Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44192
   


Автор запитання: Андрей із міста: Осетия :: Запитання: 40927  
Андрей запитує:
Здраствуйте!!! можете подсказать где найти информацию по предметам:1) Мониторинг физической подготовки школьников 2) Диагностика и мониторинг здоровья школьников Спасибо!!
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрію!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Затверджені нові нормативи з фізпідготовки дітей - http://osvita.ua/school/55104/
Программа организации системы мониторинга уровня физического развития и физической подготовленности обучающихся образовательных учреждений - http://odush.68edu.ru/pdf/program_monitoring.pdf
https://sites.google.com/a/shko.la/ejrono_1/vypuski-zurnala/vypusk-16-sentabr-2012/innovacii-poiski-i-issledovania/monitoring-fiziceskogo-razvitia-i-dvigatelnoj-podgotovlennosti-ucasihsa-osnovnoj-i-srednej-skoly
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/02/19/monitoring-fizicheskogo-razvitiya-i-fizicheskoy
http://открытыйурок.рф/статьи/620435/
https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=38799

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 31.08.2017 22.40.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрей із міста: Осетия :: Запитання: 40880  
Андрей запитує:
Здравствуйте !!! нужна информация по: Роль фізичного виховання у підготовці медичних та фармацевтичних фахівців Спасибо
Наша відповідь:
Добрый день, Андрей!
Посмотрите, пожалуйста, следующий список:
1. Булич Э.Г. Физическое воспитание в специальных медицинских группах : Учебное пособие для техникумов / Булич Э.Г. - М. : Высшая школа, 1986. - 255 с.
2. Курс лекцій з фізичного виховання : Навч. посібник для студентів І-ІІ курсів / З.Ю. Чочарай. - К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2004. - 105 с.
3. Присяжнюк С.І. Обгрунтування змісту моделі здоров’язбережувальних технологій студентів спеціального медичного навчального відділення засобами фізичного виховання / С. І. Присяжнюк // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : науковий журнал. - 2013. - N 1. - С. 68-73.
4. Фізичне виховання : Теоретичний розділ з фізичного виховання для студентів першого курсу: навч. посібник для вузів / С. І. Присяжнюк [и др.]. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 192 с.
И еще один:-)
1. http://pharm.zt.ua/media/text/zhurnal_konf2016_zhbfk.pdf
Актуальні питання підготовки майбутніх фармацевтичних та медичних фахівців в умовах сучасної освіти: Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Житомир: КВНЗ «Житомирський базовий фармацевтичний коледж ім. Г.С. Протасевича» Житомирської обласної ради, 15 лютого – 24 березня 2016. – 290 с.
Статьи из представленного сборника:
Береза Н.О. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ. – С.17
Гутель О.В. УПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМУ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПРОФЕСІОНАЛА В ГАЛУЗІ МЕДИЦИНИ. –С.69
Момот Л. К. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ ТРАДИЦІЇ. –С. 172
Рябченко В.О., Зеленський Р.М. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ВСЕБІЧНОГО І ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА
Чернієнко О.А. CТАВЛЕННЯ СТУДЕНТОК МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
2. http://bit.ly/2ukrZSb
Ніколайчук І. Ю. ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ У СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
3. http://meduniv.lviv.ua/files/kafedry/fizreabilit/fizvyh-zdor-med.pdf
Фізичне виховання та здоров’я: програма навчальної дисципліни для студентів вищих медичних навчальних закладів
Успеха!

