Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45784
   


Автор запитання: Ірина із міста: Чернівці :: Запитання: 47234  
Ірина запитує:
Доброго вечора, допоможіть знайти таблицю результатів легкоатлетичних багатоборств. Та легкаатлетичного чотириборства.
Наша відповідь:
http://eprints.zu.edu.ua/18016/1/Legka_Atletika.pdf
https://dduvs.in.ua/wp-content/uploads/files/Structure/library/student/la.pdf
https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/5968/1/legka_atl.pdf
https://fla-kyiv.org.ua/wp-content/uploads/2014/04/klasyfikatsiya_2014_legka_atletyka.pdf
https://pu.org.ua/Теорія і методика викладання легкої атлетики.pdf
https://uaf.org.ua/images/doc/books/Koncepcia_rozvytku_bagatoborstva.pdf
https://uaf.org.ua/images/doc/books/Programa_DUSCH.pdf
https://sport.med.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/02/Бурла-А.О.-Бурла-О.М.-Возний-А.П.-Сергієнко-В.М.-НАВЧАЛЬНИЙ-ПОСІБНИК-Легкоатлетичне-семиборство-жінок.pdf
Адамчук В. В. Історія розвитку чоловічого легкоатлетичного багатоборства та його сучасний стан в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Адамчук // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2017. - Вип. 3K. - С. 15-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2017_3K_5

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 13.05.2023 22.17.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Чернівці :: Запитання: 46392  
Ірина запитує:
Доброго вечора, допоможіть знайти літературу з теми: "Теоретико-мметодичні засади підготовки легкоатлетів -спринтерів".
Наша відповідь:
Бобровник В. І. Шляхи вдосконалення тренувального процесу кваліфікованих легкоатлетів на етапах багаторічної підготовки [Електронний ресурс] / В. І. Бобровник, О. В. Криворученко // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2012. - № 1. - С. 113–119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2012_1_24
Гвоздецька С. В. Психологічна підготовка легкоатлетів-спринтерів в умовах шкільної спортивної секції [Електронний ресурс] / С. В. Гвоздецька, П. Ф. Рибалко, Л. І. Прокопова, О. Я. Дубинська // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. - 2017. - Вип. 143. - С. 149-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2017_143_33
Головкіна Т. О. Особливості фізичної підготовки легкоатлетів у підготовчому періоді [Електронний ресурс] / Т. О. Головкіна, С. І. Караулова, Д. В. Ізотова // Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт. - 2012. - № 3. - С. 168-172. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_FViS_2012_3_30
Добринський В. С. Підвищення фізичної підготовки юних легкоатлетів за допомогою бар’єрних вправ [Електронний ресурс] / В. С. Добринський, Ж. С. Мудрик // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2012. - № 4. - С. 422–425. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2012_4_101

Козлов К. Багаторічна підготовка легкоатлетів (узагальнення світового досвіду) [Електронний ресурс] / К. Козлов // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - 2018. - № 2. - С. 14-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFVS_2018_2_4
Козлов К. Програмно-нормативне забезпечення багаторічної підготовки легкоатлетів (сучасний стан, проблеми, перспективи) [Електронний ресурс] / К. Козлов // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2018. - Вип. 4. - С. 97-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2018_4_29
Козлова О. Змагання в системі річної підготовки легкоатлетів високої кваліфікації [Електронний ресурс] / О. Козлова, Мохаммед Фахмі Рабін // Наука в олимпийском спорте. - 2019. - № 1. - С. 10-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NOS_2019_1_3
Козлова О. К. Особливості підготовки спортсменок високої кваліфікації в легкоатлетичних стрибках в умовах професіоналізації [Електронний ресурс] / О. К. Козлова // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2013. - № 2. - С. 132-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2013_2_34


