Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45253
   


Автор запитання: Таня із міста: Чернівці :: Запитання: 40130  
Таня запитує:
Добрий день. Допоможіть знайти матеріал для курсової роботи на тему "Мотивація школярів до занять спортом"
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Радимо Вам скористатися наступними посиланнями: – http://bullit.ho.ua/all/motivac.pdf
http://fiz-ra.in.ua/sites/default/files/Формування позитивної мотивації учнів.pdf
http://wiki.ciit.zp.ua/index.php/Мотивація_учнів_до_занять_фізичними_вправами
http://www.pdaa.edu.ua/np/pdf2/5.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/Vkpnui_fv_2015_8_22.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/Ppog_2013_2_41.pdf
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=86842&pg=0
http://tmfv.com.ua/journal/article/viewFile/680/665
http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/2061/1/Метод. рек.для вчителів.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/Snsv/2009_1/09buaaso.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/45-103-1-SM.pdf
http://knowledge.allbest.ru/sport/3c0a65625b3bd69b5d53b88421316d37_0.html
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=585801
http://referatu.net.ua/referats/7569/153084
http://www.uni-sport.edu.ua/sites/default/files/anons_zuhyst/anons_z/diss_ischenko1.pdf
http://www.bibliofond.com/view.aspx?id=888948
https://xreferat.com/71/186-1-shlyahi-formuvannya-potrebi-u-molodshih-shkolyar-v-do-regulyarnih-zanyat-f-zichnimi-vpravami.html
http://www.refsua.com/referat-8161-1.html
http://3w.ldufk.edu.ua/files/avtoreferaty/2004/bezverkhnya_g_v.PDF
– Безверхня Г. В. Мотивація до занять фізичною культурою і спортом школярів 5-11-х класів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із фізичного виховання і спорту: спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Г. В. Безверхня. - Львів, 2004. - 23 с.
– Безверхня Г.В. Формування мотивації до самовдосконалення учнів загальноосвітніх шкіл засобами фізичної культури і спорту: Методичні рекомендації для вчителів фізичної культури. – Умань, 2003. – 52 с.
– Безверхня Г.В. Інформаційні фактори, які впливають на формування мотивації школярів до занять фізичними вправами // Молода спортивна наука України: Зб. наук. статей з галузі фіз. культури і спорту. – Л., 2002. Вип. 6. Т. 1.– С. 154-157.
– Іванченко Л. П. Формування мотивації у підлітків до систематичних занять фізичною культурою і спортом: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.07 «Теорія та методика виховання» / Л. П. Іванченко. - Луганськ, 2007. - 20 с.
– Лещенко Г. А. Формування позитивної мотивації школярів до систематичних занять фізичними вправами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.09 «Теорія навчання» / Г. А. Лещенко. - Кривий Ріг, 2002. - 18 с
– Півень О. Особливості мотивації дівчат 12-14 років до занять фізичною культурою / О. П. Півень, О. Гордієнко // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". Педагогіка. Психологія. Філософія : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2012. - Вип. 26. - С. 226-230.
– Бахчанян Г.С. Мотивація інтересу до занять фізичною культурою та спортом / Бахчанян Г.С. // Педагогіка і психологія. - 1997.-№ 4. - С.41-47.
– Загура Ф. Мотивація до занять фізичною культурою і спортом школярів 5-11-х класів / Ф. Загура, А. Бронніков, І. Гусяк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - Вип. 7 (33), Т. 1 : (А-М). - С. 275-279.
– Євтушевська Н. Мотивація школярів до занять фізичною культурою і спортом / Н. Євтушевська // Рідна школа. - 2005. - № 11. - С. 8-10.
– Ворона, В. В. Стан здоров'я учнів та їх мотивація до занять фізичною культурою в школі / В. В. Ворона // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології . – 2016. – № 1. - С.190-197.
– Закопайло С. Мотивація старшокласників до оздоровчих занять / С. Закопайло // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2000. - Вип. 1 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. - С. 98-104.
– Закопайло С. А. Мотивація старшокласників до оздоровчих занять / С.А. Закопайло // Наука і сучасність: Зб. наук. пр. - Київ, 2002. - Т.30: Педагогіка. Філологія. - С. 50-56.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 26.01.2017 20.59.31 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Георгієш :: Запитання: 40057  
Яна запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти матеріал для написання курсової роботи на тему "Мотивація до занять спортом". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно!
