Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45652
   


Автор запитання: Олена із міста: Кременчук :: Запитання: 39678  
Олена запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати інформацію до курсової роботи з Методики та теорії фіз.виховання на тему: "Особливості застосування фізичних вправ та ігор при захворюваннях органів дихання". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено. пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
http://bibliograph.com.ua/624-3/106.htm
http://www.sportsscience.org/index.php/health/article/download/273/290
http://loveginka.xyz/zdorov-ja/organi-dihannja/7271-metodika-vikonannja-lfk-pri-zahvorjuvannjah.html
http://3w.ldufk.edu.ua/files/kafedry/zdorov_lyudyny/lfk/lfk_bak/lek/lek 3.pdf
http://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/2659
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/fvs/2012_3/stati/ukr/R5/anot66.pdf
http://www.umsa.edu.ua/lecture/endocrinology/lfkposibn.pdf
http://um.co.ua/14/14-5/14-59974.html
http://ebooktime.net/book_203_glava_82_5.4._Використання_.html
http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/4196/1/46_Nogas.pdf
http://medical-enc.com.ua/lfk-pri-zabolevaniyah-organov-dyhaniya-2.htm
http://emed.org.ua/likuvalna-fizkultura/372-lfk-pri-zahvorjuvannjah-organiv-dihannja
http://journals.uran.ua/olympicedu.org/pps/article/view/698/646
http://journals.uran.ua/index.php/1991-0177/article/view/18088/15835
http://oaji.net/articles/2014/755-1415099556.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Fvs_2012_3_72.pdf
http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/4196/1/46_Nogas.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Fvs_2012_3_71.pdf
http://www.vitapol.com.ua/user_files/pdfs/mtu/94105224819892_23112010142143.pdf
http://medinfo.social/fizioterapiya_879/lechebnaya-fizkultura-pri-zabolevaniyah-36611.html
http://toyhealth.ru/page/dihalna-gimnastika-pri-zahvorjuvannjah-organiv-dihannja
http://reabilitatsia.com/reabilitatsiya-pri-zahvoryuvannyah-organiv-dihannya/
http://megasite.in.ua/52812-igri-yaki-likuyut.html
http://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/zdorovyy-obraz-zhizni/razvivayuschie-i-lechebnye-igry-pri-zabolevaniyah-organov-dyhaniya-1214568

