Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45253
   


Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 46065  
Лариса запитує:
Доброго дня! Мені потрібна література про лікувальну фізичну культуру та її особливості в умовах інформаційних технологій. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Кібальник О. Я. Оздоровчий фітнес: теорія і методика викладання : навч.-метод. посіб. для студ. / О. Я. Кібальник, О. А. Томенко. - Суми, 2010. - 229 с.
Клапчук В. В. Лікувальна фізкультура та спортивна медицина / В. В. Клапчук, Г. В. Дзяк, І. В. Муравов. - Київ : Здоров'я, 1995. - 312 с.
Носко М. О. Здоров’язбережувальні технології у фізичному вихованні : моногр. / М. О. Носко, С. В. Гаркуша, О. М. Воєділова. - Київ : СПД Чалчинська Н.В., 2014. - 300 с.
Плотка В. С. Лікувальна фізична культура і медичний контроль : навч.- метод. посіб. / В. С. Плотка. - Рівне, 2012. - 84 с.
Поліщук О. В. Здоров’я – найважливіша цінність людини і суспільства / О. В. Поліщук // Педагог. дискурс. - 2012. - Вип. 11. - С. 240–244.
Попова Л. О. Основні принципи формування здоров’я. Санологія (медичні аспекти валеології) : підруч. для лікарів-слухачів закл. (факульт.) післядипломної педагогічної освіти / Л. О. Попова. - Львів : ПП «Кварт», 2011. - С. 94–110.
Язловецький В. С. Основи фізичної реабілітації : навч. посіб. / В. С. Язловецький, Г. Е. Верич, В. М. Мухін. - Кіровоград : РВВ КДПУ, 2004. - 238 с.
Зданюк В. Новітні реабілітаційні технології в сучасній практиці [Електронний ресурс] / В. Зданюк, Д. Совтисік // Вісн. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Серія: Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. - 2016. - Вип. 9. - С. 186-192. - Режим доступу: http://visnyk-sport.kpnu.edu.ua/article/view/76332/71930.
Сучасні технології в галузі фізичного виховання, спорту, фізичної терапії та ерготерапії [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. : матер. ХІ Міжн. наук.-метод. конф. (4-5 квітня 2021 р., м. Харків) / Нац. академія Нац. гвардії України. - 2021. - Вип. 11. - 260 с. - Режим доступу: https://nangu.edu.ua/uploads/files/documenty/Naukova diyalnist/naukovu forumy/2021/konf_2021_zbirnyk KafFP.pdf.
Туяхова В. В. Використання інноваційних технологій на уроках фізичної культури [Електронний ресурс] / В. В. Туяхова // Urok.osvita.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://urok.osvita.ua/materials/edu_technology/48360/. - Назва з екрана.
Христова Т. Є. Основи лікувальної фізичної культури [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. "Фізичне виховання" / Т. Є. Христова, Г. П. Суханова. - Мелитополь : Колор Принт, 2015. - 172 с. - Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/1946/1/ЛФК.pdf.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 26.11.2021 11.17.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 45783  
Лариса запитує:
Доброго дня, мені потрібні книжки про спорт для дітей, можливо якісь атласи... Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Перегляньте наступні книжки, які знаходяться у Національній бібліотеці України для дітей:
Доманська Л. Маленькі дослідники : понад 30 віконець! : світ спорту / Л. Доманська ; пер. з англ. Г. Прудкої ; іл. Т. Бердюгіної. - Київ : Книголав, 2020. - [18] с. : іл. - (Дитяча полиця).
Мінуз А. Атлас спорту для дітей / А. Мінуз ; іл. Ф. Маріані ; пер. з італ. Г. П. Кирієнко. - Харків : Ранок, 2020. - 87 с. : іл.
Спорт : енциклопедія / авт.-упоряд. М. О. Володарська, Є. С. Канєвський ; худож.-оформ. І. В. Осипов. - Сімферополь : Таврида, 2012. - 317 с. : фотоіл., [8] окр. арк. фотогр. - (Дитяча енциклопедія).