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 15.07.2017 01.04.09 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Виолета із міста: Хмельницький :: Запитання: 40879  
Виолета запитує:
Використання народної хореографії в виховані учнівської молоді використовуючі етнопедагогіку
Наша відповідь:
Доброго дня, Виолета!
Для Вас такі джерела:
1.Кирилюк В.М.Формування творчої особистості у дитячому хореографічному колективі / В. М. Кирилюк // Позашкільна освіта. - 2012. - N 6. - С. 26-34.
2.Мартиненко О.Впровадження засобів творчої імпровізації в систему хореографічних занять початкової школи / О. Мартиненко // Початкова школа. - 2012. - N 2. - С. 36-39.
3. Мерлянова О. Вплив функцій народного танцю на виховання особистості / О. Мерлянова // Рідна школа. - 2006. - №3. - С. 27-29.
4. Павлюк Т. Ідеоністична, рекреаційно-оздоровча та виховна функції в системі хореографічного мистецтва / Т. Павлюк // Рідна школа. - 2009. - N 2/3. - С. 56-57. –
5. Сердюк Т. Хореографія у вихованні студентів / Т. Сердюк // Мистецтво та освіта. - 2009. - N 2. - С. 22-25.
6. Бойко О.С. Художній образ в українському народно-сценічному танці : монографія / О. С. Бойко. - К. : Ліра-К, 2015. - 204 с. : фот.цв., ил.
7. Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта: стан і перспективи : матеріали міжнародної наукової конференції, 12-13 жовтня / ред. В. М. Шейко [и др.]. - Харків : ХДАК, 2004. - 302 с.
8. Культура та інформаційне суспільство XXI століття : матеріали конференції / Наукова конференція молодих учених "Культура та інформаційне суспільство XXI століття" (16-18 квітня 2003 р.) ; ред. І. В. Щербіна. - Харків : ХДАК, 2003. - 213 с.
9. Культура та інформаційне суспільство XXI століття : матеріали конференції / Наукова конференція молодих учених "Культура та інформаційне суспільство XXI століття" (20-22 квітня 2005 р.) ; ред. С. В. Сищенко. - Харків : ХДАК, 2005. - 245 с.
10. Культура та інформаційне суспільство XXI століття : матеріали конференції / Наукова конференція молодих учених "Культура та інформаційне суспільство XXI століття" (22-23 квітня 2004 р.) ; ред. С. В. Сищенко. - Харків : ХДАК, 2004. - 249 с.
11. Мосіяшенко В.А. Українська етнопедагогіка : навч.посібник для вузів / В. А. Мосіяшенко. - 2-ге вид., стереотип. - Суми : Університетська книга, 2008. - 174 с.
та ресурси інтернету:
http://bit.ly/2v2GkAd
Косиченко В.А. СУТНІСТЬ НАУКОВИХ КОНЦЕПЦІЙ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ ДО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ НА ЗАСАДАХ ЕТНОКУЛЬТУРНИХ ТРАДИЦІЙ
http://mpf.udpu.org.ua/wp-content/zagruzka/ЗБІРНИК.pdf
Сучасні стратегії розвитку хореографічної освіти: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Умань, 23-24 травня 2014 р.) / ред. кол. : О. В. Дудник, Л. М. Андрощук. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – 138 с. http://bit.ly/2uu0ruj
Формування національної свідомості засобами театрального мистецтва
http://www.nvk24.com.ua/narodnij-tanec-diyevij-zasib-vixovannya-patriotizmu-ta-moralnosti-shkolyariv/
Народний танець-дієвий засіб виховання патріотизму та моральності школярів
http://www.kukim.org/articles/horeografiya-yak-zasib-estetichnogo-vihovannya
Горідько О. О. ХОРЕОГРАФІЯ ЯК ЗАСІБ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
http://eprints.zu.edu.ua/13573/1/Чернишова А.pdf
Чернишова А.М. Естетичне виховання молодших школярів засобами хореографічного мистецтва // Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – С. 343-348.
http://eprints.zu.edu.ua/13575
Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку
http://bit.ly/2v2IdwY
Сарвілова Д. НАРОДНА ХОРЕОГРАФІЯ ЯК ЗАСІБ ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО ПІЗНАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ТРАДИЦІЙ СВОГО НАРОДУ
Опосередковано:
http://bit.ly/2ukxGjb
Актуальні питання естетичного виховання молоді засобами музики : монографія / М.А. Печенюк, О.М. Прядко, Г.П. Ватаманюк, Т.П. Карпенко та ін. ; за заг. ред. Печенюк М.А. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2014. – 200 с.
На все добре!

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 14.07.2017 02.00.50 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Миколаїв :: Запитання: 40855  
Світлана запитує:
Доброго дня, допоможіть з написанням роботи на тему: "Розвиток швидкісних здібностей високого класу спортсменів у веслуванні на байдарках", дуже вдячна.
Наша відповідь:
оброго дня, Світлано! Скористайтеся, будь ласка, такими джерелами інформації:

Богуславська, В. Ю.Підвищення спортивної майстерності з веслування на байдарках і каное [Текст] : навч. посіб. / В. Ю. Богуславська. - Вінниця : Рогальська І. О., 2014 . Ч. 1. - 2014. - 134 с. : рис., табл.

Виноградов В. Комплексне використання мобілізаційних впливів для стимулювання працездатності й корекції стомлення в серії занять, спрямованих на збільшення аеробних можливостей спортсменів (на прикладі академічного веслування) / Валерій Виноградов // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2007. – № 4. – С. 73–79.

Гарник Д. Моделі змагальної діяльності у веслуванні на байдарках та каное / Дмитро Гарник // Молода спортивна наука України. –2009. – Т. 1. – С. 78–84.

