Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45782
   


Автор запитання: Надія із міста: Київ :: Запитання: 45717  
Надія запитує:
Доброго дня, мені потріна інформація про літні олімпійські види спорту. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Надіє! Перегляньте наступні джерела:
Булатова М. М. Твій олімпійський путівник / М. М. Булатова ; Національний олімпійський комітет України. - Київ : Нац. олімпійський комітет України, 2011. - 119 с. : фотоіл.
Твій перший олімпійський путівник : навч. посіб. / М. М. Булатова [и др.] ; за заг. ред. М. М. Булатової. - Вид. 2-ге, допов. - Київ : Олімпійська літ., 2007. - 103 с.
Олімпіада-2020: Токіо пропонує додати п'ять видів спорту [Електронний ресурс] // BBC.com : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://www.bbc.com/ukrainian/sport/2015/09/150928_tokyo_2020_new_sports. - Назва з екрана.
Перелік олімпійських видів спорту [Електронний ресурс] // Управління фізичної культури Київської державної адміністрації : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://sport-koda.org/content/perelik-olimpiyskyh-vydiv-sportu. - Назва з екрана.
Які літні види спорту відносяться до олімпійських [Електронний ресурс] // https:// Uk.olympicsworlds.com : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: uk.olympicsworlds.com/kakie-letnie-vidi-sporta-otnosyatsya-k-olimpijskim-read-837807?__cf_chl_managed_tk__=pmd_b1cdc13b6dd008957f89e85acf74d68b696898df-1627386240-0-gqNtZGzNAvijcnBszQi6/ - Назва з екрана.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 27.07.2021 09.05.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валера із міста: Вінниця :: Запитання: 45659  
Валера запитує:
Роль фізичних вправ у школярів.
Наша відповідь:
Доброго дня, Валерій! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 43686, 45245. Пропонуємо додатково переглянути ще такі джерела:
Галай М. Д. Диференціація фізичних навантажень молодших школярів у процесі навчання вправ з м'ячем : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / М. Д. Галай ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2017. — 16 с. : рис., табл.
Захожа Н. Я. Формування готовності школярів до самостійних занять фізичними вправами : навч.-метод. посіб. / Н. Я. Захожа, О. О. Малімон, В. В. Захожий ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т фіз. культури і здоров'я. — Луцьк : Вежа-Друк, 2014. — 175 с. : рис., табл.
Лещенко Г. А. Формування позитивної мотивації школярів до систематичних занять фізичними вправами : дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / Г. А. Лещенко ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. — Київ, 2001. — 193 арк.
Лещенко Г. А. Формування позитивної мотивації школярів до систематичних занять фізичними вправами : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.09 / Г. А. Лещенко ; Криворізький держ. педагогічний ун-т. — Кривий Ріг, 2002. — 20 с.
Чопик Р. В. Методика навчання фізичних вправ молодших школярів у процесі занять баскетболом : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Р. В. Чопик ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. — Київ, 2010. — 22 с. : рис., табл.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 13.06.2021 22.45.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Бориспіль :: Запитання: 45567  
Марина запитує:
Доброго дня! Мені потрібна література про спорт у житті дитини та його користь. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Перегляньте наступні джерела:
Волков Л. В. Спортивна підготовка молодших школярів : навч. посіб. / Л. В. Волков. - Киъв : Освіта України, 2010. - 389 с. : іл.
10 причин для спортивного дозвілля ваших дітей [Електронний ресурс] // Цікаво знати. Світ цікавих фактів : : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу:https://cikavo-znaty.com/278-10-prichin-dlya-sportivnogo-dozvllya-vashih-dtey-html/. - Назва з екрана.
Спорт у житті дитини та його користь [Електронний ресурс] // Спортолімп : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://sport-olymp.com/ua/articles/sport_v_zhizni_detey_i_ego_polza_0305/. - Назва з екрана.
