Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45626
   


Автор запитання: Марія із міста: Львів :: Запитання: 46445  
Марія запитує:
Добрий день. Цікавить література на тему: Екологічне оподаткування в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Маріє! Пропонуємо вашій увазі таку літературу:
Гаркушенко О. М. Вдосконалення принципів екологічного оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Гаркушенко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. — 2013. — Вип. 33(2). — С. 60-65. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2013_33(2)__13.
Гордієнко С. М. Розвиток екологічного оподаткування на місцевому рівні [Електронний ресурс] / С. М. Гордієнко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Фінанси і кредит. — 2013. — № 1. — С. 253-258. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsnau_2013_1_48.
Кучерова Г. Ю. Конгнітивне моделювання сценаріїв розвитку екологічного оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / Г. Ю. Кучерова, о. А. Чала // Часопис економічних реформ. — 2014. — № 4. — С. 20-26. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Cher_2014_4_.
Лепеха М. О.Проблеми екологічного оподаткування в Україні: фіскально-адміністративний аспект [Електронний ресурс] / М. О. Лепеха // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. — 2013. — № 5. — С. 164-169. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknutd_2013_5_30.
Островецький В. І. Перспективи розвитку екологічного оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / В. І. Островецький // Фінанси України. — 2020. — № 10. — С. 112-126. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2020_10_9.
Рибачок Н. П. Сучасні теоретичні та законодавчі основи екологічного оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / Н. П. Рибачок // Фінансове право . — 2013. — № 4. — С. 15-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fp_2013_4_6.
Романенко В. В. Екологічне оподаткування у країнах Європейського Союзу та в Україні: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / В. В. Романенко // Фінансове право . — 2013. — № 2. — С. 18-20. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fp_2013_2_8.
Сідельникова Л. П. Напрями реформування екологічного оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / Л. П. Сідельникова, Я. В. Якуша // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Економіка. — 2013. — Вип. 21. — С. 190-194. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2013_21_43.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 26.05.2022 20.01.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Чернівці :: Запитання: 46432  
Вероніка запитує:
Добрий день. Цікавить література про екологічну культуру в Україні. Дякую заздалегідь.
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу:
Братіцел М. Л. Традиційна екологічна культура українців в контексті стійкого розвитку сучасного суспільства [Електронний ресурс] / М. Л. Братіцел // Культура і сучасність. — 2020. — № 1. — С. 51-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kis_2020_1_11.
Мареха І. С. Еколого-культурне значення земельних ресурсів для економіки України [Електронний ресурс] / І. С. Мареха. // Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. — 2018. — Вип. 2. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2018_2_12.
Позняк Е. Теоретико-правові засади екологічної культури в Україн [Електронний ресурс] / Е. Позняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. — 2012. — Вип. 92. — С. 24-28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Yur_2012_92_8.
Позняк Е. В. Формування інституту еколого-правової культури в системі екологічного права України: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / Е. В. Позняк // Часопис Київського університету права. — 2018. — № 4. — С. 241-245. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2018_4_52.
Складановська М. Г. Екологічна культура в українському національному характері [Електронний ресурс] / М. Г. Складановська // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. — 2016. — № 7. — С. 74-79. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpabia_2016_7_11.
Сулацкова О. Проблеми становлення екологічної політики в Україні як основного чинника формування екологічної культури сьогодення [Електронний ресурс] / О. Сулацкова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філософські науки. — 2014. — № 18. — С. 80-86. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufn_2014_18_16.
Шевель А. О. Структурно-функціональна характеристика екологічної культури в загальній концепції екобезпечного розвитку України [Електронний ресурс] / А. О. Шевель // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2013. — № 2. — С. 20-25. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2013_2_7.
Шевчук О. В. Еколого-виховний потенціал української народної культури [Електронний ресурс] / О. В. Шевчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. — 2012. — № 36. — С. 143-146. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_pp_2012_36_35.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 22.05.2022 16.59.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 46381  
Катя запитує:
Оцінка сучасного рівня забруднення атмосферного повітря міста Києва
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Горський А. М. Оцінка техногенного впливу стаціонарних джерел забруднення на стан повітряного басейну Київської агломерації [Електронний ресурс] / А. М. Горський // Економіка природокористування і сталий розвиток. — 2021. — № 9. — С. 72-79. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/epod_2021_9_13.
