Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 45389
   


Автор запитання: наталя із міста: львів :: Запитання: 42079  
наталя запитує:
доброго дня, допоможіть, будь ласка знайти, матеріал на тему: "Оцінка факторів впливу на гідроекологічний режим річки Тисмениця"
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталя. Перегляньте наступні джерела:
Фітотестування як експрес-метод оцінки токсичності нафтозабруднених ґрунтів / [М. З. Горон, Н. М. Джура, О. І. Романюк та ін.] // Вісник Львівського університету. Сер. біологічна. — 2012. — Вип. 58. — С. 185—192.
Вільдман І. Л. Гідроекологічна оцінка стану басейнів річок України [Електронний ресурс] / І. Л. Вільдман // Наукові основи створення системи інтегральних біоценотичних методів контролю водних систем (на прикладі р. Інгулець) : автореф. дис… канд. тех. наук / І. Л. Вільдман. – Київ, 2015. — С. 23-30. – Режим доступу: http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2016/02/dis.pdf.
Гідрологічний режим та якість поверхневих вод басейну Дністра на території України [Електронний ресурс] / за ред. В. К. Хільчевського, В. А. Сташука. – Київ : Ніка-центр, 2013. – 256 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/REP0000619.PDF.
Дубик І. Гідроекологічний аналіз поверхневих вод у басейні ріки Тисмениця [Електронний ресурс] / І. Дубик, О. В. Пилипович ; Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/29289/1/017_046_048.pdf.
Клименко В. Г. Гідрологія України [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ.-географ. / В. Г. Клименко ; Харків. нац. ун-т імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2010. – 210 с. – Режим доступу: http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/3785/2/Gidrolog_Ukraine.pdf.
Осадчий В. І. Кисневий режим поверхневих вод України [Електронний ресурс] / В. І. Осадчий, Н. М. Осадча. – Наук. праці УкрНДГМІ. – 2007. – Вип. 256. – Режим доступу: http://uhmi.org.ua/pub/np/256/1-Osad_Osad.pdf.
Оцінка впливу на навколишнє природне середовище (ОВНС) запланованої господарської діяльності ДП «Івано-Франківський лісгосп» на 2018 рік [Електронний ресурс]. – Івано-Франківськ, 2018. – 25 с.
Паланичко О. В. Основні гідроекологічні проблеми в басейнах річок Передкарпаття [Електронний ресурс] / О. В. Паланичко ; Чернів. нац. ун-т імені Ю. Федьковича. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/14.NTP_2007/Geographia/21620.doc.htm.
Романюк О. І. Комплексний екологічний моніторинг нафтозабруднених територій на прикладі м. Борислава [Електронний ресурс] / О. І. Романюк, Л. З. Шевчик // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2013. – № 5. – С. 19-22. – Режим доступу: https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/download/1026/1025/.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 7.06.2018 12.17.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Саша із міста: ЛЬвів :: Запитання: 42072  
Саша запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу на тему: Виховання екологічне молодших школярів на уроках трудового навчання". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Саша! Ми вже відповідали на подібне запитання:
Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 41947.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 5.06.2018 14.03.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: юля із міста: львів :: Запитання: 42071  
юля запитує:
доброго дня, допоможіть, будь ласка знайти, матеріал на тему: "Оцінка факторів впливу на гідроекологічний режим річки Бар". дякую)
Наша відповідь:

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 4.06.2018 15.48.50 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Володимир із міста: Харків :: Запитання: 42062  
Володимир запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, з матеріалом курсової роботи " Урбанізації та її негативні наслідки.Проблеми реутилізації (вторинної переробки відходів) в Україні." Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Володимире. Скористайтеся, будь ласка, наступними джерелами інформації:

