Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45814
   


Автор запитання: Сергей із міста: Киев :: Запитання: 25832  
Сергей запитує:
Роль профессионального спорта в стремлении Украины войти в международный цивилизационный простор.
Наша відповідь:
Добрый день, Сергей!
Возможно, полезными будут следующие источники%
1. Євген Приступ: «Спорт в Україні може консолідувати націю» // http://ldufk.edu.ua/index.php/inPage27/articles/jevgen-pristupa-sport-v-ukrajini-mozhe-konsoliduvati-naciju.html
2. Мазурашу Г. Особливості і перспективи розвитку системи управління сферою фізичної культури і спорту // http://sportbuk.com/2011/03/osoblyvosti-i-perspektyvy-rozvytku-systemy-upravlinnya-sferoyu-fizychnoji-kultury-i-sportu/
3. Інституціалізація спорту: динаміка структурних змін: автореф. дис... канд. соціол. наук: 22.00.03 [Електронний ресурс] / Л.П. Люта; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07llpdsz.zip
4. Кулеба О.В. Особливості формування міжнародного іміджу України в закордонних засобах масової інформації // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu_upravl/2011_1/34.pdf
5. Коробович Л. Економічні аспекти сучасного розвитку фізичної культури та спорту в Україні // http://www.nbuv.gov.ua/PORTAL/soc_gum/msnu/2000-t2.pdf

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 17.11.2011 10.40.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрій із міста: Чернівці :: Запитання: 25591  
Юрій запитує:
Доброго дня Всім! Допоможіть будь-ласка знайти інформацію з теми: "Підготовка вчителів фізичної культури в умовах неперервної освіти в УКраїні".
Наша відповідь:
Доброго дня, Юріє!
Маємо Вам запропонувати наступну інформацію:
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pippo/2011_3/Dragniev.htm
Драгнєв Ю. Професійний розвиток майбутнього вчителя фізичної культури в умовах безперервної освіти і інформаційному суспільстві
http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/PPMB/texts/2011_7/11dyvies.pdf
Драгнєв Ю.В. Інформаційна культура майбутнього вчителя фізичної культури у процесі професійного розвитку в умовах інформаційно-освітнього простору
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppmb/texts/2011_8/11dyvopd.pdf
Драгнєв Ю.В. Комп’ютерна грамотність майбутнього вчителя фізичної культури, як один з основних елементів професійного розвитку
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/244844.html
Карпюк Р. П. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до розв'язання педагогічних ситуацій
1. Бальсевич В.К. Физическая культура в школе: пути модернизации преподавания / В.К. Бальсевич // Педагогика. - 2004. - N1. - С. 26-31.
2. Завидівська Н. Професіоналізм викладача - важливий аспект формування навичок здорового способу життя у вищій школі / Н. Завидівська // Рідна школа. - 2004. - N5. - С. 8-9.
3. Завидівська Н. Психологічні аспекти викладання фізичної культури у вищих навчальних закладах / Н. Завидівська // Рідна школа. - 2006. - №11. - С. 22-24. - Бібліогр.: С.24. - Бібліогр.: С.24.
4. Ільченко А. Кращій інноваційний урок фізичної культури і урок фізичної культури з елементами футболу : Конкурс / А. Ільченко // Освіта України. - 2006. - № 91 (5 грудня). - С. 5.
5. Курс лекцій з фізичного виховання : Навч. посібник для студентів І-ІІ курсів / З.Ю. Чочарай. - К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2004. - 105 с.
6. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры (общие основы теории и методики физического воспитания; теоретико-прикладных форм физической культуры) : учебник для институтов физической культуры / Л. П. Матвеев. - М. : Физкультура и спорт, 1991. - 543 с. : ил.
7. Мельник С. Моделювання діяльності інноваційного навчального закладу - школи сприяння здоров’я / С. Мельник // Рідна школа. - 2006. - №4. - С. 25-28. - Бібліогр.: С.28-29. - Бібліогр.: С.28-29.
8. Остапенко О. Педагогічні умови підвищення зацікавленості учнів до фізичної культури : 3-4 класи / О. Остапенко // Початкова школа. - 2011. - N 1. - С. 45-47.
9. Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах // Інформаційний збірник міністерства освіти і науки України. - 2006. - N10/11/12. - С. 16-36. (
10. Про деякі заходи щодо вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах і розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні : указ від 23 червня 2009 р. №478/2009 // Офіційний вісник Президента України. - 2009. - N 19. - С. 58-59. ; Урядовий кур'єр. - 2009. - 27 червня. - С. 12.
11. Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України : Наказ від 02.08.2005 № 458 // Офіційний вісник України. - 2005. - №34. - С. 236.
12. Про вдосконалення роботи з фізичного виховання в навчальних закладах України: Наказ Міносвіти і науки України від 14.12.05 № 718 / Україна. Міністерство освіти і науки // Інформаційний збірник міністерства освіти і науки України. - 2006. - N2/3. - С. 62-63.
13. Фізичне виховання : Теоретичний розділ з фізичного виховання для студентів першого курсу: навч. посібник для вузів / С. І. Присяжнюк [и др.]. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 192 с.
14. Черняков В. Професійні ситуації - ефективний засіб формування соціально-педагогічної активності вчителя фізичної культури / В. Черняков // Рідна школа. - 2007. - №7-8. - С. 48-50. - Бібліогр.: с.50
Успіхів!

