Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45242
   


Автор запитання: Юрій із міста: Чернівці :: Запитання: 29920  
Юрій запитує:
Допоможіть будь ласка знайти інформацію на тему: "Психофізіологічне відновлення підлітків в умовах літнього оздоровчого табору". Дякую!
Наша відповідь:
Пропонуємо таку інформацію:
Азарова Т. В., Абрамов Л. К. Соціальні технології: : Навч.-метод. посіб. /Азарова Т. В., Абрамов Л. К. - К.: ІСКМ, 2005. - 104 с. - Бібліогр.: С. 94.
Безпалько О.В. Соціальна робота: технологічний аспект. Навч. посіб. / О.В. Безпалько Капська А.Й., Харченко С.Я. та ін.; За заг. ред. проф. А.Й.Капської. - К.: ДЦССМ, 2004. - 64-69 с.
Бех І.Д. Виховання особистості: Підручник. - К.: Либідь, 2008. - 88-89 с
Байбородова Л.В. Виховна робота в дитячому заміському таборі : навч. Посіб. / Л.В. Байбородова, М.І. Рожков. - Ярославль: Академія розвитку, 2003. - 26 - 28 с.
Буданова Г.С. Літня країна дитинства : Навч.-метод. посіб / Г.С. Буданова / / народна освіта. - 2001 .- № 3 .- с. 26-34.
Биховська / О. В. Організація відпочинку та оздоровлення дітей: концепції, техноло-гії, досвід / О. В. Биховська, В. Н. Горбинко, Ж. В. Петрочко. - К.: ДІПСМ, 2004. - 67 с.
Вовк Л. Програма та науково-методичні рекомендації для проведення педагогічної практики / Л.Вовк, Г.Панченко, О.Падалка. ? К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004.- 45-48 с.
Василькова Ю.В. Лекції з соціальної педагогіки (на матеріалах вітчизняної освіти) 2-ое вид. - М.: Изд-во ГФ «Поліграф.ресурси», 1998.
Вайнола Р.Х. Технологізація соціально-педагогічної роботи: теорія та практика. Навчальний посібник/ За ред проф. С.О.Сисоєвої ? К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. - 54 с.
Гавлітіна Т. М. Національно-патріотичне виховання підлітків в умовах позашкільного навчального закладу: Навч.-метод. посіб. - Р.: Волинські обереги, 2007. - 220 c. - Бібліогр.: С. 205-219.
Газман О.С. Каникулы: игра, воспитание: Кн. для учителя. / О.С.Газман и др./ - М.: Педагогика,1989.-84- 90 с.
Грановський В. Г. Бережи здоров’я змолоду : дослідно-експериментальна програма
формування здорового способу життя підлітків у дитячому оздоровчому таборі / Грановський В. Г.– Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2008. – 29 с.

Гуров В.М., Шинкаренко Н. «Відкрита» школа і соціально-педагогічна робота з дітьми. / / Виховання школяра. - 1994. - № 2 - 13 -17 с.
Єнін О.В. Настільна книга вожатого табору відпочинку. - Х.: «Основа», 2008.-18 -20с.
Кириченко Л.М. Організація педагогічної практики у літніх дитячих оздоровчих закладах : метод. рекомендації / Л.М. Кириченко, Н.П. Онищенко, Ю.Г. Підборський, О.М. Сергійчик. - К. : Знання України, 2004. - 60 с.
Коваленко Є.І. Методика роботи в літньому оздоровчому таборі: Навч. Посібник/ Є.І.Коваленко, А.І. Конончук, І.М. Пінчук, В.М. Солова. - К. ІЗМН, 160-163 с.
Кратінова В.О. Організація літнього відпочинку дітей та молоді. У 2 частинах / Харченко С.Я., Ваховський Л.Ц., Кратінов, Кратінова В.О. - Луганськ: «Альма-матер», 2003.- 24 с.
Капська А.Й. Технології соціально-педагогічної роботи : Навчальний посібник / за ред. проф. А.Й. Капської - К., 2000. - 123 с.
Коваленко Є.І . Методика роботи в літньому таборі: авчальний посібник// Коваленко Є.І. та інші - К.:ІЗМН,1997. - 167с.
