Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45811
   


Автор запитання: Яна із міста: Чернівці :: Запитання: 45245  
Яна запитує:
Доброго дня. Допоможіть буль ласка знайти інформацію для курсової роботи на тему: Роль фізичних вправ в життєдіяльності організму школярів. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Завадська М.М., Латіна Г.О. Роль фізичного виховання у відновленні працездатності учнів загальноосвітніх навчальних закладів
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/11/172.pdf
Арефьєв В. Г. Здоров'я підлітків і рухова активність
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VchdpuPN_2014_118(3)__3.pdf
Курінна В.В. Вплив фізичного виховання на розумову працездатність школярів
https://core.ac.uk/download/pdf/304295761.pdf
Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, (Умань, 5-6 квітня 2013 р.) / [ред. кол.: Ткачук Л.В. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2013. – 186 с.
https://nauka.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2013/09/zbirnyk.pdf
Фізична культура в процесі формування всебічно розвинутої особистості
http://dspu.edu.ua/hsci/wp-content/uploads/2017/12/004-24.pdf
Виховання фізичної культури школярів засобами фізкультурно-оздоровчої діяльності
https://lib.iitta.gov.ua/3157/1/23_2010.PDF
https://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/7798/1/Посібник.pdf
Стан здоров’я та шляхи його покращення у дітей шкільного віку у спеціальних медичних групах
https://uu.edu.ua/upload/Osvita/Naskrizne_navchannya/Serednya_osvita_Fizichne_vihovannya/Stan_zdorovya_ta_shlyahi.pdf

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 16.03.2021 16.58.55 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергій із міста: Київ :: Запитання: 45211  
Сергій запитує:
Доброго дня, чи могли ви порадити якісь джерела про дельтарланеризм? Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Сергію! Перегляньте наступні джерела:
Андрєєва Ю. Екстремальний та пригодницький туризм / Ю. Андрєєва, О. Лукіна // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шк. світ). - 2010. - № 4. - С. 3-10.
КПИ. Первый век: ист.обзор / авт.-упоряд . В. И. Лиховодов и др. – Киев : Такие дела, 2007. - 384 с.
Ордоди М. Дельтапланеризм / М. Ордоди. - М.: Машиностроение, 1984. - 168 с.
Аэродинамика "на пальцах" [Електронний ресурс] // Альтаир : Альтаир : дельтаклуб КПІ : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.hangglider.kiev.ua/hanggliderclub/turbulizator.html. - Назва з екрана.
Дельтапланеризм [Електронний ресурс]. - Режим доступа: http://fly-history.ru/aeronautic/item/f00/s00/e0000001/index.shtml.
Дельтапланеризм вблизи: как это выглядит [Електронний ресурс] // Альтаир : дельтаклуб КПІ : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.hangglider.kiev.ua/gallery/deltavideo.html. – Назва з екрана.
Капинос Ю. С. Как все начиналось. Дельтапланерный спорт. [Електронний ресурс] / Ю. С. Капинос // Nebo.kiev.ua : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.nebo.kiev.ua/index.php?/option=com_content&view=article&id=75:2009-12-03-09-03-13&catid=40:2009-11-02-10-44-39&Itemid=59. - Назва з екрана.
Марчук В. Навчитися літати [Електронний ресурс] / В. Марчук // Київ. політехнік. – 2016. – 12 травня. – С. 8. - Режим доступу: https://kpi.ua/files/1616.pdf.
Самоучитель [Електронний ресурс] // Альтаир : дельтаклуб КПІ : [вебсайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://www.hangglider.kiev.ua/instruktion/index.html. - Назва з екрана.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 7.03.2021 09.10.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: м. Буча :: Запитання: 44707  
Марина запитує:
Доброго вечора! Допоможіть підібрати інформацію з Теми: "Методика диференційованого фізичного виховання учнів старшої школи з відхиленнями у стані здоров’я"
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино!
Пропонуємо Вам звернути увагу на наступні ресурси:
https://npu.edu.ua/images/file/vidil_aspirant/vidguk/Д_26.053.14/Відгук_опонента_Присяжнюк.pdf
ВІДГУК офіційного опонента на дисертацію Бублей Тетяни Анатоліївни на тему: “Методика диференційованого навчання фізичних вправ учнів основної школи з відхиленням у стані здоров’я”
http://journals.uran.ua/hdafk-tmfv/issue/viewFile/4193/1566
Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Харків, 20 травня 2016 р.) [Електронний ресурс]. – Харків : ХДАФК, 2016. – 228 с.
Гуртова Т. В., Цьовх Л. П. ШЛЯХИ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗІ СТУДЕНТАМИ, ХВОРИМИ НА ОЖИРІННЯ.- С. 57-61
http://eprints.zu.edu.ua/24336/1/НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ПЕД. ТЕХНОЛОГІЇ.pdf
Сутула В.О., Власов Г.В., Булгаков О.І. Сучасні педагогічні технології в системі фізичного виховання школярів. – Харків: 2013. – 117 с.
http://ir.stu.cn.ua/bitstream/handle/123456789/12586/Адаптивне фізичне виховання;.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Адаптивне фізичне виховання. Методичні рекомендації до проведення практичних занять зі студентами спеціальності «Фізична реабілітація» галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» за напрямами підготовки 6.010203 «Здоров’я людини» / Укладач: Печко О.М., Чернігів: ЧНТУ, 2017. – 37 с.
https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/17063/1/Невелика,Зелененко_тези-converted.pdf
НЕВЕЛИКА А.В., ЗЕЛЕНЕНКО Н. О. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ ТА ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ ПОВ’ЯЗАНОЇ З ФОРМУВАННЯМ В УЧНІВ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСТАВИ
А також друковані джерела:
Арефьєв В. Г. ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ//Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова.- 2017.- Випуск 3.- С. 29-33
Дикий О.Ю. Сучасні підходи до організації фізичного виховання школярів // Педагогічний пошук.- 2019.- №1.- С. 24-28
Успіхів!

