Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45813
   


Автор запитання: юрій із міста: чернівці :: Запитання: 24363  
юрій запитує:
доброго дня всім! допоможіть будь-ласка. де можна знайти інформацію з "Організайно-методині основи фізичного виховання школярів"?
Наша відповідь:

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 13.05.2011 07.15.08 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександр із міста: Ніжин :: Запитання: 24312  
Олександр запитує:
розвиток фізичного виховання та спорту в Україні в 50 - 60 рр. xx ст.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександр!
На жаль, матеріалів в Вашого запиту обмаль, тому пропонуємо Вам звернутися до своєї бібліотеки.
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах:
Історико-соціальні аспекти розвитку студентського спортивного руху в Україні: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 [Електронний ресурс] / С.І. Степанюк; Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Л., 2003. — 20 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03ssisru.zip
Історичні передумови теоретико-методологічні основи сучасної системи фізичного виховання: автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 [Електронний ресурс] / О.Т. Литвин; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2008. — 20 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08lotsfv.zip
Науково-методична думка в галузі фізичного виховання і спорту української діаспори (друга половина ХХ століття) [Електронний ресурс] / О.М. Вацеба // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — Х., 2002. — N 17. — С. 3-10.-http://www.nbuv.gov.ua/articles/2002/02womhtc.zip
Організаційні основи розвитку фізкультурно-спортивного руху в Україні впродовж ХХ століття: Автореф. дис... канд. наук з фіз. вихованя і спорту: 24.00.02 [Електронний ресурс] / А.О. Кухтій; Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Л., 2002. — 20 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02kaouvs.zip
Особливості виникнення та розвитку громадських фізкультурно-спортивних організацій в Україні у XX ст. [Електронний ресурс] / Т. Бондар // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 11. — С. 9-12.-http://www.nbuv.gov.ua/articles/2006/06btsouc.zip
Педагогічна підготовка майбутніх учителів фізичного виховання у вищих педагогічних навчальних закладах України (20 - 80 рр. ХХ ст.): Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 [Електронний ресурс] / Т.М. Кравчук; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2004. — 20 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04ktmurs.zip
Розвиток фізкультури та спорту на Херсонщині (1944 - 1991 рр.): автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 [Електронний ресурс] / С.В. Нікітенко; Чорномор. держ. ун-т ім. П.Могили. — Миколаїв, 2010. — 20 с.-http://www.nbuv.gov.ua/ard/2010/10nsvfsh.zip
Становлення та розвиток загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання у вищих педагогічних закладах України в 20 - 50-х рр. ХХ ст. [Електрон. ресурс] / Т.М. Кравчук // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2002. — N 7. — С. 20-26.-http://www.nbuv.gov.ua/articles/2002/02ktmxxc.zip
ПРОБЛЕМИ ПЕРЕХОДУ НА СПОРТИВНУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ УКРАЇНИ В КІНЦІ 50-Х РР. ХХ СТ.-http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pspo/2010_27_2/Bugriy2.pdf
Кухтій А.О. Організаційні основи розвитку фізкультурно-спортивного руху в Україні впродовж XX століття : Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. наук з фіз. виховання і спорту. 24.00.02. / Львів. держ. ін-т фіз. культури. — Львів, 2002. — 20 с.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 9.05.2011 10.18.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: юрій із міста: чернівці :: Запитання: 24232  
юрій запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь-ласка знайти інформацію на тему: "Характеристика функціональної працездатності в навчально-тренувальному процесі".
Наша відповідь:
Доброго дня, Юрію!
Попрацюйте із наступними джерелами:
1. Комплексне використання засобів відновлення у змагальному періоді тренувань лижників-ветеранів [Електронний ресурс] / В.П. Крупський // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2003. — N 22. — С. 10-15. — Бібліогр.: 9 назв. http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03kvppsv.zip
2. Реалізація функціональних можливостей кваліфікованих веслувальників-байдарочників на різних змагальних дистанціях: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 [Електронний ресурс] / Н. П. Спичак; Національний університет фізичного виховання і спорту України. — К., 2010. — 24 с.: a-рис. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2010/10snprzd.zip
3. Удосконалення навчально-тренувального процесу футболісток у підготовчому періоді з урахуванням фаз ОМЦ: автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 [Електронний ресурс] / В.Р. Будзин; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Л., 2009. — 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09bvrufo.zip
4. Кіприч С. Особливості побудови процесу тренування юних єдиноборців у контексті останніх досліджень // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/msnu/2010_1/10kssjsc.pdf
5. Казаков Д.О. Аналіз фізичної підготовленості та її роль у навчально-тренувальному проесі волейболісток 17-19 років різної ігрової спеціалізації // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Snsv/2010_1/10kdorgs.pdf
6. Система вдосконалення спеціальної витривалості кваліфікованих спортсменів в академічному веслуванні: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 [Електронний ресурс] / А.Ю. Дяченко; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2005. — 37 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05daysav.zip
7. Формування адаптивних типологічних змін серцево-судинної системи плавців високої кваліфікації в тренувальному процесі: автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 [Електронний ресурс] / М.Б. Огурцова; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. — Д., 2009. — 21 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09ombktp.zip
8. Гончаренко В. Фізична підготовка у річному навчально-тренувальному циклі хокеїсток на траві високої кваліфікації // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Fkszn/2009_8_2/fizuchna pidgotovka.pdf
9. Перепелиця О. Характеристика тренувальних занять спортсменів високох кваліфікації з хокею на траві // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/fvs/2008_3/2/Perepylycia.pdf
10. Аеробна та анаеробна продуктивність організму юнаків 17 - 19 років при застосуванні різних режимів фізичних навантажень: Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.13 [Електронний ресурс] / С.П. Драчук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06dsprfn.zip
11. Характеристика индивидуальных особенностей и типов проявления специальной выносливости спортсменов [Электронный ресурс] / А.С. Федотов // Физ. воспитание студ. творч. спец. — Х., 2002. — N 2. — С. 16-22. — Библиогр.: 8 назв. http://www.nbuv.gov.ua/articles/2002/02faslsa.zip

