Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44192
   


Автор запитання: Сергій із міста: Київ :: Запитання: 42702  
Сергій запитує:
Добрий вечір. Допоможіть будьласка узагальнити існуючу літературу України та інших держав за темою: Фізична підготовка військовослужбовців, розвиток фізичних якостей військовослужбовців.
Наша відповідь:
Доброго дня, Сергію! Перегляньте наступні джерела:
Грищенко Д. С. Концептуальні напрями удосконалення системи фізичної підготовки і спорту у Збройних силах України в умовах їх реформування та розвитку : зб. вист. / Д. С. Грищенко; ред. Д. С. Грищенко, Ю. С. Фіногенов, Г. І. Сухорад // Матер. засідання секції Воєнно-наукової ради за воєнно-теоретичною проблематикою Міністерства оборони України. – Київ : Управління фізичної культури і спорту МОУ, НУОУ імені І. Черняховського, 2016. – 232 с.
Петрачков О. Аналіз взаємозв’язку між фізичною та професійною підготовленістю у військово-службовців різних військових спеціальностей / О. Петрачков // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2007. – № 4. – С. 67-69.
Розвідка в батальоні : навч.-метод. посіб. / В. А. Ожаревський, В. В. Панасюк, І. В. Польцев, В. Г. Синиця. – Львів : АСВ, 2014. – 112 с.
Сучасний стан та перспективи розвитку фізичної підготовки військовослужбовців в системі бойового навчання військ (сил) Збройних Сил та інших силових структур України : матер. наук.-метод. конф., 28–29 лист. 2013 р. / [редкол.: Фіногенов Ю. С. та ін.]. – Kиїв : НУОУ, 2013. – 251 с.
Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки військовослужбовців : матер. всеармійської наук.-метод. конф., 24 лист. 2011 р. / [редкол. Ю. С. Фіногенов та ін.]. – Kиїв : НУОУ, 2011. – 180 с.
Сухорада Г. І. Актуальні питання вдосконалення керівних документів з фізичної підготовки та спорту у Збройних Силах, інших військових формуваннях і правоохоронних органах України. / Сухорада Г. І. // Наук. часопис Нац. педагог. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт)" : зб. наук. праць / за ред. Г. М. Арзютова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. 3. № 2 (57). – С. 319-323.
Сухорада Г. І. Аналіз динаміки змін засобів фізичної підготовки в керівних документах у Збройних Силах України / Сухорада Г. І., Фіногенов Ю. С. // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15: «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)». – Київ : НПУ, 2012. – Вип. 17. – С. 111–118.
Тимчасова настанова з фізичної підготовки у Збройних силах України (НСТ-2014). – Київ : М-во оборони України, 2014. – 158 с.
Фіногенов Ю. С. Порівняльний аналіз динаміки основних нормативів фізичної підготовленості курсантів ВВНЗ у Настановах з фізичної підготовки за останні 30 років / Фіногенов Ю. С. [та ін.] // Наук. часопис Нац. пед. уні-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-педагог. проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) – Вип. 6. – Київ : НПУ, 2010. – С. 314–320.
Гапоненко О. Особливості організації процесу фізичної підготовки у вищих військових навчальних закладах України та провідних країн світу / О. Гапоненко, С. Гапоненко // Зб. наук. праць Нац. академії Держ. прикордонної служби України Серія: Педагогічні науки. – 2016. - № 4 (6). – С. 55-65. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znpnadpcpn_2016_4_7.pdf
Іноземні армії: фізична підготовка [Електронний ресурс] // Osvita.ua : [веб-сайт]. - Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/reports/dpju/24382/.
Маляренко А. Шляхи удосконалення спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців-десантників із переважним використанням засобів функціонального багатоборства [Електронний ресурс] / А. Маляренко ; Нац. ун-т фізичн. виховання і спорту України // Спортивна наука України. - 2018. -№1 (83). С. 9-14. – Режим доступу: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/viewFile/669/648.
Методи розвитку фізичних якостей [Електронний ресурс] // Нац. ун-т оборони України імені Івана Черняховського : [веб-сайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: http://nuou.org.ua/component/k2/metodi-rozvitku-2014/66-metodi-rozvitku-2014.html. – Назва з екрану.
Ролюк О. Спеціальна фізична підготовка військовослужбовців-розвідників [Електронний ресурс] / О. Ролюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. праць. – 2016. - № 1 (33). – С. 57-63. - Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/10527/1/Ролюк Олександр.pdf.