Козлова О. К. Періодизація річної підготовки спортсменів високої кваліфікації в легкоатлетичних стрибках [Електронний ресурс] / О. К. Козлова // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2014. - № 3. - С. 121–129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2014_3_28
Козлова О. Річна підготовка легкоатлетів високої кваліфікації в умовах професіоналізації легкої атлетики [Електронний ресурс] / О. Козлова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - 2013. - № 2. - С. 18-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFVS_2013_2_5
Козлова О. Система підготовки легкоатлетів високої кваліфікації в умовах професіоналізації олімпійського спорту [Електронний ресурс] / О. Козлова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - 2013. - № 1. - С. 11-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFVS_2013_1_4
Кулик Н. А. Вплив темпераменту легкоатлетів-спринтерів на їхню змагальну діяльність [Електронний ресурс] / Н. А. Кулик, Н. М. Скачедуб // Вісник Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. - 2020. - Вип. 10. - С. 46-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnuchkpn_2020_10_9
Кутек Т. Б. Концептуальна модель управління багаторічною підготовкою кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках [Електронний ресурс] / Т. Б. Кутек // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. - 2014. - № 1. - С. 31-36. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PPMB_2014_1_8
Назар П. С. Динаміка показників ендогенної інтоксикації в легкоатлетів-спринтерів залежно від ступеня фізичного навантаження [Електронний ресурс] / П. С. Назар, О. І. Осадча, М. М. Левон, О. О. Шматова // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2014. - № 3. - С. 135–139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2014_3_30
Пастухова В. Дослідження антропометричних даних спортсменів-легкоатлетів на різних етапах підготовки [Електронний ресурс] / В. Пастухова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - 2015. - № 1. - С. 121-125. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFVS_2015_1_24
Сладкевич В. К. Методичні основи силової підготовки легкоатлетів [Електронний ресурс] / В. К. Сладкевич, Б. В. Руденко // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2014. - Вип. 2. - С. 98-103. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2014_2_19

Суворова Т. Характеристика стрес-факторів, що впливають на передстартовий стан легкоатлетів-спринтерів [Електронний ресурс] / Т. Суворова, В. Ковальчук, Н. Денисенко, М. Мороз, О. Радченко // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2020. - № 3. - С. 74-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2020_3_12
Титович А. О. Роль динамічного психологічного контролю за станом спортсменів у підвищенні управління процесом підготовки легкоатлетів [Електронний ресурс] / А. О. Титович // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2015. - Вип. 11. - С. 150-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_015_2015_11_44
Трухан Л. В. Проблеми спортивної підготовки легкоатлетів: сучасний погляд [Електронний ресурс] / Л. В. Трухан // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . - 2013. - Вип. 4. - С. 104-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2013_4_20
Фідірко М. О. Питання підготовки легкоатлетів [Електронний ресурс] / М. О. Фідірко, М. І. Колодеєв // Креативний простір. - 2021. - № 3. - С. 63-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/krpr_2021_3_35
Шевченко О. О. Особливості електрокардіограми у спортсменів-легкоатлетів на етапах багаторічної підготовки [Електронний ресурс] / О. О. Шевченко, П. С. Назар, М. М. Левон, Я. В. Зіневич, М. В. Пархоменко // Український журнал медицини, біології та спорту. - 2017. - № 1. - С. 46-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujmbs_2017_1_10

