Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 45264
   


Автор запитання: Ірина із міста: Чернівці :: Запитання: 47260  
Ірина запитує:
Де можна знайти літературу на тему: "Історія розвитку легкої атлетики у Чернівецькій області". Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ірино! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами: – http://bukovinchiki.cv.ua/wp-content/uploads/2015/10/Bukovina-spotrivna-ekskurs-v-istoriyu-do-2012-r.-.pdf

– Легка атлетика : навч. посіб. [для студентів вищ. освіти фіз.-спортив. профілю, викладачів, тренерів, інструкторів / Свищ Я. С. та ін.]. – Львів : ЛДУФК ім. І. Боберського, 2022. – 302 с. : іл., табл.
– Легка атлетика: історія, техніка, методика навчання : [навч. посіб. для студентів освітньо-кваліфікац. рівня ”бакалавр” ф-тів фіз. виховання вищ. навч. закл. напрямів підгот. ”Фізичне виховання”, ”Здоров’я людини”, ”Спорт”] / С. І. Караулова, М. В. Маліков, Н. В. Богдановська, Л. І. Клочко ; ДВНЗ ”Запоріз. нац. ун-т” М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – 229 с. : іл., табл.
– Устінова Т. Розвиток українського спортивного руху на Північній Буковині (1918-1940) / Т. Устінова // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 573. Педагогіка та психологія: зб. наук. праць. – Чернівці, 2011. – С. 179-185.
– Палагнюк В. Розвиток спорту на Буковині у 2-й половині ХІХ-ХХ ст. / В. Палагнюк // Приятель українців. 150 років від дня народження Р. Ф. Кайдля : зб. наук. статей за матеріалами міжнародної наукової конференції "150 років від дня народження Р. Ф. Кайдля", 23 верес. 2016 р. – Чернівці, 2017. – С. 195-199.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 23.05.2023 21.54.41 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Чернівці :: Запитання: 47239  
Ірина запитує:
Допоможіть знайти електронні посилання або літературні джерела на тему: "Основи підготовки висококваліфікованих легкоатлетів." Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ірино! Радимо Вам скористатися наступними джерелами: – https://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/16320/1/Основи підготовки легкоатлетів.pdf
https://sites.google.com/site/fizicnevihovannametoddovidnik/legka-atletika/tehnicna-pidgotovka-legkoatleta
https://lvkm.com.ua/images/Docs/Dust_navchannya_2/Висоцька_ОЛ_Легка_атлетика_пiдручник.pdf
https://ua-referat.com/Система_підготовки_легкоатлетів
https://ukrbukva.net/21516-Sistema-podgotovki-legkoatletov.html
file:///C:/Users/User/Desktop/2022.pdf
http://4ua.co.ua/sport/va2bd68a4d43a89421206d27_0.html
https://uaf.org.ua/images/doc/Polozhennia/Osoblyvosti_pidgotovky_big.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Мороз М. С. Система спортивної підготовки легкоалетів.pdf
https://dspace.library.khai.edu/xmlui/bitstream/handle/123456789/3980/Yeryomenko.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/45420/1/Наталія Лупу.pdf

