Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45734
   


Автор запитання: Света із міста: Київ :: Запитання: 44265  
Света запитує:
Екологія довкілля як одне із життєвих завдань людства
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Буринська Н. Досвід формування екологічної свідомості в учнів / Н. Буринська // Біологія і хімія в шк. – 2008. – № 1. – С. 43-45.
Василенко Г. Екологічна освіта та виховання / В. Василенко // Початкова школа. – 2007. – № 6. – С. 6-8.
Вербицький В. Еколого-натуралістична освіта в Україні : історія, проблеми, перспективи. / В. Вербицький. – Київ : Аверс. – 2003. – 304 с.
Вербицький В. Проектна форма навчання і виховання у загальноосвітніх навчальних закладах та позашкільних закладах освіти еколого-натуралістичного напряму : проблеми та шляхи їх вирішення / В. Вербицький // Рідна школа. – № 3. – С. 35-47.
Вороніна Л. Взаємодія школи й сім’ї в екологічному вихованні / Л. Вороніна // Шкільний світ. – 2005. – № 18-19. – С. 3-25.
Даценко Г. Екологічна освіта як аспект гуманізації шкільного навчання та виховання / Г. Даценко // Біологія. – 2007. – № 10. – С. 5-6.
Екологічне виховання на уроках хімії та в позакласний час // Хімія. – 2007. - № 11. – С. 1-43.
Плохій З. Сучасний зміст екологічного виховання / З. Плохій // Дошкільне виховання. – 2008. – № 3. – С. 3-6
Подорож Гідринки : кн. з еколог. виховання дітей дошк. та мол. шкіл. віку / авт.-уклад. Т. Васильєва, В. Шелегеда. – Запоріжжя : Поліграф, 2003. – 32 с. : іл.
Сигаловський Д. Екологію повинні знати всі? / Д. Сигаловський // Країна знань. – 2008. – № 4. – С. 29-31; № 5. – С. 31-34.
Я пізнаю світ. Екологія : дит. енцикл. / авт.-упоряд. О. Чижевський ; худож. В. Ніколаєв, О. Кардашук, О. Гальдяєва. – Київ : Школа, 2001. – 414 с. : ілюстр.
Яцик А. Екологічна ситуація в Україні та шляхи її поліпшення / А. Яцик // Здоров’я та фіз. культура. – 2005. – № 6. – С. 23-24.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 20.05.2020 15.51.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Микола із міста: Харків :: Запитання: 44232  
Микола запитує:
Доброго дня! Підберіть будь ласка список літератури до курсової роботи на тему: "Водне господарство України". Буду дуже вдячний за допомогу!
Наша відповідь:
Доброго дня, Миколо! Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Алебрі М. Формування підходів до державної політики розвитку водного господарства [Електронний ресурс] / М. Алебрі // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Державне управління. - 2018. - Т. 29(68), № 5. - С. 54-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sntvupa_2018_29(68)_5_12
Головко Л. О. Програми у сфері водної політики та водного господарства у США: досвід для України [Електронний ресурс] / Л. О. Головко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2018. - № 4. - С. 95-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2018_4_16
Кір’янов В. М. Застосування інформаційних технологій у водному господарстві [Електронний ресурс] / В. М. Кір’янов // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Технічні науки. - 2014. - Вип. 1. - С. 51-58. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnuvgp_tekhn_2014_1_9
Ковшун Н. Система сталого водокористування як складова національної економіки [Електронний ресурс] / Н. Ковшун // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2017. - № 3. - С. 61-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppeu_2017_3_10
Москвіченко І. М. Роль внутрішнього водного транспорту в національному господарстві України [Електронний ресурс] / І. М. Москвіченко, В. Г. Стаднік // Причорноморські економічні студії. - 2018. - Вип. 27(1). - С. 78-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2018_27(1)__18
Павлюк Н. П. Ефективність використання водного фонду регіону для ведення рибного господарства [Електронний ресурс] / Н. П. Павлюк // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. - 2013. - Вип. 19, № 3. - С. 269-274. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prvse_2013_19_3_35
Рябець К. А . Модель формування політико-правових засад публічного управління у галузі водного господарства України [Електронний ресурс] / К. А . Рябець // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2019. - № 6. - С. 80-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2019_6_11