Го Пенчен Совершенствование компонентов специальной выносливости в гребле на каное / Го Пенчен // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2007. – № 3. – С. 21–29.

Го Пенчен Факторы совершенствования силовых возможностейспортсменов в гребле на каноэ / Го Пенчен // Теорія і методика фізичноговиховання і спорту. – 2008. – № 3. – С. 3–9.

Дзогій, Т. Напрями вдосконалення підготовки кваліфікованих веслувальників на байдарках і каное на основі застосування позатренувальних засобів [Текст] / Т. Дзогій // Теорія і методика фізичного виховання і спорту : науково-теоретичній журнал. - 2015. - № 4. - С. 3-6. - Бібліогр. в кінці ст.

Дольник Ю. А. Анализ стартовых действий гребцов на байдарках и каноэ / Ю. А. Дольник, С. М. Пылаев // Гребной спорт. — М.: Физкультура и спорт, 1986. — С. 27–31.

Еременко (Спичак) Н.П. Особенности реализации функциональных возможностей и основные факторы функциональной подготовленности квалифицированных гребцов–байдарочников / Н.П.Еременко (Спичак) // Физическое воспитание студентов. – 2012. – № 2. – С. 24–28.

Жирнов О. Удосконалення техніки веслування кваліфікованих байдарочників / Олександр Жирнов // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2008. – № 2. – С. 102–105.

Жирнов А. В. Сравнительный анализ техники гребковых движений и ее влияние на скорость лодки у спортсменов разной квалификации / А. В. Жирнов // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. - 2007. - № 5. - С. 112-115.

Жуков С.Е. Соревновательная деятельность спортсменок высокой квалификации в академической гребле / С.Е. Жуков, С.В. Красовская // Олімпійський спорт і спорт для всіх : IX междунар. наук. конгрес, 20–23 вер. 2005 р. : тези доп. – К., 2005. – С. 349.

Коваленко С.О. Динаміка проходження кілометрової дистанції увеслуванні на байдарках та каное на чемпіонатах світу 2009-2011 років /С.О. Коваленко, С.В. Гречуха // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 10. – С. 33–36.

Колісник, Інна. Планування навчально-тренувального процесу веслярів на байдарках на етапі спеціалізованої базової підготовки [Текст] / Інна Колісник, Людмила Черкашина // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, Інститут фізичного виховання і спорту. - Вінниця, 2015. - Вип. 19, т. 2. - С. 191-196.

Корнилов Ю. П. Активизация произвольного внимания квалифицированых гребцов в процесе спортив-ного совершенствования : автореф. дис. … канд. пед. наук / Ю. П. Корнилов. – Киев, 1984. – 22 с.

Кропта Р.В. Функциональная тренировка гребцов возрастнойкатегории до 23 лет в годичном цикле подготовки / Р.В. Кропта, Б.Е. Очеретько, Е.О. Яковенко // Олімпійський спорт і спорт для всіх : XIV междунар. наук. конгрес, 5–8 жов. 2010 р. : тези доп. – К., 2010. – С. 350.

Лисенко О.М. Фізіологічна реактивність та особливості мобілізації функціональних можливостей висококваліфікованих спортсменів / О.М. Лисенко // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2003. – № 1. – С. 81–86.

Никаноров А. Н. Методика управления технической подготовкой в гребле на байдарках / А. Н. Никано-ров // Гребной спорт. – М. : Физкультура и спорт, 1978. – С. 34–37.

Очеретько Б. Использование тактических моделей в соревновательной деятельности высококвалифицированных гребцов-академистов / Б. Очеретько, О. Шинкарук // Олимп. спорт и спорт для всех: проблемы здоровья, рекреации и спорт. медицины и реабилитации: тез. докл. IV Междунар. науч. конгр. — К., 2000. — С. 96.

Платонов В. Н. Физическая подготовка пловцов высокого класса / Платонов В. Н. – Киев : Здоровье, 1983. – 168 с.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. — К.: Олимп. лит., 2004. — 808 с.

Попов А.Н. Новый подход к технологии повышениятренированности квалифицированных гребцов / А.Н. Попов // Теория и практика физической культуры. – 2006. – № 5. – С. 32–34.

Решетников Н. В. Статистика в исследованиях физической подготовленности / Н. В. Решетников // Теория и практика физической культуры. – 1981. – № 5. – С. 43–45.

Русанова О. Характеристика спеціальних функціональнихможливостей веслувальників, спрямованих на підтримку стійкого рівня працездатності під час проходження змагальної дистанції в академічному веслуванні / Ольга Русанова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2008. – № 3. – С. 28–31.

