Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45263
   


Автор запитання: Марія із міста: Київ :: Запитання: 32412  
Марія запитує:
"Формирование мотивации к занятиям физической культурой и спорта школьников старших классов"
Наша відповідь:
Добрый день, Мария! Предлагаем Вам следующие источники:
Бородин Ю. А. Проблемы формирования мотивации к занятиям физической культурой и спортом у девушек старших классов / Ю. А. Бородин, В. Б. Добровольский. – Режим доступа: http://lib.sportedu.ru/books/xxpi/2002N7/p79-85.htm
Верченко М. А. Повышение мотивации учащихся на уроках физической культуры путем применения здоровьесберегающих технологий : инновац. проект. – Режим доступа: http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=формирование мотивации к занятиям физической культурой и спорта школьников старших классов&source=web&cd=10&cad=rja&ved=0CHgQFjAJ&url=http://smol-school49.ucoz.ru/MO/fizkultura/Verchenko/motivacija_proekt.docx&ei=KtFgUqjqJIHbtAa49oGoAw&usg=AFQjCNF8jyD-MShWF7aXCBgbqo15BXbwgg&sig2=KZx4_DbOrYEkYsn7brjnYQ&bvm=bv.54934254,d.Yms
Влияние педагогической деятельности учителя-тренера на формирование мотивации учащихся к урокам физической культуры. – Режим доступа: http://stud24.ru/sport/vliyanie-pedagogicheskoj-deyatelnosti-uchitelyatrenera-na/34079-108081-page3.html
Кисапов Н. Н. Педагогические условия формирования интереса школьников к физической культуре и спорту : автореф. дис., 2007. – Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/pedagogicheskie-usloviya-formirovaniya-interesa-shkolnikov-k-fizicheskoi-kulture-i-sportu
Кривчикова Е. Д. Мотивация учащейся молодежи к занятиям физической культурой и спортом / Е. Д. Кривчикова, Л. А. Фандикова. – Режим доступа: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/snsv/2005-08/05kedfks.pdf
Круцевич Т. Ю. Приоритетные мотивы подростков к занятиям физической культурой и спортом / Т. Ю. Круцевич // Збірник наукових праць Тернопільського державного педагогічного університету. – 2000. – № 7.– С. 96–103.
Кудряшова Н. Г. Развитие личности учащихся на уроках физической культуры : проект / Н. Г. Кудряшова. – Томск, 2011. – Режим доступа: http://school-40.tomsk.ru/files/img/file/uchitel/kudr_va_10.pdf
Куликов Н. М. Формирование интереса к занятиям физической культурой сельских школьников : автореф. дис., 2000 / Н. М. Куликов. – Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/formirovanie-interesa-k-zanyatiyam-fizicheskoi-kulturoi-selskikh-shkolnikov
Лардин А. Г. Формирование мотивов и потребностей к занятиям физическими упражнениями у старшеклассников / А. Г. Лардин. – Режим доступа:
http://nsportal.ru/ap/ap/drugoe/formirovanie-motivov-i-potrebnostey-k-zanyatiyam-fizicheskimi-uprazhneniyami-u
Лях В. И. Формирование знаний учащихся X–XI классов по предмету «Физическая культура» / В. И. Лях, А. А. Зданевич // Физическая культура. 10–11 классы : метод. пособие / В. И. Лях, А. А. Зданевич. – Режим доступа: http://www.prosv.ru/ebooks/Lah_Fiz-ra_10-11/5.html
Макаренко В. К. Формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом / В. К. Макаренко // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. – 2008. – № 10. – С. 140–144. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-motivatsii-k-zanyatiyam-fizicheskoy-kulturoy-i-sportom
Мальцев А. А. Изучение мотивации к занятиям физической культурой и спортом юношей 10 –11 классов с целью оптимизации процесса физической подготовки в начальный период обучения / А. А. Мальцев, Ю. А. Бородин. – Режим доступа: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=military_science&id=155
Мотивація до занять фізичною культурою і спортом школярів 5–11-х класів. – Режим доступу: http://www.br.com.ua/referats/dysertacii_ta_autoreferaty/100761-5.html
Мотивация школьников на уроках физкультуры. – Режим доступа: http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00057475_0.html
Психологические условия формирования мотивационно-ценностного отношения учащихся средних и старших классов к занятиям физической культурой. – Режим доступа: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=466978
Развитие интереса к занятиям физической культурой и спортом через сочетание традиционного игрового и соревновательного методов и современных информационных технологий. – Режим доступа: http://mou101.narod.ru/primaryped.files/Tolstuhina.htm
Структура ведущих мотивов к занятиям физической культурой учащихся 9-х классов городских и сельских школ. – Режим доступа: http://темыдипломных.рф/mod/shop/page/5/diplomnaia_rabota_fizkultura_i_sport_struktura_vedushih_motivov_k_zaniatiiam_fizicheskoj_kulturoj_uchashihsia_9-h_klassov_gorodskih_i_selskih_shkol_2012_62_35203_606410_temjdiplomnjh-rf_35203.html
Тришкина Т. Д. Дифференцированный подход к формированию активного отношения учащихся старших классов к физической культуре : автореф. дис., 2009 / Т. Д. Тришкина. – Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/differentsirovannyi-podkhod-k-formirovaniyu-aktivnogo-otnosheniya-uchashchikhsya-starshikh-k
Формирование мотивации к занятиям физической культурой и спортом в школьном возрасте. – Режим доступа: http://www.magma-team.ru/kursovye-i-diplomnye-raboty-po-fizicheskoy-kulture/formirovanie-motivatsii-k-zanyatiyam-fizicheskoy-kulturoy-i-sportom-v-shkolnom-vozraste
Шишкина А. В. Повышение мотивации на уроках физической культуры. – Режим доступа: http://www.openclass.ru/node/269021
Юсупова Л. П. Формирование двигательной активности обучающихся II – III ступени в процессе преподавания физической культуры. – Режим доступа: http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/metod_sluzva/teacher/op07/sport/Usypova.pdf
Ячнюк І. Мотиви до занять фізичною культурою та спортом учнів старших класів / І. Ячнюк, Ю. Ячнюк, М. Ячнюк. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/fvs/2008_2/1/Jachniuk.pdf

