Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44711
   


Автор запитання: Олег із міста: Шостка :: Запитання: 39936  
Олег запитує:
Добрий день! Допоможіть з підбором літератури на тему: Види спорту та підготовка. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Олег.
Ми вже відповідали на схоже запитання. Див. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання № 39675, 39761.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 13.12.2016 09.17.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрій із міста: Чернівці :: Запитання: 39892  
Юрій запитує:
Доброго дня. допоможіть знайти матеріали до теми: Фізичне виховання студентів вищих медичних вузів.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юріє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Василюк В. М. Педагогічні і соціальні пріоритети вдосконалення системи фізичного виховання студентської молоді [Електронний ресурс] / В. М. Василюк // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2013. - № 5. - С. 13-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PPMB_2013_5_4.
Власов Г. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи студентів вищих медичних навчальних закладів [Електронний ресурс] / Г. Власов // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2010. - № 2. - С. 164-167. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2010_2_48.
Власов Г. В. Обґрунтування доцільності формування здорового способу життя студентів-медиків засобами фізичного виховання [Електронний ресурс] / Г. В. Власов // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2012. - № 3. - С. 191–194. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2012_3_48.
Грибан В. П. Духовні виміри студента в фізичному вихованні [Електронний ресурс] / В. П. Грибан // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2013. - № 10(3). - С. 106-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_10(3)__15.
Грибан Г. П. Методичне забезпечення системи фізичного виховання студентів у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] / Г. П. Грибан // Наукова скарбниця освіти Донеччини. - 2012. - № 3. - С. 114-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nsod_2012_3_27.
Губка П. І. Особливості організації самостійної роботи на заняттях з фізичного виховання студентів-медиків [Електронний ресурс] / П. І. Губка // Світ медицини та біології. - 2014. - № 1(43). - С. 199-201. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/S_med_2014_1(43)__47.
Кібенко О. Р. Організаційно-правові форми державного підприємства та державного акціонерного товариства: порівняльно-правовий аналіз [Електронний ресурс] / О. Р. Кібенко. // Право та інноваційне суспільство. - 2013. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pric_2013_1_9.
Кириченко О. В. Формування правильного дихання у фізичному вихованні студентів спеціального медичного відділення [Електронний ресурс] / О. В. Кириченко, Н. В. Горобей, О. Л. Терьохіна // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. - 2013. - Вип. 112(3). - С. 215-217. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2013_112(3)__56.
Коробчанський В. О. Гігієнічна характеристика впливу виду фізичного виховання на спосіб життя студентів-медиків [Електронний ресурс] / В. О. Коробчанський, П. О. Коробчанський, В. Ю. Світличний // Медицина сьогодні і завтра. - 2013. - № 3. - С. 87-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Msiz_2013_3_19.
Носко М. О. Фізичне виховання і спорт у вищих навчальних закладах при організації кредитно-модульної технології : підручник / М. О. Носко, О. О. Данілов, В. М. Маслов ; МОНМС України. - Київ : Слово, 2011. - 264 c.
Павленко Т. В. Визначення рівня мотивації та ставлення студентів до занять з фізичного виховання у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] / Т. В. Павленко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2013. - № 10. - С. 56-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PPMB_2013_10_13.
Пустолякова Л. М. Ефективність фізичного виховання студентів медичного вищого навчального закладу та її критерії [Електронний ресурс] / Л. М. Пустолякова, М. В. Лозиченко, М. А. Болгар // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2013. - Вип. 30. - С. 302-306. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2013_30_49.
Сутула В. О. Щодо сучасних організаційних інновацій у системі фізичного виховання студентської молоді [Електронний ресурс] / В. О. Сутула, Л. С. Луценко, О. І. Булгаков, А. Х. Дейнеко, А. В. Сутула, В. В. Шутєєв // Слобожанський науково-спортивний вісник. - 2016. - № 1. - С. 99-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snsv_2016_1_19.
Фішев С. О. Концептуальні засади фізичного виховання студентської молоді в Україні [Електронний ресурс] / С. О. Фішев, Ю. О. Фішев // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. - 2013. - Вип. 112(1). - С. 321-323. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2013_112(1)__80.
Футорний C. М. Шляхи удосконалення організації фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / C. М. Футорний // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2013. - № 12. - С. 94-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PPMB_2013_12_19.
Хохла А. І. Аналіз показників фізичного розвитку студентської молоді / А. І. Хохла, О. В. Карпюк, О. С. Базилевич // Фіз. виховання, спорт і культура здоров'я у сучас. сусп-ві. - 2015. - № 3. - С. 191-194.
