Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44071
   


Автор запитання: Андрій із міста: Бровари :: Запитання: 44166  
Андрій запитує:
Доброго дня! Підберіть інформацію за темою Формування спортивного руху осіб з особливими потребами в Україні. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Андрій! Перегляньте наступні джерела:
Байкіна Н. Г. Індивідуальні методики адаптивної фізичної культури для осіб із сенсорними порушеннями : навч. посіб. для студ. ВНЗ. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – 699 с.
Бріскін Ю. А. Класифікаційні стратегії Паралімпійського спорту / Ю. А. Бріскін, А. В. Передерій // Оздоровча і спортивна робота з неповносправними. – Львів : Видавець Тарас Сорока. – 2004. – С. 22-29.
Бріскін Ю. А. Вступ до теорії спорту інвалідів: [навч. посіб. для студ. ВНЗ фіз. виховання і спорту] / Ю. Бріскін, А. Передерій. – Львів : Апріорі, 2008. – 68 с.
Бріскін Ю. А. Спорт інвалідів : [підруч. для студ. ВНЗ фіз. виховання і спорту] / Ю. А. Бріскін. – Київ : Олімпійська література, 2006. – 263 с.
Бріскін Ю. А. Адаптивний спорт. Спеціальні Олімпіади : навч. посіб. – Львів : Ахіл, 2003. - 128 с.
Історичні, організаційні та соціальні аспекти розвитку спорту інвалідів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. вих. і спорту / [С. Ф. Матвєєв, Ю. А. Бріскін, І. О. Когут та ін.] – Київ : Асконіт, 2011. – 250 с.
Колишкін О. В. Теоретико-практичні основи адаптивної фізичної культури : навч. посіб. / О. В. Колишкін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка. – 425 с.
Бовсунівський А. Паралімпійський спорт в Україні [Електронний ресурс] / А. Бовсунівський, Г. Міщук. – Pежим дocтупу: http://eprints.zu.edu.ua/25930/1/Бовсунівський_А.__Міщук_К.PDF.
Бріскін Ю. Л. Спорт інвалідів у міжнародному олімпійському русі [Електронний ресурс] : моногр. – Львів : Край, 2006. – 346 с. – Pежим дocтупу: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/7246/1/Спорт інвалідів.pdf.
Передерій А. В. Адаптивний спорт. Паралімпійський спорт в Україні [Електронний ресурс] : окр «спеціаліст» (додаткова спеціалізація) : лекція з навч. дисц. / Кафедра олімп., профес. та адаптив. спорту ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів, 2015. – 20 с. – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/9559/1/Тема №7 Паралімпійський спорт в Ук.pdf.
Круцевич Т. Передумови виникнення та розвитку адаптивного спорту [Електронний ресурс] / Т. Круцевич, І. Когут // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. праць. – 2013. - № 1. – С. 336-342. – Режим доступу: https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/download/540/510/.
Матвєєв С. Ф. Педагогічні засади проведення тренувальних занять зі спортсменами, які мають відхилення розумового розвитку [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. Ф. Матвєєв, І. О. Когут, Є. В. Гончаренко. – Київ : ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2013. – 122 с. – Режим доступу: http://reposit.uni-sport.edu.ua/bitstream/handle/787878787/308/1matvieiev_s_f_kogut_i_o_goncharenko_ie_v_pedagogichni_zasadi.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Петров Д. О. Паралімпійський спорт: історія, проблеми, методики [Електронний ресурс] / Д. О. Петров // Студентська спортивна наука. – 2016. – С. 93-101. – Pежим дocтупу: http://eprints.zu.edu.ua/24126/.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 10.05.2020 13.07.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христина із міста: Ковель :: Запитання: 44163  
Христина запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання реферату на тему "Принципи правильного харчування". Наперед вдячна.
Наша відповідь:
Доброго дня, Христино! Перегляньте наступні джерела:
Безпека харчування: сучасні проблеми / А. Бабюк, О. Макарова, М. Рогозинський та ін. – Чернівці, 2005. – 454 с.
Возіанов О. Ф. Харчування та здоров’я населення України : (концептуальні основи раціонального харчування) // Журнал Академії медичних наук України. – 2002. – Т. 8. – № 4. – С. 647–657.
Зубар Н. Основи фізіології та гігієни харчування. – Київ, 2010. – 330 с.