– Козлов К. Багаторічна підготовка легкоатлетів : (узагальнення світового досвіду) / К. Козлов // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2018. – № 2. – С. 14-19.
– Козлова О. Річна підготовка легкоатлетів високої кваліфікації в умовах професіоналізації легкої атлетики / О. Козлова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 2. – С. 18-22.
– Сладкевич В. К. Методичні основи силової підготовки легкоатлетів / В. К. Сладкевич, Б. В. Руденко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [збірник наук. праць] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 2 (43) 14. – С. 83-87.
– Головко Д. Корекція швидкісно-силової підготовки висококваліфікованих легкоатлетів-спринтерів/ Д.Головко // Молода спортивна наука України. – 2001. – Вип. 5, Т. 1. – С. 315-317.
– Костюкевич В. М. Теорія і методика тренування спортсменів високої кваліфікації : навчальний посібник / В.М.Костюкевич. – Вінниця, 2007. – 273 с.
– Криворученко О. Структура фізичної підготовленості кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються у бігу на короткі та середні дистанції / О.Криворученко // Спортивний вісник Придніпров’я : науково-практичний журнал ДДІФКС. – 2008. – № 3–4. – С. 163-167.
– Марчук В. І. Спеціальна фізична підготовка бігунів на короткі дистанції / В.І.Марчук, І.І.Вовченко // Біологічні дослідження–2013 : матеріали ІV науково-практичної Всеукр. конференції молодих учених та студентів. – Житомир, 2013. – С. 255-256.
– Микіч М. С. Система спортивної підготовки легкоатлетів: сучасний погляд : навч.-метод. посіб. / М.С.Микіч. – Львів, 2005. – 42 с.
– Мороз М. Методика застосування стрибкових вправ у спеціальній підготовці бігунів на короткі дистанції / М.Мороз, Т.Суворова, Н.Карабанова // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. праць Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – №1 (21). – С. 347-350.
– Терещенко В. І. Методологічні основи спеціальної фізичної та технічної підготовки легкоатлета : навч. посіб. / В.І.Терещенко, Р.Л.Луценко. – Київ, 2003. – 248 с.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 15.05.2023 11.23.39 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Чернівці :: Запитання: 47234  
Ірина запитує:
Доброго вечора, допоможіть знайти таблицю результатів легкоатлетичних багатоборств. Та легкаатлетичного чотириборства.
Наша відповідь:
http://eprints.zu.edu.ua/18016/1/Legka_Atletika.pdf
https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/Structure/library/student/la.pdf
https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/5968/1/legka_atl.pdf
https://fla-kyiv.org.ua/wp-content/uploads/2014/04/klasyfikatsiya_2014_legka_atletyka.pdf
https://pu.org.ua/Теорія і методика викладання легкої атлетики.pdf
https://uaf.org.ua/images/doc/books/Koncepcia_rozvytku_bagatoborstva.pdf
https://uaf.org.ua/images/doc/books/Programa_DUSCH.pdf
https://sport.med.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Бурла-А.О.-Бурла-О.М.-Возний-А.П.-Сергієнко-В.М.-НАВЧАЛЬНИЙ-ПОСІБНИК-Легкоатлетичне-семиборство-жінок.pdf
Адамчук В. В. Історія розвитку чоловічого легкоатлетичного багатоборства та його сучасний стан в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Адамчук // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2017. - Вип. 3K. - С. 15-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2017_3K_5

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 13.05.2023 22.17.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Чернівці :: Запитання: 46392  
Ірина запитує:
Доброго вечора, допоможіть знайти літературу з теми: "Теоретико-мметодичні засади підготовки легкоатлетів -спринтерів".
Наша відповідь:
Бобровник В. І. Шляхи вдосконалення тренувального процесу кваліфікованих легкоатлетів на етапах багаторічної підготовки [Електронний ресурс] / В. І. Бобровник, О. В. Криворученко // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2012. - № 1. - С. 113–119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2012_1_24
Гвоздецька С. В. Психологічна підготовка легкоатлетів-спринтерів в умовах шкільної спортивної секції [Електронний ресурс] / С. В. Гвоздецька, П. Ф. Рибалко, Л. І. Прокопова, О. Я. Дубинська // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. - 2017. - Вип. 143. - С. 149-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2017_143_33
Головкіна Т. О. Особливості фізичної підготовки легкоатлетів у підготовчому періоді [Електронний ресурс] / Т. О. Головкіна, С. І. Караулова, Д. В. Ізотова // Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт. - 2012. - № 3. - С. 168-172. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_FViS_2012_3_30
Добринський В. С. Підвищення фізичної підготовки юних легкоатлетів за допомогою бар’єрних вправ [Електронний ресурс] / В. С. Добринський, Ж. С. Мудрик // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2012. - № 4. - С. 422–425. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2012_4_101

Козлов К. Багаторічна підготовка легкоатлетів (узагальнення світового досвіду) [Електронний ресурс] / К. Козлов // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - 2018. - № 2. - С. 14-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFVS_2018_2_4
Козлов К. Програмно-нормативне забезпечення багаторічної підготовки легкоатлетів (сучасний стан, проблеми, перспективи) [Електронний ресурс] / К. Козлов // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2018. - Вип. 4. - С. 97-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2018_4_29
Козлова О. Змагання в системі річної підготовки легкоатлетів високої кваліфікації [Електронний ресурс] / О. Козлова, Мохаммед Фахмі Рабін // Наука в олимпийском спорте. - 2019. - № 1. - С. 10-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NOS_2019_1_3
Козлова О. К. Особливості підготовки спортсменок високої кваліфікації в легкоатлетичних стрибках в умовах професіоналізації [Електронний ресурс] / О. К. Козлова // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2013. - № 2. - С. 132-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2013_2_34


