Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45242
   


Автор запитання: Юрій із міста: Чернівці :: Запитання: 28400  
Юрій запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти інформацію на таку тему "Методика навчання легкоатлетичних вправ"
Наша відповідь:

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 15.06.2012 16.18.42 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрій із міста: Чернівці :: Запитання: 28333  
Юрій запитує:
Доброго вечора всім! Допоможіть знайти інформацію: "Методика визначення рухової активності студентів"
Наша відповідь:
Доброго дня, Юрію!
Пропонуємо наступну інформацію:
1. Формування мотивації до рухової активності у процесі фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів: автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 [Електронний ресурс] / Є.А. Захаріна; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2008. — 21 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08zeavnz.zip
2. Грибан Григорій Петрович. Життєдіяльність та рухова активність студентів. — Житомир : Рута, 2009. — 593с. — Бібліогр.: с. 543-592.
3. Ріпак Ігор Миронович. Методика визначення рухової активності дорослого населення: Метод. рек. / Львівський держ. ін-т фізичної культури. — Л., 2002. — 42с. : іл. — Бібліогр.: с. 37-41.
4. Романенко В. В., Куц О. С.. Рухова активність і фізичний стан студенток вищих навчальних закладів: Навч. посіб. для викладачів фіз. виховання вищих закл. освіти / Вінницький держ. педагогічний ун-т ім. Михайла Коцюбинського. — Вінниця : ВДПУ, 2003. — 130с. : рис., табл. — Бібліогр.: с. 118-130.
5. Харлампов Георгій Арістідович. Прикладні види рухової активності студентів: Навч. посібник / Донецький ун- т управління. — Донецьк : Норд-пресс, 2005. — 230с. : рис. — Бібліогр.: с. 220-222.
6. Виноградський Б. А. Педагогічні методи вдосконалення рухової активності людини // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. — Х., 2000. — N10. — C.25–29.
7. Головченко О. І. Теоретико-методологічний аналіз оцінки рухової активності дітей шкільного віку // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. — Х., 2008. — N1. — С. 31–35.
8. М’ягкий О. В. Методологічні основи координаційної структури рухової активності юнаків старшої школи // Проблеми сучасної педагогічної освіти. — Ялта, 2011. — Вип. 32, ч. 1. — С.71–76.
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppmb/texts/2012_2/html-ru/12knolea.html
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/fvs/2010_3/stati/R4/Nikolaiev.pdf
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=методика визначення рухової активності студентів&source=web&cd=2&ved=0CFQQFjAB&url=http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/MSNU/2007-t1/tom1/1-02.doc&ei=hAzDT-2mJYfl4QSKw_y-CQ&usg=AFQjCNG50pdA_0KnW2giibZNSPsK-9aFsw&cad=rja
http://conferences.neasmo.org.ua/node/46
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppmb/texts/2008-10/08malyom.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/msnu/2008-t4/08hoidma.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/tmfvs/texts/2011_1/27refs_pdf/ref79.pdf
http://ua-referat.com/Застосування_фітнес-технології_для_підвищення_рухової_активності_та_фізичної_підготовленості

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 27.05.2012 22.32.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрій із міста: Чернівці :: Запитання: 28222  
Юрій запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти інформацію: "Техніка безпеки під час прогулянок і туристичних походів з дітьми 5-6 років у дитячих дошкільних закладах".
Наша відповідь:
Пропонуємо наступну інформацію:
http://revolution.allbest.ru/sport/00299793_0.html,
http://www.tutor.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=97--l-r&catid=48:fiz&Itemid=69,
http://dnz180.klasna.com/uk/site/peddosvit-samokhvalovoyi-.html,
www.nbuv.gov.ua/articles/.../00ppms10.pdf
guonkh.gov.ua/.../VPEVNENIY_START.d... -,
www.ird.npu.edu.ua/files/!!Секція ІІ вся.pdf,