Павлоцька Л. Основи фізіології, гігієни харчування та проблеми безпеки харчових продуктів / Л. Павлоцька, Н. Дуденко, Л. Димитрієвич. – Суми, 2007. – 440 с.
Радько М. Вплив харчування на здоров’я людини / М. Радько, А. Бабюк, В. Пішак. – Чернівці, 2006. – 499 с.
12 правил здорового харчування [Електронний ресурс] // Зелений туризм (Вінницька обл.) : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Pежим дocтупу: http://www.zeleniyturizm.com.ua/ua/ozdorovchi_fitnes_prohramy/12_pravyl_zdorovoho_kharchuvannya/. – Назва з екрану.
Афанасюк О. І. Принципи раціонального харчування [Електронний ресурс] / О. І. Афанасюк, О. О. Яковець // Новини медицини та фармації. – 2018. - № 1. – С. 12-13. - – Режим доступу: https://dspace.vnmu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3952Раціональне харчування-афанасюк.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Береговий В. К. Основи наукової організації здорового харчування [Електронний ресурс] / В. К. Береговий // Ефективна економіка. – 2011. – № 11. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=775.
Гребенюк М. Сучасна концепція здорового та раціонального харчування–складова системи забезпечення продовольчої безпеки України [Електронний ресурс] / М. Гребенюк // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 6. . – С. 41-45. – Режим доступу: http://www.pgp-journal.kiev.ua/archive/2013/06_2013.pdf#page=41.
Здорове харчування – запорука здоров’я! [Електронний ресурс] : презентація. – Режим доступу: https://www.ifnmu.edu.ua/images/biblioteka/nashi_resursi/medichni_vistavki/2019/zdorove_kharchuvannya.pdf.
Кузьмінська О. В. Принципи здорового харчування [Електронний ресурс] / О. В. Кузьмінська // Молодь за здоров’я: ресурсний центр : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Pежим дocтупу: https://mzz.com.ua/principi-zdorovogo-kharchuvannya.html. – Назва з екрану.
Півень Н. Рекомендації щодо здорового харчування дорослих [Електронний ресурс] / Н. Півень // Міністерство охорони здоров’я : [вебсайт]. – Електрон. дані. – https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/документи/01122017_Basic_Recommendations-1.pdf. – Назва з екрану.
Принципи сучасного раціонального харчування [Електронний ресурс] // Чугуївська школа : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://chuguiv-school2.edu.kh.ua/organizaciya_harchuvannya/principi_zdorovogo_harchuvannya/. – Назва з екрану.
Раціональне харчування: закони та принципи [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/85492/bzhd/ratsionalne_harchuvannya_zakoni_printsipi. – Назва з екрану.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 9.05.2020 18.20.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрій із міста: Мармарис :: Запитання: 44158  
Юрій запитує:
Допоможіть знайти джерела на тему:"Реалізація програми з футболу в Україні"
Наша відповідь:
Доброго дня, Юрію! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Інструкція про порядок реалізації програми «С»-диплом ФФУ в регіональних федераціях футболу — Режим доступу: http://www.hoff.org.ua/images/01/33.pdf.
Мельник С. "Хочу отношения на всю жизнь!" : в центре внимания / С. Мельник // Отдохни!. - 2015. - № 19. - С. 28-30.
Мельник С. "Я еще никому не говорил "люблю"..." : лицо с обложки / С. Мельник // Отдохни!. - 2015. - № 12. - С. 6-9.
Мельник С. Сергей Мельник и Марина Кищук знакомятся заново : лицо с обложки / С. Мельник, М. Кищук ; разговаривали О. Безсонова и В. Костюченко // Отдохни! Звезды ждут тебя!. - 2015. - № 25. - С. 4-7.
Регламент З атестації футбольних клубів Професіональної футбольної ліги україни. — Режим доступу: http://pfl.ua/docs/17311ab3e0fc56cd6ad8930bf31a7d64.pdf.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 8.05.2020 16.09.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ігор із міста: Львів :: Запитання: 44050  
Ігор запитує:
Доброго дня . Шукаю літературу на реферат:"Системи фізичного розвитку: профілактико-відновна гімнастика Ф.Т. Ткачова, ситема Ніши, оздоровлення Дікуля, система зміцнення хребта за методом Брега, система природного оздоровлення або формула здоров'я й довголіття Г.С. Шаталової". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Огнистий А.В. Сучасні фізкультурно-оздоровчі системи (короткий довідник). – Тернопіль: СМТ «ТАЙП», 2009. –76 с.