Рябець К. А. Зарубіжний політико-правовий досвід публічного управління у галузі водного господарства (на прикладі окремих країн Європейського Союзу) [Електронний ресурс] / К. А. Рябець // Актуальні проблеми державного управління. - 2018. - № 2. - С. 114-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2018_2_19
Рябець К. А. Нормативно-правове забезпечення діяльності органів публічного управління водним господарством України в контексті вітчизняних політичних реалій [Електронний ресурс] / К. А. Рябець // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2018. - № 2. - С. 103-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2018_2_18
Рябець К. А. Політико-правове формування теорії публічного управління у водному господарстві України [Електронний ресурс] / К. А. Рябець // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. - 2018. - Вип. 1. - С. 202-220. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadu_2018_1_14
Рябець К. А. Формування сутності поняття "водне господарство України": наукові, політичні, правові чинники [Електронний ресурс] / К. А. Рябець // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. - 2018. - № 3. - С. 19-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaddy_2018_3_5
Ткач О. Л. Забезпечення ефективності проведення державного аудиту (на прикладі підприємств водного господарства) [Електронний ресурс] / О. Л. Ткач // Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво. - 2019. - № 4. - С. 189-195. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2019_4_35
Фроленкова Н. Оцінка внутрішніх екологічних ризиків у сфері водного господарства та меліорації земель [Електронний ресурс] / Н. Фроленкова, Л. Сидорчук // Економіст. - 2014. - № 1. - С. 49-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2014_1_14

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 17.05.2020 11.28.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Київ :: Запитання: 44141  
Ірина запитує:
Еко акції, які є
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Всесвітній день охорони довкілля: акція "Здай лампу - збережи природу" : природоохоронні акції ВЕЛ // Екологічний вісник. - 2015. - № 5-6. - С. 32.
Всеукраїнській дитячій спілці "Екологічна варта" - 20 років! : найактуальніше // Екологічний вісник. - 2019. - № 2. - С. 2-5.
Дерпа Г. І. Чисте місто - чиста совість! : екологічний проект / Г. І. Дерпа // Початкове навчання та виховання. - 2018. - № 13-15. - С. 91-97.
Добро твориться просто, зі злом миритися не можна : [добірка матеріалів, що спрямована на виховання мужніх, сміливих, чесних майбутніх громадян, знайомить з подіями в житті підлітків, що призводять до злочину та відповідальності за них, а також містить поради вихователям з профілактики дитячих правопорушень] / тексти та підбір фотоілюстрацій О. Трофімової // Позакласний час. - 2016. - № 7. - С. 59-64.
"Покормите птиц зимой!" / фото и рисунки участников конкурса // Юный натуралист. - 2013. - № 10. - С. 14.
Плахта Д. "Запровадити культуру сортування на освітньому рівні" : у Львівській політехніці представили екологічні ініціативи "Чисте місто" та "ПолітехЕко" / Д. Плахта // День. - 2018. - 26 квіт. - С. 2.
Прокопенко Л. Шкільний макулатуринг: бізнес-проект чи рятування природи? / Л. Прокопенко // Шкільний бібліотечно-інформаційний центр. Бібліотечна робота. - 2014. - № 6. - С. 12-19.
Прокопенко М. Година Землі у день тиші : 30 березня відпочиньте від політичної реклами і - дайте відпочити планеті / М. Прокопенко // День. - 2019. - 29-30 берез. - С. 9.
Україна цього року знову підтримає Годину Землі : акція, що відбудеться 24 березня, акцентуватиме на зв'язку людини з природою та впливові наших споживацьких звичок на планету // День. - 2018. - 11 січ. - С. 2.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 7.05.2020 07.20.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліса із міста: Бровари :: Запитання: 44016  
Аліса запитує:
Допоможіть знайти літературу до дня планети.
Наша відповідь:
Доброго дня, Алісо!Перегляньте наступні джерела:
Бобрик Ю. 22 квітня – День Землі: як підтримати та допомогти планеті онлайн чи вдома? [Електронний ресурс] / Ю. Бобрик // Погляд : інформ. агенція : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.poglyad.tv/22-kvitnya-den-zemli-yak-pidtrymaty-ta-dopomogty-planeti-onlajn-chy-vdoma/. – Назва з екрану.