Козлова О. К. Періодизація річної підготовки спортсменів високої кваліфікації в легкоатлетичних стрибках [Електронний ресурс] / О. К. Козлова // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2014. - № 3. - С. 121–129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2014_3_28
Козлова О. Річна підготовка легкоатлетів високої кваліфікації в умовах професіоналізації легкої атлетики [Електронний ресурс] / О. Козлова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - 2013. - № 2. - С. 18-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFVS_2013_2_5
Козлова О. Система підготовки легкоатлетів високої кваліфікації в умовах професіоналізації олімпійського спорту [Електронний ресурс] / О. Козлова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - 2013. - № 1. - С. 11-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFVS_2013_1_4
Кулик Н. А. Вплив темпераменту легкоатлетів-спринтерів на їхню змагальну діяльність [Електронний ресурс] / Н. А. Кулик, Н. М. Скачедуб // Вісник Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. - 2020. - Вип. 10. - С. 46-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnuchkpn_2020_10_9
Кутек Т. Б. Концептуальна модель управління багаторічною підготовкою кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках [Електронний ресурс] / Т. Б. Кутек // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2014. - № 1. - С. 31-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PPMB_2014_1_8
Назар П. С. Динаміка показників ендогенної інтоксикації в легкоатлетів-спринтерів залежно від ступеня фізичного навантаження [Електронний ресурс] / П. С. Назар, О. І. Осадча, М. М. Левон, О. О. Шматова // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2014. - № 3. - С. 135–139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2014_3_30
Пастухова В. Дослідження антропометричних даних спортсменів-легкоатлетів на різних етапах підготовки [Електронний ресурс] / В. Пастухова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - 2015. - № 1. - С. 121-125. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFVS_2015_1_24
Сладкевич В. К. Методичні основи силової підготовки легкоатлетів [Електронний ресурс] / В. К. Сладкевич, Б. В. Руденко // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2014. - Вип. 2. - С. 98-103. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2014_2_19

Суворова Т. Характеристика стрес-факторів, що впливають на передстартовий стан легкоатлетів-спринтерів [Електронний ресурс] / Т. Суворова, В. Ковальчук, Н. Денисенко, М. Мороз, О. Радченко // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2020. - № 3. - С. 74-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2020_3_12
Титович А. О. Роль динамічного психологічного контролю за станом спортсменів у підвищенні управління процесом підготовки легкоатлетів [Електронний ресурс] / А. О. Титович // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2015. - Вип. 11. - С. 150-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2015_11_44
Трухан Л. В. Проблеми спортивної підготовки легкоатлетів: сучасний погляд [Електронний ресурс] / Л. В. Трухан // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . - 2013. - Вип. 4. - С. 104-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2013_4_20
Фідірко М. О. Питання підготовки легкоатлетів [Електронний ресурс] / М. О. Фідірко, М. І. Колодеєв // Креативний простір. - 2021. - № 3. - С. 63-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/krpr_2021_3_35
Шевченко О. О. Особливості електрокардіограми у спортсменів-легкоатлетів на етапах багаторічної підготовки [Електронний ресурс] / О. О. Шевченко, П. С. Назар, М. М. Левон, Я. В. Зіневич, М. В. Пархоменко // Український журнал медицини, біології та спорту. - 2017. - № 1. - С. 46-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujmbs_2017_1_10

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 9.05.2022 21.02.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Чернівці :: Запитання: 46069  
Андрій запитує:
Доброго дня !!! Допоможіть найти інформацію для курсової роботи "Сучасні підходи до формування здорового способу життя студентів".
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрію! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Адирхаєва Л. В. Здоровий спосіб життя як чинник, що забезпечує розвиток рухової активності студентської молоді : навч. посіб. (для самост. роботи студ.) / Л. В. Адирхаєва, С. Г. Адирхаєв, У. В. Корнійко ; Київ. міжнар. ун-т, Каф. фіз. виховання. — Київ : КиМУ, 2011. — 159 с. : іл., табл.
Івчатова Т. В. Здоровий спосіб життя та рухова активність студентів : навч. посіб. / Т. В. Івчатова, І. Б. Карпова, М. В. Дудко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». — Київ : КНЕУ, 2013. — 109 с. : іл., табл.
Колумбет О. М. Теорія і методика фізичної культури : Опорні схеми : навч. посіб. [для студентів, які навч. за спец. 017 «Фіз. культура і спорт», а також для викладачів з теорії і методики фіз. виховання] / О. М. Колумбет. — Вінниця : Твори, 2020. — 183 с. : іл.
Фізичне виховання студентської молоді: проблеми та перспективи: монографія за матеріалами II Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 24-25 листопада 2011 року [Електронний ресурс] / під заг. ред. доц. С. І Присяжнюка. — Київ : Видавничий центр НУБіП України, 2011. — 217 с. — Режим доступу: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_759_94089970.pdf.
Фізичне виховання. Спортивна гімнастика: Техніка виконання фізичних вправ на гімнастичних снарядах [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. В. Зеніна, В. Е. Добровольський, В. І. Шишацька. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. — 64 с. — Режим доступу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27932.
Харлампов Г. А. Здоровий спосіб життя і рухова активність студентів : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Г. А. Харлампов, В. В. Небесна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. фіз. виховання. — Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. — 144 с. : іл., табл.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 28.11.2021 16.50.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.655952 seconds