Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45815
   


Автор вопроса: Сергій из города: Київ :: Вопрос: 45386  
Сергій спрашивает:
Вітаю, допоможіть, будь-ласка, знайти матеріал та літературу на тему "Використання ГІС для управління ПЗФ України"
Наш ответ:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянкти наступні джерела:
Заклецький О. А. Використання геоінформаційних систем (гіс) для підтримки прийняття рішень в галузі управління об'єктами природно-заповідного фонду
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/10487/Zakletsky_Vykorystannya_heoinformatsiynykh_system.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Харачко М. В. Застосування геоінформаційних систем в управлінні природно-заповідними територіями / М. В. Харачко // Науковий вісник НЛТУ України. - 2014. - Вип. 24.5. - С. 115-120 http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/nvnltu_2014_24.5_21.pdf
Геоінформаційна система природоохоронної території
https://magneticonemt.com/m1gis-geoinformatsijna-sistema-prirodoohoronnoyi-teritoriyi/
Н. П. Гальченко, В. І. Козарь Структура бази даних для забезпечення геоінформаційного моніторингу земель природно-заповідного фонду
http://www.kdu.edu.ua/EKB_jurnal/2019_1(27)/PDF/32_37.pdf
В.А. Пересадько, О.І. Сінна Геоінформаційне забезпечення природоохоронних територій
https://goik.univer.kharkov.ua/wp-content/files/issue_15/15_22.pdf
С.А. Загородня Геоінформаційні технології для екологічної оцінки природно-заповідних територій
http://repositary.knuba.edu.ua/bitstream/handle/987654321/626/Geoinformation technologies for ecological assessment of natural protected areas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Геоінформаційні технології в екології
https://geology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Ekolohichna-heoinformatyka_literatura-dlia-lektsiy.pdf
Биатов А. П. Материалы III научно-методического семинара «ГИС и заповедные территории» (30 мая – 01 июня 2015 г., Харьковская обл., Краснокутский р-н, с. Владимировка) / Под ред. А. П. Биатова. — Харьков: «Типография Мадрид», 2016. — 112 с.
https://necu.org.ua/wp-content/uploads/2016/04/gis-pzf-2015.pdf

.: Раздел: Экология. Охрана природы :: 12.04.2021 13.14.34 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Марія из города: Новомосковськ :: Вопрос: 45364  
Марія спрашивает:
Добрий день, допоможіть знайти цікаві факти про довкілля.
Наш ответ:

