Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44711
   


Автор запитання: Юрій із міста: Чернівці :: Запитання: 40668  
Юрій запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти джерела (іформацію) на тему: "Особливості впровадження спортивного орієнтування у навчальний процес ЗОШ".
Наша відповідь:
Доброго дня, Юріє!
Для Вас наступний перелік джерел:
http://ukrbukva.net/21464-Sportivnoe-orientirovanie-kak-sredstvo-ozdorovitel-noiy-fizicheskoiy-kul-tury-shkol-nikov.html
Спортивне орієнтування як засіб оздоровлення фізичної культури школярів
https://multiurok.ru/files/mietodichieskaia-razrabotka-na-tiemu-sportivnyi-pr.html
Методическая разработка на тему "Спортивный праздник - "Спортивное ориентирование - в школу", как способ популяризации спортивного ориентирования"
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/8427/1/Dotsenko.pdf
ДОЦЕНКО О. В. ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ СПОРТИВНИМ ОРІЄНТУВАННЯМ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
http://pandia.ru/text/78/540/41612.php
СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
1.Туризм и спортивное ориентирование [Текст] : учебник / сост. В. И. Ганопольский. - М. : Физкультура и спорт, 1987. - 240 с.
2. Иванов, Е. И. Начальная подготовка ориентировщика [Текст] / Е. И. Иванов. - М. : Физкультура и спорт, 1985. - 159 с.
3.Зотов, Ю. И. Воспитание подростков в спортивном коллективе [Текст] / Ю. И. Зотов. - М. : Физкультура и спорт, 1984. - 102 с.
4.Рыжавский, Г. Я. Тренировочные спортивные маршруты [Текст] / Г. Я. Рыжавский. - М. : Физкультура и спорт, 1979. - 168 с.
На все добре!

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 28.04.2017 21.29.50 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Габріелла із міста: Ужгород :: Запитання: 40581  
Габріелла запитує:
Дорброго дня.Будь ласка, допоможіть підібрати матеріал до курсової на тему:"Вплив ритмічної гімнастики на фізичні якості студенток"
Наша відповідь:
Доброго дня!

Радимо звернутися до таких джерел:

http://studopedia.com.ua/1_263563_ritmIchna-gImnastika-y-aerobIka.html - Ритмічна гімнастика й аеробіка.
https://mydisser.com/en/avtoref/view/8130.html - Розвиток рухових якостей студенток вищого навчального закладу засобами ритмічної гімнастики.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cShPsMWdk8gJ:visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=1892 &cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=ua – Редько Т. М. Педагогічні умови розвитку рухових якостей студентів педагогічного вищого навчального закладу.
http://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2008-06/08itvedp.pdf - Іваненко Т. В. Можливості ритмічної гімнастики у розвитку особистості.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:taqzariVzrAJ:esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/2954/1/10.pdf &cd=7&hl=ru&ct=clnk&gl=ua – Панасюк Ірина. Корекція фізичного стану студенток факультету початкової освіти в процесі фізичного виховання.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wB3UnTJ0s7wJ:esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/6668/1/8.pdf &cd=8&hl=ru&ct=clnk&gl=ua – Ритмічна гімнастика як ефективний засіб підвищення фізичної підготовленості дівчат середнього шкільного віку.
http://ur.co.ua/103/42-1-vliyanie-sredstv-ritmicheskoiy-gimnastiki-na-pokazateli-fizicheskogo-razvitiya-i-dvigatel-nyh-kachestv.html - Вплив засобів ритмічної гімнастики на показники фізичного розвитку і рухових якостей у студенток педагогічного вузу.
http://journals.uran.ua/index.php/1991-0177/article/viewFile/22123/19645 - Вплив занять ритмічною гімнастикою на організм студенток I курсу економічного факультету запорізького національного університету.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/snsv_2014_2_6 - Бабій, В. Г. Аналіз стану фізичної підготовленості студенток при заняттях ритмічною гімнастикою.
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/pedagogika/2006/46-33-27.pdf - Мосензова І. М. Вплив ритмічної гімнастики на функціональний рівень студентів факультету політичних наук.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 9.04.2017 09.16.34 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрей із міста: Осетия :: Запитання: 40376  
Андрей запитує:
Добрий вечер !!! допоможіть знайти інформацію по дисципліні "Організація та проведення спортивно масової роботи в закладах освіти" дякую
Наша відповідь:
Доброго дня!
По-перше, просимо вибачення за затримку із відповіддю: бібліограф, який взяв до виконання Ваш запит, скоріш за все, мав проблему із Інтернет-доступом. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Ажиппо О. Ю. Модель залучення дітей та молоді до фізкультурно-спортивної дозвіллєвої діяльності / О. Ю. Ажиппо, А. С. Бондар, Н. В. Тихонова // Фіз. виховання, спорт і культура здоров'я у сучас. сусп-ві. - 2015. - № 1. - С. 23-27.
Бондар А. С. Спортивно-масова робота студентів і курсантів, які проходитимуть військову службу за контрактом на посадах осіб офіцерського складу [Електронний ресурс] / А. С. Бондар, С. М. Кондращенко // Слобожанський науково-спортивний вісник. - 2015. - № 6. - С. 35–39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snsv_2015_6_7.
Вацеба О. М. Всеукраїнський спортивно-масовий захід "Олімпійське лелеченя” як нова форма фізкультурно-спортивної роботи серед школярів (на прикладі загальноосвітніх шкіл міста Львова) [Електронний ресурс] / О. М. Вацеба, М. С. Герцик, Л. В. Гриненко // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2012. - № 3. - С. 130–136. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2012_3_35.
Горпинич О. О. Вплив засобів фізичного виховання на розвиток рівня мотивації щодо досягнення успіху в навчальній діяльності студентів вищого навчального закладу / О. О. Горпинич // Фіз. виховання, спорт і культура здоров'я у сучас. сусп-ві. - 2015. - № 3. - С. 126-129.
Грабовський Ю. А. Масова фізична культура і спорт: основи організації та методики : навч. посіб. для студентів вищ. закл. освіти галузі знань: "Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини" / Ю. А. Грабовський, В. П. Ткачук, С. І. Степанюк ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон : Вишемирський В.С., 2014. - 231 c.
Довгань Н. Ю. Організаційні засади активізації фізичної культури студентської молоді у процесі позааудиторної спортивно-масової роботи [Електронний ресурс] / Н. Ю. Довгань // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2015. - Вип. 5(1). - С. 91-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2015_5(1)__31.
Канівець З. М. Розвиток мережі дитячих спортивних шкіл Полтавщини та інспектування стану спортивно-масової роботи в них у 50-70-ті роки ХХ ст. [Електронний ресурс] / З. М. Канівець // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2013. - № 11. - С. 22-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PPMB_2013_11_6.
Кіндрат В. К. Організація фізкультурної та спортивно-масової роботи в різних сферах суспільства : навч. посіб. / В. К. Кіндрат ; НАПН України, Ін-т проблем виховання, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. - Рівне : Волин. обереги, 2015. - 258 c. - (Б-ка молодого вчителя фіз. культури).
Колосовська В. В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до реалізації особистісно-орієнтованого підходу у спортивно-масовій роботі з учнями : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / В. В. Колосовська ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - Київ, 2013. - 20 c.
Колосовська В. В. Формування професійно орієнтованих умінь у майбутніх учителів початкових класів до організації спортивно-масової роботи з учнями у процесі педагогічної практики [Електронний ресурс] / В. В. Колосовська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2015. - Вип. 3(2). - С. 168-171. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2015_3(2)__56.
Крик Т. М. Інноваційні форми організації спортивно-масової роботи та фізичної рекреації учнів загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс] / Т. М. Крик, М. І. Матвієнко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2015. - Вип. 3(2). - С. 181-183. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2015_3(2)__60.
Німич Г. М. Історія висвітлення роботи позашкільних навчальних закладів спортивного спрямування засобами масової інформації в 50-х-70-х рр. ХХ ст. [Електронний ресурс] / Г. М. Німич // Педагогічний дискурс. - 2013. - Вип. 15. - С. 486-489. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_15_99.
Омельяненко Г. А. Спортивно-масова робота в початковій школі як засіб залучення до здорового способу життя [Електронний ресурс] / Г. А. Омельяненко, О. О. Доля // Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт. - 2014. - № 2. - С. 26-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_FViS_2014_2_6.
Сініцина О. В. Особливості організації спортивно-масової роботи у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / О. В. Сініцина, Л. Петрук // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2010. - № 1. - С. 64–67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2010_1_19.
Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 2012 р., Кам'янець-Подільсткий. Вип. 2 / ред.: П. С. Атаманчук, М. С. Солопчук, Г. В. Бесарабчук, Г. М. Арзютов, О. П. Бодян, Е. С. Вільчковський ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - Кам'янець-Подільський, 2012. - 271 c.
Шалепа О. Г. Організація і методика проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в навчальних закладах : навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ / О. Г. Шалепа, В. В. Золочевський ; МОНМС України, Голов. упр. освіти і науки Харк. облдержадмін., Комун. закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. облради. - Харків : Бровін О.В., 2011. - 254 c.
Шапкін І. А. Методичні рекомендації з організації та проведення в закладах освіти фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи / І. А. Шапкін, О. М. Кривицький // Наша шк. - 2010. - № 4. - С. 175-179.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 3.03.2017 23.11.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрей із міста: Осетия :: Запитання: 40356  
Андрей запитує:
Доброго вечора !!! Підскажіть будь ласка інформацію до дисципліни "Технології та види спорту для всіх" дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрію. Пропопнуємо вам переглянути наступні джерела:
http://cyberleninka.ru/article/n/genezis-i-suschnost-sporta-dlya-vseh-teoretiko-metodologicheskiy-analiz
http://www.stattionline.org.ua/sport/77/12821-sport-dlya-vsix-yak-socialna-sistema.html
http://ztums.gov.ua/index.php/sport-dlia-vsikh/pro-nas
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/svp_2013_2_50.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=REF&P21DBN=REF&Z21ID=&Image_file_name=/articles/2001//01dumsou.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://www.stattionline.org.ua/pedagog/106/19645-merezha-centriv-fizichnogo-zdorov-ya-naselennya-sport-dlya-vsix-v-ukraїni-dosyagnennya-problemi-ta-perspektivi.html
http://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2008-09/08dumsau.pdf
http://eprints.cdu.edu.ua/371/1/В_П_Іващенко_О_П_Безкопильний_Теорія_і_методика_фізичного_виховання_Частина_1.pdf
http://eprints.cdu.edu.ua/372/1/В_П_Іващенко_О_П_Безкопильний_Теорія_і_методика_фізичного_виховання_Частина_2.pdf.pdf
http://sportwiki.to/Спорт_для_всех
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Дутчак М$
http://bozdorovo.tk/vidi-sportu-dlya-vsikh.html
http://www.studfiles.ru/preview/5257758/page:5/