Данильченко А. О. Аналіз рівня забруднення атмосферного повітря в Київській області [Електронний ресурс] / А. О. Данильченко, П. М. Іващенко // Часопис картографії. — 2014. — Вип. 10. — С. 137-146. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ktvsh_2014_10_18.
Дячук В. А. Дослідження системи моніторингу забруднення атмосферного повітря в місті Києві та напрямки її удосконалення [Електронний ресурс] / В. А. Дячук, М. П. Баштаннік, Є. М. Кіптенко, Т. В. Козленко, Л. М. Надточій // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. — 2019. — № 4. — С. 111-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/glghge_2019_4_11.
Жуков М. Н. Деякі особливості динаміки забруднення атмосферного повітря міста Києва шкідливими речовинами за 2001-2010 рр. [Електронний ресурс] / М. Н. Жуков, І. Р. Стахів, А. В. Клипа // Геоінформатика. — 2013. — № 1. — С. 72-76. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/geoinf_2013_1_10.
Клімат Києва / ред.: Осадчий, Косовець, Бабіченко; НАН України, Держ. гідрометеорол. служба, Укр. наук.-дослід. гідрометеорол. ін-т, Центр. геофіз. обсерваторія. — Київ : Ніка-Центр, 2010. — 320 c.
Омельчук С. К. Екологічні проблеми забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту в містах Комсомольськ та Київ [Електронний ресурс] / С. К. Омельчук, Е. М. Масюк // Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. — 2012. — Вип. 86. — С. 231-240. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/adidb_2012_86_28.
Полетаєва Л. М. Прогноз метеорологічних умов забруднення повітряного басейну Києва [Електронний ресурс] / Л. М. Полетаєва // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Екологія. — 2016. — вип. 14. — С. 53-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhNU_2016_14_9.
Сніжко С. І. Урбометеорологічні аспекти забруднення атмосферного повітря великого міста : монографія / С. І. Сніжко, О. Г. Шевченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ : Обрії, 2011. — 297 c.
Татарченко Г. О. Аналіз забруднення оксидами азоту повітряного простору території Києва [Електронний ресурс] / Г. О. Татарченко // Містобудування та територіальне планування. — 2021. — Вип. 77. — С. 441-450. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2021_77_39.
Турос О. І. Дослідження забруднення атмосферного повітря зваженими частинками пилу (РМ10 та РМ2,5) у м. Києві [Електронний ресурс] / О. І. Турос, Т. П. Маремуха, А. А. Петросян, Н. В. Брезицька // Environment & health. — 2018. — № 4. — С. 36-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dtz_2018_4_9.
Турос О. І. Забруднення атмосферного повітря зваженими частками пилу (ЗЧ10 и ЗЧ2,5) у Деснянському районі м. Києва [Електронний ресурс] / О. І. Турос, Т. П. Маремуха, І. В. Кобзаренко, А. А. Петросян, Л. І. Михіна, Н. В. Брезіцька, Г. М. Давіденко, К. О. Харченко // Гігієна населених місць. — 2017. — Вип. 67. — С. 31-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gnm_2017_67_9.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 6.05.2022 14.05.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Житомир :: Запитання: 46110  
Катерина запитує:
Сталий розвиток і екологічна безпека суспільства
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Боголюбов В. Сталий розвиток суспільства: соціально-екологічні аспекти формування професійної компетентності магістрів-екологів монографія / В. Боголюбов ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2013. — 322 с.
Бойко Є. О. Екологічна безпека та формування екологічної свідомості українського суспільства [Електронний ресурс] / Є. О. Бойко, С. І. Сергійчук, А. М. Терлецька // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. — 2019. — № 3. — С. 315-327. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2019_3_32.
Бочковська А. Сталий розвиток суспільства в Україні [Електронний ресурс] / А. Бочковська // Геополітика України: історія і сучасність. — 2018. — Вип. 1. — С. 144-152. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gpuis_2018_1_12.