https://www.researchgate.net/publication/320990865_Sucasni_fizkulturno-ozdorovci_sistemi_korotkij_dovidnik
Ситема Ніши
https://grif.ua/articles/health/25447.html
https://uagolos.com/6-zolotih-pravil-kacydzo-nishi-iak-byti-zdorovim-do-glibokoji-starosti-2/
https://womenshealth.pp.ua/diieti-ta-harchuvannya/nishi-kacudzo-sistema-zdorovya-nishi-kacudzo/
https://libking.ru/books/home-/home-health/162187-katsudzo-nishi-sistema-zdorovya-katsudzo-nishi.html
Система оздоровлення Дікуля, система зміцнення хребта за методом Брега
https://studfile.net/preview/5283108/page:3/
Система оздоровлення Валентина Дікуля (п.6)
http://sport.mdu.edu.ua/tmfks/wp-content/uploads/2018/01/Лекція-3.pdf
Три самых эффективных способа оздоровления позвоночника: Брэгг. Ниши. Дикуль
http://maxima-library.org/knigi/knigi/b/356780?format=read
Волин С. Код Дикуля / Сергей Волин. — СПб.: Прайм-Еврознак.
2009. — 118, (10) с. — (Здоровье — это счастье).
http://testuser7.narod.ru/Medicine/Volin/Volin.pdf
Оздоровчі технології фізичного розвитку ( Лекція 3
http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/17905/1/Лекції.pdf
Формула здоров'я й довголіття Г.С. Шаталової
https://studfile.net/preview/5283108/page:5/
Система природного оздоровлення
https://subject.com.ua/valeology/valecka/66.html

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 27.04.2020 15.08.40 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Чернівці :: Запитання: 43926  
Яна запитує:
доброго дня! будь ласк допоможіть знайти інформацію для курсової роботи на тему: "Методика проведення уроку фізичної культури з дітьми молодшого шкільного віку" дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Ми уже відповідали на дане питання. Дивіться: Віртуальна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 43686, 43769. А також пропонумо Вам додатково переглянути наступні джерела:
Балахничева Г. В. Сучасні педагогічні технології підвищення професійної спрямованості фахівця фізичної культури в навчально-виховному процесі сучасної школи / Г. В. Балахничева, А. В. Цьось, Л. В. Заремба. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. – С. 53–64.
Верік Ю. Курс на здоров'язбережувальні технології! : семінар-практикум для педагогів / Ю. Верік // Дошкільне виховання. - 2015. - № 2. - С. 22-26.
[Добірка матеріалів з фізичного виховання] // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2016. - № 12. - С. 75-90.
[Досвід одного навчального закладу] : Старобільська гімназія (Луганська область) : [добірка матеріалів] // Початкова школа. - 2016. - № 3. - С. 40-51.
Дениско З. Ю. Освітньо-інтелектуальний проект "Єдина планета" : [проект з навчальних предметів "Біологія", "Хімія", "Інформатика", "Географія", "Математика", "Фізика", "Фізична культура" для учнів 6-11 класів] / З. Ю. Дениско, О. Ю. Бойко // Все для вчителя. - 2017. - № 3. - С. 4-5.
Захоплива спільна справа : проекти в групі продовженого дня : [добірка матеріалів] // Розкажіть онуку. - 2017. - № 4. - С. 13-24.
Інтегровані проекти: змістовно і пізнавально : відкриваймо світ разом : теми та розробки проектів у 4 кл. // Розкажіть онуку. - 2017. - № 3. - С. 11-22.
Клинкович, Я. М. "Тато, мама, я - спортивна сім'я" : родинне свято, 1-6 кл. / Я. М. Клинкович // Виховна робота в школі. - 2016. - № 7. - С. 51-53.
Корнієнко, Н. В. Ігри патріотів : конспект спортивно-музичної розваги (старший дошкільний вік) / Н. В. Корнієнко // Бібліотечка вихователя дитячого садка. - 2016. - № 1. - С. 118-120.
Матросов В. Модернизация высшей педагогической школы. / В. Матросов // Педагогика. 2006. — № 10. — С. 14-18.
Стратілат І. Сходинки фахового зростання / І. Стратілат // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2015. - № 24. - Методичний порадник. - 2015. - № 12. - С. 4-9.
Як стати ефективним учителем: методи викладання : 10 основних позицій // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2016. - № 19. - С. 4-5.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 21.03.2020 18.38.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.244605 seconds