1. Заверуха, Н.М. Основи екології: Навчальний посібник / Н.М. Заверуха, В. В. Серебряков, Ю.А. Скиба. – К.: Каравела, 2006. – 368с.
2. Гайнріх, Д. Екологія / Д. Гайнріх, М. Гергт; ряд.пер.В.В. Серебряков. – К.: Знання – Прес, 2001. – 281с.іл.
3. Джигірей, В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навчальний посібник / В.С. Джигірей. – К.: Т-Во «Знання», 2000. – 203с.
4. Коробкин, В.И. Экология: Конспект лекций / В.И. Коробкин, Л.В. Передельский. Изд-е 2-е, - Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 224с. (Зачет и экзамен).
5. Щукин, И. Экология для студентов вузов: Серия «Шпаргалки» / И. Щукин. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 224с.
6. Экология города: Учебник / [ ГОбщ. ред. Ф.В.Стольберг; научн. ред. В.Н. Ладыженский ]. – К.: Либра, 2000. – 464с.
7. Журнал Экополис. 2010-2011рр.
8. Журнал Екологічний вісник. 2010-2011рр.

http://pidruchniki.com/1719051256642/ekologiya/problemi_vidhodiv_lyudskoyi_diyalnosti
http://studopedia.com.ua/view_ekologia.php?id=48
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/ecology/21417/
http://osvita.ua/vnz/reports/ecology/18915/
http://life.pravda.com.ua/society/2011/01/19/70581/
http://www.info-library.com.ua/books-text-8198.html
https://24tv.ua/pererobka_smittya_v_ukrayini_ta_yes_yak_ekologichnu_katastrofu_perevesti_u_pributkoviy_biznes_n698225
http://www.madein.dp.ua/view.aspx?type=ja&lang=1&jaid=528

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 31.05.2018 09.44.57 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Ромни :: Запитання: 42027  
Юлія запитує:
Допоможіть підготувати реферат на тему: Екологічні проблеми використання водних ресурсів
Наша відповідь:
Доброго дня, Юля! Перегляньте гаступні джерела:
Коротун І. М. Природні ресурси України : навч. посіб. / І. М. Коротун, Л. К. Коротун, С. І. Коротун ; Ін-т змісту і методів навчання; Рівнен. держ. техн.. ун-т; Рівнен. відділ Укр. Географ. Тов-ва. — Рівне, 2000. — 192 с. : іл.
Кульский Л. А. Вода знакомая и загадочная / Л. А. Кульский, В. В. Даль, Л. Г. Ленчина. — Київ : Рад. шк., 1982. — 120 с. : іл.
Мечник Л. А. Природа України : посіб. для вчителів почат. кл. / Л. А. Мечник, О. М. Волошин, І. І. Мечник. — Тернопіль : Підручники & посібники, 1997. — 40 с. — (Початкова школа).
Охорона навколишнього природного середовища в Україні, 1994-1995 / іл. В. Раєвський. — Київ : Вид-во Раєвського, 1997. — 95 с. : іл.
Тимочко Т. В. Екологічна варта : (зб. інформац. матеріалів) / Т. В. Тимочко, О. В. Пащенко, О. Р. Швець ; Всеукраїнська дитяча спілка «Екологічна варта». — Київ : Центр екологічної освіти та інформації, 2013. — 31 с. : іл.
Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: директиви, що стосуються довкілля / Всеукраїнська екологічна ліга ; Центр екологічної освіти та інформації ; редкол.: Т. В. Тимочко, С. Н. Вадзюк, Ю. І. Грицан [та ін.] ; літ. ред. М. С. Козловська. — Київ : [б. в.], 2015. — 23 с. : іл. — (Бібліотека всеукраїнської екологічної ліги. 2015, № 5, трав. Стан навколишнього середовища).
Мороз П. І. Екологічні проблеми раціонального природокористування : навч. посіб. / П. І. Мороз, І. С. Косенко; ред.: Мороз. — Л. : Престиж Інформ, 1999. — 283 c.
Антонова С. Є. Організаційно-економічні засади водозабезпечення міського населення: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 [Електронний ресурс] / С. Є. Антонова ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2011. — 20 с. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2011/11ASEVMN.zip.
Білоскурський Р. Р. Природно-ресурсний потенціал України у фокусі аналізу стану та перспектив використання [Електронний ресурс] / Р. Р. Білоскурський // Укр. соціум. — 2017. — № 3. — С. 87-99. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=AT=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Білоскурський Природно-ресурсний потенціал України у$.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 17.05.2018 16.19.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.580421 seconds