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 1.03.2017 22.08.49 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Чернівці :: Запитання: 40347  
Андрій запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти інформацію по дисциплні "допінг у спорті"
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрію!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Білоцький С. Д. Міжнародно-правове співробітництво в боротьбі з допінгом у спорті [Електронний ресурс] / С. Д. Білоцький, В. В. Бубліченко // Альманах міжнародного права. - 2015. - Вип. 7. - С. 32-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/amp_2015_7_5.
2. Відновлювальні засоби у фізичній культурі і спорті : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. Б. Ячнюк, Ю. Ю. Мосейчук, І. О. Ячнюк, О. О. Воробйов, Л. В. Романів, І. В. Марценяк ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Прут, 2011. - 387 c.
3. Куроченко І. П. Антидопінговий контроль та біопроби в спорті : посібник / І. П. Куроченко ; Нац. антидопінг. центр. - Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2007. - 120 c.
4. Мальона С. Б. Допінг-контроль та його організаційно-правові основи [Електронний ресурс] / С. Б. Мальона // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2012. - № 3. - С. 32–35. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2012_3_11.
5. Назар П. С. Медико-біологічні основи фізичної культури і спорту : навч. посіб. для студ. ВНЗ фіз. виховання і спорту / П. С. Назар, О. О. Шевченко, Т. П. Гусєв. - Київ : Олімп. л-ра, 2013. - 326 c.
6. Павлюк Є. О. Олімпійський і професійний спорт : навч. посіб. / Є. О. Павлюк, Є. М. Свіргунець. - Хмельницький, 2010. - 255 c.
7. Плахтій П. Д. Допінги і спорт : навч.-метод. посіб. / П. Д. Плахтій, О. П. Шишкін, В. П. Молєв ; Кам'янець-Поділ. держ. ун-т. - Кам`янець-Поділ. : ПП Буйницький О.А., 2007. - 104 c.
8. Сейфулла Р. Д. Классификация и методы определения допинговых средств [Електронний ресурс] / Р. Д. Сейфулла, З. Г. Орджоникидзе, А. Е. Дружинин, Е. А. Рожкова, Г. М. Родченков // Спорт. медицина. - 2007. - № 2. - С. 77-82. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=REF&P21DBN=REF&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=/articles/2007//07srdods.pdf.
9. Словник термінів зі спортивного права / уклад.: А. Ю. Бордюгова. - Київ : Юстініан, 2007. - 144 c.
10. Сучасні фітнес-технології у фізичному вихованні студентів : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, присвяч. Всесвіт. Дню авіації і Космонавтики, 16 - 17 квіт. 2015 р., Київ. Т. 2 / ред.: В. В. Білецька ; Нац. авіац. ун-т, Гуманіт. ін-т. - Київ, 2015. - 76 c.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 1.03.2017 12.37.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.009431 seconds