Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45782
   


Автор запитання: Катерина із міста: Житомир :: Запитання: 46110  
Катерина запитує:
Сталий розвиток і екологічна безпека суспільства
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Боголюбов В. Сталий розвиток суспільства: соціально-екологічні аспекти формування професійної компетентності магістрів-екологів монографія / В. Боголюбов ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. — Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2013. — 322 с.
Бойко Є. О. Екологічна безпека та формування екологічної свідомості українського суспільства [Електронний ресурс] / Є. О. Бойко, С. І. Сергійчук, А. М. Терлецька // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. — 2019. — № 3. — С. 315-327. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2019_3_32.
Бочковська А. Сталий розвиток суспільства в Україні [Електронний ресурс] / А. Бочковська // Геополітика України: історія і сучасність. — 2018. — Вип. 1. — С. 144-152. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gpuis_2018_1_12.
Дудкевич Н. С. Специфіка управління сталим розвитком Донецького регіону [Електронний ресурс] / Н. С. Дудкевич, О. В. Долгальова // Збірник наукових праць Донбаської національної академії будівництва і архітектури. — 2018. — № 1. — С. 91-98. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zbnpdnaba_2018_1_15.
Личенко І. О. Проблеми екологічної безпеки тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та організаційно-правові засади їхнього вирішення [Електронний ресурс] / І. О. Личенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Юридичні науки. — 2016. — № 845. — С. 279-284. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_845_45.
Маланчук М. Просторовий сталий розвиток суспільства як основа соціально-економічних відносин [Електронний ресурс] / М. Маланчук, Н. Музика, Ю. Хавар, О. Гулько // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Економіка АПК. — 2019. — № 26. — С. 11-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_econ_2019_26_4.
Модернізація економіки Донецької області: стратегічні сценарії реалізації з позицій сталого розвитку до 2020 року : наук. доп. / [Ю. М. Харазішвілі та ін.] ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Київ : ІЕП НАН України, 2016. — 118 с.
Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях : монографія / Андрєєва Н. М. [та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Хлобистова Є. В. ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. — Сімф. : Фєнікс, 2010. — 581 с.
Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика : [монографія] / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Хлобистова Є. В. ; ДУ "Ін-т економіки природокористування та сталого розв. НАН України" [та ін.]. — Т. 1 : Теорія та методологія комплексних міждисциплінарних досліджень сталого розвитку та екологічної безпеки / [Андерсон В. М. та ін.]. — Сімф. : Аріал, 2011 . — 462 с.
Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика: [монографія] / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Хлобистова Є. В. ; ДУ "Ін-т економіки природокористування та сталого розв. НАН України" [та ін.]. — Т. 2 : Методичні засади та практичний досвід реалізації політики сталого розвитку та екологічної безпеки / [Алимов О. М. та ін.]. — Сімф. : Аріал, 2011. — 339 с.
Стегній О. Г. Сталий розвиток суспільства: уявлення громадської думки в Україні [Електронний ресурс] / О. Г. Стегній // Український соціум. — 2014. — № 4. — С. 86-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Usoc_2014_4_8.
Харазішвілі Ю. М. Соціо-еколого-економічний розвиток регіонів з позицій економічної безпеки (на прикладі Донецької області) / Ю. М. Харазішвілі // Вісник економічної науки України. — 2016. — № 1. — С. 149-158. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Venu_2016_1_27.
Якiбчук О. В. Екологічна безпека як фактор стійкого розвитку держави та суспільства в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / О. В. Якiбчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління. — 2016. — Вип. 3. — С. 39-43. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknud_2016_3_11.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 7.12.2021 10.21.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 46008  
Світлана запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти матеріал про питання екології в системі міського середовища. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! На подібний запит вже відповідали - дивись Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 45491. Крім того перегляньте додаткові джерела:
Йоркіна Н. В. Екотоксикологічна та біоіндикаційна оцінка стану урбосистеми міста Мелітополь [Електронний ресурс] : дис. ... д-ра біолог. наук : 03.00.16 - екологія, біологічні науки / Н. В. Йоркіна. - Мелітополь, 2017. - 312 с. - Режим доступу: http://dea.edu.ua/img/source/Diser/Dissertation_Yorkina.pdf.