Конончук, І.М. Методика роботи в літньому оздоровчому таборі: Навч. Посібник/ Є.І.Коваленко, Конончук, І.М. А.І. Пінчук, В.М. Солова. - К. ІЗМН, 205 - 209 с.
Лазарєва А.Г. Організація життя дітей у літньому таборі / О.Г. Лазарєва, З.І. Невдахіна, Г.М. Орябинський, Є.С. Туренськой / / виховання школярів. - 1998 .- № 2 .- с. 17-21.
Міщенко О. В. Організація та про-ведення оздоровчих заходів у літніх таборах відпочинку: Навч.-метод. посіб.: Для студ. пед. закл. освіти. /. Міщенко О. В, Кулик Н. А., Криводуд Т. Є. - С.: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2003. - 59 с.; іл. - Бібліогр.: С. 57.
Михайлова Л.М.. Організація літнього відпочинку оздоровчих закладів для дітей та підлітків /Укладачі Л.М. Михайлова, І.В.Петрова, Л.І. Коцюбіна. - Луганськ, 2000.- 66 с.
Нормативно-правовые акты и методические рекомендации «о порядке подготовки и открытия детских оздоровительных учреждений, расположенных на территории АРК, для функционирования в период курортного сезона», - Симферополь, 2003. - 106 с.
Пундик Л.Є. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до виховної діяльностів умовах оздоровчого табору : автореф дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / Л.Є. Пундик ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К., 2000. - 17- 20 с.
Панченко Г. Програма та науково-методичні рекомендації для проведення педагогічної практики /Л.Вовк, Г.Панченко, О.Падалка. ? К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004.- 23 с.
Пінчук, В.М. Методика роботи в літньому оздоровчому таборі: Навч. Посібник/ Є.І.Коваленко, А.І. Конончук, І.М. Пінчук, В.М. Солова. - К. ІЗМН, 70 - 75с.
Пундик Л.Є. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до виховної діяльності в умовах оздоровчого табору : автореф дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / Л.Є. Пундик ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К., 2000. - 14 с.
Сисоєва М.Є. Основи вожатского майстерності: навч. посіб. / М.Є. Сисоєва, С.С. Хансова. - М.: Центр гуманітарної літератури «РОН», 2002. - 48-49 с.
Сисоєва М.Є. Організація літнього відпочинку дітей: навч .- метод. Посібник / М.Є. Сисоєва .- М.: Гуманит. вид. центр ВЛАДОС, 1999. - 105 с.
Соя М. М., Я.В. Луцький. Виховна робота в дитячих оздоровчих закладах. Івано-Франківськ, 1995 р. - 47 с.
Толстоухової С.В . Діяльність центрів ССМ по літньому оздоровленню дітей та молоді: : Навч.-метод. посіб //за заг.ред. Толстоухової С.В., Пінчук І.М. ? К.:УДЦ ССМ, 2000 р.-58 с.
Таран Ю.В. Соціально-педагогічна діяльність дитячого оздоровчого табору: навч. посіб. / Ю.В. Таран / / народна освіта. - 2004. - № 3 .- с. 89-94.
Тетерский С.В. Педагогика школьных каникул : метод. пособ. / сост. и науч. ред. С.В. Тетерский. - М. : Академический Проспект, 2003. - 76 - 79 с.