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 4.11.2016 22.29.25 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Галович :: Запитання: 39675  
Олег запитує:
Добрий день! Тема курсової роботи: "Планування системи підготовки у обраному виді спорту". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Олегу!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бабич Н. Л. Емоційно-вольовий компонент підготовки спортсменів [Електронний ресурс] / Н. Л. Бабич, Н. А. Беседа, О. О. Піменов // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. - 2014. - Вип. 118(1). - С. 9-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2014_118(1)__4.
Бріскін Ю. Освіченість фехтувальників з теорії обраного виду спорту та олімпізму на різних етапах багаторічної підготовки [Електронний ресурс] / Ю. Бріскін, М. Пітин, О. Задорожна // Теорія та методика фізичного виховання. - 2012. - № 5. - С. 3-7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFV_2012_5_2.
Гордєєва М. Особливості планування попереднього базового етапу річного циклу підготовки спортсменок, які спеціалізуються в синхронному плаванні [Електронний ресурс] / М. Гордєєва // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. : Фізичне виховання і спорт. - 2013. - Вип. 9. - С. 111-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnv_2013_9_24.
Кидонь В. В. Загальна характеристика системи підготовки спортсменок, які займаються естетичною гімнастикою (за результатами анкетування) [Електронний ресурс] / В. В. Кидонь // Слобожанський науково-спортивний вісник. - 2013. - № 5. - С. 123–127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snsv_2013_5_28.
Козлова О. К. Періодизація річної підготовки спортсменів високої кваліфікації в легкоатлетичних стрибках [Електронний ресурс] / О. К. Козлова // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2014. - № 3. - С. 121–129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2014_3_28.
Козлова О. Підготовка спортсменів високої кваліфікації в умовах професіоналізації спорту (на прикладі легкої атлетики) [Електронний ресурс] / О. Козлова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. - 2013. - № 3. - С. 13-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFVS_2013_3_4.
Коробенко В. Структура планування та зміст річної підготовки стрибунів потрійним стрибком з розбігу [Електронний ресурс] / В. Коробенко // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. - 2006. - № 2. - С. 3-8. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=REF&P21DBN=REF&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=/articles/2006//06korptj.pdf.
Котова О. В. Теоретико-методологічні засади та проблеми підготовки майбутніх учителів фізичного виховання до профільного навчання [Електронний ресурс] / О. В. Котова // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2012. - № 2. - С. 66–69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2012_2_18.
Мудрик Ж. С. Теорія і методика викладання обраного виду спорту : метод. рек. для студ. ін-тів та ф-тів фіз. культури і здоров'я / Ж. С. Мудрик, С. І. Савчук ; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. Ін-т фіз. культури і здоров'я. - Луцьк : РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Л. Українки, 2006. - 80 c.
Маленюк Т. В. Вплив тренувального навантаження на розвиток рухових здібностей юних легкоатлетів 12–13 років [Електронний ресурс] / Т. В. Маленюк // Слобожанський науково-спортивний вісник. - 2014. - № 1. - С. 58–61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snsv_2014_1_13.
Мулик В. В. Планування загальної діяльності юних біатлоністів протягом річного макроциклу / В. В. Мулик // Слобожан. наук.-спорт. вісн. - 2015. - № 6. - С. 99-103.
Наявко І. І. Критерії визначення спортивно-технічної підготовленості юних стрибунів у воду [Електронний ресурс] / І. І. Наявко // Слобожанський науково-спортивний вісник. - 2014. - № 2. - С. 99–103. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snsv_2014_2_22.
Передерій А. Теоретико-методичні підходи до періодизації багаторічної підготовки спортсменів у адаптивному спорті [Електронний ресурс] / А. Передерій, М. Розторгуй // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2016. - № 1. - С. 91-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2016_1_16.
Пітин М. П. Моделі систем знань у теоретичній підготовці спортсменів [Електронний ресурс] / М. П. Пітин // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. - 2013. - Вип. 112(2). - С. 216-220. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPN_2013_112(2)__51.
Пітин М. Обізнаність гандболістів на етапі спеціалізованої базової підготовки з теорії обраного виду спорт [Електронний ресурс] / М. Пітин // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2012. - № 3. - С. 51-54 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2012_3_11.
Скляр М. С. Планування процесу багаторічної підготовки юних каратистів [Електронний ресурс] / М. С. Скляр // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2013. - № 8(2). - С. 172-179. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2013_8(2)__28.
Сутула В. О. Періодизація багаторічної підготовки спортсменів як наукова проблема [Електронний ресурс] / В. О. Сутула // Слобожанський науково-спортивний вісник. - 2013. - № 3. - С. 40-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snsv_2013_3_11.
Теорія та методика підготовки спортсменів : навч. посіб. / В. І. Кемкіна, О. С. Сокирко, В. О. Пономарьов, В. В. Кемкін ; Запоріз. нац. техн. ун-т. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. - 149 c.
Черкашин Р. Методика розвитку силової підготовки юних спортсменів різної спортивної спеціалізації [Електронний ресурс] / Р. Черкашин // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. : Фізичне виховання і спорт. - 2013. - Вип. 9. - С. 134-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mnv_2013_9_29.
Шинкарук О. Організаційні основи підготовки та відбору спортсменів [Електронний ресурс] / О. Шинкарук // Слобожанський науково-спортивний вісник. - 2016. - № 3. - С. 109-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/snsv_2016_3_23.
Шинкарук О. А. Особливості олімпійської підготовки спортсменів у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] / О. А. Шинкарук // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2012. - № 1. - С. 126–130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2012_1_26.
Шинкарьов С. І. Оптимізація річного циклу підготовки спортсменок, які спеціалізуються в спринтерському бігу [Електронний ресурс] / С. І. Шинкарьов // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2013. - № 8(1). - С. 160-167. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2013_8(1)__23.
http://um.co.ua/0/index-21.html

