Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45253
   


Автор запитання: Андрей із міста: Осетия :: Запитання: 40376  
Андрей запитує:
Добрий вечер !!! допоможіть знайти інформацію по дисципліні "Організація та проведення спортивно масової роботи в закладах освіти" дякую
Наша відповідь:
Доброго дня!
По-перше, просимо вибачення за затримку із відповіддю: бібліограф, який взяв до виконання Ваш запит, скоріш за все, мав проблему із Інтернет-доступом. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Ажиппо О. Ю. Модель залучення дітей та молоді до фізкультурно-спортивної дозвіллєвої діяльності / О. Ю. Ажиппо, А. С. Бондар, Н. В. Тихонова // Фіз. виховання, спорт і культура здоров'я у сучас. сусп-ві. - 2015. - № 1. - С. 23-27.
Бондар А. С. Спортивно-масова робота студентів і курсантів, які проходитимуть військову службу за контрактом на посадах осіб офіцерського складу [Електронний ресурс] / А. С. Бондар, С. М. Кондращенко // Слобожанський науково-спортивний вісник. - 2015. - № 6. - С. 35–39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snsv_2015_6_7.
Вацеба О. М. Всеукраїнський спортивно-масовий захід "Олімпійське лелеченя” як нова форма фізкультурно-спортивної роботи серед школярів (на прикладі загальноосвітніх шкіл міста Львова) [Електронний ресурс] / О. М. Вацеба, М. С. Герцик, Л. В. Гриненко // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2012. - № 3. - С. 130–136. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2012_3_35.
Горпинич О. О. Вплив засобів фізичного виховання на розвиток рівня мотивації щодо досягнення успіху в навчальній діяльності студентів вищого навчального закладу / О. О. Горпинич // Фіз. виховання, спорт і культура здоров'я у сучас. сусп-ві. - 2015. - № 3. - С. 126-129.
Грабовський Ю. А. Масова фізична культура і спорт: основи організації та методики : навч. посіб. для студентів вищ. закл. освіти галузі знань: "Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини" / Ю. А. Грабовський, В. П. Ткачук, С. І. Степанюк ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон : Вишемирський В.С., 2014. - 231 c.
Довгань Н. Ю. Організаційні засади активізації фізичної культури студентської молоді у процесі позааудиторної спортивно-масової роботи [Електронний ресурс] / Н. Ю. Довгань // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2015. - Вип. 5(1). - С. 91-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2015_5(1)__31.
Канівець З. М. Розвиток мережі дитячих спортивних шкіл Полтавщини та інспектування стану спортивно-масової роботи в них у 50-70-ті роки ХХ ст. [Електронний ресурс] / З. М. Канівець // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2013. - № 11. - С. 22-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PPMB_2013_11_6.
Кіндрат В. К. Організація фізкультурної та спортивно-масової роботи в різних сферах суспільства : навч. посіб. / В. К. Кіндрат ; НАПН України, Ін-т проблем виховання, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, Рівнен. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. - Рівне : Волин. обереги, 2015. - 258 c. - (Б-ка молодого вчителя фіз. культури).
Колосовська В. В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до реалізації особистісно-орієнтованого підходу у спортивно-масовій роботі з учнями : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / В. В. Колосовська ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - Київ, 2013. - 20 c.
Колосовська В. В. Формування професійно орієнтованих умінь у майбутніх учителів початкових класів до організації спортивно-масової роботи з учнями у процесі педагогічної практики [Електронний ресурс] / В. В. Колосовська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2015. - Вип. 3(2). - С. 168-171. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2015_3(2)__56.
Крик Т. М. Інноваційні форми організації спортивно-масової роботи та фізичної рекреації учнів загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс] / Т. М. Крик, М. І. Матвієнко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2015. - Вип. 3(2). - С. 181-183. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2015_3(2)__60.
Німич Г. М. Історія висвітлення роботи позашкільних навчальних закладів спортивного спрямування засобами масової інформації в 50-х-70-х рр. ХХ ст. [Електронний ресурс] / Г. М. Німич // Педагогічний дискурс. - 2013. - Вип. 15. - С. 486-489. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_15_99.
Омельяненко Г. А. Спортивно-масова робота в початковій школі як засіб залучення до здорового способу життя [Електронний ресурс] / Г. А. Омельяненко, О. О. Доля // Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт. - 2014. - № 2. - С. 26-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_FViS_2014_2_6.
Сініцина О. В. Особливості організації спортивно-масової роботи у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / О. В. Сініцина, Л. Петрук // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2010. - № 1. - С. 64–67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2010_1_19.
Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 2012 р., Кам'янець-Подільсткий. Вип. 2 / ред.: П. С. Атаманчук, М. С. Солопчук, Г. В. Бесарабчук, Г. М. Арзютов, О. П. Бодян, Е. С. Вільчковський ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - Кам'янець-Подільський, 2012. - 271 c.
Шалепа О. Г. Організація і методика проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в навчальних закладах : навч.-метод. посіб. для студ. ВНЗ / О. Г. Шалепа, В. В. Золочевський ; МОНМС України, Голов. упр. освіти і науки Харк. облдержадмін., Комун. закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. облради. - Харків : Бровін О.В., 2011. - 254 c.
Шапкін І. А. Методичні рекомендації з організації та проведення в закладах освіти фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи / І. А. Шапкін, О. М. Кривицький // Наша шк. - 2010. - № 4. - С. 175-179.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 3.03.2017 23.11.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрей із міста: Осетия :: Запитання: 40356  
Андрей запитує:
Доброго вечора !!! Підскажіть будь ласка інформацію до дисципліни "Технології та види спорту для всіх" дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрію. Пропопнуємо вам переглянути наступні джерела:
http://cyberleninka.ru/article/n/genezis-i-suschnost-sporta-dlya-vseh-teoretiko-metodologicheskiy-analiz
http://www.stattionline.org.ua/sport/77/12821-sport-dlya-vsix-yak-socialna-sistema.html
http://ztums.gov.ua/index.php/sport-dlia-vsikh/pro-nas
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/svp_2013_2_50.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=REF&P21DBN=REF&Z21ID=&Image_file_name=/articles/2001//01dumsou.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://www.stattionline.org.ua/pedagog/106/19645-merezha-centriv-fizichnogo-zdorov-ya-naselennya-sport-dlya-vsix-v-ukraїni-dosyagnennya-problemi-ta-perspektivi.html
http://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2008-09/08dumsau.pdf
http://eprints.cdu.edu.ua/371/1/В_П_Іващенко_О_П_Безкопильний_Теорія_і_методика_фізичного_виховання_Частина_1.pdf
http://eprints.cdu.edu.ua/372/1/В_П_Іващенко_О_П_Безкопильний_Теорія_і_методика_фізичного_виховання_Частина_2.pdf.pdf
http://sportwiki.to/Спорт_для_всех
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Дутчак М$
http://bozdorovo.tk/vidi-sportu-dlya-vsikh.html
http://www.studfiles.ru/preview/5257758/page:5/