Четвергова Н.Е. Формирование готовности будущего учителя к работе в летнем детском лагере : дис. канд. пед. наук / Н.Е. Четвергова. - М., 2005. - 203 с

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 22.12.2012 14.27.05 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валентин із міста: Чернівці :: Запитання: 29433  
Валентин запитує:
методика розвитку фізичних якостей волейболістів
Наша відповідь:
Шановний Валентине! Пропонуємо Вашій увазі наступну інформацію:
Бойко Т.Л. РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ –
ОДНА ІЗ ВАЖЛИВИХ ФОРМ ПІДГОТОВКИ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ. - Режим доступу: https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:MsLo9xOcEzwJ:www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vchdpu/2012_98_2/Boyko3.pdf &hl=ru&gl=ua&pid=bl&srcid=ADGEEShG3vd0j_r3PwiRlrYAIO0iGvuF24gHCRgg_j7eAUnUJMztHZZL-cHsMt9DpHlOW-TPFk2kHUU62uxLRq9lsxtJIYpytqRilAFnWnwQVJ9kmXFJYpo4AdqUzGBGayT9E9qDfrUh&sig=AHIEtbTJdb76e-bV4DQXLFups-c7DeSOYA
ГНАТЧУК Я. КОНТРОЛЬ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ
КВАЛІФІКОВАНИХ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ. - Режим доступу: https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:mi5ydY83k-EJ:www.nbuv.gov.ua/Portal/soc_gum/msnu/2005-t1/tom1/47Gnatchuk_173.doc &hl=ru&gl=ua&pid=bl&srcid=ADGEESgb21iwXCIkGrYWX5cg8wbzsHOvM-76evu3Qg6bKv5z8zx9F-npel1jYc6YvTBUUS84YoEkXR30nqOEFk4oFeTLmpJsfEY_U38eWxJVlWoLYhQRMFspqsjebDAIdFq7xUpo-pj2&sig=AHIEtbQS9GLSgCkabTxYpqaS9PiPO8Xrgg
Гнатчук Я. ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА
КВАЛІФІКОВАНИХ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ У
ЗДВОЄНОМУ МАКРОЦИКЛІ. - Режим доступу: https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Dg0FMkgj-4kJ:www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/svp/2007-23/07gnyvzm.pdf &hl=ru&gl=ua&pid=bl&srcid=ADGEESgc6qJ-gCpIuFS-bPAHqeU2JM34EWmQhkbqPk7Mw1tdV-ornIpMhtVnXBf9PKX97L5JG-PotwJBmPlmGEb9wQi2tfpfEJmT7HRlqBYdIx8xE5Ka2R9T5Kq_Swnp7AeiJiplw-V5&sig=AHIEtbQ4JNbvjG6Z3DeyYDoXSyDbGGTSKA
Комплекси вправ рекомендовані для розвитку фізичних якостей. - Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vmgdVFqmerwJ:oipopp.ed-sp.net/metod/246/246_1.doc &cd=11&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
Проходовський Р. Я. Структура фізичної підготовленості і розвиток фізичних якостей, які визначають рівень спортивних результатів юних волейболістів : Дис... канд. наук: 24.00.01 - 2002.- Режим доступу: http://www.disslib.org/struktura-fizychnoyi-pidhotovlenosti-i-rozvytok-fizychnykh-jakostej-jaki-vyznachajut.html
Розвиток та контроль спеціальної витривалості у юних волейболістів. - Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6xS4bq6wbbIJ:librar.org.ua/sections_load.php?s=culture_science_education&id=6070&start=2 &cd=70&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
Томашевський Д.В.,Воліченко А.І.,Казаріна О.А. ТАКТИКО-ТЕХНІЧНА ТА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА В ТРЕНУВАННІ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ. - Режим доступу: https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:reiguIyVeV8J:ffvis.org.ua/files/met_voleyball.doc &hl=ru&gl=ua&pid=bl&srcid=ADGEESi2FQS1E4eQtvuszhiJceNJUxhY16hzsRKhJcgsEAIl96nqAS3p1kylGfChvmF3N2dIqxJq9eG9uHc6WtA5XHT5AfB1nG0ct_zy82Utmy_ugSbWWpfaNYcL6txXzYaRiq7Ah3Kc&sig=AHIEtbQvg7jd_Q0hU3MVhx7y5PO1owNHPA
Фізична підготовка волейболіста. - Режим доступу: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:zF5aYiYJJNQJ:pulvinar.blogspot.com/2012/02/blog-post_4717.html &cd=9&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
* * *
Вертель, О. В. Вплив навантажень швидкісно-силової направленості на формування техніко-тактичної подготовленості юних волейболистів 10-14 років [Текст] : автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання та спорту: 24.00.01 / Вертель Олександр Васильович ; Харківська держ. академія фізичної культури. - Х., 2008. - 21 с. : рис.