Спорт у житті дітей і його користь [Електронний ресурс] // Дошкільнй заклад "Хортицький" : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://hortvocrd.wixsite.com/zp-ua/sport-v-zhitti-ditini. - Назва з екрана.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 25.05.2021 11.54.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ніна із міста: Київ :: Запитання: 45444  
Ніна запитує:
Доброго дня, мені треба інформація про оздоровчий фітнес та його медико-біологічний контроль. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ніно! Перегляньте наступні джерела:
Атамась О. А. Аспекты формирования готовности будущих учителей физической культуры к внедрению технологий оздоровительного фитнеса / О. А. Атамась // Вектор науки ТГУ. – 2013. – № 1. – С. 33-35.
Базилевич Н. Особливості організації оздоровчого фітнесу «FitCurves» як здоров’язбережувальної технології для жінок / Н. Базилевич // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2014. – № 2. – С. 4–8.
Баліцька Є. П. Мотивація студентів до занять фітнесом в технічному вищому навчальному закладі / Є. П. Баліцька // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 6. – С. 3–6.
Беляк Ю. І. Класифікація та методичні особливості засобів оздоровчого фітнесу / Ю. І. Беляк // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2014. – № 11. – С. 3–7.
Беляк Ю. І. Теоретико-методичні основи оздоровчого фітнесу : навч. посіб. / Ю. Беляк, І. Грибовська, Ф. Музика, В. Іваночко, Л. Чеховська. - Львів : ЛДУФК, 2018. – 208 с.
Благій О. Тенденції розвитку групових фітнес-програм / О. Благій, Н. Лисакова // Теорія та методика фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 2. – С. 54–58.
Благій О. Особливості побудови фітнес-програм з використанням засобів велокінетики / О. Благій, А. Нестеров // Спортивний вісник Придніпров’я. – Дніпропетровськ, 2007. - № 1. - С. 38-40.
Василенко М. М. Обґрунтування змісту варіативної частини стандарту вищої фізкультурної освіти майбутнього фітнес-тренера / М. М. Василенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосв. шк. – 2014. – Вип. 37. – С. 132–137.
Василенко М. М. Сучасні вимоги до формування готовності майбутніх фітнес-тренерів до професійної діяльності / М. М. Василенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосв. шк. – 2014. – Вип. 38. – С. 119–124.
Ващук Л. Передумови розвитку та становлення фітнесу в Україні / Л. Ващук // Фізичне виховання, спорт, культура здоров’я в сучасному суспільстві. – 2013. – № 3. – С. 7–9.
Гончарова Н. Використання сучасних інформаційних технологій у сфері оздоровчого фітнесу / Н. Гончарова, Л. Денисова, В. Усиченко // Фізичне виховання, спорт, культура здоров’я в сучасному суспільстві. – 2012. – № 2. – С. 163–166.
Опришко Н. О. Тенденції сучасних фітнес-програм / Н. Опришко // Молода спортивна наука України : [зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту / за заг. ред. Є. Приступи] / М-во України у справах сім’ї, молоді та спорту, Нац. олімп. комітет України [та ін.]. – Львів, – 2004. – Вип. 8, Т. 3. – С. 266–270.
Фитнес для всех. – М. : Кн. дом, 2006. – 512 с.
Хоули Э. Т. Руководство инструктора оздоровительного фитнеса / Э. Т. Хоули, Б. дон Френке . – Киев : Олимп. лит., 2004. – 375 с.
Воловик Н. І. Основи оздоровчого фітнесу [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. І. Воловик. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – 240 с. - Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/26838/1/Воловик_Основи оздор фітенсу_2010.pdf.
