Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45790
   


Автор запитання: Марія із міста: Київ :: Запитання: 31496  
Марія запитує:
Методика проведення занять з адаптивного фізичного виховання учнів з патологічними змінами центральної нервової системи
Наша відповідь:
Маріє, доброго дня!
На жаль, дуже мало інформації з Вашого питання:
http://www.fizkult-ura.ru/system/files/imce/books/theory/adaptivnaya_fk.pdf
Частные методики адаптивной физической культуры: Учебное пособие /Под ред. Л. В. Шапковой. — М.: Советский спорт, 2003. — 464 с, ил.
http://www.brsu.by/sites/default/files/sportdis/materialy_dcp_dlya_do_fk.pdf
МЕТОДИКА АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРИ ДЕТСКОМ ЦЕРЕБРАЛЬНОМ ПАРАЛИЧЕ
Успіхів!

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 24.04.2013 15.54.05 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Київ :: Запитання: 31490  
Марія запитує:
Програма розвитку гнучкості згідно віковим періодам
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє!
Пропонуємо наступну інформацію:
1. Носко М. О. Стретчінг як засіб розвитку гнучкості дівчат шкільного віку засобами ритмічної гімнастики // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. — Х., 2001. — N15. — С.11–16.
2. Попел К. М. Стретчінг в комплексній програмі фізичних вправ ритмічної гімнастики як засіб розвитку гнучкості дівчат шкільного віку // Вісник/Чернігівський держ. пед. ун-т. — Чернігів, 2001. — Вип.7: Сер. Педагогічні науки. — С.79–82.
3. Жосан, Ігор. Підвищення ефективності розвитку гнучкості з урахуванням сенситивних періодів у хлопців шкільного віку // Актуальні проблеми юнацького спорту. — Херсон, 2012. — С. 140–142.
4. Фізичне виховання : підвищення рівня розвитку гнучкості : метод. рек. до вивчення дисципліни для студ. навч. від-ня плавання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України ”Київ. політехн. ін-т”; [уклад.: Хіміч І. Ю., Качалов О. Ю.; відп. ред. І. Ю. Карпюк]. — К. : НТУУ ”КПІ”, 2012. — 48 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 47–48.
5. Борщов С. М. Методика фізичної підготовки юних гімнастів, її засоби і методи, урахування їх вікових особливостей // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. — Х., 2006. — N4. — С.19–21.
6. Сторожко Т. А. До питання фізичного розвитку школярів різних вікових груп // Актуальні проблеми фізичного виховання в Україні. — Луганськ, 2008. — Ч.1. — С.196–199.
7. Солдатенко В. Г. Вікові особливості фізичного розвитку учнів юнацького віку // Культура здоров’я, фізичне виховання, реабілітація в сучасних умовах. — Луганськ, 2011. — С. 156–159.
http://sportoutdoorgames.blogspot.com/2012/11/blog-post_8823.html
http://judoka.ho.ua/Training_Zmist.html
http://bukvar.su/fizkultura-i-sport/58168-Gibkost-i-osnovy-metodiki-ee-vospitaniya.html
http://myrefs.org.ua/index.php?view=article&id=6174
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=480534
http://myrefs.org.ua/index.php?view=article&id=168&titles=РЕФЕРАТ ЗАСОБИ РОЗВИТКУ СИЛИ,ГНУЧКОСТІ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
http://www.lnu.edu.ua/faculty/bzhd/Valeo/Lekcia_1.pdf
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=465030
http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0a65635b3bc78a5c53a88421316d37_0.html
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=466872
http://ua.textreferat.com/referat-739-3.html
http://horting.org.ua/node/158
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=програма розвитку гнучкості&source=web&cd=11&ved=0CCkQFjAAOAo&url=http://lp.edu.ua/fileadmin/IHSN/Institute/fizuchnogo_vuhovannja/metod_gnuchkistsyla.doc&ei=dcZ4UcD_NcXVsgbvvoE4&usg=AFQjCNGbvIygZ3yqNDgN3UlSNBpPSiXaqQ&cad=rja
http://ref.rushkolnik.ru/v58059/
http://referaty.pp.ua/abstracts/ua/fizkultura/fizkultura_28862.php

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 24.04.2013 11.27.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мария із міста: Киев :: Запитання: 31482  
Мария запитує:
Особливости адаптивного физичного виховання осиб з порушеннями функций центральнои нервовои симтеми
Наша відповідь:
Добрий день, Маріє! Пропонуємо матеріали для розкриття вашої теми:

Веневцев, Сергей Иванович. Адаптивный спорт для лиц с нарушениями интеллекта : метод. пособие / С. И. Веневцев. - 2-е изд., доп. и испр. - М. : Сов. спорт, 2004. - 96 с. - (Физическая культура и спорт инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья).

