Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 44556
   


Автор запитання: Віталія із міста: Ужгород :: Запитання: 41464  
Віталія запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію на тему:" Народна медицина, та її роль у формуванні здорового способу життя"
Наша відповідь:
Доброго дня, Віталію! Радимо Вам використати наступні посилання: – http://samvrach.com/osnovy-zdorovoho-sposobu-zhyttya/
https://www.bsmu.edu.ua/uk/news/digest/6083-zdoroviy-sposib-zhittya-ta-fizichna-aktivnist-u-profilaktitsi-zahvoryuvan-sertsya
http://zsz.pp.ua/kategorija/narodna-medicine/
http://zsz.pp.ua/kategorija/narodna-medicine/page/2/
http://www.vnarode.net/здоровий-спосіб-життя-і-сон/
http://zdorovia.com.ua/sekrety/21709zdorovii-sposib-zhittya-v-trendi.html
https://www.ridivira.com/uk/spetsproekty/buttia-ukraintsiv/fitoterapiia-v-systemi-zdorovoho-sposobu-zhyttia
– Синяков А.Ф. Секреты здоровья : Отвечаю на ваши вопр. / А. Синяков. – Москва : КСП : МЦФ, 1995. - 283,[1] с. ; 20 см. - (Библиотека нетрадиционной медицины) (Сер. "Энциклопедия здоровья").
– Новый домашний лечебник : [Сборник / Ред. В. Горшков]. - Москва : Знание, 1993. - 128 с. : ил. ; 24 см. - (Сер. "Народный университет" ; 3-4/93, июль-декабрь).
– Ефимова-Яраева В.П. Азбука вашего здоровья : Путеводитель по методикам естественного оздоровления / В. Ефимова-Яраева,. - Петрозаводск : Карелия, 1996. - 301,[1] с.
– Бородайкевич Г. Народні традиції здорового способу життя : [урок] / Г. Бородайкевич // Початкова школа. - 2009. - № 6. - С. 28-33
– Поваляєва В. М. Організм людини потребує загартування / В.М. Поваляєва // Безпека життєдіяльності. - 2012. - № 2. - С. 15 : фото
– Славинський М. Двадцять тисяч секретів Євгена Товстухи / М. Славинський // Дивосвіт. - 2009. - № 4. - С. 37-38.
– Астарханова Н. Р. Формирование здорового образа жизни у студентов на основе народной медицины / Н. Р. Астарханова, М. М. Аджиева // Инновации в образовании. - 2016. - № 11. - С. 144-151.
– Поживілова О. В. Народна та нетрадиційна медицина - важлива складова системи охорони здоров'я / О. В. Поживілова // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Серія : Право та державне управління : Науковий збірник / Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України. - Київ : Сталь, 2011. № 1 (1)'2011. - С. 4-10.
– Бойко Н. І. Народні традиції здорового способу життя : розробка уроку-телепередачі з основ здоров'я. 3 клас / Н. І. Бойко // Педагогічний вісник : науково-методичний журнал. - 2012. - № 4. - С. 69-70.
– Кузнецова Т. В. Людина у вимирі здорового способу життя / Т. В. Кузнецова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5, Педагогічні науки: реалії та перспективи : сборник / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. - Вип. 24. - С. 82-85.
– Товстуха Є. Криниця здоров'я : Українська народна медицина / Товстуха Є. // Київ. - 1999. - № 1-2, 3-4. - С. 151-159, С. 140-155.
– Белов В. И. Жизнь без лекарств / В. И. Белов. - Москва : КСП ; Санкт-Петербург : Респекс, 1997. - 320 с. : ил., табл. - (Храм здоровья).
– Очищение организма / сост. и общ. ред. А. М. Гопаченко. - Харьков : Фолио ; Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. - 416 с. : табл. - (Ваше здоровье).