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 2.09.2021 11.37.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Київ :: Запитання: 45717  
Надія запитує:
Доброго дня, мені потріна інформація про літні олімпійські види спорту. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Надіє! Перегляньте наступні джерела:
Булатова М. М. Твій олімпійський путівник / М. М. Булатова ; Національний олімпійський комітет України. - Київ : Нац. олімпійський комітет України, 2011. - 119 с. : фотоіл.
Твій перший олімпійський путівник : навч. посіб. / М. М. Булатова [и др.] ; за заг. ред. М. М. Булатової. - Вид. 2-ге, допов. - Київ : Олімпійська літ., 2007. - 103 с.
Олімпіада-2020: Токіо пропонує додати п'ять видів спорту [Електронний ресурс] // BBC.com : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.bbc.com/ukrainian/sport/2015/09/150928_tokyo_2020_new_sports. - Назва з екрана.
Перелік олімпійських видів спорту [Електронний ресурс] // Управління фізичної культури Київської державної адміністрації : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://sport-koda.org/content/perelik-olimpiyskyh-vydiv-sportu. - Назва з екрана.
Які літні види спорту відносяться до олімпійських [Електронний ресурс] // https:// Uk.olympicsworlds.com : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: uk.olympicsworlds.com/kakie-letnie-vidi-sporta-otnosyatsya-k-olimpijskim-read-837807?__cf_chl_managed_tk__=pmd_b1cdc13b6dd008957f89e85acf74d68b696898df-1627386240-0-gqNtZGzNAvijcnBszQi6/ - Назва з екрана.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 27.07.2021 09.05.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валера із міста: Вінниця :: Запитання: 45659  
Валера запитує:
Роль фізичних вправ у школярів.
Наша відповідь:
Доброго дня, Валерій! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 43686, 45245. Пропонуємо додатково переглянути ще такі джерела:
Галай М. Д. Диференціація фізичних навантажень молодших школярів у процесі навчання вправ з м'ячем : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / М. Д. Галай ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 16 с. : рис., табл.
Захожа Н. Я. Формування готовності школярів до самостійних занять фізичними вправами : навч.-метод. посіб. / Н. Я. Захожа, О. О. Малімон, В. В. Захожий ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т фіз. культури і здоров'я. — Луцьк : Вежа-Друк, 2014. — 175 с. : рис., табл.
Лещенко Г. А. Формування позитивної мотивації школярів до систематичних занять фізичними вправами : дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / Г. А. Лещенко ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — Київ, 2001. — 193 арк.
Лещенко Г. А. Формування позитивної мотивації школярів до систематичних занять фізичними вправами : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / Г. А. Лещенко ; Криворізький держ. педагогічний ун-т. — Кривий Ріг, 2002. — 20 с.
Чопик Р. В. Методика навчання фізичних вправ молодших школярів у процесі занять баскетболом : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Р. В. Чопик ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — Київ, 2010. — 22 с. : рис., табл.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 13.06.2021 22.45.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Бориспіль :: Запитання: 45567  
Марина запитує:
Доброго дня! Мені потрібна література про спорт у житті дитини та його користь. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Перегляньте наступні джерела:
Волков Л. В. Спортивна підготовка молодших школярів : навч. посіб. / Л. В. Волков. - Киъв : Освіта України, 2010. - 389 с. : іл.
10 причин для спортивного дозвілля ваших дітей [Електронний ресурс] // Цікаво знати. Світ цікавих фактів : : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу:https://cikavo-znaty.com/278-10-prichin-dlya-sportivnogo-dozvllya-vashih-dtey-html/. - Назва з екрана.
Спорт у житті дитини та його користь [Електронний ресурс] // Спортолімп : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://sport-olymp.com/ua/articles/sport_v_zhizni_detey_i_ego_polza_0305/. - Назва з екрана.
Спорт у житті дітей і його користь [Електронний ресурс] // Дошкільнй заклад "Хортицький" : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://hortvocrd.wixsite.com/zp-ua/sport-v-zhitti-ditini. - Назва з екрана.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 25.05.2021 11.54.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.283912 seconds