Дуже багато матеріалу з Вашого питання. Можливо, потрібно було конкретизувати його: "Мотивація до занять спортом"... учнів, студентів тощо.
Пропонуємо переглянути:
Алфьоров О. Мотиваційні пріоритети студентів консерваторії до занять фізичною культурою і спортом [Електронний ресурс] / О. Алфьоров, О. Кравченко // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2013. - № 1. - С. 74-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2013_1_16.
Безверхняя Г. Мотивы и интересы студентов факультета физического воспитания к занятиям спортом [Електронний ресурс] / Г. Безверхняя, Г. Гончар // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2012. - № 1. - С. 23-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2012_1_6.
Біліченко О. О. Гендерні особливості формування мотивації до занять фізичним вихованням у студентів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / О. О. Біліченко; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Дніпропетровськ, 2014. - 21 c.
Биличенко Е. А. Гендерные аспекты личностно-мотивационной сферы студентов к занятиям физическим воспитанием и спортом [Електронний ресурс] / Е. А. Биличенко // Физическое воспитание студентов. - 2013. - № 6. - С. 8-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhVSTS_2013_6_4.
Бобровник С. І. Формування мотивації старшокласників до занять фізичною культурою та спортом [Електронний ресурс] / С. І. Бобровник // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2014. - Вип. 2. - С. 4-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2014_2_3.
Горпинич О. О. Вплив засобів фізичного виховання на розвиток рівня мотивації щодо досягнення успіху в навчальній діяльності студентів вищого навчального закладу / О. О. Горпинич // Фіз. виховання, спорт і культура здоров'я у сучас. сусп-ві. - 2015. - № 3. - С. 126-129.
Грецький О. Особливості формування та підтримки мотивації до занять спортом [Електронний ресурс] / О. Грецький // Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура. - 2013. - Вип. 17. - С. 126-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpnu_fiz_kult_2013_17_25.
Іванченко Л. П. Структура соціально-педагогічної моделі формування в учнів мотивації до систематичних занять фізичною культурою і спортом [Електронний ресурс] / Л. П. Іванченко, С. Г. Іванченко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. - 2013. - Вип. 112(2). - С. 134-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2013_112(2)__31.
Калитка С. Мотивація підлітків до занять спортом [Електронний ресурс] / С. Калитка, В. Ребрина, А. Бухвал, В. Тарасюк, О. Грабовський // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2016. - № 1. - С. 81-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2016_1_16.
Кенсицька І. Особливості мотивації студентів внз до занять фізичною культурою і спортом [Електронний ресурс] / І. Кенсицька, М. Пальчук // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2015. - Вип. 10. - С. 72-75. - Режим доступу:
Ковтун А. Врахування психофізіологічних особливостей студентів в процесі формування мотивації до занять фізичною культурою і спортом [Електронний ресурс] / А. Ковтун // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2016. - № 1. - С. 176-181. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2016_1_31.
Ковтун А. Порівняльна характеристика мотивів до занять фізичною культурою і спортом юнаків і дівчат, які навчаються у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] / А. Ковтун, Г. Войналович // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2016. - № 3. - С. 80-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2016_3_17.
Кулик Н. А. Інтерес студентів до занять з фізичного виховання і спортом у ВНЗ [Електронний ресурс] / Н. А. Кулик // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2015. - Вип. 11. - С. 84-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2015_11_25.
Кунашенко М. Мотиваційні пріоритети до занять фізичною культурою і спортом підлітків 7-9 класів [Електронний ресурс] / М. Кунашенко // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2010. - № 1. - С. 22-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2010_1_7.
Лоза Т. Мотивація студентів аграрних ВНЗ до занять фізичною культурою та спортом [Електронний ресурс] / Т. Лоза, О. Хоменко // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2016. - № 3. - С. 115-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2016_3_24.
Лукачина А. В. Стислий огляд методик визначення мотивації до занять фізичною культурою та спортом у студентської молоді [Електронний ресурс] / А. В. Лукачина // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. - 2014. - Вип. 118(3). - С. 174-176. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2014_118(3)__45.