Маляр Н. С. Оздоровчий фітнес [Електронний ресурс] : метод. рекомендації / Н. С. Маляр, Е. І. Маляр. - Тернопіль, 2019. - 41 с. - Режим доступу: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/34122/1/ОЗДОРОВЧИЙ ФІТНЕС.pdf.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 22.04.2021 15.57.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: м Костопіль :: Запитання: 45275  
Юлія запитує:
Добрий день. Я цікавлюся озокеритом СВОЗ-75У, озокерит, віск, аплікації, парафін і тому подібне і захотіла знайти підручники, інструкції, словники, енциклопедії, рецепти у Вашій Віртуальній бібліографічній довідці. Напечатайте відповідь будь-ласка на поставлене запитання у житті живому. Удачі Вам. Вибачаюся. До побачення.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – https://vona.pp.ua/ozokerit-pokazannya-ta-protipokazannya/
https://wellnessizdoma.ru/shejjnyjj-otdel/ozokeritovye-applikacii-v-domashnih-usloviyah-ozokerit-primenenie-v-domashnih.html
https://fp.com.ua/articles/likuvalniy-ozokerit/
https://medcenter4.by/artroz/ozokerit-instruktsiya-po-primeneniyu-pokazaniya-analogi.html
https://www.systopt.com.ua/ru/item-ozokeryt-svo-3-75u
https://otzovik.com/review_816628.html
https://sanatorii-karpat.com/blog/ozokeritoterapija-i-lechenie-s-ego-pomoshhju/
https://xn--80aaapramcbfxfnzfl.xn--p1ai/napravlenie/uslugi-spetsialistov/fizioterapiya/parafino-ozokeritovye-applikatsii/
– Байриев Ч.Б. Озокерит в медицине. – Ашхабад : Туркменистан, 1972. – 226 с. : ил.
– Гольденберг М.Ю. Озокерит и его лечебные свойства / М.Ю.Гольденберг. – 2-е испр. и доп. изд. – Киев : Здоров’я, 1968. – 46 с. с ил.
– Гольденберг М.Ю. Озокерит та його лікувальні властивості / М.Ю.Гольденберг. – Київ : Держмедвидав УРСР, 1960. – 77 с. з іл.
– Озокерит в лечебной практике : [Сборник статей] / Ред. Н. С. Соколов (отв. ред.) и др. ; Центр. науч.-исслед. ин-т курортологии и физиотерапии. Моск. обл. физиотерапевтич. клинич. больница. – Москва, 1960. – 204 с. с ил.
Басова-Воробьева В.А. Применение электростимуляции и озокерита в комплексном лечении больных с осложненными формами поясничного остеохондроза позвоночника в послеоперационном периоде : дис... канд. мед. наук: 14.01.33 / В.А.Басова-Воробьева ; Харьковская медицинская академия последипломного образования. – Харьков, 2005. – 144 л.: рис.
– Стеценко Г. И. Глина или озокерит? : (Краткая характеристика и лечебное применение). Сообщение 3: Озокеритотерапия и глинолечение заболеваний печени и желчных путей / Г.И. Стеценко // Медична гідрологія та реабілітація. – 2005. – Т. 3, № 4. - С. 82-93.
– Стеценко Г. Глина или озокерит? : (Краткая характеристика и лечебное применение). Сообщение 2. Методики лечебного применения озокерита / Г. Стеценко // Медична гідрологія та реабілітація. – 2005. – Т. 3, № 3. – С. 41-54.
– Стеценко Г. Глина или озокерит? : (Краткая характеристика и лечебное применение). Сообщение 1 / Г. Стеценко // Медична гідрологія та реабілітація. – 2005. – Т. 3, № 2. – С. 88-100.
– Термінові вегетотропні реакції на аплікацію озокериту та їх прогнозування // . Медична гідрологія та реабілітація. – 2005. – Т. 3, № 3 – С.4-9.
– Куцепалова Н. Класика, що актуальна: парафінотерапія / Н. Куцепалова // Фармацевт практик.–- 2020. – № 4. – С. 14.
– Озокерито- та парафінолікування // Довгий І. Л. Захворювання периферичної нервової системи : підручник для практикуючих лікарів, для студентів медичних вузів: у 3 т. / І. Л. Довгий; за ред. Н.К. Свиридової. – Київ : Білоцерк. книжк. ф-ка, 2016 - . – Т. 2. - 2016. – С .186.
– Магазаник Г. Л. Парафінолікування : монография / Г. Л. Магазаник. – Київ : Держ мед. видавництво , 1960. – 135 с.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 23.03.2021 09.30.00 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.491002 seconds