.: Раздел: Экология. Охрана природы :: 8.04.2021 13.44.05 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Владислава из города: Полтава :: Вопрос: 45251  
Владислава спрашивает:
Потрібна інформація за темою "Компостування відходів органічного походження"
Наш ответ:
Добрий день, Владиславо. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Аналіз і обґрунтування технологічних процесів компостування сільськогосподарських органічних відходів тваринного походження / С. І. Павленко, О. О. Ляшенко, Д. М. Лисенко, В. І. Харитонов // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія Технічні науки. – 2011. - № 9. – С. 94-104. – Режим доступу: file:///C:/Users/4227~1/AppData/Local/Temp/znpvnutn_2011_9_15.pdf
Архипченко И. А. Биотехнология компостирования навоза / И. А. Архипченко // Земледелие. - 1991. - № 1. - С. 68-69.
Біокомпостування органічної речовини на основі пташиного посліду як засіб збереження біоресурсів та навколишнього середовища. Рослинний світ України: теоретичні і прикладні аспекти вивчення і освоєння у виробництві основних і малопоширених видів (сільськогосподарські і біологічні науки) : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (с. Крути, 23–24 березня 2016 р.) / С. М. Деркач, С. Б. Дімова, Н. В. Луценко, М. В. М'ягка. - Ніжин, 2016. - С. 44-47.
Бызов Б. А. Культивируемые микроорганизмы из пищеварительного тракта дождевых червей / Б. А. Бызов, Т. Ю. Нечитайло, Б. К. Бумажкини др. // Микробиология. – 2009. - Т. 78. - № 3. - С. 404-413.
Вермикультура : производство и использование / М. Ф. Повхан, И. А. Мельник, В. А. Андриенко [и др.]. - К. : УкрИНТЭИ, 1994. – 128 с.
Веснер Дж.М. Компостирование осадков сточных вод / Дж. М. Веснер // Обработка и удаление осадков сточных вод : в 2 т. - Т. 2 : Утилизация и удаление осадков. - М. : Стройиздат, 1985. – С. 62-100.
Гаценко М. В. Компостування органічної речовини:мікробіологічні аспекти / М. В. Гаценко // Сільськогосподарська мікробіологія. - 2014. - Вип. 19. - С. 11-20. – Режим доступу: file:///C:/Users/4227~1/AppData/Local/Temp/smik_2014_19_3.pdf
Гиляров М. С. Жизнь в почве / М. С. Гиляров, Д. К. Криволуцкий. - М. : Молодая гвардия, 1985. – 251 с.
Горобець О. В. Перспективні напрями утилізації органічних відходів / О. В. Горобець, В. А. Галіцький. – Режим доступу: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/8158/5/NME_2016_97-102.pdf
Деркач С. М. Компостування органічної речовини за участі агрономічно цінних мікроорганізмів : матеріали міжнародної конференції, присвяченої 150 річчю від дня народження видатного вченого агробіолога, одного із дієвих організаторів академічної науки в Україні – професора С. Л. Франкфурта (1856 –1954) (м. Київ, 18 листопада 2016 р.) / С. М. Деркач. - Київ, 2016. - С. 303-305.
Деркач С.М. Оптимізація мікробіологічних процесів при компостуванні субстратів на основі курячого посліду : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.07 Мікробіологія ; Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН. - Чернігів, 2019. – 218 с. – Режим доступу: https://ismav.com.ua/wp-content/uploads/2019/06/dysertatsiia-Derkach-SM.pdf
Деркач С. М. Особливості біокомпостування органічної речовини на основі пташиного посліду за участі асоціації грибів Trichoderma harzianum128. Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві : матеріали ХІ наук. конф. молодих вчених (Чернігів, 5–6 жовтня 2016 р.) / С. М. Деркач. - Чернігів, 2016. - C. 18-20.
Ляшенко О. О. Технологія прискореного біотермічного компостування гною з органічними вологопоглинальними відходами АПК : рекомендації / О. О. Ляшенко, Г. Є. Мовсесов ; Інститут механізації тваринництва УААН. – Запоріжжя : ІМТ УААН, 2007. – 32 с.
Мікробіологічні аспекти біокомпостування гною ВРХ з фосфоритами за впливу фосфат-мобілізувальних бактерій / М. В. Гаценко, В. В. Волкогон, Л. М. Токмакова, Н. В. Луценко // Сільськогосподарська мікробіологія. - 2010. - Вип. 11. - С. 75-89.
Сагдєєва О. А.Удосконалення технології компостування харчової складової твердих побутових відходів : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 Екологічна безпека ; Одеська національна академія харчових технологій Міністерства освіти і науки України. - Одеса, 2018. – 230 с. – Режим доступу: http://speccounsils.kdu.edu.ua/vidguk/Sagdeeva_diss.pdf
Скляр О. Г. Біотермічна твердофазна ферментація гною / О. Г. Скляр, Р. В. Скляр. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/196580628.pdf
Туровский И. С. Обработка осадков сточных вод / И. С. Туровский. - М. : Стройиздат, 1988. – 256 с.
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25629/3/Nagorniak_magistr.pdf
https://www.slideshare.net/ssuserf15fa71/ss-72075793
https://ecolog-ua.com/articles/prybutkove-kompostuvannya-yak-uzhe-sogodni-gniy-peretvoryty-na-groshi-0
https://ekosphera.org/kompostuvannya-yak-rishennya-pozbuvayemos-organichnyh-vidhodiv-ta-stvoryuyemo-yakisnyj-grunt/
https://rubryka.com/ru/article/kompost/

.: Раздел: Экология. Охрана природы :: 17.03.2021 22.43.18 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Таня из города: Тальне :: Вопрос: 45250  
Таня спрашивает:
Добрий день. Необхідна інформація про сучасний стан екології в Україні. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Таню! Радимо вам для опрацювання такі джерела інформації:
Другак В. Екологія землекористування України у системі суспільних інтересів [Електронний ресурс] / В. Другак, Н. Третяк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. — 2012. — № 1-2. — С. 86-95. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zemleustriy_2012_1-2_18.
Дубовий О. Екологія як нова філософія у взаємовідносинах людини і природи [Електронний ресурс] / О. Дубовий // Питання культурології. — 2015. — Вип. 31. — С. 43-48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pkl_2015_31_8.
Загороднюк П. Екологічна безпека як важлива складова національної безпеки України / П. Загороднюк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльн. — 2005. — № 4. — С. 5-12.
Загороднюк П. Екологічний рух в Україні: аналіз діяльності та перспективи розвитку / П. Загороднюк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльн. — 2005. — № 3. — С. 5-13.
Крисаченко В. Екологія та її місце в системі наук [Електронний ресурс] / В. Крисаченко // Політологічний вісник. — 2014. — Вип. 73. — С. 8–28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pv_2014_73_3.
Некос В. Вступ до фаху. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування : підруч. для студ. екол. спец. вищ. навч. закл. / В. Некос, А. Некос; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — 3-тє вид., переробл. і доповн. — Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. — 208 c.
Поступак О. Проблеми екологізації розвитку України / О. Поступак // Стратегія розв. України: соціол., економіка, право. — 2008. — № 1/2. — С. 664-669.
Поступак О. Проблеми та перспективи інвестиційного потенціалу України в галузі екологія / О. Поступак // Стратегія розв. України: соціол., економіка, право. — 2008. — № 1/2. — С. 669-674.
Рудько Г. Екологічна безпека навколишнього природного середовища України. Контури проблеми / Г. Рудько, Б. Депутат // Екологія довкілля та безпека життєдіяльн. — 2003. — № 4. — С. 22-29.
Сердюк А. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності населення у промислових регіонах України : монографія / А. Сердюк, В. Стусь, В. Ляшенко; Ін-т гігієни та мед. екол. ім. О.М. Марзєєва НАМН України, ДУ "Дніпропетр. мед. акад." МОЗ України, ДП "Укр. наук.-дослід. та проект.-розвідув. ін-т пром. технології" М-ва палива та енергетики України. — Дніпропетровськ. : Пороги, 2011. — 486 c.
Чорноморденко Д. Сучасна екологія і трансдисциплінарна методологія дослідження [Електронний ресурс] / Д. Чорноморденко // Гілея: науковий вісник. — 2015. — Вип. 97. — С. 247-252. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_97_64.