Гаркуша, С. В. Біомеханічна корекція швидкісно-силової підготовленості волейболістів високої кваліфікації у передзмагальний період [Текст] : дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 / Гаркуша Сергій Васильович ; Чернігівський держ. педагогічний ун-т ім. Т.Г.Шевченка. - Чернігів, 2005. - 212 арк. - арк. 170-191.
Дуайер, Марван. Методика развития скоростно-силовых способностей квалифицированных волейболистов [Текст] : дис...канд.пед.наук:13.00.04 / Дуайер Марван ; Киевский ин-т физической культуры. - К., 1993. - 134 с. - Библиогр.:с.114-134.
Железняк, Ю.Д. К мастерству в волейболе [ Текст ] / Ю.Д. Железняк . ? М. : Физкультура и спорт, 1978 . ? 224 с. : ил
Железняк, Ю.Д. Подготовка юных волейболистов [ Текст ] : учеб. пособие для тренеров дет. и юнош. спортивных коллективов / Ю.Д. Железняк, Ю.Н. Клещев, О.С. Чехов . ? 2-е изд., испр. и доп. ? М. : Физкультура и спорт, 1967 . ? 295 с. : ил.
Ковцун, В. І. Розвиток та контроль спеціальної витривалості юних волейболістів [Текст] : дис... канд. наук з фізичного виховання і спорту: 24.00.01 / Ковцун Василь Іванович ; Львівський держ. ін-т фізичної культури. - Л., 2001. - 206 арк. - арк. 145-166.
Нечушкин, Ю.В. Оптимизация процесса управления специальной физической подготовкой волейболистов в соревновательном периоде годичного цикла [ Текст ] / Ю.В.Нечушкин, А.Н.Корнилов // ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 2012. № 7. ? С.73-74. ? ( Тренер ) .
Оинума, С. Уроки волейбола / С. Оинума . ? М. : Физкультура и спорт, 1985 . ? 112 с.
Олефір Г. В. Розвиток фізичних якостей старшокласників у процесі профільного навчання за спортивним напрямком волейбол // Актуальні проблеми фізичного виховання в Україні. — Луганськ, 2008. — Ч.1. — С.175–178
Сидаш, А.Л. Использование локальных отягощений для повышения точности верхней передачи волейболистами [ Текст ] / А.Л.Сидаш
// ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 2012. № 1. ? С.79-80. ? ( Тренер ) .
Синиговец, И. В. Скоростно-силовая подготовка волейболистов 15-17 лет с учетом игрового амплуа [Текст] : дис... канд. наук по физ. воспитанию и спорту: 24.00.01 / И.В.Синиговец ; Национальный ун-т физического воспитания и спорта Украины. - К., 2007. - 205 л. - Библиогр.: л. 156-176.
Хапко, В.Е. Совершенствование мастерства волейболистов / В.Е. Хапко, В.Н. Маслов . ? К. : Здоровья, 1990 . ? 124 с.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 17.11.2012 14.59.06 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Остріг :: Запитання: 29112  
Аня запитує:
Доброго дня. Хочу попросити допомоги у підборі інформації для написання реферату по фізкультурі тема якого" Особливості фізичної культури при хворобі Іценко-Кушинга". Велика надія на вашу допомогу. Завчасно дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аню!
На жаль, конкретної відповіді на ваше питання знайти не вдалося. Пропонуємо Вам переглянути:
Бісмак О. В. Лікувальна фізична культура у спеціальних медичних групах : навч. посіб. / Бісмак О. В. — Х.: Бровін О. В., 2010. — 201 с.
Дубровский В.И. Лечебная физическая культура : [Учеб. для студентов вузов, обучающихся по пед. спец.] — М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 1999. — 607, [1] с.
Копчак С. К. Сучасні методики лікувальної фізкультури в лікуванні хворих на ожиріння // Матеріали VI науково-практичної конференції з міжнародною участю «Кліматолікування, лікувальна фізкультура, механотерапія, фітотерапія, бальнеотерапія в комплексному санаторно-курортному лікуванні», м. Євпаторія, 27–29 вересня 2005 p. — [К., 2005]. — С.365–367.