Москаленко Н. Мотиваційні пріоритети студентів до занять фізичною культурою і спортом [Електронний ресурс] / Н. Москаленко, Т. Сичова // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2010. - № 2. - С. 10-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2010_2_3.
Назарук В. М. Формирование положительной мотивации студентов к занятиям физической культурой и спортом [Електронний ресурс] / В. М. Назарук // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2014. - Вип. 9. - С. 94-98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2014_9_24.
Охромій Г. В. Психофізіологічні особливості особистості у початківців спортсменів і їх мотивації до занять спортом [Електронний ресурс] / Г. В. Охромій, О. О. Кесь // Вісник Одеського національного університету. Психологія. - 2014. - Т. 19, Вип. 2. - С. 224-231. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_psi_2014_19_2_26.
Пензай С. Мотиваційні пріоритети до занять фізичної культурою і спортом викладачів педагогічних вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / С. Пензай // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2011. - № 1. - С. 52-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2011_1_14.
Переверзева С. В. Определение факторов мотивации старшеклассников к занятиям физической культурой и спортом [Електронний ресурс] / С. В. Переверзева, Т. В. Андрианов, Т. А. Дронникова, К. Є. Дронникова // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2012. - № 2. - С. 188–191. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2012_2_48.
Пруднікова М. С. Мотиваційні засади до занять фізичною культурою та спортом підлітками 11-13 років підготовчої медичної групи (м. Харків) [Електронний ресурс] / М. С. Пруднікова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. - 2016. - Вип. 139(2). - С. 136-139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2016_139(2)__35.
Соверда І. Ю. Програмування занять спортом для всіх у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / І. Ю. Соверда ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2015. - 20 c.
Согоконь О. А. Мотиваційно-цільова спрямованість студентської молоді до активних занять фізичним вихованням і спортом [Електронний ресурс] / О. А. Согоконь // Наука і освіта. - 2014. - № 4. - С. 141-145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2014_4_34.
Ячнюк І. Мотиви до занять фізичною культурою та спортом учнів старших класів [Електронний ресурс] / І. Ячнюк, Ю. Ячнюк, М. Ячнюк // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2008. - Т. 2. - С. 303–306. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2008_2_96.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 16.01.2017 19.13.23 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрій із міста: Чернівці :: Запитання: 39996  
Юрій запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти інформацію про бадмінтон.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юрію!
Ми вже відповідали на це запитання раніше: див.,наприклад, відповіді – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання - № 38888.
А також додатково пропонуємо переглянути наступні джерела:
Бадмінтон - http://fbubadminton.org.ua/istoriya-2/
Бадмінтон - http://hnb.com.ua/articles/s-otdyh-badminton_sport_ili_zabava-1349
Шиян В. М. Критерії відбору бадмінтоністів на етапі попередньої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / В. М. Шиян ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Д., 2011. - 20 с.
Черненко С. О. Шляхи підвищення ефективності навчально-тренувальних занять з бадмінтону серед студентів вищої школи : посібник / С. О. Черненко, В. Л. Мудрян ; Донбас. держ. машинобуд. акад. (ДДМА). - Краматорськ : ДДМА, 2014. - 74 с.
Школа О. М. Теорія та методика викладання бадмінтону [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. М. Школа ; Департамент науки і освіти Харків. облдержадмін., Комун. закл. "Харків. гуманітар.-пед. акад." Харків. облради. - Харків : Бровін О. В., 2015. - 97 с.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 2.01.2017 13.04.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Шостка :: Запитання: 39936  
Олег запитує:
Добрий день! Допоможіть з підбором літератури на тему: Види спорту та підготовка. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Олег.
Ми вже відповідали на схоже запитання. Див. відповідь – Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання № 39675, 39761.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 13.12.2016 09.17.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрій із міста: Чернівці :: Запитання: 39892  
Юрій запитує:
Доброго дня. допоможіть знайти матеріали до теми: Фізичне виховання студентів вищих медичних вузів.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юріє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Василюк В. М. Педагогічні і соціальні пріоритети вдосконалення системи фізичного виховання студентської молоді [Електронний ресурс] / В. М. Василюк // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2013. - № 5. - С. 13-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PPMB_2013_5_4.
Власов Г. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи студентів вищих медичних навчальних закладів [Електронний ресурс] / Г. Власов // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2010. - № 2. - С. 164-167. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2010_2_48.