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 18.09.2020 22.54.40 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ілона із міста: Бровари :: Запитання: 44677  
Ілона запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу про теорію і методику спортивного тренування. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ілоно! Перегляньте наступні джерела:
Булатова М. М. Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні /М. М. Булатова, Ю. О. Усачов // Теорія і методика фізичного виховання / за ред. Т. Ю. Круцевич. – Київ : Олімпійська літ., 2008. – Т. 2. – С. 320-354.
Гамалій В. В. Біомеханічні аспекти техніки рухових дій у спорті / В. В. Гамалій. – Київ : Олімпійська літ., 2006. – 200 с.
Запорожанов В. Л. Контроль в современном спорте / В. Л. Запорожанов. – Киев : Здоровье, 1988.
Запорожанов В. А. Основы управления в спортивной тренировке / В. А. Запорожанов, В. Н. Платонов // Теория спорта / под. ред. В. Н. Платонова. - Киев : Вища школа, 1987. - Ч. 3. - С. 327-334.
Иващенко Л. Я. Программирование занятий оздоровительным фитнесом / Л. Я. Иващенко, А. Л. Благий, Ю. А. Усачев. – Київ : Наук. світ, 2008. – 198 с.
Качан О. А. Застосування та ефективне впровадження сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання / О. А. Качан // Фізичне виховання в рідній шк. – 2016. – № 4. – С. 28-36.
Матвеев Л. П. Основы спортивной тренировки / Л. П. Матвеев. - М. : ФИС, 1978. – 271 с.
Круцевич Т. Ю. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення : навч. посіб. / Т. Ю. Крецевич, Г. В. Безверхня. – Київ : Олімпійська літ., 2010. – 370 с.
Хоули Э. Г. Оздоровительный фитнес / Э. Г. Хоули, Б. Д. Френкс. – Киев Олимпийская лит., 2003. – 368 с.
Эдвард Т. Оздоровительный фитнес / Т. Эдвард, Б. Хоули, Д. Френкс. – Киев : Олимпийская лит., 2000. – 355 с.
Воропай С. М. Основи теорії та методики спортивного тренування [Електронний ресурс] / С. М. Воропай // Вікі Центральноукр. держ. педагог. ун-т : [вікіпортал]. – Електронні дані. – Режим доступу: https://wiki.cuspu.edu.ua/index.php/Навчальний_курс_"Основи_теорії_та_методики_спортивного_тренування". – Назва з екрана.
Єрмаков С. С. Біомеханічні моделі ударних рухів у спортивних іграх у контексті вдосконалення технічної підготовки спортсменів [Електронний ресурс] / С. С. Єрмаков // Теорія і методика фізичного виховання. – 2010. - № 4. – С. 11-18. – Режим доступу: https://core.ac.uk/reader/304295800.
Костюкевич В. М. Теорія і методика спортивної підготовки (на прикладі командних ігрових видів спорту) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2014 – 616 с. - Режим доступу: https://library.vspu.edu.ua/polki/akredit/kaf_5/kostukevich11.pdf.
Костюкевич В. М. Теорія та методика тренування спортсменів високої кваліфікація [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Костюкевич. – Вінниця : Планер, 2007. – 274 с. - Режим доступу: https://vspu.edu.ua/faculty/sport/kafgame/np/p1.pdf.
Качан О. А. Упровадження інноваційних технологій у фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність закладів освіти [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / О. А. Качан. - Слов'янськ : Витоки, 2017. – 138 с. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/koncorcium/repozitar_uvupo/navch_vydanya/Посібник_Качан О. А.pdf.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 9.09.2020 09.52.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іван із міста: Київ :: Запитання: 44672  
Іван запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти книгу Осташова Дельтапланеризм. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Іване! У НБУ для дітей даної книги немає. Але Ви можете прочитати її в мережі Інтернет за гіперпосиланням: http://fly-history.ru/books/item/f00/s00/z0000023/index.shtml

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 8.09.2020 08.44.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.305743 seconds