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 9.05.2012 08.39.15 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Богдан із міста: Умань :: Запитання: 27994  
Богдан запитує:
Загальна фізична підготовка у структурі тренування легкоатлета
Наша відповідь:
Доброго дня, Богдане!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бобровник В. Комплексний контроль фізичної підготовленості та функціонального стану серцево-судинної системи кваліфікованих легкоатлетів на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. — Х., 2008. — N8. — С.13–24.
Головченко Т. І. Фізична підготовність юних легкоатлетів на різних етапах тренувального процесу // Педагогічні науки. — Суми, 2006. — 2006, ч.2. — С.133–137.
Єременко О. Фізична підготовленість юних легкоатлетів 10–11 років, які споживають в умовах зони посиленого радіоекологічного контролю // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. — Х., 1999. — N6. — C.13–18.
Миценко, Євген. Вплив тренувального навантаження комплексної спрямованості на розвиток фізичних якостей і здібностей юних легкоатлетів // Молода спортивна наука України. — Львів, 2009. — Вип. 13, т. 1. — С.207–213.
Свищ, Ярослав. Експрес-вплив занять на апараті Фролова на результати тренувального процесу та фізичну працезданість кваліфікованих легкоатлетів-спринтерів // Молода спортивна наука України. — Львів, 2010. — Вип.14, т.1. — С.293–297.
Щелкунов, Денис. Інформативність найбільш значимих фізичних здібностей 11–17 річних школярів різних груп у легкоатлетичних видах шкільної програми // Молода спортивна наука України. — Львів, 2008. — Вип. 12, т. 2. — С. 218–222.
Оптимізація фізичного виховання дітей 7 - 8 років засобами легкої атлетики: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 [Електронний ресурс] / М.М. Борейко; Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Л., 2002. — 22 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02bmmzla.zip
Оптимізація фізичного стану бігунів на середні дистанції як фактор підвищення ефективності тренувального процесу в системі багаторічного спортивного вдосконалення: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 [Електронний ресурс] / С.І. Караулова; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. — Д., 2009. — 20 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09ksibsv.zip
Підвищення ефективності навчально-тренувального процесу легкоатлетів 10 - 16 років у підготовчому періоді на основі комплексної програми відновлювальних заходів: автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 [Електронний ресурс] / Н.С. Сітнікова; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. — Д., 2009. — 20 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09snspvz.zip
http://ua-referat.com/Мета_завдання_і_принципи_спортивного_тренування_легкоатлета
http://ua-referat.com/Багаторічна_поетапна_підготовка_легкоатлета
http://referat.parta.ua/view/17217/
http://зачётка.рф/referat/id/164407
http://ua-referat.com/Види_спортивної_підготовки_легкоатлета
http://www.bestreferat.ru/referat-116335.html
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppmb/texts/2009_5/09itprmd.pdf
http://dls.ksu.kherson.ua/dls/Library/LibdocView.aspx?id=360add4f-2bb3-47b4-811b-d3cc474b0eb3
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Snsv/2010_3/10santms.pdf

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 20.04.2012 01.09.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрій із міста: Чернівці :: Запитання: 27831  
Юрій запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти інформацію з теми; "ЗМІСТ І ПОСЛІДОВНІСТЬ НАВЧАННЯ БАЗОВІЙ ТЕХНІЦІ БОРОТЬБИ ДЗЮДО"
Наша відповідь:
Добрый день. Предлагаем Вам просмотреть ниже приведенные электронные ресурсы:

Дзюдо
http://uk.wikipedia.org/wiki/Дзюдо
Японські бойові мистецтва
http://pozashkillya.ostriv.in.ua/publication/code-17b5c5fb49e82/list-ebe8c1db27#3
Техника дзюдо:
http://boevieiskusstva.narod.ru/texnikadzido.htm
http://world-judo.at.ua/index/tekhnika_dzjudo/0-8
http://judoka.ho.ua/techniquea.html
Зміст і послідовність навчання базовій техніці дзюдо
http://referat.gb7.ru/index.php/voennye-temy/sport-i-turizm/fizkultura-i-sport/3089-zmist-i-poslidovnist-navchannya-bazovij-tekhnitsi-dzyudo
Базові принципи Дзюдо як бойового мистецтва
http://www.spsmb.com.ua/bazovi-pryncypy-dzyudo-yak-bojovogo-iskustva.php
Класификация техники дзюдо
http://www.judo-spb.ru/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=18
Дзюдо: Классическая техника поединка дзюдо и ее создатель
http://wrestlingua.com/books/733-judo.html

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 8.04.2012 09.42.23 :.
.: Донецька обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.316277 seconds