Дудкевич Н. С. Специфіка управління сталим розвитком Донецького регіону [Електронний ресурс] / Н. С. Дудкевич, О. В. Долгальова // Збірник наукових праць Донбаської національної академії будівництва і архітектури. — 2018. — № 1. — С. 91-98. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zbnpdnaba_2018_1_15.
Личенко І. О. Проблеми екологічної безпеки тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та організаційно-правові засади їхнього вирішення [Електронний ресурс] / І. О. Личенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. — 2016. — № 845. — С. 279-284. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_845_45.
Маланчук М. Просторовий сталий розвиток суспільства як основа соціально-економічних відносин [Електронний ресурс] / М. Маланчук, Н. Музика, Ю. Хавар, О. Гулько // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Економіка АПК. — 2019. — № 26. — С. 11-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_econ_2019_26_4.
Модернізація економіки Донецької області: стратегічні сценарії реалізації з позицій сталого розвитку до 2020 року : наук. доп. / [Ю. М. Харазішвілі та ін.] ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Київ : ІЕП НАН України, 2016. — 118 с.
Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях : монографія / Андрєєва Н. М. [та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Хлобистова Є. В. ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. — Сімф. : Фєнікс, 2010. — 581 с.
Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика : [монографія] / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Хлобистова Є. В. ; ДУ "Ін-т економіки природокористування та сталого розв. НАН України" [та ін.]. — Т. 1 : Теорія та методологія комплексних міждисциплінарних досліджень сталого розвитку та екологічної безпеки / [Андерсон В. М. та ін.]. — Сімф. : Аріал, 2011 . — 462 с.
Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика: [монографія] / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Хлобистова Є. В. ; ДУ "Ін-т економіки природокористування та сталого розв. НАН України" [та ін.]. — Т. 2 : Методичні засади та практичний досвід реалізації політики сталого розвитку та екологічної безпеки / [Алимов О. М. та ін.]. — Сімф. : Аріал, 2011. — 339 с.
Стегній О. Г. Сталий розвиток суспільства: уявлення громадської думки в Україні [Електронний ресурс] / О. Г. Стегній // Український соціум. — 2014. — № 4. — С. 86-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2014_4_8.
Харазішвілі Ю. М. Соціо-еколого-економічний розвиток регіонів з позицій економічної безпеки (на прикладі Донецької області) / Ю. М. Харазішвілі // Вісник економічної науки України. — 2016. — № 1. — С. 149-158. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Venu_2016_1_27.
Якiбчук О. В. Екологічна безпека як фактор стійкого розвитку держави та суспільства в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / О. В. Якiбчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління. — 2016. — Вип. 3. — С. 39-43. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknud_2016_3_11.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 7.12.2021 10.21.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 46008  
Світлана запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти матеріал про питання екології в системі міського середовища. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! На подібний запит вже відповідали - дивись Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 45491. Крім того перегляньте додаткові джерела:
Йоркіна Н. В. Екотоксикологічна та біоіндикаційна оцінка стану урбосистеми міста Мелітополь [Електронний ресурс] : дис. ... д-ра біолог. наук : 03.00.16 - екологія, біологічні науки / Н. В. Йоркіна. - Мелітополь, 2017. - 312 с. - Режим доступу: http://dea.edu.ua/img/source/Diser/Dissertation_Yorkina.pdf.
Кононенко О. Екологоорієнтований розвиток міст: теоретичні підходи та досвід формування [Електронний ресурс] / О. Кононенко // // Географія. - 2014. - № 1 (62). - С. 22-25. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VKNU_geograf_2014_1_7.pdf.
Тихомірова Ф. Міський екологічний активізм: у пошуках синергії [Електронний ресурс] / Ф. Тихомірова // Докса. - 2019. - № 2 (32). - С. 111-121. - Режим доступу: http://doksa.onu.edu.ua/article/view/188627/193523.
Шепелюк М. О. Визначення вмісту важких металів у ґрунтах різних екологічних зон міста Луцька [Електронний ресурс] / М. О. Шепелюк // Таврійський науковий вісник. - № 107. - С. 317-321. - Режим доступу: http://dspace.ksau.kherson.ua/bitstream/handle/123456789/1443/43.pdf?sequence=1.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 10.11.2021 08.59.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.378867 seconds