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 29.04.2011 07.06.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрей із міста: Киев :: Запитання: 24089  
Андрей запитує:
Помогите найти информацию на такую тему:"ОСОБЕННОСТИ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЕДИНОБОРСТВАХ С ПОЗИЦИЙ ТЕОРИИ АДПТАЦИИ". В литературных источниках информации маловато. Помогите чем сможете!!! Большое спасибо за то что вы есть!!!
Наша відповідь:
Уважаемый Андрей! Предлагаем Вашему вниманию следующую информацию:

Адаптация к физическим нагрузкам; ближайший и следовой эффекты упражнений. –Режим доступа: http://www.physical-education.ru/adaptacija_fizicheskim_nagruzkam.html#
Адаптация к физическим упражнениям.- Режим доступа: http://ruk-boi.livejournal.com/30698.html
адаптация психотелесной теории личности к отеч-ой системе спортивных единоборств. – Режим доступа: http://ruk-boi.livejournal.com/28914.html

Блеер А.Н. Психологические факторы обеспечения устойчивости психомоторных действий в единоборствах. – Режим доступа: http://www.bmsi.ru/doc/399038e5-4f6b-4a1d-9275-9cf574067125
ПЛАТОНОВ В. ДАНЬКО Г.ТЕОРИЯ АДАПТАЦИИ И РЕЗЕРВЫСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ. – Режим доступа: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/nos/texts/2007-01/07plvsps.pdf
Ротенберг А. Р. Адаптация спортивных единоборств в системе физической подготовки учебных заведений довузовского звена : Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 : Санкт-Петербург, 2002 192 c. – Режим доступа: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/115448.html
* * *


Адаптация, физическая культура и спорт : сб. науч. тр. . - Смоленск:СГИФК, 1987 . - 116 с.

Боевые и спортивные единоборства. – Минск: Харвеси,2003. – 639 с.

Корженевский, А.Н. Адаптация единоборцев к соревновательным нагрузкам
//ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ . - 2009 . - № 1 . - С.44-48.