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 1.03.2017 22.08.49 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Чернівці :: Запитання: 40347  
Андрій запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти інформацію по дисциплні "допінг у спорті"
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрію!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Білоцький С. Д. Міжнародно-правове співробітництво в боротьбі з допінгом у спорті [Електронний ресурс] / С. Д. Білоцький, В. В. Бубліченко // Альманах міжнародного права. - 2015. - Вип. 7. - С. 32-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/amp_2015_7_5.
2. Відновлювальні засоби у фізичній культурі і спорті : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ю. Б. Ячнюк, Ю. Ю. Мосейчук, І. О. Ячнюк, О. О. Воробйов, Л. В. Романів, І. В. Марценяк ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Прут, 2011. - 387 c.
3. Куроченко І. П. Антидопінговий контроль та біопроби в спорті : посібник / І. П. Куроченко ; Нац. антидопінг. центр. - Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2007. - 120 c.
4. Мальона С. Б. Допінг-контроль та його організаційно-правові основи [Електронний ресурс] / С. Б. Мальона // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2012. - № 3. - С. 32–35. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2012_3_11.
5. Назар П. С. Медико-біологічні основи фізичної культури і спорту : навч. посіб. для студ. ВНЗ фіз. виховання і спорту / П. С. Назар, О. О. Шевченко, Т. П. Гусєв. - Київ : Олімп. л-ра, 2013. - 326 c.
6. Павлюк Є. О. Олімпійський і професійний спорт : навч. посіб. / Є. О. Павлюк, Є. М. Свіргунець. - Хмельницький, 2010. - 255 c.
7. Плахтій П. Д. Допінги і спорт : навч.-метод. посіб. / П. Д. Плахтій, О. П. Шишкін, В. П. Молєв ; Кам'янець-Поділ. держ. ун-т. - Кам`янець-Поділ. : ПП Буйницький О.А., 2007. - 104 c.
8. Сейфулла Р. Д. Классификация и методы определения допинговых средств [Електронний ресурс] / Р. Д. Сейфулла, З. Г. Орджоникидзе, А. Е. Дружинин, Е. А. Рожкова, Г. М. Родченков // Спорт. медицина. - 2007. - № 2. - С. 77-82. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=REF&P21DBN=REF&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=/articles/2007//07srdods.pdf.
9. Словник термінів зі спортивного права / уклад.: А. Ю. Бордюгова. - Київ : Юстініан, 2007. - 144 c.
10. Сучасні фітнес-технології у фізичному вихованні студентів : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, присвяч. Всесвіт. Дню авіації і Космонавтики, 16 - 17 квіт. 2015 р., Київ. Т. 2 / ред.: В. В. Білецька ; Нац. авіац. ун-т, Гуманіт. ін-т. - Київ, 2015. - 76 c.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 1.03.2017 12.37.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Чернівці :: Запитання: 40331  
Яна запитує:
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка знайти матеріал для реферативної роботи на тему Основні фактори і шляхи формування професійної спрямованості вчителя фізичної культури"
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо вам наступні джерела інформації:
Балахничева Г.В., Заремба Л. В., Цьось А. В. Професійна майстерність учителя фізичного виховання : навч. посіб. / Галина Валентинівна Балахничева, Людмила Василівна Заремба, Анатолій Васильович Цьось.
– Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – 64 с.
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/1621/1/prof_majct.pdf