Власов Г. В. Обґрунтування доцільності формування здорового способу життя студентів-медиків засобами фізичного виховання [Електронний ресурс] / Г. В. Власов // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2012. - № 3. - С. 191–194. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2012_3_48.
Грибан В. П. Духовні виміри студента в фізичному вихованні [Електронний ресурс] / В. П. Грибан // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2013. - № 10(3). - С. 106-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_10(3)__15.
Грибан Г. П. Методичне забезпечення системи фізичного виховання студентів у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] / Г. П. Грибан // Наукова скарбниця освіти Донеччини. - 2012. - № 3. - С. 114-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nsod_2012_3_27.
Губка П. І. Особливості організації самостійної роботи на заняттях з фізичного виховання студентів-медиків [Електронний ресурс] / П. І. Губка // Світ медицини та біології. - 2014. - № 1(43). - С. 199-201. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/S_med_2014_1(43)__47.
Кібенко О. Р. Організаційно-правові форми державного підприємства та державного акціонерного товариства: порівняльно-правовий аналіз [Електронний ресурс] / О. Р. Кібенко. // Право та інноваційне суспільство. - 2013. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pric_2013_1_9.
Кириченко О. В. Формування правильного дихання у фізичному вихованні студентів спеціального медичного відділення [Електронний ресурс] / О. В. Кириченко, Н. В. Горобей, О. Л. Терьохіна // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. - 2013. - Вип. 112(3). - С. 215-217. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2013_112(3)__56.
Коробчанський В. О. Гігієнічна характеристика впливу виду фізичного виховання на спосіб життя студентів-медиків [Електронний ресурс] / В. О. Коробчанський, П. О. Коробчанський, В. Ю. Світличний // Медицина сьогодні і завтра. - 2013. - № 3. - С. 87-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Msiz_2013_3_19.
Носко М. О. Фізичне виховання і спорт у вищих навчальних закладах при організації кредитно-модульної технології : підручник / М. О. Носко, О. О. Данілов, В. М. Маслов ; МОНМС України. - Київ : Слово, 2011. - 264 c.
Павленко Т. В. Визначення рівня мотивації та ставлення студентів до занять з фізичного виховання у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс] / Т. В. Павленко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2013. - № 10. - С. 56-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PPMB_2013_10_13.
Пустолякова Л. М. Ефективність фізичного виховання студентів медичного вищого навчального закладу та її критерії [Електронний ресурс] / Л. М. Пустолякова, М. В. Лозиченко, М. А. Болгар // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2013. - Вип. 30. - С. 302-306. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2013_30_49.
Сутула В. О. Щодо сучасних організаційних інновацій у системі фізичного виховання студентської молоді [Електронний ресурс] / В. О. Сутула, Л. С. Луценко, О. І. Булгаков, А. Х. Дейнеко, А. В. Сутула, В. В. Шутєєв // Слобожанський науково-спортивний вісник. - 2016. - № 1. - С. 99-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snsv_2016_1_19.
Фішев С. О. Концептуальні засади фізичного виховання студентської молоді в Україні [Електронний ресурс] / С. О. Фішев, Ю. О. Фішев // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. - 2013. - Вип. 112(1). - С. 321-323. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2013_112(1)__80.
Футорний C. М. Шляхи удосконалення організації фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / C. М. Футорний // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2013. - № 12. - С. 94-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PPMB_2013_12_19.
Хохла А. І. Аналіз показників фізичного розвитку студентської молоді / А. І. Хохла, О. В. Карпюк, О. С. Базилевич // Фіз. виховання, спорт і культура здоров'я у сучас. сусп-ві. - 2015. - № 3. - С. 191-194.
Хохла А. І. Рівень функціональної підготовленості студентів I - II курсів / А. І. Хохла, О. С. Базилевич, О. В. Карпюк // Фіз. виховання, спорт і культура здоров'я у сучас. сусп-ві. - 2015. - № 4. - С. 122-126.
Шостак І. Роль і місце дисципліни "фізичне виховання" у формуванні мотивації навчальної діяльності студентів медичного [Електронний ресурс] / І. Шостак // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. - 2014. - Вип. 131. - С. 226-229. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2014_131_61.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 3.12.2016 16.28.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.334538 seconds