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 9.05.2022 21.02.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Чернівці :: Запитання: 46069  
Андрій запитує:
Доброго дня !!! Допоможіть найти інформацію для курсової роботи "Сучасні підходи до формування здорового способу життя студентів".
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрію! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Адирхаєва Л. В. Здоровий спосіб життя як чинник, що забезпечує розвиток рухової активності студентської молоді : навч. посіб. (для самост. роботи студ.) / Л. В. Адирхаєва, С. Г. Адирхаєв, У. В. Корнійко ; Київ. міжнар. ун-т, Каф. фіз. виховання. — Київ : КиМУ, 2011. — 159 с. : іл., табл.
Івчатова Т. В. Здоровий спосіб життя та рухова активність студентів : навч. посіб. / Т. В. Івчатова, І. Б. Карпова, М. В. Дудко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». — Київ : КНЕУ, 2013. — 109 с. : іл., табл.
Колумбет О. М. Теорія і методика фізичної культури : Опорні схеми : навч. посіб. [для студентів, які навч. за спец. 017 «Фіз. культура і спорт», а також для викладачів з теорії і методики фіз. виховання] / О. М. Колумбет. — Вінниця : Твори, 2020. — 183 с. : іл.
Фізичне виховання студентської молоді: проблеми та перспективи: монографія за матеріалами II Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 24-25 листопада 2011 року [Електронний ресурс] / під заг. ред. доц. С. І Присяжнюка. — Київ : Видавничий центр НУБіП України, 2011. — 217 с. — Режим доступу: http://www.dut.edu.ua/uploads/l_759_94089970.pdf.
Фізичне виховання. Спортивна гімнастика: Техніка виконання фізичних вправ на гімнастичних снарядах [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. В. Зеніна, В. Е. Добровольський, В. І. Шишацька. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. — 64 с. — Режим доступу: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/27932.
Харлампов Г. А. Здоровий спосіб життя і рухова активність студентів : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Г. А. Харлампов, В. В. Небесна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. фіз. виховання. — Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. — 144 с. : іл., табл.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 28.11.2021 16.50.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 46065  
Лариса запитує:
Доброго дня! Мені потрібна література про лікувальну фізичну культуру та її особливості в умовах інформаційних технологій. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Кібальник О. Я. Оздоровчий фітнес: теорія і методика викладання : навч.-метод. посіб. для студ. / О. Я. Кібальник, О. А. Томенко. - Суми, 2010. - 229 с.
Клапчук В. В. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина / В. В. Клапчук, Г. В. Дзяк, І. В. Муравов. - Київ : Здоров'я, 1995. - 312 с.
Носко М. О. Здоров’язбережувальні технології у фізичному вихованні : моногр. / М. О. Носко, С. В. Гаркуша, О. М. Воєділова. - Київ : СПД Чалчинська Н.В., 2014. - 300 с.
Плотка В. С. Лікувальна фізична культура і медичний контроль : навч.- метод. посіб. / В. С. Плотка. - Рівне, 2012. - 84 с.
Поліщук О. В. Здоров’я – найважливіша цінність людини і суспільства / О. В. Поліщук // Педагог. дискурс. - 2012. - Вип. 11. - С. 240–244.
Попова Л. О. Основні принципи формування здоров’я. Санологія (медичні аспекти валеології) : підруч. для лікарів-слухачів закл. (факульт.) післядипломної педагогічної освіти / Л. О. Попова. - Львів : ПП «Кварт», 2011. - С. 94–110.
Язловецький В. С. Основи фізичної реабілітації : навч. посіб. / В. С. Язловецький, Г. Е. Верич, В. М. Мухін. - Кіровоград : РВВ КДПУ, 2004. - 238 с.
Зданюк В. Новітні реабілітаційні технології в сучасній практиці [Електронний ресурс] / В. Зданюк, Д. Совтисік // Вісн. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Серія: Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. - 2016. - Вип. 9. - С. 186-192. - Режим доступу: http://visnyk-sport.kpnu.edu.ua/article/view/76332/71930.
Сучасні технології в галузі фізичного виховання, спорту, фізичної терапії та ерготерапії [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. : матер. ХІ Міжн. наук.-метод. конф. (4-5 квітня 2021 р., м. Харків) / Нац. академія Нац. гвардії України. - 2021. - Вип. 11. - 260 с. - Режим доступу: https://nangu.edu.ua/uploads/files/documenty/Naukova diyalnist/naukovu forumy/2021/konf_2021_zbirnyk KafFP.pdf.
Туяхова В. В. Використання інноваційних технологій на уроках фізичної культури [Електронний ресурс] / В. В. Туяхова // Urok.osvita.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://urok.osvita.ua/materials/edu_technology/48360/. - Назва з екрана.
Христова Т. Є. Основи лікувальної фізичної культури [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. "Фізичне виховання" / Т. Є. Христова, Г. П. Суханова. - Мелитополь : Колор Принт, 2015. - 172 с. - Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/1946/1/ЛФК.pdf.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 26.11.2021 11.17.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 45783  
Лариса запитує:
Доброго дня, мені потрібні книжки про спорт для дітей, можливо якісь атласи... Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Перегляньте наступні книжки, які знаходяться у Національній бібліотеці України для дітей:
Доманська Л. Маленькі дослідники : понад 30 віконець! : світ спорту / Л. Доманська ; пер. з англ. Г. Прудкої ; іл. Т. Бердюгіної. - Київ : Книголав, 2020. - [18] с. : іл. - (Дитяча полиця).
Мінуз А. Атлас спорту для дітей / А. Мінуз ; іл. Ф. Маріані ; пер. з італ. Г. П. Кирієнко. - Харків : Ранок, 2020. - 87 с. : іл.
Спорт : енциклопедія / авт.-упоряд. М. О. Володарська, Є. С. Канєвський ; худож.-оформ. І. В. Осипов. - Сімферополь : Таврида, 2012. - 317 с. : фотоіл., [8] окр. арк. фотогр. - (Дитяча енциклопедія).

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 2.09.2021 11.37.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.284241 seconds