Кононенко О. Екологоорієнтований розвиток міст: теоретичні підходи та досвід формування [Електронний ресурс] / О. Кононенко // // Географія. - 2014. - № 1 (62). - С. 22-25. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VKNU_geograf_2014_1_7.pdf.
Тихомірова Ф. Міський екологічний активізм: у пошуках синергії [Електронний ресурс] / Ф. Тихомірова // Докса. - 2019. - № 2 (32). - С. 111-121. - Режим доступу: http://doksa.onu.edu.ua/article/view/188627/193523.
Шепелюк М. О. Визначення вмісту важких металів у ґрунтах різних екологічних зон міста Луцька [Електронний ресурс] / М. О. Шепелюк // Таврійський науковий вісник. - № 107. - С. 317-321. - Режим доступу: http://dspace.ksau.kherson.ua/bitstream/handle/123456789/1443/43.pdf?sequence=1.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 10.11.2021 08.59.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віктор із міста: Умань :: Запитання: 45949  
Віктор запитує:
Добрий вечір. Цікавить тема:"Ферментативна активність грунтів".
Наша відповідь:
Добрий день! Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Іутинська Г. О. Грунтова мікробіологія / Г. О. Іутинська. – К.: Арістей, 2006. - 284 с.
Карпенко В. П. Ферментативна активність ґрунту в посівах сочевиці за дії препаратів біологічного походження [Електронний ресурс] / В. П. Карпенко, Т. П. Новікова // Матеріали ХІІІ наукової конференції молодих вчених «Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві", присвяченої 100-річчю з дня заснування Національної академії аграрних наук України. - Чернігів, 2018. - С. 84-85. – Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/jspui/handle/123456789/7445
Козьякова Н. О. Ферментативна активність грунту як екотоксикологічний критерій небезпечності важких металів [Електронний ресурс] / Н. О. Козьякова, Н. А. Макаренко, В. М. Кавецький // Режим доступу: http://ir.znau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/6670/1/DAAU_2000_2_286-292.pdf
Маклюк О. І. Зміни біохімічної активності ґрунту, що відбуваються під впливом органічної та традиційної систем землеробства в чорноземі опідзоленому лісостепу України [Електронний ресурс] / О. І. Маклюк, Г. О. Цигічко // Біологічні системи. – 2013. – Т. 5. - № 4. - С. 583-587. – Режим доступу: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=0fJFq-AAAAAJ&citation_for_view=0fJFq-AAAAAJ:LkGwnXOMwfcC
Мекіч М. Ферментативна активність нафтозабруднених ґрунтів у процесі фіторекультивації рослинами кукурудзи (zea mays l.) [Електронний ресурс] / М. Мекіч, Н. Джура, О. Терек // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. - 2015. - Випуск 69. - С. 140–147. – Режим доступу: http://prima.lnu.edu.ua/faculty/biologh/wis/69/6/16/16.pdf
Микицей М. Т. Впровадження показників активності ґрунтових ензимів в розрахунок оптимальної дози внесення агентів-субстратів під час розробки нових способів біоремедіації ґрунтового покриву, забрудненого нафтою і нафтопродуктами [Електронний ресурс] / М. Т. Микицей, Т. В. Кундельська // Науково-технічний журнал. – 2019. - № 2 (20). – С. 33-42. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Documents/402-Article Text-1705-1-10-20200223.pdf
П’ятниця М. Л. Ферментативна активність ґрунтів лісових і післялісових екосистем Сколівських Бескидів (Українські Карпати) [Електронний ресурс] / М. Л. П’ятниця // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – 2014. – Том 5(12), № 1. – С. 221-228. – Режим доступу: http://www.ecoinst.org.ua/html/201412/12.pdf
Риженко Н. О. Оцінка ферментативної активності оксидаз ґрунту за умов імпактного забруднення pb, cd, zn, cu екосистеми [Електронний ресурс] / Н. О. Риженко, В. М. Кавецький. – Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6821/Ryzhenko_Otsinka_fermentatyvnoyi_aktyvnosti.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Симочко Л. Ю. Біологічна активність ґрунту природних та антропогенних екосистем в умовах низинної частини Закарпаття [Електронний ресурс] / Л. Ю. Симочко. – Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/15553/1/БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ҐРУНТУ ПРИРОДНИХ ТА АНТРОПОГЕННИХ ЕКОСИСТЕМ В УМОВАХ НИЗИННОЇ ЧАСТИНИ ЗАКАРПАТТЯ.pdf
Сябрук О. П. Вплив традиційної та органічної систем землеробства на динаміку емісії вуглекислого газу та ферментативну активність чорнозему опідзоленого [Електронний ресурс] / О. П. Сябрук, Г. О. Цигічко // Агрохімія і ґрунтознавство. - 2016. - Вип. 85. - С. 82-87. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=agrohimigrn_2016_85_14
Хазиев Ф. Х. Ферментативная активность почв / Ф. Х. Хазиев. – М.: Наука, 1976.