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 13.12.2017 10.03.25 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Чернівці :: Запитання: 41411  
Яна запитує:
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка знайти інформацію на тему курсової роботи : Фітнес технології у фізичному вихованні учнів
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Пропонуємо скористатися наданою інформацією:
Впровадження фітнес-технологій в навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального закладу. – Режим доступу: http://andruchsenkotg.ucoz.ua/publ/vprovadzhennja_fitnes_tekhnologij_v_navchalno_vikhovnij_proces_zagalnoosvitnogo_navchalnogo_zakladu/1-1-0-2
Захаріна Є. А. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування технологій оздоровчого фітнесу / Є. А. Захаріна // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2015. - Вип. 6. - С. 35-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2015_6_13
Кібальник О. Я. Зміст фітнес-технології для підвищення рухової активності підлітків / О. Я. Кібальник // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2009. - № 2. - С. 42–46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2009_2_13
Кібальник О. Я. ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ТА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ПІДЛІТКІВ 13-15 РОКІВ. – Режим доступу: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2008-03/08koypta.pdf
Кибальник О. Я. Эффект внедрения фитнесс-технологии в систему физического воспитания подростков 13-15 лет. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/effekt-vnedreniya-fitness-tehnologii-v-sistemu-fizicheskogo-vospitaniya-podrostkov-13-15-let
Кренделєва В.У. ВПЛИВ ОЗДОРОВЧОГО ФІТНЕСУ НА РІВЕНЬ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/3/83.pdf
Сапун Л. В. Впровадження фітнес-технологій у сучасний процес фізичної культури. – Режим доступу: http://gradum103.zp.ua/index.php/pedagogicheskaya-vystavka/30-spetsifika-uchebnykh-predmetov/414-sapun-l-v-vprovadzhennya-fitnes-tekhnologij-u-suchasnij-protses-fizichnoji-kulturi
Твелина А. О. Теоретический анализ профессиональной готовности будущих учителей физической культуры к использованию оздоровительных фитнес технологий / А. О. Твелина // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. - 2013. - Вип. 112(2). - С. 277-280. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2013_112(2)__67
Степанова І. Фітнес-технології у фізичному вихованні дітей / І. Степанова // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2013. - № 2. - С. 142-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2013_2_31
Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. Випуск 18 / Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського; гол. ред. В.М. Костюкевич. –Вінниця: ТОВ «Планер», 2014.–529с. – Режим доступу: http://www.vspu.edu.ua/science/art/a164.pdf
Хадер С. Розробка сучасних фітнес-технологій у фізичному вихованні молоді [Електронний ресурс] / С. Хадер // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - 2015. - № 4. - С. 53-56. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFVS_2015_4_12
Хамер С. До питання тлумачення поняття фітнес-технології / Самер Хамер // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2015. - Вип. 6. - С. 68-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2015_6_24
Кібальник О. Оздоровчі технології для підвищення рухової активності підлітків / О. Кібальник // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. - 2007. - № 4. - С. 63-66. - Бібліогр.: 6 назв.
Кібальник О. Я. Підвищення рухової активності підлітків з використанням занять фітнесом оздоровчого спрямування : Навч.-метод. посіб. / О. Я. Кібальник; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С.Макаренка. - Суми, 2006. - 46 c. - Бібліогр.: с. 40-45.
Кібальник О. Я. Шляхи покращання фізичної підготовленості учнів підліткового віку / О. Я. Кібальник // Слобожан. наук.-спорт. вісн. - 2010. - № 1. - С. 18-21. - Бібліогр.: 6 назв.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 3.12.2017 21.40.00 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрей із міста: Осетия :: Запитання: 41363  
Андрей запитує:
Здравствуйте!!! Подскажите где можна скачать книжку:"Фізична рекреація"Навчальний посібник для студентів ВНЗ ФВ і С Автори: Приступа, Жданов...
Наша відповідь:
Доброго дня!
На жаль в інтернеті не представлена дана книга.
Але її можна придбати:
http://www.sportkniga.kiev.ua/product/1864/1.html

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 22.11.2017 21.25.51 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Чернівці :: Запитання: 41322  
Яна запитує:
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка знайти матеріал на тему: Вплив індивідуальної і командної діяльності в спорті на психічне здоровя особистості. дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела (зверніть увагу на списки літератури в кінці статей):
1. відповіді - Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 35633, 35761, 34192, 24063.
2. Альошичева А. В. Психічне здоров`я спортсменів з різним рівнем кваліфікації [Електронний ресурс] / А. В. Альошичева // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Психологія. - 2012. - № 1032, вип. 50. - С. 191-194. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPC_2012_1032_50_47.
3. Бочелюк В. Й. Психологія спорту : навч. посіб. / В. Й. Бочелюк, Н. Є. Завацька ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Сєвєрєдонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. - 279 c.
4. Бринзак С. Психологічна сумісність та успішність спортивної команди [Електронний ресурс] / С. Бринзак // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. - 2006. - № 3. - С. 71-74. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=REF&P21DBN=REF&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=/articles/2006//06brysst.pdf.
5. Гринь А. Р. Напрямки розробки системи психологічного забезпечення та супроводу підготовки спортсменівяк проблема психології спорту [Електронний ресурс] / А. Р. Гринь // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2015. - Вип. 6. - С. 28-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2015_6_11.
6. Гринь О. Система психологічного забезпечення підготовки спортсменів як проблема сучасної психології спорту [Електронний ресурс] / О. Гринь, В. Воронова // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2015. - № 3. - С. 29-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2015_3_7.
7. Краснокутський М. І. Особливості проявів особистісної та реактивної тривожності у спортсменів пожежно-прикладного спорту [Електронний ресурс] / М. І. Краснокутський // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2015. - № 1. - С. 155-162. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_1_21.
8. Осадець М. Психологічна підготовка особистості в спорті [Електронний ресурс] / М. Осадець // Нова педагогічна думка. - 2014. - № 4. - С. 155-157. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2014_4_42.
9. Скибицький І. Г. Вплив мотивації досягнення на психічний стан спортсмена [Електронний ресурс] / І. Г. Скибицький, Н. М. Прус, С. М. Ускова // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2016. - Вип. 1. - С. 80-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2016_1_26.
10. Сокиржинська О. О. Вплив психічних станів на сприйняття часу спортсменом : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / О. О. Сокиржинська ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2014. - 20 c.
11. Титович А. О. Індивідуалізація тренувального процесу на основі врахування психічного стану спортсменів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / А. О. Титович ; Харк. держ. акад. фіз. культури. - Харків, 2013. - 20 c.
12. Титович А. Ознаки психічних станів спортсменів, що впливають на реалізацію максимального результату [Електронний ресурс] / А. Титович // Фізична культура, спорт та здоров'я нації. - 2014. - Вип. 18(1). - С. 491-498. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkszn_2014_18(1)__96.
13. Толкунова І. В. Детермінанти психологічної згуртованості в спортивній команді (на прикладі футболу) [Електронний ресурс] / І. В. Толкунова, О. В. Голець, Сархан Шериф // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2012. - № 4. - С. 496–500. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2012_4_118.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 13.11.2017 20.41.03 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрей із міста: Осетия :: Запитання: 41279  
Андрей запитує:
Подскажите пожалуйста темы магистерских работ по физической культуре!!?? спасибо !!!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрію! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
http://ifksit.sfu-kras.ru/sites/sport.institute.sfu-kras.ru/files/Menedzhment_temy_DR.pdf
https://avtor24.ru/lenta/magisterskaya_dissertaciya/fizicheskaya_kultura/p3/

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 6.11.2017 22.40.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.289541 seconds