Лечебная физическая культура : [Учеб. для студентов вузов, обучающихся по спец. 022500] / [С.Н.Попов, Н.М.Валеев, Т.С.Гарасева и др.]; Под ред. С.Н.Попова. — М.: ACADEMIA, 2004. — 412, [1] с.: ил., табл. — (Высшее профессиональное образование. Физическая культура и спорт).
Милюкова, Ирина Викторовна. Лечебная физкультура : Новейший справочник. / И.В.Милюкова, Т.А.Евдокимова; Под общ. ред. Т.А.Евдокимовой. — СПб.: Сова; М.: Эксмо, 2003. — 860, [1] с.
Соколовський, Валентин Степанович. Лікувальна фізична культура : [Підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації] / В.С.Соколовський, Н.О.Романова, О.Г.Юшковська. — О.: Одес. медун-т, 2005. — 234 с.: іл., табл. — (Бібліотека студента-медика / [За заг. ред. В.М.Запорожана]).
Степашко, Марина Володимирівна. Масаж і лікувальна фізкультура в медицині : [підруч. для студ. вищ. мед. навч. закл. I-III рівнів акредитації] / М. В. Степашко, Л. В. Сухостат. — К.: Медицина, 2010. — 351 с.
http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/smed/texts/2008_2/08crvldc.pdf

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 26.10.2012 17.17.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: ірина із міста: кіровоград :: Запитання: 29044  
ірина запитує:
доброго дня! допоможіть знайти інформацію про календарне планування з фізичної культури 1-4 класи
Наша відповідь:
Добрый день, Ирина!
Рекомендації щодо вивчення фізичної культури у 2012-2013 рр.:
http://glibosvit.ucoz.ua/load/rajonnij_metodichnij_centr_viddilu_osviti/zdorov_39_ja_i_fizichna_kultura/metodichni_rekomendaciji_shhodo_vivchennja_fizichnoji_kulturi_u_2012_2013_navchalnomu_roci/42-1-0-466
Фізична культура 1-4 кл.:
http://www.google.com.ua/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=фізична культура 1-4 клас

Календарне планування з усіх предметів початкової школи:
http://yrok.at.ua/load/kalendarne_planuvannja/usi_predmeti/kalendarne_planuvannja_1_4_klasi/146-1-0-700
Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи:
http://fizkulturamo.at.ua/load/programmy_po_fizkulture/mladshaja_shkola/1_4_klasi_zagalnoosvitnikh_navchalnikh_zakladiv/9-1-0-66
Програма 1-4 кл.:
http://young-teacher.com.ua/?p=130

Література:
Арефьєв, В. Планування навчального матеріалу з предмета "Основи здоров'я і фізична культура" для учнів 2 класу загальноосвітніх шкіл // Початкова школа. - 2004. - №11 (Початок №10) - С. 35-40
Арефьев, В. Планування навчального матеріалу з предмета "Основи здоров'я і фізична культура" для учнів 3 класу загальноосвітніх шкіл // Початкова школа. - 2004. №12 - С. 46-51
Арефьєв, В. Планування навчального матеріалу з предмета "Основи здоров'я і фізична культура" : 4 клас // Початкова школа. - 2005. №1 - С. 37-44
Ващенко, О. "Основи здоров'я і фізична культура". 1-4 класи : Орієнтоване планування навчального матеріалу // Здоров'я та фізична культура. - 2006. серпень (№22-24) - С. 41-57
Щербань, Т. Зростаємо дужими : План спортивних розваг і свят на І квартал // Розкажіть онуку. - 2006. серпень (№15-16) - С. 52-53
Єфімов, А. Система уроків з вивчення комбінованої техніки : 4 клас // Здоров'я та фізична культура. - 2007. січень (№2) - С. 20-23

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 22.10.2012 16.00.06 :.
.: Донецька обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрій із міста: Чернівці :: Запитання: 28805  
Юрій запитує:
Допоможіть знайти інформацію на тему: "Підготовка (методика тренувань)спортсменок у семиборстві".
Наша відповідь:

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 1.10.2012 16.21.02 :.
.: Севастопольская Центральная библиотека им. Л.Н.Толстого :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.34471 seconds