Самуйленко В.Е. Нормирование тренировочных нагрузок квалифицированных гребцов на байдарках и каноэ / Самуйленко В.Е. // Олімпійський спорт і спорт для всіх : XIV междунар. наук. конгрес, 5–8 жов. 2010 р. : тези доп. – К., 2010. – С. 119.

Сватьєв А.В. Оптимізація побудови тренувальних навантажень в процесі підготовки кваліфікованих веслувальників / А.В.Сватьєв, В.М.Гостіщев/ Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010, №2. – С.140–144.

Спичак Н. П. Реалізація функціональних можливостей кваліфікованих веслувальників-байдарочників на різних змагальних дистанціях : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Н. П. Спичак; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - К., 2010. - 24 c. - укp.

Флерук В. Орієнтація веслувальників-каноїстів на різні змагальні дистанції / Віктор Флерчук // Теорія і методика фізичного виховання і спорту – 2008. – № 1. – С 19–23.

Флерчук В.В. Визначення взаємозв’язку педагогічних тестів зі спортивним результатом у веслуванні на каное / В.В. Флерчук // Олімпійський спорт і спорт для всіх : междунар. наук. конгрес, 5–8 жов. 2010 р. : тези доп. – К., 2010. – С. 136.

Флерчук В. В. Обґрунтування провідних факторів, що обумовлюють ефективність тренувальної та змагальної діяльності у веслуванні на байдарках і каное / В. В. Флерчук // Молода спорт. наука України. ? Л., 2008 ? Т. 1., вип. 12. ? С. 370–374.

Чеханюк О.П. Взаємозв’язки між показниками фізичної підготовленості та компонентами змагальної діяльності кваліфікованих веслувальниць на байдарках /О.П. Чеханюк О. П. //Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. / за ред. Є. Приступи. – Л., 2013. – Вип. 17, Том 1. – С. 282-287.

Чичкан О.А. Фізична підготовка веслувальниць на байдарках на етапі попередньої базової підготовки: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 /Оксана Анатоліївна Чичкан; Львівський держ. ін-т фізичної культури. - Л., 2004. - 19 с.
Шинкарук О.А. Использование модельных характеристик в процессе отбора и ориентации подготовки спортсменов /О.А. Шинкарук // Вісник Запорізького національного університету № 2(8). – 2012. – С. 285-292.