Хохла А. І. Рівень функціональної підготовленості студентів I - II курсів / А. І. Хохла, О. С. Базилевич, О. В. Карпюк // Фіз. виховання, спорт і культура здоров'я у сучас. сусп-ві. - 2015. - № 4. - С. 122-126.
Шостак І. Роль і місце дисципліни "фізичне виховання" у формуванні мотивації навчальної діяльності студентів медичного [Електронний ресурс] / І. Шостак // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. - 2014. - Вип. 131. - С. 226-229. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2014_131_61.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 3.12.2016 16.28.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександр із міста: Кременчук :: Запитання: 39762  
Олександр запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати інформацію до курсової роботи з Методики викладання фізкультури на тему: "Прийоми гри в настільному тенісі". Дякую!
Наша відповідь:
Шановний Олександр, скористайтеся, будь ласка, наступною інформацією:
1.Амелин А. Н. Настольный теннис / А. Н. Амелин, В. А.Пашинин. – 2-е изд., доп. – М. : Физкультура и спорт, 1985. – 112 с.
2.БарчуковаГ. Настольный теннис / Барчукова Г. – М. : Физкультура и спорт, 1990. – 174 с.
3.Барчукова Г. В. Теория и методика настольного тенниса / Барчукова Г. В., Богушас В. М., Матыцин О. В. – М. : Академия, 2006. – 528 с.
4.Марусін В.Ю. Настільний теніс для всіх / Марусін В.Ю. – Київ: Здоров’я, 1991. – 112 с.
5.Настільний теніс. Правила змагань. – Київ: ФНТУ, 2005.– 60 с.
6.Белиц-Гейман С. П. Теннис [учеб. для инст. физ. культуры] / С. П. Белиц-Гейман. – М. : Физкультура и спорт, 1977. - 224 с.
7.Белиц-Гейман С. П. Теннис для родителей и детей / С.П.Белиц-Гейман. – М. : Педагогика, 1988. – 224 с.
8.Белиц-Гейман С. П. Теннис / Белиц-Гейман С. П. – М. : Физкультура и спорт, 1989. – С. 75-87.
9.Кондратьева Г. Теннис в спортивных школах / Г. Кодратьева, А. Шокин. – М. : Физкультура и спорт, 1975. – 160 с.
10.Теніс. Правила гри в теніс. – Київ: ФТУ, 2000. – 76 с.

Режим доступу:
http://ttenis.info/publikacii/istorija-tennisa/18-articles/84-metodichni-vkazivki-po-provedennju-navchalnih-zanjat-z-nastilnogo-tenisu-v-vischih-navchalnih-zakladah-dlja-studentiv-drugogo-roku-navchannja
http://studopedia.su/1_4733_tehnichni-priyomi.html
http://3w.ldufk.edu.ua/files/kafedry/kaf_sport_igor_rekreac_igor/sport_igry/r_p_sport.pdf
http://studopedia.su/1_4735_II-analiz-osnovnih-priyomiv-tehniki-gri-metodika-ih-navchannya.html
http://a-yak.com/yak-grati-v-nastilnij-tenis/
http://disted.edu.vn.ua/courses/learn/4285

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 14.11.2016 13.51.24 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Михайло із міста: Київ :: Запитання: 39761  
Михайло запитує:
Доброго дня! Допоможіть у написанні курсової роботи "Планування системи підготовки у обраному виді спорту (дзюдо)". Дякую за допомогу!
Наша відповідь:
Доброго дня, Михайло!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Арзютов Г. М. Зміст і послідовність навчання базової техніці дзюдо / Г. М. Арзютов // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт / : Зб. наук. праць / За ред. Г.М. Арзютова. – Київ, Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – Вип. 6. – С. 11–15.
Ермаков С. С. Основи спортивного тренування / С. С. Ермаков // Теорія та методика фізичного виховання. – 2010. – № 4. – С. 11–17.
Курилюк С. Психічні якості та їх роль у системі психологічної підготовки дзюдоїстів / С.Курилюк // Вісник / Прикарпатський ун-т. Фізична культура. — Івано-Франківськ, 2006. — Вип. 3 С. 42-45.
Курилюк С. Психологічний тренінг у системі підготовки дзюдоїстів / С. Курилюк. // Науковий часопис / Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2008. — Вип. 21 (45) С. 167-172.
Никитушкин В. Г. Многолетняя подготовка юних спортсменов : [монография] / В.Г. Никитушкин – Москва. Физ. Культура, 2010. – 240 с.