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 4.11.2016 17.47.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ніна із міста: Кременчук :: Запитання: 39662  
Ніна запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати інформацію до курсової роботи з предмету Теорія і методика фіз виховання на тему: "Аквааеробіка для розвитку фізичних якостей". Дякую!
Наша відповідь:
Ніно, вітаємо! Перегляньте, будь ласка, такі джерела інформації:

Бакіко, І. Варіативний модуль "Аквааеробіка" [Текст] : 5 - 9-і класи / І. Бакіко, А. Цьось, В. Семененко // Здоров'я та фізична культура. Шкільний світ : Газета для вчителів фізкультури, основ здоров'я, ОБЖ. - 2015. - N 7/8. - С. 34-37.

Головійчук, І. Загальна характеристика планування аквафітнесу для студентів спеціальної медичної групи [Текст] / І. Головійчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : сборник / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 10. - С. 192-196

Жук, Ганна. Застосування засобів аквааеробіки з жінками другого зрілого віку [Текст] / Ганна Жук, Тамара Хабінець // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, Інститут фізичного виховання і спорту. - Вінниця, 2015. - Вип. 19, т. 1. - С. 169-173. - Бібліогр. в кінці ст.

Захаркина В.А., Яных Е.А. Аквааэробика. - М.: АСТ, 2006. - 128с.

Зінченко, Наталія. Оцінка ефективності фітнес-програми з аквааеробіки серед жінок першого зрілого віку [Текст] / Наталія Зінченко // Фізична культура, спорт та здоров'я нації : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, Інститут фізичного виховання і спорту. - Вінниця, 2015. - Вип. 19, т. 1. - С. 173-177. - Бібліогр. в кінці ст.

Калюжин, Владимир.Программа восстановления осанки у детей 10-12 лет с применением занятий по аквааэробике [Текст] / В. Калюжин // Спортивний вісник Придніпров'я : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Дніпропетровськ, 2014. - № 2. - С. 43-46

Куртова, Г. Ю. Особливості фізкультурно-оздоровчих занять аквафітнесом [Текст] / Г. Ю. Куртова, О. О. Швед, Н. А. Давидова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. - Вип. 4 (29). - С. 542-546.

Лоуренс Д. Аквааэробика. Упражнения в воде /пер. с англ./. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 256 с.

Меньшуткина Т.Г., Непочатых М.Г. Аквафитнес и питание. - М., 2005. - 156 с.

Профит Э., Лопез П. Аквааэробика: 120 упражнений: Пер. с англ. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. - 125с.

Семененко, В. Термінова реакція організму молодших школярів на холодові та теплові процедури загартування [Текст] / В. Семененко // Спортивний вісник Придніпров'я : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ. ін-т фіз. культури і спорту. - К., 2008. - № 3 - 4'2008. - С. 76-78

Упражнения для аквафитнеса. / Сост. А.Желткова. - СПб., 2005. – 54 с.

Хоули Э. Т. Оздоровительный фитнесс / Э. Т. Хоули, Б. Д. Френкс; ред.: А. Ященко, В. Левицкий, Пер. с англ.: А. Ященко,. - К. : Олімп. л-ра, 2000. - 368 c. - (Настол. кн. инструктора по оздоров. фитнессу)

Чорній, Ілона Василівна. Вдосконалення витривалості студенток гуманітарного профілю засобами аквааеробіки в процесі фізичного виховання [Текст] / І. В. Чорній, Н. Ю. Чахвадзе, М. А. Редькіна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - Вип. 3 (58). - С. 110-113

Шибалкина М.Г. Использование средств гидроаэробики в процессе занятий оздоровительным плаванием: Дис…канд. пед. наук. СПб, 1997. – 200 с.