Шинкарук О. А. Отбор спортсменов и ориентация их подготовки в процессе многолетнего совершенствования (на материале олимпийских видов спорта) / О. А. Шинкарук. — К.: Олимп. лит., 2011. ? 360 с.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 19.06.2017 14.47.11 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Чернівці :: Запитання: 40834  
Яна запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти матеріали до курсової роботи на тему: Використання ігрових та змагальних методів на уроках фізичної культури та при різних формах позакласної роботи. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно!
Пропонуємо Вам переглятути наступні джерела:
Вєсєлова, Ірина. Сніговий колобок нам покаже лісок : заняття з фізкультури для дітей раннього віку / Вєсєлова, Ірина // Палітра педагога. - 2016. - № 1. - С. 22-23.
Вороніна, Ніна. Батут - веселий тренажер / Вороніна, Ніна // Дошкільне виховання. - 2016. - № 3. - С. 30-33.
Впроваджуємо інновації разом! : [добірка матеріалів] // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2016. - № 9 (вересень). - С. 5-14.
Вчимося жити здоровими : святкове дійство : [добірка матеріалів до Всесвітнього дня здоров'я] // Розкажіть онуку. - 2017. - № 3 (березень). - С. 23-32.
Ганчо, Олена. Як козаки по сіль ходили : фізкультурна розвага для дітей старшої групи та першокласників / Ганчо, Олена // Дошкільне виховання. - 2016. - № 9. - С. 34-36.
Дениско, З. Ю. Освітньо-інтелектуальний проект "Єдина планета" : [проект з навчальних предметів "Біологія", "Хімія", "Інформатика", "Географія", "Математика", "Фізика", "Фізична культура" для учнів 6-11 класів] / З. Ю. Дениско, О. Ю. Бойко // Все для вчителя. - 2017. - № 3. - С. 4-5.
[Добірка матеріалів з фізичного виховання] // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2016. - № 12 (грудень). - С. 75-90.
[Досвід одного навчального закладу] : Старобільська гімназія (Луганська область) : [добірка матеріалів] // Початкова школа. - 2016. - № 3. - С. 40-51. - Бібліогр.: с. 44, 49.
Захоплива спільна справа : проекти в групі продовженого дня : [добірка матеріалів] // Розкажіть онуку. - 2017. - № 4 (квітень). - С. 13-24.
Інтегровані проекти: змістовно і пізнавально : відкриваймо світ разом : теми та розробки проектів у 4 кл. // Розкажіть онуку. - 2017. - № 3 (березень). - С. 11-22.
Календарик 2016. Жовтень : корисні розваги та заняття з дітьми від 6 до 10 : [добірка матеріалів для вчителів початкової школи, батьків, дідусів та бабусь] / упоряд. Г. Давидова, К. Поліняка, С. Шевчук // Розкажіть онуку. - 2016. - № 9 (вересень). - Тематична вкладка. - С. 1-43.
Клинкович, Я. М. "Тато, мама, я - спортивна сім'я" : родинне свято, 1-6 кл. / Я. М. Клинкович // Виховна робота в школі. - 2016. - № 7. - С. 51-53.
Корнієнко, Н. В. Ігри патріотів : конспект спортивно-музичної розваги (старший дошкільний вік) / Н. В. Корнієнко // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2016. - № 1 (січень). - С. 118-120.
Лелеко, Вікторія. Як козаки дівчат з полону визволяли : спортивна розвага для дітей старшого дошкільного віку / Лелеко, Вікторія // Дитячий садок (Шкільний світ). - 2016. - № 11 (червень). - С. 5-7.
Лисенко, Т. О. Оздоровчі системи / Т. О. Лисенко // Все для вчителя. - 2016. - № 4. - С. 12-13.
Пєчка, Лариса. Подорож на планету Спарт : сюжетне заняття з фізичної культури для старших дошкільнят / Пєчка, Лариса // Дошкільне виховання. - 2016. - № 2. - С. 30-31.
Полуляхов, А. В. Наше здоровье в наших руках : сценарий спортивного квеста (старший дошкольный возраст) / А. В. Полуляхов // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2017. - № 2 (лютий). - С. 33-37.
Ратушна, Р. Д. З фізкультурою ми дружим : агітбригада на сцені / Р. Д. Ратушна // Позакласний час. - 2017. - № 3. - С. 14-15.
Романюк, С. О. План місцевості / С. О. Романюк, О. М. Литвинова // Все для вчителя. - 2016. - № 11. - С. 8-9.
Сердечний, Володимир. Професійна лексика. Терміни. : Бінарний урок: українська мова і фізичне виховання, 10 клас / Сердечний, Володимир, Попова, Людмила // Українська мова і література в школах України. - 2017. - № 1. - С. 29-31. - Бібліогр.: с. 31.
Спортивна студія : [корисна і цікава добірка матеріалів для учителя-предметника з проведення позакласної роботи з учнями] // Позакласний час. - 2016. - № 5. - С. 43-52.
Трибуна педагогічної майстерності : [творчі доробки вчителів початкових класів та вихователів ДНЗ] // Все для вчителя. - 2016. - № 2. - С. 25-50.
Фантазії вихователя : [добірка матеріалів]. Вип. 1 // Дитячий садок (Шкільний світ). - 2017. - № 2 (січень). - С. 3-49.
Фантазії вихователя : [добірка матеріалів]. Вип. 12 // Дитячий садок (Шкільний світ). - 2016. - № 24 (грудень). - С. 3-47. - Бібліогр.: с. 35.
Фантазії вихователя : [добірка матеріалів]. Вип. 2 // Дитячий садок (Шкільний світ). - 2016. - № 4 (лютий). - С. 3-49.
Фантазії вихователя : [добірка матеріалів]. Вип. 2 // Дитячий садок (Шкільний світ). - 2017. - № 4 (лютий). - С. 3-49. - Бібліогр.: с. 30.
Фантазії вихователя : [добірка матеріалів]. Вип. 9 // Дитячий садок (Шкільний світ). - 2016. - № 18 (вересень). - С. 3-49.
Фітбол і степ-платформи : урок для учнів 2-го класу з елементами оздоровчої гімнастики // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2016. - № 12. - Методичний порадник. - 2016. - Вип. 6. - С. 14-18.
Чмирьов, Олександр. Флорбол - територія здоров'я / Чмирьов, Олександр // Дошкільне виховання. - 2016. - № 5. - С. 20-23.
Шинкар, Ірина. Йшов сніжок на торжок... : фізкультурна розвага для молодших дошкільнят / Шинкар, Ірина // Дошкільне виховання. - 2016. - № 1. - С. 31-33.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 13.06.2017 09.40.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.251831 seconds