Подготовка дзюдоистов высокого класса - http://mirjudo.org/articles/prof-podgotovka

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 14.11.2016 08.39.30 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Кременчук :: Запитання: 39752  
Олена запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати інформацію до курсової роботи з Методики викладання фізкультури на тему: "Прийоми гри в настільному тенісі". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Годлевський, П. М. Елементи настільного тенісу в тренувальних заняттях самозахистом [Електронний ресурс] / П. М. Годлевський, В. Ф. Пінчук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. пр. – Рівне, 2013. - Вип. 2 (10). - С. 242-247. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ppog_2013_2_34.pdf.
2. Дєльцов О. І. Методика навчання гри у настільний теніс : навч. посіб. / О. І. Дєльцов, В. О. Шуба ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Дніпропетровськ : Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2013. - 51 с.
3. Зюзь В. М. Вдосконалення цільової точності та змісту навчально-тренувального процесу спортсменів-тенісистів 8 - 14 років [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / В. М. Зюзь ; Харк. держ. акад. фіз. культури. - Харків, 2011. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11ZVMSTR.zip.
4. Книжка молодого вчителя фізичної культури : навч. посіб. / В. Г. Папуша [та ін.] ; за заг. ред. В. Г. Папуші. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 364 с.
5. Коваль О. П. Термінотвірні процеси у підмові настільного тенісу [Електронний ресурс] / О. П. Коваль // Мова і культура. - 2011. - Вип. 14, т. 8. - С. 132-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2011_14_8_23.
6. Коломійцева О. Настільний теніс як засіб розвитку координаційних здібностей студентів коледжу / О. Коломійцева, Я. Радченко // Слобожан. наук.-спорт. вісн. - 2012. - № 5, ч. 1. - С. 16-19.
7. Марусин В. Ю. Настільний теніс для всіх / В. Ю. Марусин. – Харків : Здоров'я, 1991. – 112 с.
8. Настільний теніс : перший р. навчання : метод. посіб. / А. А. Ребрина [та ін.] ; Інститут інноваційних технологій і змісту освіти ; Хмельницький національний університет ; Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. - Київ : Літера, 2010. - 143 с. : іл. - (Фізична культура в школі).
9. Пітин М. П. Місце теоретичної підготовки в системі багаторічного вдосконалення спортсменів у настільному тенісі [Електронний ресурс] / М. П. Пітин // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2013. - № 1. - С. 353-358. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2013_1_88.
10. Прокопенко К. В. Характеристика впливу засобів настільного тенісу на рівень фізичної підготовленості учнів молодших класів [Електронний ресурс] / К. В. Прокопенко // Теорія та методика фізичного виховання. - 2012. - № 6. - С. 35-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFV_2012_6_7.
11. Основи техніки гри в настільний теніс : навч. посіб. / уклад.: І. В. Курка, В. І. Музика ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці, 2010. - 52 c.
12. Ребрина А. А. Настільний теніс : другий рік навчання : метод. посіб. / А. А. Ребрина, Г. А. Коломоєць, В. В. Дерев’янко ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Хмельниц. нац. ун-т. - Київ : Літера, 2010. - 142 c. - (Фіз. культура в шк.).
13. Соловей О. Ефективність використання елементів техніки гри у змагальній діяльності спортсменів у настільному тенісі [Електронний ресурс] / О. Соловей, І. Мицак // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2012. - № 1. - С. 170-173. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2012_1_34.
14. Соловей О. Формування техніки гри на етапі початкового навчання в настільному тенісі школярів 8-9 років [Електронний ресурс] / О. Соловей, О. Набибко // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2015. - № 3. - С. 137-141 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2015_3_27.
15. Улізько В. М. Настільний теніс в системі фізичного виховання : навч. посіб. / В. М. Улізьмо ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2010. - 216 c.
16. Улізько В. М. Оцінка функціонального стану кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються з настільного тенісу в річному циклі підготовки [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / В. М. Улізько ; Держ. НДІ фіз. культури і спорту. - Київ, 2008. - 19 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08uvmrcp.zip.
17. Фізична культура в школі : метод. посіб. : 5-11 кл. / за заг. ред. С. М. Дятленка. - Київ : Літера, 2011. - 367 с.
18. Чиченьова О. М. Застосування комплексних імітаційних вправ у методиці навчання технічного прийому накат справа [Електронний ресурс] / О. М. Чиченьова // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка. - 2013. - № 3. - С. 61-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKPI_fpp_2013_3_11.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 12.11.2016 21.21.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.298727 seconds