.: Раздел: Экология. Охрана природы :: 17.03.2021 21.03.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олеся из города: Дніпро :: Вопрос: 45221  
Олеся спрашивает:
Допоможіть знайти матеріали за темою "Технологія очищення стоків на основі метанового бродіння".
Наш ответ:
Доброго дня, Олесю. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Бабаев В.Н. Энергетический потенциал метанообразования при мезофильном анаэробном разложении органической составляющей отходов / В. Н. Бабаев, Н. П. Горох, И. В. Коринько / Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2011. – № 6. - Т. 4. – С. 59–65.
Бондарь С. М. Исследование процесса получения биогаза из отходов плодоконсервного производства / С. М. Бондарь // Екологічна безпека. – 2008. - № 2. – С. 68-72. – Режим доступу: http://www.kdu.edu.ua/EKB_jurnal/2008_2(2)/68.pdf
Гаркавий С. І. Застосування симбіотехнології для очищення жировмісних стічних вод / С. І. Гаркавий, А. О. Рибак, Н. В. Грищенко, О. Є. Шаповал // Сборник трудов ІХ международной научно-технической конференции “Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов. – Харків, 2001. – Том 3. - С. 638–641.
Дичко А. О. Біотехнологія локального очищення жировмісних стічних вод : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук / А. О. Дичко. – К., 2002. – 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02daojsv.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Іванова Т. В. Біотехнологічні особливості очищення стічних вод Сумської області / Т. В. Іванова, М. В. Кокошко, Т. В. Тарасюк. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/9834-20998-2-PB.pdf
Іванова Т. В. Екологічні біотехнології: теорія і практика : навчальний посібник / М. Д. Мельничук, О. Л. Кляченко. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. – 254 с.
Крусір Г. В. Дослідження процесу метанового бродіння стоків / Г. В. Крусір, О. В. Севастьянова, Я. П. Русєва, К. І. Дерюгіна // Харчова наука і технологія. – 2014. - № 1. – С. 105-108. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/Khnit_2014_1_24.pdf
Куріс Ю. В. Метаногенез і технологічні схеми отримання біогазу / Ю. В. Куріс. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/21982-Текст статті-35200-1-10-20140223.pdf
Розробка заходів екологізації технології очищення концентрованих стічних вод харчових виробництв [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://onaft.edu.ua/download/Winning-entries-TZNS.pdf
Салюк А. І. Біологічне очищення стічних вод оліє-жирових підприємств / А. І. Салюк, А. О. Рибак, О. Р. Товстуха // Тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю “Екологія та інженерія. Стан, наслідки, шляхи створення екологічно чистих технологій”. – Дніпродзержинськ : ДДТУ. – 1998. – С. 196.
Шаманський С. Й. Екологічно безпечний процес утилізації осадів стічних вод авіапідприємств із отриманням біогазу / С. Й. Шаманський, С. В. Бойченко // Нафтова галузь України. – 2016. - № 3. – С. 38-42. – Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/84122479.pdf
Шаманський С. Й. Науково-технологічні засади удосконалення екологічно безпечних процесів водовідведення : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 21.06.01 Екологічна безпека / С. Й. Шаманський. – Київ, 2019. – Режим доступу: https://nau.edu.ua/site/variables/news/2019/5/disertation Shamanskii.pdf
Швед О. М. Нові підходи до біологічного очищення стічних вод міста Львова / О. М. Швед, О. К. Видринська, В. Г. Червецова та ін. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/18689/1/36-145-152.pdf
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/33258/2/Chaikivskyi_Robota.pdf
http://eco.com.ua/content/metanove-brodinnya-–-yak-efektivnii-sposib-oderzhannya-biogazu-iz-zabrudnenikh-stichnikh-vod
file:///C:/Users/4227~1/AppData/Local/Temp/9834-20998-2-PB.pdf

.: Раздел: Экология. Охрана природы :: 9.03.2021 22.31.13 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.320314 seconds