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 17.10.2013 20.39.43 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віктор із міста: Кіровоград :: Запитання: 32309  
Віктор запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти нормативні документи (перелік чи приклади) для інструктора з фізичного виховання (при сільській раді або сільському клубі). Дякую!
Наша відповідь:
Вікторе, доброго дня!
Ми підібрали для вас такі матеріали:

Нормативні матеріали
Про фізичну культуру і спорт : Закон України від 24.12.1993 № 3808-XII : Редакція від 05.12.2012, підстава 5460-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3808-12

Про внесення змін до Закону України "Про туризм" : Закон України від 18.11.2003 № 1282-IV
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1282-15

Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту : Указ Президента від 28.09.2004 № 1148/2004
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1148/2004

ПОЛОЖЕННЯ про Єдину спортивну класифікацію України та Національна спортивна класифікація
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0106-13

Про затвердження Положення про проведення Всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих змагань серед дітей та та юнацтва "Олімпійська зміна" : н Мінмолодьспорту, Мінсоцполітики України від 27.06.2013 № 25/382
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1184-13

ПОЛОЖЕННЯ про проведення Всеукраїнських зимових та літніх сільських спортивних ігор, присвячених 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні, 60-річчю утворення Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» АПК України, ХХХ літнім Олімпійським іграм 2012 року у Лондоні (Великобританія) та ХХІІ зимовим Олімпійським іграм 2014 року у Сочі (Росія), у період 2010 – 2015 роки.
http://ukrkolos.org.ua/заходи-2/положення-про-проведення-вссі

ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
http://zakon.nau.ua/doc/?code=v2264597-02
http://www.jobs.ua/ukr/dkhp/sgroup-209/
http://www.borovik.com/index_instruction.php?Gins=qttn&lang_i=1

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНСТРУКТОРА-МЕТОДИСТА З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
http://www.jobs.ua/job_description/view/1260/

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 10.10.2013 15.20.53 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: світлана із міста: Олександрія :: Запитання: 32141  
світлана запитує:
Де можна знайти міністерський Збірник програм факультативної, гурткової та секційної роботи фізкультурно – оздоровчого напрямку. Міністе
Наша відповідь:
Доброго дня! Радимо скористатись наступною інформацією:
Навчальні програми з позашкільної освіти для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку : рек. М-вом освіти і науки України. – К., 2013. – Режими доступу:
http://koippo414.at.ua/POZASCHOOL/zbirka-lito-pozashkillja-na-16-god.doc
http://koippo414.at.ua/index/pozashkilna_osvita/0-53

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 24.09.2013 10.21.09 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Олександрія :: Запитання: 32003  
Світлана запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти в електронному виді прислів'я та приказки про спорт і фізичну культуру. Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 6.09.2013 08.33.40 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 31971  
Олена запитує:
Де знайти плани конспекти з фізичної культури для 2 класу по школам( школа рухів, школа активного відпочинку, школа баскетболу). Дякую.
Наша відповідь:
Шановна Олена! Пропонуємо ознайомитися з наступною інформацією:
Конспект урока по физической культуре. – Режим доступа: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/konspekt-uroka-po-fizicheskoi-kulture-0
Конспект уроку з фізичної культури для учнів 2-А классу. – Режим доступу: http://www.coolreferat.com/Конспект_уроку_з_фізичної_культури_для_учнів_2-А_класу
Конспекты уроков для начальной школы. – Режим доступа: http://www.4stupeni.ru/stady/konspekt_2_sport/
План-конспект урока физической культуры для 2 класса. – Режим доступа: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/fizkultura/plan-konspekt-uroka-fizicheskoy-kultury-dlya-2-klassa
План-конспект уроку з фізичної культури – гімнастика. – Режим доступу: http://referaty.lviv.ua/sport/14319-plan-konspekt_uroku_z_fizichnoi_kulturi_-_gimnastika.html
План-конспект уроку здоров'я та фізичної культури у початковій школі (для учнів 1,2,3 класів). – Режим доступу: http://school15c.narod.ru/Dosvid/Ponomarenko3.doc
Фізична культура 2 клас. Баскетбол. – Режим доступу: http://metodroom.com/fizichna-kultura-2-klas-rozdil-basketbol/
Андрощук Н.В., Леськів А.Д., Механошин. С.О. Рухливі ігри та естафети у фізичному вихованню молодших школярів. - Тернопіль: "Підручники і посібники" - 1998 р. - 112 с.
Войтенко А. Особливості організації та проведення рухливих ігор на уроках фізичної культури у 1-2 класах // Початкова шк. – 2006. - №10. –С.30-34; №7. – С.60-62.
Дихтярев В.Я. Обучение баскетболу. 2 класс // Физ. культура в школе. – 2006. - №6. – С.31-34; №8. – С.27-31.
Мудрик С.Б. Ефективність застосування національних рухливих ігор на уроках фізичної культури у початковій школі: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту / Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. - Луцьк, 1999. - 18 с.
Чопик Р.В. Упровадження в урок фізичної культури інтерактивних технологій із варіативного модуля "Баскетбол" / Р. В. Чопик, М. І. Полякова // Фіз. виховання, спорт і культура здоров'я у сучас. сусп-ві . - 2012. - № 3. - С. 180-182. - Бібліогр.: 4 назв.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 31.08.2013 19.55.07 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.366426 seconds