Гончаренко Є. Особливості фізичного розвитку спортсменів 17-19 років із відхиленнями розумового розвитку (адаптивна фізична культура) / Є. Гончаренко //Теорія і методика фізичного виховання і спорту 2009 р. № 2. - С. 17-19

Евсеев, Сергей Петрович. Адаптивная физическая культура [Текст] : учеб. пособие / С. П. Евсеев, Л. В. Шапкова. - М. : Сов. спорт, 2000. - 240 с. - (Физическая культура и спорт инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья).

Жиленкова В.П. Врачебно-педагогические аспекты адаптивной физической культуры инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата : учеб. Пособие. –СПб.: СПбГАФК им. П.Ф. Лесгарфта, 2001. – 40 с.

Комплексная профилактика заболеваний и реабилитация больных и инвалидов [Текст] / В. А. Лисовский [и др.] ; ред. С. П. Евсеев. - М. : Сов. спорт, 2001. - 320 с. - (Физическая культура и спорт инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья).

Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с нарушениями в развитии [Текст] / ред. Л. В. Шапкова. - М. : Сов. спорт, 2002. - 212 с. - (Физическая культура и спорт инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья). - Библиогр.: с. 199-200. - ISBN 5-85009-782-1 : 33.88 р.

Мальцева, И.С. Особенности построения занятий по адаптивной двигательной рекреации с младшими школьниками с задержкой психического развития на основе вариабельности сердечного ритма [ Текст ] / .С.Мальцева, Н.Ю.Лаврова, Е.Д.Синяк // ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 2010. № 5. ? С.28-32. : рис. ? ( Инновации в физическом воспитании

Плаксунова, Э. Возможности адаптивного физического воспитания в формировании двигательной функции у детей с синдромом раннего детского аутизма / Э. Плаксунова // Школа здоровья. - 2004. - № 6. - С. 57-62.

Репина, А.И. Формирование двигательных и социальных навыков у детей с церебральным параличом средствами адаптивной физической культуры / А.И.Репина // ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 2011. № 2. ? С.45-49. ? ( Адаптивная физическая культура )

Салимов, М.И. Влияние адаптивной физической культуры на психическое развитие и социальную адаптацию школьников с легкой умственной отсталостью / М.И.Салимов // ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 2010. № 3. ? С.38-40. : табл. ? ( Адаптивное физическое воспитание )

Строгова, Н.А. Психолого-педагогическая поддержка специалистом по адаптивной физической культуре родителей детей с отклонениями в развитии / Н.А.Строгова // ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 2011. № 9. ? С.45-49. ? ( ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ )

Теория и организация адаптивной физической культуры: В 2 т. : учебник / Ред. С.П. Евсеев. - М. : Сов. спорт, 2002 - . Т. 1 : Введение в специальность. История и общая характеристика адаптивной физической культуры. - 2002. - 448 с.

Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической культуре [Текст] : учеб. пособие / авт.- сост. О. Э. Аксенова ; авт.-сост. С. П. Евсеев ; ред. С. П. Евсеев. - М. : Сов. спорт, 2004. - 296 с. : ил. - (Физическая культура и спорт инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья).

Частные методики адаптивной физической культуры : Учеб. пособие для вузов / Под ред. Л.В. Шапковой . ? М. : Сов. спорт, 2003 . ? 463 с.

Чудна Р.В. Адаптивне фізичне виховання. Київ, 2000. - 363 с.

Шапкова, Л. Средства адаптивной физической культуры [Текст] : метод. рек. по физкульт.-оздоровит. и развивающим занятиям детей с отклонениями в интеллектуальном развитии / Л. В. Шапкова. - М. : Сов. спорт, 2001. - 152 с. : табл. - (Физическая культура и спорт инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья)

Види контролю за дітьми з відхиленнями у стані здоров'я
http://refs.co.ua/75456-Vidy_kontrolya_za_det_mi_s_otkloneniyami_v_sostoyanii_zdorov_ya.html

Фізичне виховання дитини із зоровою патологією
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=459202

Методика адаптивної фізичної культури слабочуючих дітей молодшого шкільного віку
http://ua-referat.com/Методика_адаптивної_фізичної_культури_слабочуючих_дітей_молодшого_шкільного_віку

Методологічні аспекти реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи - концепція "Тандем"
http://knowledge.allbest.ru/psychology/3c0b65625a2ac68b5c43a89421216c37_0.html