Аквааэробика: понятие, польза, показания http://plavaem.info/akvaaerobika.php

Аквааэробика: чем полезны танцы на воде http://www.aif.ru/health/secrets/1425806

Аквааеробіка як фізично-оздоровча діяльність http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=17594&chapter=1

Лекція на тему "Аквааеробіка" http://3w.ldufk.edu.ua/files/kafedry/kaf_vodnykh_ta_neolimp_vydiv_sportu/timovs/5kurs/6.pdf

Реферат: Аквааеробіка http://www.bestreferat.ru/referat-218966.html

Світ спорту відкритий для всіх. Аквааеробіка (гідроаеробіка)
http://www.sportforall.info/articles/idarticles/196/group/2

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 2.11.2016 16.47.07 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Кременчук :: Запитання: 39654  
Олена запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати інформацію до курсової роботи на тему: "Навчання техніки метання малого мяча на уроках фізкультури в загально-освітній школі". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Олена!
Радимо скористатися такими джерелами:

1. http://osvita.ua/school/lessons_summary/initial/20711/ - Метання малого м’яча в ціль. Урок фізичної культури для 4 класу.

2. http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:AfpGubhZkR4J:oipopp.ed-sp.net/public/oipopp/repository/dcr/939_1_0.doc &cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ua – Метання малого м’яча на дальність.

3. http://disted.edu.vn.ua/courses/learn/4430 - Техніка метання малого м’яча на дальність з розбігу.

4.http://www.yrok.net.ua/load/rozrobki_urokiv/fizichna_kultura/rozrobka_vidkritogo_uroku_z_fizichnoji_kulturi_tema_metannja_malogo_m_39_jacha_z_miscja/49-1-0-4960 - Розробка відкритого уроку з фізичної культури на тему: Метання малого м’яча з місця.

5. http://www.bestreferat.ru/referat-220451.html - Методика навчання молодших школярів метанню малого м’яча.

6.http://sportwiki.to/Техника_метания_малого_мяча – Техника метания малого мяча.

7. http://pedportal.net/starshie-klassy/fizkultura-i-sport/plan-konspekt-uroka-quot-metanie-malogo-myacha-na-dalnost-quot-836199 - План-конспект урока «Метание малого мяча на дальность».

8. http://fizkultura-na5.ru/legkaya-otletika/metanie-na-urokakh-v-nachalnoj-shkole.html - Метание на уроках в начальной школе.

9. http://www.gto-normy.ru/metanie-myacha/ - Метание спортивного снаряда.

10. http://www.twirpx.com/file/1026519/ - Техника метания малого мяча.

11. http://festival.1september.ru/articles/604048/ - Техника метания малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель.

12.http://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2013/02/08/posledovatelnost-obucheniya-tekhnike-metaniya-malogo-myacha-na-dalnost - Последовательность обучения технике метания малого мяча на дальность.

13. http://festival.1september.ru/articles/524587/ - Обучение учащихся метанию на уроках физической культуры с использованием различных способов и методов организации.

14. http://www.myshared.ru/slide/110395/- Метание малого мяча: методическая разработка для учащихся общеобразовательных школ.

15. https://kopilkaurokov.ru/fizkultura/uroki/tiekhnika-mietaniia-malogho-miacha-s-miesta-na-dal-nost-tochnost-i-zadannoie-rasstoianiie-iz-polozhieniia-bokom-v-napravlienii-mietaniia - Техника метания малого мяча с места на дальность, точность и заданное расстояние из положения боком в направлении метания.

16. https://videouroki.net/razrabotki/tekhnika-dvizheniy-v-metanii-malogo-myacha-na-dalnost.html - Техника движений в метании малого мяча на дальность.

17. http://elibrary.ru/item.asp?id=21711430 – Метание малого мяча в начальной школе.

18. http://www.rusnauka.com/5_SWMN_2012/Sport/1_100723.doc.htm - Особенности метания малого мяча с места на дальность у школьниц 6-17 лет.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 1.11.2016 21.02.09 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Чернівці :: Запитання: 39083  
Яна запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти презентацію на тему "силові можливості, методика їх розвитку" Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Яно! Готових презентаій за вашим запитом порівняно мало. Ми підібрали для вас джерела інформації, за якими ви зможете створити свою роботу. Бажаємо успіхів!