Сухорада Г. І. Актуальні питання організації та проведення фізичної підготовки та спорту у Збройних Силах України та правоохоронних органах [Електронний ресурс] / Г. І. Сухорада // Вісник . – 2015. - №129. – Т. 1. – С. 272-275. - Режим доступу: http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=1571.
Теоретичні засади формування змісту спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців повітряних сил Збройних Сил України / О. А. Ткачук, С. В. Палевич, В. М. Кирпенко, О. Г. Піддубний // Фізичне виховання і спорт. – 2017. – № 6. – С. 51-57. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=texc_2017_6_12.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 16.12.2018 16.45.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валентин із міста: чернівці :: Запитання: 42554  
Валентин запитує:
Потрібна інформація на тему Фітнес індустрія. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Дослідження ринку фітнес послуг в Україні 2018р.
http://fitnessconnect.com.ua/files/2018.pdf
http://www.fitnessconnect.com.ua/news/2468-v-ukraini-prezentuvaly-vseukrainske-doslidzhennia-rynku-fitnesindustrii
Чеховська Л. Фітнес-індустрія: стан і перспективи розвитку у країнах світу / Л. Чеховська // Слобожанський науково-спортивний вісник. - 2017. - № 2. - С. 107-112
http://nbuv.gov.ua/UJRN/snsv_2017_2_21
Фітнес як стиль життя: особливості розвитку в Україні
https://periodicals.karazin.ua/usocjour/article/view/4440/4013
https://www.precor.com/sites/default/files/Precor-IndoorCycling-eBook-US-102016_WEB_RU.pdf
http://sport.mdu.edu.ua/tmfks/wp-content/uploads/2018/01/Лекція-3-7.pdf
http://uacrisis.org/ua/67724-rozvytok-fitnes-industriyi
https://dt.ua/WORLD/yevropeyskiy-rinok-fitnes-poslug-stav-naybilshim-u-sviti-239202_.html
http://fitnessconnect.com.ua/bloh/1257-yevropa-zalyshaietsia-naibilshym-fitnesrynkom-u-sviti
http://vavilov.com.ua/index.php/stati/42-fitnes/197-fitnes-industriya
http://consultingforfitness.ru/fitnes-industriya-2017-5-glavnyx-pravil-vzaimodejstviya-s-klientami/

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 14.11.2018 21.47.20 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрій із міста: Чернівці :: Запитання: 42513  
Юрій запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти інформацію на тему: "Дослідження рівня рухових можливостей юних волейболістів 10-12років ДЮСШ".
Наша відповідь:
Юрію, добрий день! Сподіваємося, що підібрані нами джерела інформації, стануть вам у пригоді:

Абдель Салам Хуссейн. Салам Хуссейн Особенности планирования развития скоростно-силовых способностей юных волейболистов на этапе начальной подготовки к соревновательной деятельности / Салам Хуссейн. Салам Хуссейн Абдель, Е. П. Волков // Физ. воспитание студ. творч. спец. - Х, 2001. - № 2. - С. 22-28. - Библиогр.: 3 назв. - рус.
Андрійчук Ю. М.Вплив секційних занять волейболом на руховий розвиток школярів 14–16 років [Електронний ресурс] / Ю. М. Андрійчук, В. В. Чижик, В. П. Романюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2012. - № 4. - С. 229-236. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2012_4_54
Бойчук Р. І. До питання педагогічного контролю координаційних здібностей юних волейболістів [Електронний ресурс] / Р. І. Бойчук, Т. М. Захаркевич // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2016. - Вип. 3(2). - С. 41-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2016_3(2)__14
Бойчук Р. І. Взаємозв’язок показників координаційних здібностей та рівня технічної підготовленості юних волейболісток 10–12 років [Електронний ресурс] / Р. І. Бойчук // Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура. - 2010. - Вип. 11. - С. 97-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpnu_fiz_kult_2010_11_18
Бойчук Р. Технологія планування тренувальних навантажень координаційної спрямованості в юних волейболісток на етапі початкової підготовки [Електронний ресурс] / Р. Бойчук // Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура. - 2010. - Вип. 12. - С. 107-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpnu_fiz_kult_2010_12_20
Вертель О. В. Вплив навантажень швидкісно-силової направленості на формування техніко-тактичної подготовленості юних волейболістів 10 - 14 років : автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.01 / О. В. Вертель; Харк. держ. акад. фіз. культури. - Х., 2008. - 21 c. - укp.