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 29.10.2011 07.44.31 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Путивль :: Запитання: 25101  
Світлана запитує:
Де знайти типову навчальну програму з фізичної культури для внз І-ІІ рівнів акредитації.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано. Пропонуємо переглянути аступні джерела:
Гребняк Н. П. Медико-физиологические и педагогические основы физического воспитания студентов: Учеб.пособие для вузов / Н. П. Гребняк, В. П. Гребняк, А. Г. Рыбковский. - Донецк : ДонНТУ, 2006. - 390 с.
Карпова І. Б. Фізична культура та формування здорового способу життя: навч.посібник для вузів / І. Б. Карпова, В. Л. Корчинський, А. В. Зотов. - 2-е вид.,без змін. - К. : КНЕУ, 2006. - 104 с.
Шиян Б. М. Методика викладання спортивно-педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах фізичного виховання і спорту: навч.посібник для вузів / Б. М. Шиян, В. Г. Папуша. - Х. : ОВС, 2005. - 208 с.

http://library.iapm.edu.ua/metod/2484_fiz_vuh_vuw_n_zakl.pdf
http://old.pgasa.dp.ua/chair/sport/rus/uch_met/prog_ukr.html
http://nemk-sport.at.ua/index/navchalna_programa/0-2

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 20.09.2011 13.39.31 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Шарівка :: Запитання: 24909  
Ольга запитує:
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, де можна знайти програми баскетбольного або спортивного гуртка у школі. Дякую за допомогу
Наша відповідь:
На Ваш запит пропонуємо:
Кружковая спортивная работа в общеобразовательной школе ...
.-Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/511727/
Организация и планирование работы кружка
.-Режим доступа: http://tourlib.net/books_tourism/tykul_plan.htm
Программы дополнительного образования
.-Режим доступа:http://ksoch1.edusite.ru/p11aa1.html
Программа Баскетбол - Николай Павлович Хмеленок
.-Режим доступа:http:// proshkolu.ru›gofile/513538-a106291/
Программа кружка "Юные спортсмены"
.-Режим доступа:http://or.shimskiy.okpmo.nov.ru›p27aa1.html
Рабочая программа баскетбольного кружка
.-Режим доступа:http:// kursovik5.ru/8395_rabochaya_programma_

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 26.08.2011 20.08.12 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрій із міста: Чернівці :: Запитання: 24650  
Юрій запитує:
Допоможіть знайти інформацію: "Особистісно-діяльнісна структура навчального процесу у фізичній культурі учнівської молоді".
Наша відповідь:
Пропонуємо наступну інформацію:
http://netreferata.com/ukr/referat-872.html,
http://netreferata.com/ukr/referat-870.html,
http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/35958.html,
http://netreferata.com/ref_rubric/ukr/29.html,
http://alive-inter.net/referat-68861vpbku,
imidg.ucoz.ua/sport1/jun_2010/Rekom_FC_2010.doc,
osvita-um-ra.ucoz.ru/fizkultura/fizkultura.doc,
ww.apsu.org.ua/activity/doc/napryamy02.doc,
www.uni-sport.edu.ua/docs/aref_Chernyavskiy.doc

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 13.06.2011 18.39.26 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.684532 seconds