Всесвітній день Землі: як одне дерево стало прообразом сучасного екоруху [Електронний ресурс] // Ecobusiness. Екологія підприємства. – 2020. – № 4. – Режим доступу: https://ecolog-ua.com/news/vsesvitniy-den-zemli-yak-odne-derevo-stalo-proobrazom-suchasnogo-ekoruhu.
Всесвітній день землі : матеріали до Дня Планети // Харків. нац. аграрний ун-т ім. В. В. Докучаєва : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://knau.kharkov.ua/250-vsesvtny-den-zeml.html. – Назва з екрану.
Всесвітній день землі: 22 квітня – Всесвітній День Землі (International Mother Earth Day) [Електронний ресурс] // Всеукр. Екологічна ліга : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://www.ecoleague.net/forumy-konferentsii-kruhli-stoly-seminary/ekolohichnyi-kalendar/kviten/item/333-vsesvitnii-den-zemli. – Назва з екрану.
Полицька І. День Землі: Google створив тематичний дудл та гру [Електронний ресурс] / І. Полицька // 24 канал : [веб-сайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://24tv.ua/techno/den_zemli_google_stvoriv_tematichniy_dudl_ta_gru_n1330441. – Назва з екрану.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 22.04.2020 14.36.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леся із міста: Житомир :: Запитання: 43921  
Леся запитує:
які запобірання є від захворювань ротової порожнини
Наша відповідь:
Доброго дня, Леся! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Алимский А. В. Состояние полости рта и зубов у лиц до - и призывного возраста ЦАО г. Москвы / А. В. Алимский, В. Г. Никоненко, Е. С. Смолина // Стоматология детского возраста и профилактика. Эпидемиология. – 2007. - № 4. – С. 3-5.
Антоненко М. Ю. Новые возможности повышения эффективности гигиенических мероприятий в комплексной профилактике стоматологических заболеваний у лиц молодого возраста / М. Ю. Антоненко, Л. Ф. Сидельникова, М. О. Дудникова // Современная стоматология. – 2011. – № 3. – С. 95-98.
Афанасенко К. Ю. Досвід використання гелю на основі гіалуронової кислоти при лікуванні хронічного катарального гінгівіту / К. Ю. Афанасенко // Особливості первинної, вторинної і третинної профілактики у пацієнтів з різним стоматологічним статусом: матеріали науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів, 8-9 листопада 2013 г. – Одеса : Вісник стоматології, 2013. – № 4. - С. 119-120.
Беда В. И. Использование препарата "Холисал" при лечении гингивитов / В. И. Беда, М. А. Ярифа // Современная стоматология. — 2009. — № 5. — С. 38–42.
Белоклицкая Г. Ф. Азбука ручного скейлинга / Г. Ф. Белоклицкая, Т. Б. Волинская. – Київ : Издательская компания «КИТ». – 2010. – 68 с.
Белоклицкая Г. Ф. Значение средств индивидуальной гигиены полости рта на этапе первинного пародонтологического лечения больних генерализованным пародонтитом / Г. Ф. Белоклицькая, Я. С. Горбань // Современная стоматология – 2008. № 4. – С. 49-52.
Боровский Е. В. Лечение кариеса в стадии белого пятна у детей методом глубокого фторирования / Е. В. Боровский, Т. Г. Завьялова // Стоматолог. – 2002. – № 9. – С. 32-36.
Бухарин О. В. Микробные ингибиторы лизоцима / О. В. Бухарин, А. В. Васильев // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунопатологии. – 2006. – № 4. – С. 8-13.
Васильева Л. И. Этиология, патогенез и современные методы лечения воспалительных заболеваний пародонта / Л. И. Васильева, Н. Ю. Желтухина, С. В. Новгородский // Валеология. – 2012. - № 3. – С. 12-18.
Вилова Т. В. Клинические аспекты применения препаратов водорослей для профилактики кариеса и гингивита / Т. В. Вилова, В. П. Зеновский, М. А. Девяткова // Стоматология. – 2005.– № 2. – С. 10–14.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 18.03.2020 16.54.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.338747 seconds