Пакулина, С.А.Психологические особенности преодолевающей адаптации в различных видах спорта //ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ . - 2009 . - № 3 . - С.43-48.
Педагогические технологии, улучшающие адаптацию спорсменов-каратистов в иной социальной среде // Социальные технологии в менеджменте человеческих ресурсов:российский и зарубежный опты:сборник материалов международной научно-практической конференции.-Пенза,2004.320с.
Філософські проблеми теорії адаптації (ред. Г.І. Царегородцев). - М.: Думка, 1975.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 17.04.2011 00.59.14 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрей із міста: Киев :: Запитання: 24063  
Андрей запитує:
Помогите найти информацию!!! "Сравнительная характеристика психофизиологических функций высококвалифицированных спортсменов с разным уровнем адаптации"""!!!!
Наша відповідь:
Добрый день, Андрей!
Поработайте со следующими источниками:
1. Исследование и совершенствование психофизиологической регуляции спортсменов с различным уровнем психофизиологической подготовки [Электронный ресурс] / С.И. Белых // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 8. — С. 10-13. — Библиогр.: 10 назв. http://www.nbuv.gov.ua/articles/2006/06beslpp.zip
2. Методы психофизиологического тестирования при отборе спортсменок в команды для участия в соревнованиях по художественной гимнастике [Электронный ресурс] / Т.В. Нестерова, А.В. Украинец // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 17. — С. 73-80. — Библиогр.: 7 назв. http://www.nbuv.gov.ua/articles/2005/05ntvrgc.zip
3. Определение критериев функционального состояния волейболистов [Электронный ресурс] / Н.А. Носко, В.Н. Маслов // Физ. воспитание студ. творч. спец. — 2002. — N 8. — С. 19-23. — Библиогр.: 2 назв. http://www.nbuv.gov.ua/articles/2002/02nnasv1.zip
4. Особенности психофизиологического состояния высококвалифицированных спортсменов различных типов двигательной активности [Электронный ресурс] / С.Н. Битко, В.Н. Маслов, В.Г. Фойгт // Физ. воспитание студ. творч. спец. — 2003. — N 2. — С. 53-57. — Библиогр.: 14 назв. http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03bsnpmp.zip
5. Оценка психофизиологической регуляции спортсменов с различным уровнем психофизиологической подготовки по показателям сложных зрительно-моторных реакций при введении биологической обратной связи [Электронный ресурс] / С.И. Белых // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 7. — С. 8-110. — Библиогр.: 10 назв. http://www.nbuv.gov.ua/articles/2006/06bsiibf.zip
6. Характеристика психофизиологического состояния квалифицированных спортсменок, специализирующихся в фехтовании на шпагах, на протяжении специфического биологического цикла женского организма [Электронный ресурс] / Л.В. Ясько // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — Х., 2002. — N 13. — С. 96-101. — Библиогр.: 6 назв.
7. Кількісні та якісні критерії оцінки психофізіологічного стану спортсменів високої кваліфікації ігрових видів спорту [Електронний ресурс] / І.В. Кулініч // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2005. — N 11. — С. 55-62. — Бібліогр.: 13 назв. http://www.nbuv.gov.ua/articles/2005/05kivgas.zip
8. Критерії відбору кваліфікованих баскетболістів у команду: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 [Електронний ресурс] / М. М. Безмилов; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2010. — 23 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2010/10bmmkbk.zip
9. Методика дослідження та удосконалювання психофізіологічної регуляції спортсменів [Електронний ресурс] / С.І. Бєлих // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 22. — С. 3-11. — Бібліогр.: 10 назв. http://www.nbuv.gov.ua/articles/2004/04bsiprs.zip
10. Модельні характеристики психофізіологічних якостей спортсменів-орієнтувальників різної кваліфікації [Електронний ресурс] / К. Маясов, І. Сапужак // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 13. — С. 51-57. — Бібліогр.: 7 назв. http://www.nbuv.gov.ua/articles/2004/04mkvppr.zip
11. Особливості прояву психічної надійності спортсмена в залежності від стану нервової системи [Електронний ресурс] / В.В. Деревінська // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2006. — N 12. — С. 57-59. — Бібліогр.: 10 назв. http://www.nbuv.gov.ua/articles/2006/06dvvdns.zip
12. Побудова тренувальних занять змагальної спрямованості кваліфікованих спортсменок у фехтуванні на шпагах: Автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.01 [Електронний ресурс] / Л.В. Ясько; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. — К., 2003. — 21 с.: рис., табл. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03ylvsfs.zip
13. Психофізіологічний відбір у системі комплексного відбору спортсменів, які спеціалізуються у веслуванні на байдарках і каное [Електронний ресурс] / О. Шинкарук // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. — 2002. — N 4. — С. 16-18. — Бібліогр.: 9 назв. http://www.nbuv.gov.ua/articles/2002/02shogbk.pdf
14. Психофізіологічний стан і спеціальна працездатність кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються у фехтуванні на шпагах [Електронний ресурс] / Л. Ясько // Теорія і методика фіз. виховання і спорту. — 2003. — N 1. — С. 105-111. — Бібліогр.: 13 назв. http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03yassfe.pdf
15. Психофізіологічні основи спеціальної працездатності спортсменів у спортивних іграх [Електронний ресурс] / А.С. Ровний // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2002. — N 22. — С. 45-53. — Бібліогр.: 9 назв. http://www.nbuv.gov.ua/articles/2002/02raswsg.zip
16. Психофізіологічні особливості спортсменів-паверліфтерів різної спортивної кваліфікації [Електронний ресурс] / Т. Дідик // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 1. — С. 264-269. — Бібліогр.: 5 назв. http://www.nbuv.gov.ua/articles/2004/04dtndsp.zip
17. Психофізіологічні особливості формування функціональних станів борців високої кваліфікації [Електронний ресурс] / Г.В. Коробейніков, Л.Д. Сакаль, Г.В. Россоха // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. — 2004. — N 1. — С. 281-287. — Бібліогр.: 4 назв. http://www.nbuv.gov.ua/articles/2004/04kgvfhp.zip
18. Токарева Л.А. Метод діагностики психофізіологічного стану спортсменів // http://www.nbuv.gov.ua/articles/1998/98fvst01.pdf
19. Функціональна організація психофізіологічних станів організму людини в умовах напруженої м'язової діяльності: автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.13 [Електронний ресурс] / О.К. Дудник; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2009. — 20 с. http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09doknmd.zip

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 14.04.2011 10.20.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.342436 seconds