Чудна Р.В. Проблематика медико-педагогічного контролю у фізичній культурі та спорті дітей з вадами розвитку
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/smed/2005_2/pdf/art_69.pdf

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 23.04.2013 16.50.46 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрий із міста: Черновцы :: Запитання: 31134  
Юрий запитує:
Допоможіть знайти інформацію (бажано в електронній формі) "Фізкультурно-оздоровча робота в місцях організованого відпочинку"
Наша відповідь:

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 28.03.2013 15.21.14 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрій із міста: Чернівці :: Запитання: 30959  
Юрій запитує:
допоможіть знайти інформацію: "Основи методики фізичного виховання учнів середнього шкільного віку"
Наша відповідь:
Доброго дня! Ми вже частково відповідали на схоже запитання, спробуйте переглянути відповіді №№ 2768, 23931. Пропонуємо Вам також наступні джерела:
Артюшенко А. О. Виховання вольових якостей в учнів середнього шкільного віку в процесі занять фізичною культурою : автореф. / А. О. Артюшенко. – К., 2003. – Режим доступу: http://disser.com.ua/contents/27701.html
Васьков Ю. В. Визначення рівня фізичної підготовленості учнів як умова створення науково обґрунтованої системи оцінювання навчальних досягнень учнів. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nzkp/2008_20/05.htm
Вікові особливості фізичного розвитку дітей середнього і старшого шкільного віку. – Режим доступу: http://ua-referat.com/Вікові_особливості_фізичного_розвитку_дітей_середнього_і_старшого_шкільного_віку
Виховання в учнів 5-7 класів позитивного ставлення до занять фізичною культурою. – Режим доступу:
http://librar.org.ua/sections_load.php?s=culture_science_education&id=568&start=7
Вплив фізичних вправ на розумову працездатність учнів середнього шкільного віку. – Режим доступу: http://www.parta.com.ua/referats/view/6456
Данилевич М. В. Співпраця сім'ї та школи у фізичному вихованні учнів середнього шкільного віку. – Режим доступу: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=culture_science_education&id=6776
Загальні основи теорії та методики фізичного виховання. – Режим доступу:
http://metodroom.com/zagalni-osnovi-teoriї-ta-metodiki-fizichnogo-vixovannya/
Коваленко Ю. О. Навчальна програма дисципліни “Теорія і методика фізичного виховання” (для бакалаврів спеціальностей “Фізичне виховання, “Фізична реабілітація”) / Ю. О. Коваленко. – К. : МАУП, 2004. – 38 с. – Режим доступу: http://library.iapm.edu.ua/metod/1943.pdf
Комплексная методика физического воспитания учащихся среднего школьного возраста подготовительной медицинской группы. – Режим доступу:
http://www.dissercat.com/content/kompleksnaya-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-uchashchikhsya-srednego-shkolnogo-vozrasta-po
Методика виховання сили у дітей шкільного віку. – Режим доступу: http://studentu5.com/index.php?work=1327&page=10
Місце швидкісно-силової підготовки у фізичному вихованні школярів. Розділ ІІ. Методика виховання сили в учнів на уроках фізичної культури. – Режим доступу:
http://ua.convdocs.org/docs/index-65395.html?page=5
Методика розвитку швидкістно-силових здібностей у школярів середнього шкільного віку. – Режим доступу: http://uchni.com.ua/sport/844/index.html
Особенности физического воспитания детей среднего школьного возраста. – Режим доступу: http://rudocs.exdat.com/docs/index-67817.html?page=2
Особливості виховання учнів різних вікових груп. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/15630712/pedagogika/osoblivosti_vihovannya_uchniv_riznih_vikovih_grup
Поляковський В. Особливості методики навчання кидка м’яча в кошик учнів 5-х класів / В. Поляковський, С. Грициляк, О. Швай, Р. Поляковська. – Режим доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/fvs/2012_3/stati/ukr/R3/anot40.pdf
Прозар М. В. Вияв і зміна показників фізичного стану учнів 4–5 класів при реалізації чинного змісту фізичного виховання / М. В. Прозар, Г. А. Єдинак. – Режим доступу:
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/PPMB/texts/2011_10/11pnvcos.pdf
Физическое развитие детей среднего школьного возраста. – Режим доступу:
http://fizkult-ura.ru/sci/physical_culture/11
Холодов Ж. К. Физическое воспитание детей среднего школьного возраста / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. – Режим доступу:
http://www.ckofr.com/fis/294-fizicheskoe-vospitanie-detej-srednego-shkolnogo-vozrasta-xolodov

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 14.03.2013 19.31.46 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.609925 seconds