Чебанова В. В. Динаміка ферментативної активності чорнозему типового за використання різних видів добрив [Електронний ресурс] / В. В. Чебанова. – Режим доступу: http://www.ecoj.dea.kiev.ua/archives/2019/1/part_1/16.pdf
Цигічко Г. О. Зміни біохімічної активності ґрунту, що відбуваються під впливом органічної та традиційної систем землеробства в чорноземі опідзоленому лісостепу
України [Електронний ресурс] / Г. О. Цигічко, О. І. Маклюк // Біологічні системи. 2013. - Т. 5. - Вип. 4. - С. 583-587. – Режим доступу: file:///C:/Users/4227~1/AppData/Local/Temp/Nvchu_biol_2013_5_4_28(1).pdf
Цигічко Г. О. Структурно-функціональні особливості мікробних ценозів чорнозему опідзоленого Лісостепу України за умов ведення органічного землеробства / Г. О. Цигічко ; Національна академія аграрних наук України, Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва. – Чернігів: ЦНІІ, 2012. – 109 с.
Цигічко Г. О. Формування мікробних угруповань азотного циклу в чорноземі опідзоленому за органічної системи землеробства та їх вплив на показники якості зерна пшениці озимої [Електронний ресурс] / Г. О. Цигічко, О. І. Маклюк // Агроекологічний журнал. – 2017. – Вип. 3. – С. 103-109. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=agrog_2017_3_18
file:///C:/Users/4227~1/AppData/Local/Temp/agrohimigrn_2013_80_14(1).pdf
https://theroyalfamily.ru/uk/vodosnabzhenie/fermenty-pochvy-izmenenie-fermentativnoi-aktivnosti-pochv-pri-neftyanom/
https://clcl.ru/uk/fermentativnaya-aktivnost-pochvy-izmenenie-fermentativnoi/

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 25.10.2021 20.07.00 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Алла із міста: Носівка :: Запитання: 45829  
Алла запитує:
Доброго дня! Мені необхідно знайти літературу про управління природно-заповідним фондом України. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Алло! Перегляньте наступні джерела:
Андрієнко Т. Л. Соціально-екологічна значимість природно-заповідних територій / Т. Л. Андрієнко, П. Г. Плюта. – Київ : Наук. думка, 1991. – 154 с.
Бевзенко В. М. Управління природно-заповідним фондом України : організаційно-правові питання / В. М. Бевзенко. - Херсон : Айлант, 2005. - 268 с.
Гамор Ф. Про підвищення ролі природоохоронних установ у розвязанні проблем сталого розвитку в Україні / Ф. Гамор // Зелені Карпати. – 2009. – № 1-2. – С. 16-18.
Гетьман В. Г. Структурно-функціональне управління заповідною справою / В. Г. Гетьман // Персонал. – 2006. – № 4. – С. 66–73.