Балахничева Г. В. Сучасні педагогічні технології підвищення професійної спрямованості фахівця фізичної культури в навчально-виховному процесі сучасної школи / Г.В. Балахничева, А.В. Цьось, Л.В. Заремба. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – С. 53–64.

Верік, Юлія. Курс на здоров'язбережувальні технології! : семінар-практикум для педагогів / Верік, Юлія // Дошкільне виховання. - 2015. - № 2. - С. 22-26.

Виленский М. Я. Профессиональная направленность физического воспитания студентов педагогических специальностей : уч. пособие / М. Я. Виленский, Р. С. Сафин. – М. : Высш. шк., 1989. – 159 с.

Гнітецька Т. В. Самостійна робота студентів із теорії та методики фізичного виховання за кредитно-модульною системою навчання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / Т.В. Гнітецька, Т. Г. Овчаренко ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – 183 с.

Зарудня, Ольга. Складові моніторингу професійної діяльності вчителя початкової школи / Зарудня, Ольга // Початкова школа. - 2016. - № 10. - С. 42-45. - Бібліогр.: с. 45.

Рожерс Т. Професійна підготовка вчителя фізичного виховання у процесі взаємодії ВНЗ та школи / Т. Роджерс // Зб. наук. пр. – Вип. 4. – Рівне, 2006. – С. 55–57.

Смолюк І. О. Педагогічні технології : дослідження соціально-особистісного аспекту / І. О. Смолюк. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 1999. – 294 с.

Стратілат, Ірина. Сходинки фахового зростання / Стратілат, Ірина // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2015. - № 24. - Методичний порадник. - 2015. - № 12. - С. 4-9.