Артюх В. М. Швидкісно-силові можливості у баскетболістів різної кваліфікації / В. М. Артюх // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. - 2002. - № 21. - С. 6-10.

Бордюгова, Н. В. Використання колового тренування для розвитку сили м'язів тулуба в учнів 5 класу загальноосвітньої школи [Текст] / Н. В. Бордюгова // Фізичне виховання в сучасній школі : Науково-методичний журнал. - 2012. - № 6. - С. 21-24. - Бібліогр. в кінці гл.

Гогін О.В. Легка атлетика: Курс лекцій / Харківський державний пед. університет ім. Г.С. Сковороди.- Харків: «ОВС», 2001. – 112 с.

Лях В.И. Силовые способности школьников. // Физическая культура школьников. – 2004.- №6. – с.6-13.

Палатный И. В. Влияние тренировки в условиях низкогорья на динамику специальной выносливости и силовых способностей у бегунов на длинные дистанции / И. В. Палатный // Физ. воспитание студ. творч. спец. - Х., 2002. - № 5. - С. 11-17. - Библиогр.: 5 назв. - рус.

Худолій, О. М. Закономірності розвитку силових здібностей у фізичному вихованні і спорті. Повідомлення І [Текст] / О. М. Худолій // Теорія та методика фізичного виховання. - 2011. - № 1. - С. 19-34. - Бібліогр. в кінці ст. - (Вчитель. 2011. - № 1. Журнал у журналі)

Цапенко В. О. Теорія спортивного тренування з основами методик : Підруч. для студ. V курсу вищ. навч. закл. з ф-тами фіз. виховання / В. О. Цапенко; Запоріз. держ. ун-т. - Запоріжжя, 2003. - 140 c. - Бібліогр.: с. 137-138. – укp

Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 1 – Тернопіль: Начальна книга - Богдан, 2004. – 272 с.

Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина 2. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 248с.

Основи методики розвитку силових якостей
http://mir.zavantag.com/astromoiya/14595/index.html

ОЦІНКА РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ЯК ОСНОВА ЗДОРОВОЇ ПОВЕДІНКИ. МЕТОДИКА ОЗДОРОВЧОГО ВПЛИВУ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ.ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТРЕНУВАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ.
http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/fiz_reabil/classes_stud/uk/med/health/ptn/основи здорового способу життя/2 курс/02. Oцінка рухової активності як основа .htm

Презентация на тему: " Кто сильнее?. Лекция 5 Основы развития силовых способностей.
http://www.myshared.ru/slide/175748/

Презентация на тему: " Силовые и скоростно-силовые способности и методика их развития 1 Силовые способности: определение понятия; виды; критерии и методы оценки уровня развития
http://www.myshared.ru/slide/466486/

Презентация на тему: Силовые возможности человека
http://ppt4web.ru/prezentacii-po-fizkulture/silovye-vozmozhnosti-cheloveka.html

Презентация "Силовые возможности человека"
http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2014/02/13/prezentatsiya

Рекордні можливості людини
http://powerpoint-ppt.ru/index.php?/topic/4670-рекордні-можливості-людини/

Силовые возможности человека - презентация по физкультуре
http://mypresentation.ru/presentation/silovye_vozmozhnosti_cheloveka__prezentaciya_po_fizkulture_

Контроль силових можливостей та деякі особливості методики їх вдосконалення у школярів
http://www.virtual.ks.ua/essays-term-papers-and-diplomas/5713-control-power-capabilities-and-features-some-techniques-to-improve-their-students.html

Силові якості та методика їх виховання
http://www.horting.org.ua/node/1575

2.3. Фактори, що зумовлюють силові можливості людини.
http://refdb.ru/look/2949551-p2.html

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 30.05.2016 16.47.52 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.400399 seconds