2013_4_46.

.: Раздел: Экология. Охрана природы :: 15.02.2023 19.40.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.384675 seconds