Демчишин А.П. Підготовка юних волейболістів. - Київ: Рад. школа, 1982. - 191 с.
Довгопол Е. П. Удосконалення системи спортивної підготовки волейболістів у дитячо-юнацьких школах [Електронний ресурс] / Е. П. Довгопол, С. А. Абрамов // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2016. - Вип. 11. - С. 43-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2016_11_12
Железняк Ю.Д. Юный волейболист : учеб. пособие для тренеров. - М.: Физкультура и спорт, 1988. - 190 с.
Клещев Ю.Н. Фурманов А.Г. Юный волейболист. - М.: Физкультура и спорт, 1979. - 231 с.
Ковцун В. І. Розвиток та контроль спеціальної витривалості у юних волейболістів : Автореф. дис... канд. наук з фізичного виховання і спорту : 24.00.01 / В. І. Ковцун; Львів. держ. ін-т фіз. культури. - Л., 2001. - 19 c. - укp.
Лисанець В.І. Підвищення рухової активності учнів засобами волейболу [Електронний ресурс] : творча робота / В.І. Лисанець.- Губків 2017.- Режим доступу:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=2ahUKEwjvn4qZmb_eAhWvtYsKHcHfBTsQFjAGegQIBhAC&url=https://msenmediastorage.blob.core.windows.net/resources/fd97fa13-06f2-498c-b058-a3c3bba4ae82.pdf&usg=AOvVaw2CUJwTJDpWWH7mS1IBY9dT
Малойван Я. Підвищення фізичної підготовленості волейболістів 12-13 років [Електронний ресурс] / Я. Малойван, А. Мицак, О. Ханюкова, О. Кіреєв // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2016. - № 3. - С. 124-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2016_3_26
Мякота Д. А. Рівень фізичної підготовленості юних волейболістів 15–16 років [Електронний ресурс] / Д. А. Мякота, В. В. Паєвський // Спортивні ігри. - 2017. - № 3. - С. 29–31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sporihry_2017_3_9
Носко М. О. Модельно-рейтингова оцінка фізичної підготовленості юних волейболістів 10 - 12 років на етапі початкового спортивного відбору / М. О. Носко, В. І. Синіговець // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. - Х., 2001. - № 13. - С. 25-31. - Бібліогр.: 7 назв. - укp.
Осадчий О.В. Вплив спеціальних засобів навантаження на стан технічної майстерності волейболістів різних вікових груп: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 / О.В. Осадчий ; Харк. держ. акад. фіз. культури. — Х., 2007. — 23 с.: рис. — укp.

Платонов В.Н., Сахновский К.П. Подготовка юного спортсмена. - К.: Рад.школа, 1988. - 288 с.
Попичев М. И. Отбор юных волейболистов с учетом антропометрических показателей / М. И. Попичев, Т. М. Чиженок // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. - 2007. - № 6. - С. 228-229. - Библиогр.: 5 назв. - рус.
Приходько В. В. Аналіз структури спеціальної фізичної підготовленості юних волейболістів старшого шкільного віку [Електронний ресурс] / В. В. Приходько, І. Б. Гринченко // Теорія та методика фізичного виховання. - 2011. - № 8. - С. 39-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFV_2011_8_8
Прозар М. В. Характеристика функціональних особливостей організму волейболістів 12–15 років та рівень їх технічної майстерності під час виконання нападаючого удару [Електронний ресурс] / М. В. Прозар // Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура. - 2013. - Вип. 17. - С. 201-205. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpnu_fiz_kult_2013_17_37
Проходовський Р.Я. Структура фізичної підготовленості і розвиток фізичних якостей, які визначають рівень спортивних результатів юних волейболістів: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 / Р.Я. Проходовський ; Держ. НДІ фіз. культури і спорту. — К., 2002. — 16 с. — укp.
Синіговець І. В. Критерії оцінки фізичної підготовки юних волейболістів на етапі початкової базової підготовки / І. В. Синіговець // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. - 2004. - № 10. - С. 19-25. - Бібліогр.: 8 назв. - укp.