Фізична культура в школі: V–XI класи : метод. посіб. / за заг. ред.
С. М. Дятленка. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 368 с.

Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів / Б.
М. Шиян. – Ч. І, ІІ. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2004. – 272 с.

Як стати ефективним учителем: методи викладання : 10 основних позицій // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2016. - № 19 (жовтень). - С. 4-5.

АКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ
ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN21/13dlovfk.pdf

Основні складові формування професійно-педагогічної майстерності майбутнього фахівця фізичної культури
http://studcon.org/osnovni-skladovi-formuvannya-profesiyno-pedagogichnoyi-maysternosti-maybutnogo-fahivcya-fizychnoyi

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЗАСОБАМИ
ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ.
http://eprints.zu.edu.ua/9147/1/Статт.pdf

Психологічні основи професійної майстерності вчителя фізичної культури
http://ua.textreferat.com/referat-10562.html

СУТНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/1607/1/Сутність проблеми підготовки майбутніх вчителів фізичної культури до формування здоровязбережувальної компетентності .pdf

ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ У ВНЗ
http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2012/FViS-2012-2/027-35.pdf

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/1638/1/zubanova_n_y.PDF

Формування професійної майстерності вчителів фізичної культури в системі післядипломної педагогічної освіти
http://adm.dp.gov.ua/OBLADM/Obldp.nsf/(docweb) /BE56A06C6DF95D72C22579970046D23E?OpenDocument

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ЯК ВАЖЛИВА ЛАНКА ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
http://конференция.com.ua/files/image/konf 11/doklad_11_3_2_23.pdf

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 27.02.2017 22.01.40 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валентин із міста: Чернівці :: Запитання: 40279  
Валентин запитує:
Доброго дня! Шукаю інформацію для курсової роботи на тему "Педагогічний контроль за динамікою фізичної підготовленості школярів старших класів". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Валентине!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. http://bukvar.su/fizkultura-i-sport/59630-Pedagogicheskiiy-kontrol-za-dinamikoiy-fizicheskoiy-podgotovlennosti-shkol-nikov-starshih-klassov.html

2. http://ukrefs.com.ua/page,2,59630-Pedagogicheskiiy-kontrol-za-dinamikoiy-fizicheskoiy-podgotovlennosti-shkol-nikov-starshih-klassov.html

3. http://ur.co.ua/103/478-4-pedagogicheskiiy-kontrol-za-fizicheskoiy-podgotovlennost-yu-shkol-nikov-starshih-klassov.html

4. http://5fan.ru/wievjob.php?id=5110

5. Єгорова Т. А. Педагогічний контроль за рівнем технічної підготовленості у баскетболі / Т. А. Єгорова, Є. А. Стрикаленко, О. Г. Шалар // Фізичне виховання в школах України. - 2011. - № 3. - С. 22-26. - Бібліогр.: 3назв.

6. Коробов М.Г. Методичні рекомендації щодо здійснення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів // Педагогічний вісник. - 2011. - № 3-4. - С. 120-129 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

7. Україна. Міністерство освіти і науки. Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах : Затверджено. Наказ Міністерство охорони здоров‘я України та Міністерства освіти і науки України 20.07.2009 № 518/674 // Здоров'я та фізична культура. - 2009. - № 30. - С. 7-10

8. Шибецький Є. В. Педагогічне спостереження уроків фізичної культури // Управління школою. - 2011. - № 4-6. - С. 33-35

9. Шибецький, Євгеній. Педагогічне спостереження уроків фізичної культури. Методичні рекомендації щодо контролю уроків фізичної культури // Завуч. - 2013. - № 4. - С. 12-16

10. Годик, Марк Александрович. Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок. - М. : Физкультура и спорт, 1980. - 136 с. : ил.; 20 см. - Библиогр.: с. 131-135

11. Хрущев, Сергей Васильевич. Тренеру о юном спортсмене / Сергей Хрущев, Моисей Круглый. - М. : Физкультура и спорт, 1982. - 157 с.; 20 см.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 20.02.2017 15.36.20 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.301613 seconds