Данилишин Б. М. Наукові нариси з економіки природокористування : [моногр.] / Б. М. Данилишин. – Київ : РВПС України НАН України, 2008. – 280 с.
Даниляк О. О. Понятійно-категоріальний апарат державного управління у сфері природно-заповідної справи: становлення та утвердження / О. О. Даниляк // Економіка та держава. – 2008. – № 9. – С. 96–99.
Ковтун О. М. Правові аспекти охорони територій та об’єктів природнозаповідного фонду України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / О. М. Ковтун. – Київ : Б.в., 2008. – 16 с.
Статівка О. О. Актуальні питання державного управління природно-заповідним фондом України / О. О Статівка // Нац. вісник Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Право. – 2015. – Вип. 35. – Ч. 2, т. 2. – С. 58–62.
Управління природоохоронною діяльністю : [навч. посіб.] / Л. П. Товажнянський, Ю. Г. Масікевич, В. Д. Солодкий та ін. – Харків : НТУ «ХПІ», 2002. – С. 222-247.
Гольонко Р. А. Правові проблеми управління у сфері функціонування та розвитку біосферних заповідників України [Електронний ресурс] / Р. А. Гольонко // Теорія і практика правознавства. – 2016. - Вип. 2 (10). - С. 1-19. - Режим доступу: http://tlaw.nlu.edu.ua/article/download/76621/82250.
Дребот О. І. Система державного управління природно-заповідним фондом України та її регіонів [Електронний ресурс] / О. І. Дребот // Регіональна економіка. - 2011. - № 4. - С. 205-209. - Режим доступу: http://re.gov.ua/re201104/re201104_205_DrebotOI.pdf.
Павлун Ю. І. Удосконалення державного управління природно-заповідним фондом України [Електронний ресурс] / Ю. І. Павлун. // Публічне адміністрування: теорія і практика : наук. пр. – 2011. – № 1 (5). - Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2011-01(5)/11pyizfu.pdf.
Природно-заповідний фонд України : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://pzf.menr.gov.ua/. - Назва з екрана.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 14.09.2021 09.24.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 45816  
Лариса запитує:
Доброго дня Розвиток екології в Україні
Наша відповідь:
Доброго дня, Лариса! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Батрименко О. В. Бюрократія в сучасному суспільстві: сутність, роль та тенденції / О. В. Батрименко. – Київ : Академвидав, 2012. – 304 с.
Данилов-Данильян В. И. Устойчивое развитие (теоретико-методологический анализ) / В. И. Данілов-Данильян // Экономика и математические методы. — Т. 39. — № 2. — 2013. — С. 123—135.
Екологічний атлас України / Ін-т географії НАН України; голов. ред. Л. Г. Руденко. - М-би різні. - Київ.: Ін-т географії НАН УКраїни, 2009. - 1 атл. (104 с.): кольор., текст, табл., схем., іл.
Іванюта С. П. Екологічні і техногенні загрози у зоні військового конфлікту на сході України / С. П. Іванюта // Стратегічна панорама. – 2014. - № 1. – С. 53-60.
Морен Е. Шлях за майбутнє людства / Е. Морен; пер. з фр. Є. Маричева. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – 256 с. Морен Е. Шлях за майбутнє людства / Едгар Морен; пер. з фр. Є. Маричева. – К.: Ніка-Центр, 2014. – 256 с
Толстоухов А. В. Екобезпечний розвиток: пошуки стратегем / А. В. Толстоухов, М. І. Хилько. – Київ : "Знання України", 2001; 2007 (2-ге вид.). — 333 с.
Трегубчук В. М. Ресурсно-екологічна безпека [Електронний ресурс] / В. М. Тегубчук. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/book/panorama/tregob.htm.
Хилько М. І. Екологічна безпека України: навчальний посібник / М. І. Хилько. — Київ, 2017. — 266 с.
Хлобистов С. В. Екологічна безпека у складі національноїбезпеки держави / С. В. Хлобистов // Стратегічна панорама. – 2004. - № 1. – С. 79-83.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 12.09.2021 23.04.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.602662 seconds