Стрельникова Є. Зміни показників технічної підготовленості волейболістів 10–11 років під впливом візуального сприйняття параметрів рухів [Електронний ресурс] / Є. Стрельникова, Ю. Горчанюк, О. Несен // Слобожанський науково-спортивний вісник. - 2018. - № 2. - С. 63-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snsv_2018_2_15
Ханюкова, Ольга. Сучасні тенденції розвитку функціональних можливостей волейболістів 13–14 років [Текст] / Ольга Ханюкова, Ярослав Малойван, Анелія Мицак // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, Інститут фізичного виховання і спорту. - Вінниця, 2015. - Вип. 19, т. 2. - С. 414-418. - Бібліогр. в кінці ст.
Швай О. Д. Роль швидкісно-силових здібностей у формуванні технічної підготовки волейболістів 10–14 років [Електронний ресурс] / О. Д. Швай, В. І. Поляковський, Л. В. Гнітецький, Є. Н. Приступа // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2011. - № 1. - С. 73–76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2011_1_21
Швай О. Особливості тестування фізичної підготовленості юних волейболістів [Електронний ресурс] / Олександр Швай, Андрій Ковальчук, Юрій Цюпак. - Режим доступу:
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/11703/1/Alexander Shvay.pdf
Шевченко О. О. Зміни показників швидкісної та швидкісно-силової підготовленості у волейболістів 12–13 років [Електронний ресурс] / О. О. Шевченко // Слобожанський науково-спортивний вісник. - 2016. - № 2. - С. 132-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snsv_2016_2_26
Юркевич Т. Ф. Вікові зміни швидкісно-силової підготовленості юних волейболістів 10 - 13 років на етапі початкового навчання [Електронний ресурс] / Т. Ф. Юркевич // Слобожанський наук.-спорт. вісн . - 2007. - № 11. - С. 54-57.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 5.11.2018 22.52.08 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Київ :: Запитання: 42399  
Наталя запитує:
Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу про Валерія Лобановського. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1. Микитюк М. До загадки таємниці Лобановського - http://journals.uran.ua/index.php/1810-2131/article/viewFile/122399/117232 ; http://journals.uran.ua/index.php/1810-2131/article/download/122920/117648
2. Глорія футболу України - http://ukrfootball.ua/sites/default/files/pdf/gloriya.pdf
3. Колісник Н. М., Кошелевська Г. Л. Футбол - http://nvk-17.ucoz.ru/vistavka_idey/futbol.pdf
4. Гнатюк В. Футбол: Україна і світ - http://shron1.chtyvo.org.ua/Hnatiuk_Vasyl/Futbol_Ukraina_i_svit_Rik_2000.pdf
5. Грищенок О. Герої та знаменитості в українській культурі (с. 274) - http://shron1.chtyvo.org.ua/Hrytsenko_Oleksandr/Heroi_ta_znamenytosti_v_ukrainskii_kulturi.pdf
6. Садовник О. Персональний імідж спортсменів - http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/1361/1/Садовник_41.pdf
7. 1,25 років українського футболу - http://www.d-learn.pu.if.ua/data/users/8390/спв 1 актуаль.pdf
8. Музей Валерія Лобановського та історії школи № 319 - https://don.kievcity.gov.ua/files/2016/1/5/znz319.pdf
9. Ніколаєнко В. Тренерський підхід до підготовки юних футболістів - http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/TMFVS_2014_1_3.pdf

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 10.10.2018 16.46.52 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Хорол :: Запитання: 42398  
Тетяна запитує:
методика проведення інноваційних уроків з легкої атлетики
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Особливості методики проведення уроку з легкої атлетики у сучасній школі
https://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2009-06/09tvalcs.pdf
Тремполець С. Застосування сучасних інноваційних технологій у навчально-тренувальному процесі з легкої атлетики
http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2473/1/Trempolets_Rudenko_Tezy.pdf
Оптимізація фізичної та технічної підготовки у швидкісносилових видах легкої атлетики
http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/7666/1/Легка_атлетика.pdf
https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/5968/1/legka_atl.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/18016/1/Legka_Atletika.pdf
https://super.urok-ua.com/plan-konspekt-uroku-z-fizichnoyi-kulturi-tema-legka-atletika/
https://fizkulturamo.at.ua/publ/teoreticheskij_material/ljogkaja_atletika/metodika_navchannja_na_urokakh_z_legkoji_atletiki_v_5_u_klasi/5-1-0-6
http://prd.kdu.edu.ua/Files/Metoda/lab/Zdor_lud/Legka_Atlet_prakt.pdf

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 10.10.2018 15.33.19 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.34044 seconds